Výpis aktualit v rubrice ‘Nezařazené’

PostHeaderIcon Pozvánka na slavnostní otevření muzea

PostHeaderIcon Pozvánka na Noc kostelů

PostHeaderIcon Pozvánka na dětský den

PostHeaderIcon Pozvánka na křimické nádraží

Vlak osvobození dorazí do Křimic v sobotu 7.5. v 16:07. Odjezd zpět na Plzeň je v 16:45. V tuto dobu bude mimořádně otevřeno i křimické muzeum, které bude teprve slavnostně otevřeno.

PostHeaderIcon Pozvánka na výstavu

PostHeaderIcon Pozvánka na discgolfový turnaj

Registrace: https://www.idiscgolf.cz/turnaje/962

PostHeaderIcon Program divadla v zámeckém parku

PostHeaderIcon Přivítejte své ratalosti

PostHeaderIcon Likvidace stavební suti v Křimicích

Od ledna roku 2022 platí na území města Plzně nové zásady pro příjem suti ve sběrných dvorech a místech. Uložení stavební suti je tedy nyní na celém území města Plzně zpoplatněna.
Náš městský obvod Plzeň – Křimice zajistil pro své občany od 1.4.2022 NADÁLE MOŽNOST ZDARMA ULOŽIT SUŤ na sběrném místě v Traťové ulici. A to pouze díky tomu, že městský obvod Plzeň 5 – Křimice celý proces likvidace suti financuje. Tímto děkuji všem zastupitelům za jednohlasové rozhodnutí.
Chceme tímto předejít vzniku černých skládek. Zároveň budeme bránit zneužívání této služby. Našim cílem je udržet dostupnost bezplatného uložení suti pro naše občany a zároveň nastavit takové podmínky, aby množství tohoto druhu odpadu v roce 2022 nepřekročilo objem, který jsme likvidovali v roce minulém.
Službu chceme zachovat ve stejném rozsahu jako v loňském roce, kdy postačovala ke spokojenosti našich občanů. Zároveň budeme pečlivě sledovat objem suti. Obáváme se, že v situaci, kdy bude v ostatních městských obvodech suť zpoplatněna, hrozí u nás nárůst množství stavební suti, a tedy i neudržitelnost této služby. Proto Vás prosíme o respektování následujících podmínek a nezneužívání možnosti uložit bezplatně tento typ odpadu ve sběrném místě v ulici Traťová.
Podmínky pro občany jsou následující
- tato služba není nároková
- umístit ve sběrném místě suť v přiměřeném množství může POUZE dospělý občan s TRVALÝM POBYTEM v naší městském obvodu Plzeň 5 – Křimice. Občané bez trvalého pobytu zde tuto službu využít nemohou. Bez výjimky.
- občan, který chce využívat tuto bezplatnou službu se musí předem registrovat na Úřadu městského obvodu Plzeň 5 – Křimice. Zde vyplní žádost o uložení stavební suti do sběrného místa a bude zaregistrován do systému. K registraci je potřeba doložit občanský průkaz.
- registrace není přenositelná na další osoby
- registrovaný zde může uložit pouze odpad vzniklý v katastru Městského obvodu Plzeň 5 – Křimice
- může jít pouze o suť, která nevznikla při podnikatelské činnosti
- při dovezení suti na sběrné místo bude obsluha bez výjimky kontrolovat občanský průkaz, případně RZ vozidla a provede záznam o množství dovezené suti
- pokud obsluha sběrného místa podle záznamů u konkrétní osoby zjistí, že množství suti překročilo přiměřené množství, nebo že jde pravděpodobně o odpad vzniklý při podnikatelské činnosti, převzetí odpadu odmítne
- přiměřené množství je chápáno stejně jako dosud – suť vzniklá při malých pracích v místě bydliště. Větší množství suti není možné uložit ve sběrném místě, ale je nutné si zajistit individuální kontejner a jeho odvoz.
Děkujeme za pochopení a spolupráci
Vít Mojžíš
starosta MO Plzeň 5 – Křimice

PostHeaderIcon Služby v Křimicích

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner