PostHeaderIcon Prodej kalendářŮ “Křimice 2022” zahájen

Od pondělí 29.11. je možno zakoupit v úředních hodinách na ÚMO5 visací i stolní kalendáře “Křimice 2022”, vánoční zvonečky, hrnečky a perníčky. V nabídce jsou i vystřihovánky křimického Betlému a zámku.

PostHeaderIcon ZRUŠENO !

Z důvodu vládního nařízení není možné provozovat předvánoční trhy a jsou povoleny společenské akce pouze do 100 lidí a to jen pro očkované! Nechceme a nebudeme naše občany separovat a neočkované vyřazovat ze společnosti. Proto jsme se s lítostí rozhodli tuto společenskou akci zrušit. Vážení spoluobčané, buďte na sebe opatrní a věřím, že se brzy uvidíme u Betlémského světla na Horničce, nebo alespoň na úřadě.  Užijte si adventní dobu pokud možno v klidu a pohodě a samozřejmě ve zdraví!

PostHeaderIcon Suť už na sběrák nepovezeme

V novele obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně v systému nakládání s odpady odsouhlasili zastupitelé města Plzně zákaz vyvážení stavební suti do sběrných míst pro občany města a do sběrných dvorů pouze za poplatek. Koalice vedení města nevyhověla ani Pirátům, kteří předložili protinávrh ve formě vzetí od občanů suti alespoň do výše 2 kubíků za rok. Doufám, zda výše ušetřených financí za likvidaci stavební suti nepřevýší náklady za likvidaci černých skládek…..

PostHeaderIcon Posilovna v Křimicích

Zastupitelé města Plzně odsouhlasili investiční dotaci pro Fotbalový club Křimice ve výši 450.000,- Kč. Tato dotace bude použita na vybudování prostoru pro kondiční cvičení s posilovacími prvky v budově pana Zapomněla v místě bývalého pneuservisu. V době, kdy nebude prostory využívat spolek FC Křimice, bude nabídnut i široké veřejnosti. Posilovna by měla být vybudována do konce roku 2021. Těšíte se ?

PostHeaderIcon Křimické strašení

Křimického strašení se letos zúčastnilo stovky lidí. Odhadem 600 až 700. Poprvé lampionový průvod procházel i křimickou pláží. Bylo to opět velmi vydařené a to díky strašidelnému nasazení křimických zastupitelů, úředníků a členů křimických spolků a samozřejmě Terezce s koněm, který celý průvod vedl. Také velké díky patří Ohnivým světluškám, které měly hned dvě vystoupení. Na pláži a v areálu U Mže. Tam se odehrával hlavní program v historických pivovarských sklepenich, kde jste mohli navštívit čarodějnickou kuchyň, zbojnické sídlo, mrtvé jeptišky s mnichem, mumie, vodníka a na konci čertovské peklo jaksepatří. Nejodvážnější děti si vytáhli z kotle sladkou odměnu. Sklepením provázela Bílá paní a Fantomas. Občerstvení zajišťovala restaurace Roští. Reportáž z tohoto večera si nenechte ujít na TV ZAK.

PostHeaderIcon Velká výzva pro hříšníky

PostHeaderIcon Památný den Sokolstva

I na křimické radnici dnes 8.října vlaje prapor T.J. Sokol Křimice k uctění uvězněných, umučených a popravených nejen křimických občanů-sokolů. Oslavujeme Památný den Sokolstva. Zdar!

PostHeaderIcon Pozvánka: Nerf turnaje v Křimicích

PostHeaderIcon Začíná cvičení rodičů s dětmi


PostHeaderIcon Vjezdová brána a rekonstrukce povrchu

Výstavbu vjezdové brány se středovým ostrůvkem a rekonstrukci asfaltového povrchu na Chebské ulicí od Křimic k Vochovu zahájila dne 4.října firma Roadfin s.r.o. V období 4.10. do 24.10. bude provoz řízen semafory a od 25.10. do 19.12. při celkové opravě asfaltového povrchu bude řízen provoz regulovčíky. Děkujeme za pochopení. Musíme to opravit :-)
PS: Vjezdová brána a tím posunutí dopravního značení obce dochází nejen na přání obyvatel, kteří ke svým domovům chodí po silnici, ale i z důvodu k výstavbě nového napojení k plánovanému domu služeb (obchod, kavárna, masáže) na začátku Konopné ulice.
Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner