PostHeaderIcon Křimice – novověk

N O V O V Ě K

V novodobější historii došlo k rozvoji Křimic v období průmyslové revoluce. Byl postaven nový pivovar, mlýn s elektrárnou, cukrovar. To byly podniky navázané na velkostatek. Věhlas si léty vydobyla zelenina, spojovaná nerozlučně s Křimicemi – zelí. S rozvojem blízké Plzně došlo i k růstu počtu obyvatel v Křimicích a to si vyžádalo i postavení základní školy.

1868- Zahájeno vyučování v nové obecní škole ( 2 třídy, 112 dětí )

1869-1872- Výstavba železnice Plzeň-Cheb ( v Křimicích pouze zastávka  a strážní domek ), , zahájení 28.1.1872, Kaiser Franz Josef Bahn

1885-Založení Občansko-hospodářské besedy

1890-Otevřen poštovní úřad ( vybaven telegrafem a telefonem )

1893-Vznikl  Sbor dobrovolných hasičů (1879-Knížecí sbor hasičský)

1902-Nový Lobkowiczův parostrojní pivovar

1906-Založena Národní jednota pošumavská

1908-Založena Dělnická tělovýchovná jednota DTJ (hostinec „U Šmídů“)

1908-Zasazeny dva javory na náměstíčku k soše sv. Josefa

1911-Postaven jez pod zámkem u mlýna (regulace řeky Mže 1912-1915)

1912-Založen Sokol Křimice (hostinec „Na knížecí“)

1912-Založen SK Křimice (fotbalisti) , zanikl 1917

1912-Zřízena četnická stanice

1913-Zahájena stavba železobetonových mostů přes Mži směrem na Radčice

1915-Založení Husovy lidové knihovny

1915-Položen základní kámen na pomník Jana Husa od akademického sochaře Vojtěcha Šípa z Plzně

1916-Sňat zvon z věže kaple P.Marie na Horničce pro vojenské účely

1921-Sčítání lidu: 1 404 obyvatel ( 1 394 Čechů a 10 Němců, 102 domů )

1921-Vznik rybářského spolku rybářů

1922-Vznik fotbalového klubu Sparta Křimice (vlastní hřiště od r.1923)

1922-Odhalen Husův pomník

1924-Otevřena Občanská záložna

1925-Zprovoznění nádražní budovy

1927-Zaveden el.proud a el.pouliční osvětlení (zámek měl vlástní vodní elektrárnu)

1930-Sčítání lidu : 1 691 obyvatel ( 1 661 Čechů, 21 Němců,4 Rusové,3 Slováci a 1 Ital , 160  domů )

1930-Slavnostně otevřena sokolovna (tělocvična,  hostinec, kino )

1931-Otevřena Všeobecná záložna

1932-Postaven hřbitov

Zprávy z poslanecké sněmovny roku 1932

Poslanecka snemovna N. S. R. C. 1932. III. volebni obdobi. 7. zasedani. 2122.

Nalehava interpelace poslance Dvoraka a soudruhu ministru post a telegrafu dru Frankem o soustavnem poskozovani revolucniho tisku postovnimi uredniky a zrizenci.

Periodicky casopis Pravda«, list komunisticke strany je tisten v Praze a odtud se expeduje do plzenskeho kraje. V poslednich mesicich stava se skoro denne, ze do te ci one obce prichazi zasilka opozdene. Stalo se, ze v obci Krimice u Plzne postmistr v nadrazni uradovne umyslne zasilku zadrzel, takze nedelni cislo dostalo se kolporterum az ve stredu. Toto umyslne poskozovani rudeho tisku svevoli postovniho personalu deje se dle zjisteni v Plzni, Plzenci, Kaznejove, Krimicich u Plzne. Kdyz byla na postovnich urednicich zadana naprava, odbyvali intervenujici vysmechem.

Podepsani tazi se pana ministra post a telegrafu:

Vi o teto cinnosti postovnich uredniku? Je ochoten potrestati postmistry v Krimicich, Plzni, Plzenci a Kaznejove podle platneho sluzebniho radu? Co hodla pan ministr uciniti, aby se podobne pripady neopakovaly?

V Praze dne 20. prosince 1932.

Dvorak, Kuhn, Hruby, Stetka, Russ, K. Prochazka, dr. Stern, Vallo, Zapotocky, Steiner, Torok, Tyll, Babel, Juran, Sliwka, Hohnel, Novotny, Kliment, Cizinska, Hodinova-Spurna, Kopecky.

1934-Zahájena výstavba veřejné kanalizace

1934-Žádost patentovat „Křimické zelí“. Neúspěšně.

1939-15.3. 16:00 Obsazení obce německými vojáky

II. světová válka

1942-Nuceně ukončen provoz pivovaru a cihelny

25 obyvatel vězněno v koncentračních táborech, 3 se nevrátili

1945 25.4. Havárie amerického vojenského letadla

Trosky letounu npor.Maugera
Stroj B-17G No.44-83447 od 359.perutě pilotovaný npor.Maugerem po zásahu flakem vybuchl a trosky dopadly do zahrádek na okraji Skvrňan poblíž tratě na Cheb. Z osádky přišli o život 3 muži. Velitel letounu npor.Warren Mauger se zachránil na padáku, po seskoku popsal své zážitky: „…viděl jsem jak se přibližuje nějaký sedlák. …většina domů, které jsem viděl, hořela. Možná, že některý z nich patřil právě jemu. Vyndal jsem pistoli a natáhl spoušť, ale sedlák mával bílým šátkem a naznačoval, abych ho následoval. Došli jsme k malému zemnímu krytu, kde byla ukryta jeho žena, dítě, matka a otec. Dítě plakalo. V tu chvíli jsem měl poprvé výčitky svědomí za to, co jsem dělal v této válce.“
Snad existují i podobné zpovědi německých letců, autor dosud na žádnou nenarazil…
Npor. Mauger se vyhnul zajetí a s pomocí civilistů se skrýval až do příchodu americké armády, 4 zranění letci byli zajati po ošetření v zámku hraběte Lobkowicze v Křimicích.

Křimice-památník americkým letcům
Pohledný a vkusný památníček americkým letcům z osádek letounů por.Evanse a por.Maugera stojí v Křimicích na návsi u zdi zámku Lobkowiczů. Dole jsou zazděny fragmenty z letounů v podobě duralových plechů. Po stranách je uvedeno 10 jmen padlých letců, novodobé zlacení je však již špatně čitelné. Z osádky por.Evanse jsou zde kromě jeho samého uvedeni Sgt.Dobson, Sgt.Fanning, ppor.Slane, Sgt.Stewart, z osádky npor.Maugera (přežil) jsou zde uvedeni Sgt.Kelley, por.Moss a Sgt.Walling. Dále je zde uveden Sgt.Meikle zadní střelec Flying Fortressu No.43-38178 z 525.perutě, poškozený letoun přišel o zadní střeleckou věž již nad Plzní a zbývající letci jej opustili na padácích až u Franfurtu n.M., tělo nešťastného střelce nebylo nikdy nalezeno, zůstal dodnes „missing in action“….Záhadou je zde uvedené jméno D.L.Fay, které se autoru nepodařilo přiřadit k žádné osádce, zato chybí por.Lang, 2 pilot osádky por.Evanse.

B-17G

Stroj Boeing B-17G 44-83447 ( KIA 45.04.25 8/303/427)
Během náletu na zbrojovku Škoda v Plzni byl stroj nad cílem zasažen těžkým flakem, explodoval ve vzduchu a jeho trosky dopadly u obce Křimice.

Mauger Warren E., 1./Lt. Ev, pilot, zachránil se na padáku a do osvobození se ukrýval.
Kelley Francis H., S/Sgt., střelec spodní věže,zahynul v jeho troskách.
Moss Henry G., 2./Lt., bombometčík,zahynul v jeho troskách.
Walling Glenn R., S/Sgt., střelec horní věže, zahynul v jeho troskách.
Burgess William T., 2./Lt., co-pilot, zachránil se na padáku a byl zajat.
Dugan Earl M., Sgt., zadní střelec, zachránil se na padáku a byl zajat.
Gorden Matthew W., S/Sgt., radiooperátor, střelec, zachránil na padáku a byl zajat.
Knox George E., 1./Lt., navigátor, zachránil se na padáku a do osvobození se ukrýval.
Mauger Warren E., 1./Lt. Ev, pilot, zachránil se na padáku a do osvobození se ukrýval.

1945 6.5 – Od Vochova přijela 16.tanková divize 3. armády USA

1947-Otevřena mateřská školka při základní škole

1948-Ustanovení Místního národního výboru Plzeň-venkov

1948-Zabavení majetku Lobkowiczům a zámek přebudován na internát pro učně

1953-Založení JZD a vyhnání nejschopnějších zemědělců (kulaků) z obce

1953-Sjednocení Sokola do ČSTV, připojení fotbalistů Sparta Křimice

1959-Vybudováno fotbalové hřiště na sokolovně (zatravněno 1975)

1959-Vybudováno zázemí pro rybářský spolek (pod zámkem usazena finská chatka)

1960-Založen Státní statek Křimice

1965-Zámek převeden do majetku Domava mládeže Plzeň

1968-Nová přímá silnice (Chebská E50), rozvodna el.energie, sklady textilního zboží

1971-Otevřen areál Střední zemědělské školy ,staví se mateřská školka, čistička vody

1974-Zámek v majetku Západočeského muzea v Plzni

1976-Křimice připojeny k Plzni-3. V obci zanikl místní národní výbor.

1977-Postavena nová mateřská školka

80.léta-Zavezen rybník na náměstíčku, výstavba bytovek

1983-Založena ZO Svazarmu oddíl cyklotrialu (ukončeno jako AMK v r.1994)

1990-Vznik městské části č.5  Plzeň-Křimice (funkční od r.1991, vlastní starosta a zastupitelstvo)

1991-Nová budova Hasičské zbrojnice, pošty a policejní stanice

1991-Sčítání lidu: 1 319 obyvatel (domů 285 obydlených, 37 neobydlených)

1992-Vrácení majetku rodině Lobkowiczů

1994-Opraven kostel Narození Panny Marie na Horničce

1994-Vznik Tělovýchovné jednoty Křimice (tělocvična  SPŠdopravní)

1995-Odhalena pamětní deska americké armádě

1996-Uzavřena stará základní škola a přestěhována do Střední zemědělské školy

1996-Zahájení archeologických průzkumů při větších stavbách (haly, silnice)

1999-Založen šipkařský klub Úlet Křimice ( budova sokola )

2000-Na konečné zastávce MHD zasazen červený javor jako strom milénia

2000-Otevřeno kynologické cvičiště v Dolově ( ZKO Křimice vznikl ze Svazarmu Vejprnice )

2000-Vznik služebny Městské policie

2001-První divadelní vystoupení Divadla Jezírko v zámeckém parku

2004-Otevření Střední soukromé uměleckoprůmyslové školy (bývalá ZŠ)

2005-Rekonstrukce mostů přes řeku Mži

2008-Rekonstrukce radnice pro 7 úředníků,2 lékaře, 2 služebny policie, knihovna (10.mil Kč)

2008-Ukončen provoz posledního výpravčího v Křimicích (Jan Bolla)

2008-Otevřeno víceúčelové hřiště vedle hasičské zbrojnice

2009-Vznik občanského sdružení Svaz důchodců

2009-Otevřen minigolf na ostrůvku vedle restaurace „U Mže“

2010-Zahájen provoz příměstských vlaků (plzeňská karta)

2011-Rekonstrukce školky, navýšení na 76 dětí (3,5 mil Kč)

2011-Sčítání lidu: Občanů 1850, mužů 947 a 903 žen, dětí 278, domů 368 a bytů 642o

2014-Rekonstrukce kanalizace v Prvomájové ulici

2014-Postaven kruhový objezd u hotelu York

2015-V areálu U Mže doplněny pohybové prvky

2017-Nové hřiště Korela s work-outem

2017-Nové mantinelové hřiště v Učňovské

2018-Dětské hřiště s work-outem na Sokolovně

2018-Výsadba 10 ks stromů lípy ke 100mu výročí ČSR

2019-Otevření relaxačního areálu „Křimická pláž“ (byla zařazena mezi stavbami roku PK)

2019-Zahájení nového Discgolfového hřiště na Křimické pláži

2019-Vznik fotbalového klubu FC Křimice (z původního T.J. Sokol Křimice)

2021-Nový vodovod ve východní části Plzeňské a v Minské ulici

2022-Budování nového sportoviště na SPŠD (umělka, tenis.kurty, pláž.volejbal, in-line dráha)

2022-Hřiště mantinelové na Sokolovně

2022-Vjezdová brána do Křimic od Kozolup

2022-Otevřeno nové muzeum Křimice (bývalá čekárna ČD)

Dnes mají Křimice stále charakter spíše vesnický. Ke stavebnímu splynutí se souvislou plzeňskou zástavbou dosud ještě nedošlo.

Vlož komentář

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner