PostHeaderIcon Křimicko – středověk

S T Ř E D O V Ě K

z Vrtby, příjmení staročeské rodiny panské, která byla téhož erbu (trojích jeleních rohův)a původu jako páni z Krašova, Krašovic, Gutšteina, Bělé a j. a počítali ke svým předkům blahoslaveného Hrozňatu Sezemice (†1217). Více ZDE

………………………………………………………………….

KŘIMICE

První písemně doložená zpráva o Křimicích je z r. 1245 z majetkových knih, kdy zde žil Půta z rodu Drslaviců. Další písemné zprávy máme až za přibližně 130 let, kdy se jako majitel vsi připomíná plzeňský měšťan Pertold Nysl, jehož rodu patřily Křimice až do r. 1448. Statek spravovala jako poslední z rodu Nyslů paní Kunhuta. Odkázala jej plzeňskému měšťanu Václavu Točníkovi, původem z Klatov, který přesídlil z Klatov před sílícím husitským hnutím.

Točníkové zbohatli, byli povýšeni do vladyckého stavu a obdrželi erb. Již tehdy zde vařili pivo a konkurovali plzeňským měšťanům. Po smrti posledního Točníka r. 1621 zdědil Křimice jeho nevlastní syn Jan Strojetický ze Strojetic (postavil r. 1646 kapli na Horničce) a po jeho smrti zdědil Křimice jeho švagr Sezima z Vrtby. Jan Josef (nar. 1713), c. k. tajný rada a komoří, měl po otci Křimice a Nekmíř a po mateři Žinkovy. Zemřel 7. června 1782 nemaje synův a zboží jeho spadlo na synovce. Mladší syn Frant. Václav dědil r. 1734 Konopiště a byl ženat od r. 1746 s M. Annou hrab. z Klenového, dědičkou Petrovic. Zemřel 29. kv. 1762 maje věku svého 37 let. (Vdova vdala se 1767 za Jana hr. O’Kelly de Gallagh.) Syn jeho Frant. Josef (nar. 1759), nejv. děd. pokladník, měl po otci Konopiště a po strýci Křimice, Žinkovy a Nekmíř. Byl c. k. tajným radou a komořím, nejv. vachtmistrem a rytířem toskánského řádu sv. Štěpána a od r. 1830 krátký čas nejv. maršálkem. Neženiv se nikdy odkázal krásná svá panství v ničem nezávadná Janovi Karlovi knížeti z Lobkovic. Vypravuje se, že jednou na dláždění padl a mladý kníže mu přispěl k pomoci a jej ošetřoval, začež se mu vděčně odsloužil. Jsa toho vzácného rodu poslední, zemřel 27. srpna 1830 v Křimicích a pohřben ve chrámě vejprnickém ve hrobě zděném klenutém. Rod Lobkovský drží po něm posud velkostatek křimický.

O rozvoj křimického panství se zvlášť zasloužil zemský soudce František Václav z Vrtby , který již značně zchátralou tvrz, o které je první zmínka až r. 1498, nahradil r. 1732 barokním zámkem s rozsáhlým parkem, oranžérií a velkým hřebčincem. Nádvoří a zdi zámeckého parku dal vyzdobit barokními sochami řeckých bohů od Lazara Widmana . Na nádvoří je jezdecká socha sv. Jiří od téhož autora, která je již desítky let ukryta pod bedněním. Hodnotná je dnes zrestaurovaná socha piety v parku před zámkem s nově upraveným okolím. V roce 1811 došlo k přestavbě zámku v empírovém slohu.

1245-1289  Půta, syn Protivy ze Žinkova, příslušník rodu Drslaviců.

1350-?  Petrold Nussl, bohatý plzeňský měšťan. Statek spravovala jako poslední z rodu Nyslů paní Kunhuta.

1448-Odkázán majetek Václavu Točníkovi z Klatov

1621-Zemřel poslední majitel z rodu Točníků, Purkhart.

1646-Jan Jindřich Strojetický ze Strojetic(manžel Voršily z Vrtby) založil kapli Narození Panny Marie na Horničce

1648-Umírá bezdětný Jan Jindřich strojetický (nevlastní syn Purkharta z Točníků)

1659-Zemřel  Jaroslav František z Vrtby, které toto panství zdědil

Dále Křimice zdědil jeho bratr Jan František z Vrtby a později jeho syn František Václav z Vrtby.

1732-Veliká přestavba tvrze na zámek. Přestavba kostela a zámeckého parku(hřebčín a oranžerie)

1750-Zemřel František Václav z Vrtby.

1782-Křimice získává František Josef z Vrtby

1810-Zbořena věž, poslední pozůstatek z bývalé tvze.

1811-1812  Přestavba barokního zámku  do jednoduchého empíru.

1830-Umírá poslední majitel z rodu Vrbů František Josef

Jmění přechází darem Janu Karlovi z Lobkovic větve Popelů.

1 Reakce na “Křimicko – středověk”

  • Mgr. Jiří Němec napsal:

    Po r. 1659 „Dále Křimice zdědil jeho …. starší bratr JAN František z Vrtby … a pozdějijeho syn František Václav z Vrtby. (Prosím, opravte si chybu.) S pozdravem JN

Vlož komentář

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner