PostHeaderIcon Kaple Kyjov

Kaplička Kyjov

V kyjovském lese mezi obcemi Radčice, Malesice a Chotíkov se nachází nově opravená prostá kaplička zasvěcená Panně Marii Pomocné. Z Radčic,jenž jsou od středu Plzně vzdálené necelých šest kilometrů severozápadním směrem, k ní přichází upravená cesta, po níž vede zelená turistická cesta do Malesic. Na samém počátku historie tohoto místa je uváděn od nepaměti obrázek Panny Marie Pomocné pověšený na mohutném dubu. Toto místo na okraji lesa, který patřil rodu Schönbornů, využila k motlitbám za svého čtyřletého nemocného synka dědičná hraběnka Johana Schönbornová, rozená Lobkowiczová. Syn se uzdravil a ona roku 1868 nechala na tento strom pověsit obrázek nový.

K obrázku se chodíval modlit s dětmi i řídící učitel Jan Kašpar z blízkých Křimic, otec pozdějšího pražského arcibiskupa a kardinála Karla Kašpara. Z jeho popudu je po pětileté sbírce a s požehnáním hraběcího rodu vystavěna kaple, která je 16.9. 1894 vysvěcena.

Toto místo ihned získává mezi věřícími oblibu a při významných poutích zvláště po první světové válce,sem přichází až tři tisíce lidí. Po druhé světové válce však význam místa upadá a kaple začíná chátrat. V posledním desetiletí byla také několikrát vykradena. V roce 1991 se ovšem poutní tradice místa obnovuje v podobě poutě na svátek Nanebevzetí Panny Marie. V první polovině tohoto desetiletí byla také kaple zapsána do seznamu nemovitých kulturních památek a v době nedávné došlo k celkové opravě kapličky a místo se opět stává vyhledávaným poutním i turistickým cílem.

Interier kaple, který je možno spatřit, dnes není tak honosný jako v dobách největší slávy tohoto místa, přesto působí malebným dojmem. Kaple nemá ovšem jen zajímavý původ, i samotná stavba kaple je vskutku netradiční. Do závěru kaple je totiž pojat právě ten kmen dubu, u něhož se modlila za svého synka paní hraběnka.

Kaplička Kyjov 2010

Oltář strom

Boží muka vedle kapličky

Nápis na kapličce

Z dobové literatury

Kaplička v lese „Kyjově**. 
  V nedalekém lese „Kyjov" řečeném stál dub, na jehož pni vi- 
síval od nepamětných dob obrázek P. Marie Pomocné. Tu v tišině lesní
před obrázkem často k modlitbě poklekali zbožní ctitelé BohorodiČky 
zvláště matky chorých dítek sem s důvěrou v pomoc Její se utíkaly. 
R. 1894 zbudována byla na tomto místě kaplička. Přistavěna byla 
přímo ke pni onoho dubu, a to tak, že část pně s obrázkem P. Marie 
jest uvnitř kaple nad oltářem, kdežto ostatní část pně stromu venku
stoji a volně větve své rozkládá. Svatyňka tato {dostavena byla přiči- 
něním zasloužilého učitele Křimického Jana Kašpara. Dne 16. září 
řečeného roku byla dokončená kaple posvěcena od vikáře plzeňského 
Martina Páchla. K slavnosti té sešlo se mnoho procesí z okolí a veliký 
dav lidu. Světitel povzbudil přítomné dojeĎinou řečí k uctívání Rodičky 
Boží a poděkoval dobrodincům, kteří k vystavění kapličky přispěli.*) 

2 Reakce na “Kaple Kyjov”

  • Kamil Lajčák napsal:

    Mám zarámovaný obrázek kapličky v Kyjově.
    Poslal bych vám kopii,třeba k založení do nějakých pamětí.
    Na zadní straně obrázku jsou ještě německé nápisy.
    Na obrázku kapličky jsou v její těsné blízkosti listnaté stromy.Například dva listnáče asi 8 a 11m vysoké vepředu před vchodem do kaple a těsně za kaplí veliký strom buk/dub??? výšky asi 19m.Kaple je celá nabílená i věž je bílá.Obrázek je však černobílý. Odepíšete-li napište hned do úvodu kaple kyjov aby jsem to našel mezi meily.

Vlož komentář

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner