PostHeaderIcon Podpora individuálních sportovců – reprezentantů ČR ve věku 10 až 23 let v roce 2024

Dobrý den,

dovoluji si Vás informovat o možnosti podat žádost k poskytnutí finanční dotace konkrétním sportovcům ve věku 10 až 23 let, kteří jsou reprezentanti ČR v individuálním sportu.

Podmínkou je, že sportovec dosáhl významných sportovních mezinárodních úspěchů nebo významných úspěchů v rámci nejvyšších národních soutěží v období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024 a reprezentuje ČR s trvalým bydlištěm na území města Plzně nebo je členem sportovní neziskové organizace se sídlem na území města Plzně.

Žadatelem musí být fyzická osoba, za nezletilého sportovce žádost podává zákonný zástupce svým jménem.

Minimální výše žádosti činí 10 tis. Kč, maximální výše je stanovena na 50 tis. Kč.

Podání žádosti je možné od 10. 4. 2024 do 29. 4. 2024 do 16,00 hod.

Prosím o předání informace zákonným zástupcům i sportovcům.

Odkaz na vyhlášení dotačního programu: https://sport.plzen.cz/Dotace

S pozdravem

Ing. Olga SMETKOVÁ

referentka Odboru sportu

T +420 378 033 502

E smetkova@plzen.eu

Vlož komentář

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner