PostHeaderIcon Neochota úřadu řešit problém (kruhový objezd)

Zákaz vjezdu nad 7 tun

Před zahájením stavby kruhového objezdu, byly ohlášeny objízdné trasy ulicemi Žitná, Kozolupská, Průkopníků a Plzeňská. Dále byl dán zákaz všem vozům nad 7 tun, ale úřadem UMO5 byl zcela tolerován. Zpomalovací prahy v Plzeňské ulici měly v této situaci opačný účinek. Těžkotonážní vozy zde narušovaly nejen prahy, ale hlavně klid a bezpečnost spoluobčanů. Podotýkám, že zde není dodnes chodník !

V dubnu letošního roku navštívili  p. Mastný a p. Vítovcová z Plzeňské ulice pana starostu městské části 5 se žádostí o dočasné odstranění zpomalovacího prahu na této ulici před jejich pozemky. Pan Mastný uvedl, že je nejvíce ohrožován na majetku, zdraví  a také nejvíce obtěžován hlukem, který způsobují neukáznění řidiči kamionů a jiných těžkých vozidel. Schůzka byla ukončena slibem, že se pan starosta vynasnaží co nejvíce žádosti vyhovět – umístěním nějakých zábran, aby vozidla nemohla najíždět na krajnice, čímž se uvolňuje kamení, které posléze odlétává směrem na pozemek p. Mastného a tím ohrožuje (především) jeho rodinu na zdraví, ničí jeho majetek – rodinný dům, zaparkované automobily nebo dokonce přímluvou na dočasné odstranění předmětného zpomalovacího pruhu. Posléze se ovšem vše obrátilo proti žadatelům. Správa veřejného statku města Plzně, která byla oslovena s odstraněním zmíněného prahu souhlasila za podmínky, že s tímto řešením bude souhlasit pan starosta nebo úřednice odboru dopravy a životního prostředí z MO5. Namísto slibované podpory se události vyvíjely zcela opačně. Pan starosta se zbavil odpovědnosti tím, že vše přednesl na technické komisi i se svým záporným názorem a tím znemožnil jakékoli řešení tohoto problému právě v době kdy do Plzeňské ulice byla odkloněna veškerá doprava (a to i kamiony) při objízdné trase. Správa veřejného statku města Plzně navrhla jako vhodné a trvalé řešení této situace stavební úpravu prahu, což by vyhovovalo i občanům Plzeňské ulice, ale dočasné odstranění stávajícího zpomal.pruhu, který působí tolik nepříjemností, poškozuje nadále majetek občanů, je ovšem vyjádřením především p. starosty a poté i tech.komise MO5 znemožněno.

Obyvatelé sepsali petici kde vyjadřují svůj názor na celý problém a zaslaly ji na Magistrát města Plzně. Odpověď pouze opakuje názor p.starosty a následné vyjádření SVSMP – rovněž neřeší současný stav – ani zde se občané nedomohli dočasného odstranění zpomalovacího prahu. Pokud by občané měli zastání u starosty obce, tak by i řešení této záležitosti (a není jediná v naší obci) bylo jiné. Dělat populistická rozhodnutí je jednodušší než-li pracovat ve své funkci pro blaho svých občanů.

1 Reakce na “Neochota úřadu řešit problém (kruhový objezd)”

Vlož komentář

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner