PostHeaderIcon Zmrzačení lípy na Křimickém náměstí

Včera odpoledne došlo k nevratnému zničení krásné velké lípy na rohu náměstí (proti bráně do zámeckého parku). Jak je vidět i z přiložených fotografií, dřevo bylo naprosto v pořádku, větve zdravé, strom nikoho neohrožoval. Nepamatuji, že by z něho padaly nějaké větve nebo byl jiný důvod k jeho poražení. Poražení, protože tak hrubý zásah, jaký byl proveden, se nedá nazvat prořezáním, ale poražením nastojato. Torzo stromu je nevratně zmrzačené a odsouzené stejně k zániku….

Zaslal jsem dotaz k této věci na Odbor ŽP a na Veřejný statek MP.

Jen by mne zajímal skutečný důvod a kdo byl iniciátorem ?
Nepostačila by nenásilná citlivá údržba odborníky se vztahem k přírodě ?

Odpověď:

     Dne 4.10.2011 došlo k bezpečnostnímu řezu lípy na rohu Křimického náměstí, která roste na pozemku Statutárního města Plzně a péče o ní je svěřena Správě veřejného statku města Plzně( dále jen „SVSMP“). Dle zjištění na Úřadu městského obvodu Plzeň 5 – Křimice (dále jen „ÚMO 5 – Křimice“), je o zásahu na uvedené lípě informoval ing. Kuták –SVSMP, který dřevinu odborně posoudil (městský dendrolog) a zjistil, že je nutné z důvodu zachování provozní bezpečnosti provést bezpečnostní řez u výše uvedené dřeviny, kdy byly odstraněny větve, které hrozily pádem na komunikaci.
Jakékoliv ostatní zásahy (bezpečnostní,zdravotní a redukční řez) u dřevin na městském pozemku na Křimickém náměstí jsou v kompetenci SVSMP a případné pokácení dřevin povoluje ÚMO 5 – Křimice. Proto se s případnými dalšími dotazy obracejte na ing. Kutáka a paní Seifertovou (ÚMO 5)

S pozdravem
Svobodová Dagmar
vedoucí OŽP MMP

Odpověď od pana Ing. Kutáka:

Lípa stojící na okraji parku na Křimickém náměstí blízko silnice má již několik let sníženou vitalitu, což se projevuje prosycháním části koruny. Tento stav je způsoben v minulosti provedenými stavebními úpravami – navýšením a zpevněním komunikace, výstavbou kanalizace. V koruně stromu nad rušnou komunikací se objevily odumírající a z části suché větve což je patrno z přiloženého snímku ze dne 17.8. 2011. Na tuto skutečnost jsme byli upozorněni Úřadem městského obvodu Plzeň 5 – Křimice. Pro zajištění provozní bezpečnosti stromu, jsme byli nuceni snížit těžiště nebezpečných kosterních větví, u kterých hrozilo odlomení a pád na rušnou komunikaci. Byl proveden bezpečnostní řez. Jsem přesvědčen, že odstraněná část koruny by stejně zcela odumřela do 1-2 let. Zdravá část koruny bude ponechána bez zásahu.Odstranění odumírajících větví podpoří proces obnovy náhradní listové plochy ve spodní části koruny. U starých stromů a stromů s poškozenými kořeny je proces snižování koruny přirozený, strom postupně odsychá od vrcholu a vytváří náhradní korunu z adventivních výhonů vyrůstajících z kmene a kosterních větví v nižších partiích.

Plánují se další úpravy zeleně v parku Křimického náměstí ?

V nejbližší době se budou odstraňovat v parku na Křimickém náměstí 2 odumírající stromy – smrk pichlavý a bříza, dále plevelné dřeviny (slivoně, šípky, mladé javory) zasahující do světel veřejného osvětlen…í a komunikace na východním okraji parku. Na základě požadavku Úřadu MO Křimice budou odstraněny nevhodné pokryvné jalovce před č.o. 32 a u zdi zámku z důvodu zachytávání odpadků a vytváření zákoutí pro vykonávání potřeby. Dřeviny určené k likvidaci jsou označeny červeným sprejem.
Odpověď na druhou část Vašeho dopisu – plánované úpravy Křimického náměstí připravuje kolegyně z úseku koncepce.
S pozdravem
Ing. Petr Kuták, SVSMP

Děkují za odpověď

 

 

1 Reakce na “Zmrzačení lípy na Křimickém náměstí”

Vlož komentář

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner