PostHeaderIcon Silniční obchvat přes Křimice

Západní okruh Plzně

18.1.2012 8:48

 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje tento týden požádala o finanční podporu z EU na realizace staveb západního obchvatu města a mostu na Jateční. Přislíbená podpora z EU na stavební náklady by měla dosáhnout zhruba 810 milionů korun.

 “Přepokládané zahájení obou akcí, v případě že projekt uspěje a proběhnou potřebná výběrová řízení, je v dubnu 2012 a dokončení pak v polovině roku 2014,“ říká první náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast doprava Jaroslav Bauer.

MĚSTSKÝ OKRUH DOMAŽLICKÁ – KŘIMICKÁ V PLZNI s celkovými plánovanými náklady asi 926 milionů korun představuje 1. etapu západního obchvatu města Plzně, při které bude vybudována nová komunikace II. třídy v délce 2,1 km. Začátek úseku je na okružní křižovatce Domažlická – Folmavská, přejde mostním objektem přes údolí Vejprnického potoka a dále je vedena po západním okraji sídliště Skvrňany. Konec úseku bude na Chebské ulici, v místě budoucí větve mimoúrovňové křižovatky.

„Komunikace vytvoří první přímé spojení sídliště Skvrňany s Křimicemi a se silnicí II/605 směr Stříbro. Díky obchvatu bude možno odklonit větší část tranzitní dopravy v severojižním směru mimo městské centrum. Snížení intenzit dopravy na stávajících komunikacích, které procházejí obytnou zástavbou, bude mít pozitivní dopad na zvýšení bezpečnosti a snížení negativní vlivů od dopravy jako je hluk a prašnost,“ dodává Jaroslav Bauer.

Druhý projekt SILNICE II/231 V PLZNI, PLASKÁ – NA ROUDNÉ – CHRÁSTECKÁ, 1. ETAPA řeší stavbu nového mostu přes Berounku na Jateční ulici, včetně rekonstrukce 1,1 km dlouhého úseku silnice II/231. Navržená stavba je jednou z úvodních etap řešení městského okruhu spojujícího časti Plzeň – Bolevec, Doubravku a Světovar. Rekonstrukcí silnice dojde ke snížení nákladů na její údržbu oproti stávajícímu stavu (rozhodující jsou náklady na pronájem, údržbu a opravy mostního provizoria ve výši 2,5 mil. Kč ročně).

„V rámci stavby dojde k rekonstrukci památkově chráněného objektu – Masarykova mostu z roku 1917. Tím bude most, který je v současnosti v havarijním stavu, udržen a zachován do budoucna. Celkové náklady přesahují 350 milionů korun. Náklady Plzeňského kraje z toho činí 258 milionů korun, zbytek bude financovat město Plzeň,“ uzavírá náměstek Bauer.

 Iva Kokešová

 Pro řidiče však bude mít hlavní efekt až poslední etapa z Křimické na Karlovarskou třídu k hypermarketu Globus za dvě miliardy korun. Na tu však nemá peníze ani město, ani kraj. Hejtman i primátor Martin Baxa (ODS) proto chtějí tlačit na stát, aby silnici i výstavbu druhé části převzal. Pak by mohla být Plzeň obkroužena silnicí pro dvacet tisíc aut denně do pěti až sedmi let.

1 Reakce na “Silniční obchvat přes Křimice”

Vlož komentář

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner