PostHeaderIcon Sbor Dobrovolných Hasičů Křimice

SDH KŘIMICE

Hasičská zbrojnice SDH Křimice z roku 1991

Sbor založen 30.7. 1893 v Křimicích

Počet členů:  60 Počet členů zásahové jednotky:  15

Starosta sboru: Jaroslav RÁB

e-mail:

Velitel jednotky : Miroslav VAVŘÍK

e-mail:  miroslav.vavrik@seznam.cz

KROUŽEK  MLADÝCH  HASIČŮ
Termín schůzek: Pondělí 16:00 – 17:00
Roční poplatek 50 ,- Kč
Počet členů v kroužku: 8
Vedoucí mládeže: Petr ŠTORKÁN

Adresa:

Průkopníků 465/2A, 32100 Plzeň – Křimice

Kontakt:

E-mail: sdhkrimice@centrum.cz Tel.: 377 822 298,  720 104 555

*********************************************************************************************************

Vysvětlení pojmů :

Sbor dobrovolných hasičů (SDH)

SDH je občanské sdružení pracující na úseku požární ochrany (§ 75 zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů), provádí preventivní činnost, napomáhá jednotce s plněním jejích úkolů, vychovává mládež a připravuje nové členy pro jednotku, podílí se na společenském a kulturním dění v obci.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)

JSDH obce je zřizována obcí (na základě § 29 a 68 zákona č. 133/1985 Sb.  o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů).

- Je tvořena převážně členy SDH. Její členové splňují fyzické a odborné podmínky k zařazení do výjezdové jednotky,  absolvují pravidelná povinná školení a kurzy (velitelský, strojnický, chemicko-technické služby, nositel dýchací techniky …)

-  jednotka Plzeň 5-Křimice je zařazena do kategorie JPO III  = na výzvu krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru ČR vyjíždí do 10-ti minut od vyhlášení poplachu a provádí zásah i mimo katastrální území obce.

Základním posláním jednotek PO – je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví obyvatel, majetek nebo životní prostředí a které vyžadují provedení záchranných, resp. likvidačních prací.

******************************************************************************************************************

ZÁSAHY

2011

13.11.                 Křimice, Průkopníků, Požár odpadu v kontejneru.

25.8. Křimičtí hasiči museli v Chebské ulici čerpat vodu ze zatopené šatny v TEP Křimice.

15.1. – 24.1.  Povodně

Zaplavený minigolf

Zcela nepostradatelní byli hasiči z místní organizace SDH při likvidacích škod způsobených povodněmi.  Zabezpečovali obytné domy zapytlováním ve Vrbové ulici.  Vyčistili nánosy bahna a kamení ze zatopeného minigolfu.

2010

24.11.

SPŠD KŘIMICE

Dvoumilionovou škodu napáchal požár autodílen Střední průmyslové školy dopravní v Křimicích na Plzeňsku. Jedna osoba se nadýchala kouře, byla ošetřena záchrannou službou. Požár byl nahlášen ve středu 24. listopadu 2010 ve 20.48 hod. Na místo byla vyslána jedna profesionální a dobrovolná jednotka hasičů. Požárem byla zasažená výuková autodílna SPŠD. Hasiči v dýchací technice dostávali plameny více jak půlhodinu pod kontrolu, další dvě hodiny prováděli dohašovací a likvidační práce. Zásah byl ukončen ve 23.53 hod. Jedna osoba se nadýchala kouře, proto byla na místo povolána ZZS, která muže ošetřila. Požárem byla zasažena dodávka a jeden osobní automobil. Plameny a kouř dále poškodily celou garáž s různým technickým a přístrojovým vybavením. Škody byly předběžně vyčísleny na 2 miliony korun, příčinou vzniku požáru bylo nedodržení požárně bezpečnostních předpisů při používání svářecí soupravy.

******************************************************************************************************************

HISTORIE

Již v roce 1879 byl v Křimicích na Lobkowiczském panství hasičský sbor k ochraně jeho majetku. Z něho vznikl zaregistrováním 30. července 1893 sbor dobrovolných hasičů, začal cvičit a zapojil se do veřejného života. Po počátečním elánu začala však činnost postupně upadat. Poslední zápis ze schůze je z roku 1899, poslední zápis v pokladní knize z roku 1901. Poté starosta obce udržoval sbor pouze papírově. Na zásah župního hasičského dozorce obec iniciovala obnovení hasičského sboru, a tak první valná hromada 9. června 1907 zvolila nový výbor. Sbor měl ruční čtyřkolovou stříkačku, háky, žebříky, pochodně. Byl povinen vyjíždět k požáru do okolních obcí vzdálených do dvou hodin cesty. Hasičů bylo třeba; do roku 1912 zasahovali u dvanácti požárů, z toho u tří v obci.

Sbor se stabilizoval a otřásla jím až první světová válka. Po těžkých létech začala vzkvétat i společenská činnost a nemalé finanční výtěžky byly ukládány na fond zmotorizování stříkačky. Místo motorizace byla ale zakoupena 8. dubna 1934 od brněnské firmy Hrček – Neugebauer automobilová stříkačka TATRA za 50 000 Kč a za 10 000 Kč příslušenství. Tímto revolučním a odvážným rozhodnutím byla zvýšena akceschopnost. Radost a hrdost na novou stříkačku byla veliká, sbor vyjížděl do okolních obcí a předváděl ji v činnosti. Dluh, na který byla TATRA zakoupena, se postupně splácel z výtěžku „Májů“ a bálů, část umořil příspěvek obce 9 000 Kč.

Blížící se druhá světová válka ovlivnila i náplň cvičení a školení mužstva. Pozornost byla věnována protiplynovému výcviku, zdravotnické pomoci a civilní obraně všeobecně. V roce 1940 byla v Křimicích nedaleko křižovatky ve směru na Stříbro postavena hasičská zbrojnice, která se využívala po různých úpravách až do roku 1992. Během války hasiči drželi hlídky a pomáhali při záchranných pracech po náletech.

Po druhé světové válce zakoupila obec pro sbor z akce UNRA automobil DODGE a agregát ŠKODA. Později, v padesátých letech, byl DODGE předán do Vochova a nahrazen vozem PRAGA RN od civilní obrany. TATRA už nebyla použitelná k zásahu. V roce 1959 neprošla technickou kontrolou a bylo nařízeno k naší dnešní velké lítosti vůz zlikvidovat a motor předat do muzea Tatry v Kopřivnici. Ale to už nebyli hasiči, ale od roku 1952 Československý svaz požární ochrany. Alespoň že se zachovala fotografie tohoto automobilu.

V šedesátých letech dosáhlo mladé soutěžní družstvo pro nás dodnes ojedinělého úspěchu. Po vyhrané okrskové, okresní i krajské soutěži a po získání třetího místa v kvalifikaci v národním kole soutěže CTIF ve Dvoře Královém soutěžní družstvo získalo v roce 1969 na mezinárodní soutěži CTIF v rakouském Kremsu stříbrnou medaili.

V dalším období nastalo tápání co s dobrovolnými hasiči. Rozhodnutí našich vrcholných orgánů bylo často formální a spíš v duchu úřednické kultury než mapující potřeby obcí a požárních jednotek. Ani v tomto období nebylo prostředků nazbyt, rozhodování o jejich přidělení bylo složité až neprůhledné. Zakoupit vozidlo tak jako před desítkami let Tatru z vlastních a obecních prostředků bylo nemožné. Proto se stalo, že náš vůz PRAGA RN byl nahrazen stejným typem vozidla o pět let mladším ale v horším stavu. Až v roce 1982 náhrada Pragy byla znatelná. Byl nám přidělen automobil SAVIEM, licenční vzor Avií, s kterým jsme mohli naši činnost ve všech směrech lépe rozvíjet. Aby mohl být zagarážován, musela být zvětšena vrata do zbrojnice. Automobil to nebyl nový, měl již něco za sebou u požárního útvaru, a tak není divu, že i u něho nastala v roce 1988 potřeba celkové opravy. Situace se opakovala, peníze na opravu ani na nové auto nebyly a proto jsme si přivezli ještě pojízdný SACHSERING.

Naštěstí díky dobrému jménu křimických hasičů nám byl přidělen na sklonku roku 1988 zcela nový automobil AVIA 31. Měli jsme z něho stejnou radost jako naši předchůdci z tatrovky.

Avia, dopravní automobil pro 9 lidí

Toto pozastavení nad obnovou automobilů má svoji důležitost. Spolu se zázemím technika stále více ovlivňovala celkovou činnost hasičů. I v těchto letech kromě soutěží, nácviků a školení byly větší či menší požáry v obci a okolí a dobrá vybavenost znamenala i úspěšnost při zásahu. Po připojení obce k Plzni se začaly držet jednou týdně pohotovosti pro potřeby městského útvaru požární ochrany. Při nich se udržovala výstroj, nářadí a technika, nacvičovalo se na soutěže ale i vyjíždělo k zásahům. V zimě, aby nebyla zima v nevytopené zbrojnici, se hrával stolní tenis. Z toho vznikl dodnes populární

zimní turnaj. V těchto již nárokům doby neodpovídajících podmínkách uzrála koncem osmdesátých let myšlenka postavit novou zbrojnici. Uskutečnit ji nebylo zrovna jednoduché a přímočaré. Po potížích různého druhu se podařilo novou zbrojnici dostavět na podzim 1991 a kolaudace proběhla 20. prosince 1991.

Stříkačka veterán

Den otevřených dveří a fotografie   ZDE

1 Reakce na “Sbor Dobrovolných Hasičů Křimice”

Vlož komentář

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner