PostHeaderIcon Jak stavět bez povolení křižovatku

Pravda o nepovolené stavbě křižovatky Plzeňská x Chebská

Jsme lidé , kteří nežijí úplně v centru , ale takřka na okraji obce. Pokud člověk nepotřebuje místní úředníky , nebo zastupitele, žije si tu v celku bez problémů. Nastěhovali jsme se do klidné slepé ulice v zahrádkářské kolonii mezi dva starousedlíky. Zde trvale žili lidé již před světovou válkou. Tyto pozemky jsou většinou katastrálně Radčické , ale s nemovitostmi spadáme do Křimic.  Pozemky jsou vedeny jako BR ( bydlení a rekreace ) a stavby musí mít charakter domů venkovského typu. Již skoro před devíti lety (2002) jsme bezproblémů získali trvalé bydliště s číslem popisným. Tak to není úplná pravda , že tu žijí jen chataři ,  jak rád tvrdí  starosta Otásek ( viz Křimický zpravodaj a další ). Také není pravda , že nově koupené  pozemky na kterých chtěl stavět nové haly Keramika Soukup zde byli dříve než my. Jak lživě říká Jiří Soukup.

V roce 2006 jsme zaregistrovali stavbu areálu obrovských hal  ( původně jich mělo být sedm ) na Chebské ulici , naproti našim rodinným domům  . V tu chvíli jsme znejistili, kdo toto vůbec dovolil . Obrátili jsme se na stavební úřad UMO5 a zjistili jsme, že tuto stavbu povoloval magistrát města Plzně. Zažádali jsme okamžitě  o vybudování „zeleného“ pruhu mezi naší ulicí a  tímto logistickým  centrem.  Byl problém , že část tohoto pruhu byl soukromí a část městského a krajského úřadu. Město nemohlo investovat na soukromém pozemku a naopak. A tak jsme se rozhodli tento problém vyřešit a tyto pozemky odkoupit  a zainvestovat si svoji ochranu životního prostředí sami. Měli jsme obavy, že městský pozemek nebude na prodej, ale zájem o něj nebyl . Dokládáme dopis od Správy silnic a komunikací Kralovice , kde tento pozemek je pro ně nevyužit a nespravují jej. Souhlasí s odprodejem. Katastr kam pozemek spadá , Radčice, též s tímto neměl problém.  Poslední podpis potřebujeme z Křimic. A tady začíná náš příběh.

Od stavebního úřadu zjišťujeme, že se na nás chystá další stavba a to ještě blíže našim rodinným domům ! Výstavba hal Keramiky Soukup.  Zdálo se nám to jako zlý sen o rozplynutí klidného bydlení. Ještě , že bylo po volbách a my jsme věřili novému starostovi , kterého jsme  podporovali při komunálních volbách v roce 2006. Chodil za námi před volbami a přesvědčoval nás , že ti „zkostnatělí staří páprdové“ už nemůžou obci nic přinést. Jako jen pár let nový občané této obce jsme tomu uvěřili , ikdyž starousedlíci nás zrazovali od pochybné politické minulosti této osoby. Nic naplat , chybami se člověk učí a chybu může udělat každý , že .

Pan starosta Otásek byl aktivní a vyjednal s panem Soukupem a námi schůzku na úřadě. Ptali jsme se proč nás neoslovili  jako sousedy ( účastníky řízení ) a proč má v plánu udělat výjezd z areálu pro kamióny oproti našim domům v Plzeňské ulici, když už má vlastní vjezd i výjezd na Chebské ulici. Navíc ke stavbě hal ve svém areálu si ještě navrhl křižovatku po které by jezdili nejen jeho kamióny , ale veškerá autodoprava firemní i soukromá  do Křimic, Radčic i Malesic. Ze slepé ulice by se stala autostráda.  Pan Soukup i architekt Masný byli nekopromisní. Stavba a křižovatka je takto daná a nelze ji změnit. Ještě toho roku 27.12.2006  zasíláme oficiální dopis starostovi Otáskovi. V lednu 2007 podáváme návrh jak bychom vyřešili společný problém. Zbytečně. Arogantní jednání architekta Masného a jeho výrok  “Jestli se vám to nelíbí , tak se odstěhujte“, začal letitý boj s úředníky a politiky obce, města i kraje.

Jiří Soukup zažádal Krajský úřad o vydání dokumentu EIA, který předchází územnímu řízení u větších staveb. A my podali první odvolání. Přidal se k nám i náměstek primátora pro životní prostředí Ing. Náhlík, který poslal své oficiální stanovisko.  Náhle byla žádost  stažena investorem. Obešli jsme občany žijící na Plzeňské  ulici s peticí , kde do jednoho nechtěli otevírat novou křižovatku ve prospěch podnikatele Soukupa. Přesto zastupitelé Křimic do jednoho odsouhlasili možnost výstavby této křižovatky.  Nechali jsme si změřit hluk z Chebské ulice a z nově postaveného areálu Amesburry. Denní hlučnost byla na hranici normy a noční provoz již přesahoval limity životního prostředí. A to bez nového areálu Keramiky Soukup a křižovatky , která by přiblížila stovky aut k našim domovům !!!  Ve stejném roce probíhá další nové řízení  EIA na výstavbu hal a křižovatky Keramiky Soukup.  A opět na lživých podkladech je i prosazena.  Např. že se jedná o zahrádkářskou kolonii bez občanů s trvalým pobytem, že studny, které máme ve svahu jsou napájeny zespoda z říční nivy a že výstavba zlepší životní prostředí…..

V roce 2008 zahájeno územní řízení , ale pouze pro výstavbu hal. Stavba křižovatky se oddělila a roli investora převzal městský úřad Křimic !  A ikdyž v březnu územní řízení pro nedostatek podkladů bylo přerušeno, nakonec v červnu bylo vydáno. Další půlrok jsme podávali odvolání a stížnosti od Krajské hygienické stanice, přes různé odbory magistrátu města Plzně až po Krajský úřad Plzeňského kraje. Marně. Všichni nás chápali, ale vždy rozhodli proti nám.  Začátkem prosince zažádalo UMO5 o stavební řízení vybudování  křižovatky .  Starosta zažádal Magistrát města Plzně o 1,5 miliónu Kč. A to se přestalo líbit občanům Křimic. Když jsme žádali o vybudování chodníků podél našich domů, přivedení kanalizace a vodovodu, bylo nám odepsáno, že obec nemá peníze. Tyto pro nás základní věci nemáme ani na konci roku 2010. A to žijeme ve druhém největším městě v Čechách.

Díky zastupiteli magistrátu panu ing. Zábranského z Plzeňské aliance jsme mohli vystoupit na prosincovém zasedání zastupitelstva  a tuto starostovu žádost odvrátit.

Na konce roku 2008 jsme podali žalobu proti rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje u Krajského soudu.

Na začátku roku 2009 bylo na základě našich námitek přerušeno stavební řízení.

A přišla další rána tentokrát od zastupitelů města Plzně , kdy „nečekaně“  našli 1,5 miliónu pro výstavbu křižovatky v Křimicích. Tohoto veřejného zastupitelstva jsme se nezúčastnili, protože nic takového tam nemělo být projednáváno !  Podvrh na podvrh.  Jednali jsme na všech frontách. Byli jsme jak u primátora Rodla i u hejtmanky Emmerové. Všichni nám byli na oko nakloněny a snažili se nám  pomoci, ale ve skutečnosti proti bývalému náměstkovi primátora a vysokému činiteli ČSSD jít nechtěli. V tomto okamžiku jsme zjistili, že bez pomocí právníka tady v Plzni už nic nezmůžeme.  Podáváme stížnost proti postupu úředníků Krajského úřadu na kontrolním oddělení. Opět bez úspěchu.

Podáváme další námitky na stavebním úřadě  a  ten toto stavební řízení 14.07. zastavuje.

V srpnu je podáno další nové stavební řízení vybudování křižovatky.

 1.9.2009  vyhráváme soud nad  Krajským úřadem, který ruší územní rozhodnutí výstavby křižovatky a areálu Keramiky Soukup. 30.11.   Starosta Otásek stahuje žádost na stavebním úřadě na vybudování křižovatky.Jiří Soukup podává kasační stížnost k nejvyššímu soudu do Brna.

V prosinci Starosta Otásek porušuje soudní rozhodnutí a naplňuje podstatu trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele. Zahájil stavbu křižovatky  Chebská x Plzeňská v Plzni Křimicích. V sobotu ráno nechává odvážet několik nákladních automobilů s vybagrovaným asfaltem, naveženou zeminou a pokládá narychlo pár centimetrový koberec asfaltu. Křižovatku otvírá v tichosti za 5 dní.  Toto vše nazývá běžným čištěním zanesené křižovatky.

 Ukázal nám  všem svoji neomezenou moc !  Ano , starosta má opravdu velkou moc a nad ním není vyšších instancí. Starostu samozřejmě mohou odvolat zastupitelé. Ale u nás v Křimicích ?

Než jsme to stačili sepsat na Policii ČR ve Skvrňanech, již byl starosta telefonicky  informován policisty a ten je  na oplátku uklidnil, že je vše v pořádku a v mezích zákona. Ano ,  opravdu jsme byli účastníky tohoto rozhovoru.

Na  dalších možných úřadech , včetně ministerstev i ombucmana , byly stejné odpovědi:“Po prozkoumání celé záležitosti a odpovědi městského úřadu v Křimicích je vše v naprostém pořádku “ . To byla oficielní   písemná forma odpovědi . Ústní rada politiků a úředníků byla ještě „lepší“. Prostě si v příštích volbách zvolte jiného starostu !

Později jsme pochopili jakou měli pravdu.

Je proto naprosto nutné vše napravit a  ukázat si na  viníka.  Každý ví, když někdo udělá někde černou skládku je nekopromisně potrestán.

    A ještě k panu podnikateli Soukupovi. Když Krajský soud v září 2010 opětovně a již neodvolatelně potvrdil svůj výrok k zastavení stavby areálu Keramiky a postavení křižovatky , tak alespoň staví parkoviště pro automobily.  Jak jinak , samozřejmě načerno. A co na to pan Zeman ze stavebního úřadu v Křimicích. Po našem upozornění na tuto další nepravost , ji zatím tiše toleruje…..prý udělí pokutu.

A na úplný závěr.

Zřízení křižovatky  bylo v hlavních podmínkách územního rozhodnutí pro stavební povolení. Pokud by si pan Soukup tuto křižovatku  tenkrát odpustil a vyřešil si  komunikaci na svém pozemku,  tak už by několik let mohl  mít postaveno. Na  jeho arogantní jednání na zastupitelstvu v Křimicích, kde bouchal pěstí do stolu a křičel “ ikdyby to mělo trvat deset let , tak to stejně postavím“, jen tak nikdo nezapomene.

Odkaz na reportáže ČT24 ZDEZDE a ZDE.

4 Reakce na “Jak stavět bez povolení křižovatku”

Vlož komentář

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner