PostHeaderIcon Další vyslyšení přání křimických občanů.

Na setkání starosty s jubilanty bylo vysloveno přání umístit zábradlí k výpustku na cestě ke hřbitovu.  Neuběhly ani dva měsíce a zelené (jak jinak ) zábradlí bylo osazeno. Nyní je již cesta ke křimickému hřbitovu o něco bezpečnější. Děkujeme za podnět našim seniorům. Nové zábradlí zajistil křimický úřad ve spolupráci s SVS Plzeň.

PostHeaderIcon Památný den sokolstva – významný den ČR

Vzpomínkou na padlé křimické sestry a bratry jsem vyvěsil na budově úřadu vedle křimické vlajky i vlajku České obce sokolské. V mé kanceláři nemohla chybět ani vlajka T.J. Sokol Křimice.
Vzdáváme poctu všem členům Sokola, kteří položili po celou dobu jeho existence životy za svobodu a demokracii. Připomíná se na den 8. října, kdy v roce 1941 byla organizace rozpuštěna, dvanáct tisíc členů uvězněno a přes tisíc dvě stě členů bylo popraveno. A tak Sokolům Zdar !

PostHeaderIcon Sokolovna má nejen novou fasádu

Křimičtí sokolové získali v letošním roce dotace z Plzeňského kraje, Statutárního města Plzně a z MO5. Většina financí jde na provozní náklady budovy, hřišť a trenérů. Ostatní finance se snaží proinvestovat a to hlavně v budově sokolovny. Letos se podařilo dokončit opravu přísálí a vestibulové haly. Tam se též snižoval strop, dala se nová elektroinstalace, světla a nová dlažba. Zrušilo se původní dřevěné zádveří a tím se zrušila i nehezká klec na skladování a vybodoval se zcela nový sklad. Do nového kabátu se oblékla čelní strana budovy a strana z fotbalového hřiště. Opravilo se rozpadlé schodiště a vyměnily se dveře do fotbalového kabinetu. Osadilo se nové osvícení a nově vznikly venkovní zásuvky.

Areál Sokola využívají členi nejen každý všední den na tréninky, ale hlavně jsou vidět zaplněné fotbalové hřiště i o víkendu. Tento sportovní stánek je využíván pro závody a turnaje a pro různá kulturní vystoupení. Rodiče si zase mohou vypít dobrou kávu v restauraci, než se jejich ratolesti pohrají na novém hřišti s dětskými prvky.

Sportu Zdar, křimickému zvlášť !

PostHeaderIcon Zasedání zastupitelstva MO Plzeň 5

11. září 2019

Zastupitelé zamítli:

- návrh změny vyhlášky o odpadech, kde se navrhuje zrušení možnosti odvážet stavební suť do sběrných dvorů. (Zastupitelé navrhují větší kontrolu stavebních firem a tímto neomezovat občany Plzně).

- novelu vyhlášky o poplatku za svoz komunálního odpadu o 2,2 násobek stávajících poplatků. (Zastupitelé navrhují navýšení pouze o 75%, které by pokryly veškeré provozní náklady).

- návrh pana Hanuse směnu části pozemků, který by zrušil a přeložil stávající chodník od Chebské ulice (u stánku s pizzou) do  Ztracené ulice.

Zastupitelé schválili:

-          Žádost o možnost získání dotace prodloužení vodovodního řadu v Plzeňské ulici a dofinancování z rozpočtu městského obvodu

-          Finanční dar pro odloučené pracoviště 15.ZŠ Křimice pro nákup nového fotografického přístroje

Zastupitelé stáhli návrhy usnesení:

-          Pronájem pozemku ve vlastnictví Sokola Křimice za účelem vybudování hřiště na plážový volejbal (výbor sokola Křimice chce nejprve zajistit koncepční využití zbylých pozemků pro atletické prvky)

-          Smlouvu na pronájem zámeckého parku pro využití kulturních akcí MO5. Neshoda mezi zastupiteli na výši nájmu.

PostHeaderIcon Projekt parkoviště v Žitné ulici

Připravovaný projekt veřejného parkoviště v Žitné ulici narazil na problém elektrického vedení položeného napříč pozemkem. Podmínkou souhlasného stanoviska ČEZu byla přeložka tohoto podzemního elektrického vedení. Zastupitelé městského obvodu na minulém zasedání odsouhlasili částku 240.000,- Kč, která zajišťuje tuto přeložku zrealizovat a posunout projekt ke stavebnímu povolení, které bychom rádi získali do konce roku 2019.

PostHeaderIcon Fotbalisté Sokola Křimice zahájili sezónu

Křimické fotbalové „áčko“ vstoupilo do další sezóny více než bravurně. Před dvěma lety sestoupili muži v krajské soutěži do „B“ třídy a trenér Vonášek a jeho tým nepřipouští na konci sezóny nic jiného, než opětovný návrat do třídy „A“. A opravdu prvních 5 kol nedali naši soupeřům žádnou šanci a z každého zápasu vytěžili plných počet bodů. Postupně poráželi Dobřany 3:2, Chanovice 7:1, Kasejovice 3:2, Štěnovice 7:0, Pačejov 5:0. Vítěznou lajnu přerušily pouze Dobřany, které ve vyrovnaném zápase vstřelily gól v nastaveném čase. Důležité je také, že křimičtí střílí dost branek a odráží se to i v tabulce střelců. V první desítce máme tři kanonýry Jardu Hauera (6), Matěje Bouzka )6) a Augustina Adama (4).

1             TJ Přeštice B                      6             26:8       17

2             TJ Sokol Křimice       6             26:6       15

3             TJ Chotěšov                       6             12:5       15

4             TJ Sokol Vrhaveč             6             12:9       12

5             TJ Dobřany                         6             13:8       11

6             SK Klatovy 1898 B            6             18:13     10

7             TJ HAAS Chanovice         6             12:13     10

8             TJ Sokol Blovice               6             15:11     9

9             FK Horažďovice                6             10:16     6

10           TJ Sokol Štěnovice          6             4:18       6

11           TJ Keramika Chlumčany  6             7:14       5

12           SK Bolešiny                        6             7:18       5

13           TJ Sokol Pačejov              6             2:14       4

14           TJ Sokol Kasejovice        6             10:21     1

PostHeaderIcon 1. Křimický discgolfový turnaj

Na svatého Václava 28. září se uskutečnil na novém devíti jamkovém hřišti 1. Křimický discgolfový turnaj pro začátečníky i pro pokročilé tohoto novodobého sportu. Od rána měli zúčastnění možnost se seznámit s pravidly a s házecí technikou a následně proběhl dvoukolový samotný turnaj.  Celodenní akce vyvrcholila v 16:00 předáním nejlepším hráčům poháry, medaile a zelné placky, kterou sama upekla manželka křimického spoluautora tohoto turnaje pana Honzy Langmaiera. Poděkování patří Katedře tělesné výchovy a sportu ZČU v Plzni za zapůjčení vybavení pro dnešní turnaj a Městskému obvodu Plzeň 5 Křimice za věcné dary a přípravu hřiště. V kategorii junior zvítězil Jonáš Hellus, v kategorii ženy zvítězila Martina Janečková, v kategorii muži Miroslav Koranda a v kategorii Open nejlépe zaházel Tomáš Slováček se skórem 52 (26+26).

PostHeaderIcon Závěr Křimického kulturního léta

Oslava křimického symbolu zelí, šermíři na zámku, prohlídka pivovarských sklepů s ochutnávkou vína, výstava mašinek a hasičské závody. To vše proběhlo v jeden den a to 21. září v Křimicích. Celodenní Zelný festival se odehrával před Lobkowiczkou zelárnou, kde od rána vyhrávala kapela, vařily se a pekly kulinářské dobroty se zelím. Prodávalo se zelí krouhané i kysané, nebo zelné saláty. I pro děti byl připraven bohatý program, včetně tradičního šlapání zelí.

Ze zámku byl vypraven průvod v dobovém oblečení a výstřelem z děla byl otevřen i křimický zámek. Kde též byly k mání velmi dobré pochutiny. Mimořádně se otevřela zámecké komnaty, kde v každé byla sehrána historická scénka. Ve sklepě byly alchymistické laboratoře a proběhl zde šermířský souboj. V zámeckém parku byl k vidění sokolník s několika opeřenými dravci a kdo chtěl, se mohl projet na koňském povozu.

Odpoledne proběhly tradiční hasičské závody Křimická proudnice před budovou SPŠD. Zde si prověřili své dovednosti členi místního Sboru dobrovolných hasičů.

Odpoledne byly poprvé otevřeny historické sklepy původního křimického pivovaru v areálu U Mže, které nechal Městský obvod vyčistit, vyspravit a zavedl zde elektřinu pro osvětlení. Zde je zapotřebí poděkovat pánům Vykoupilovi, Vildovi a Burešovi, kteří tyto práce korigovali. V těchto zajímavých prostorech nemohla chybět degustace vína, kterou zajistil moravský vinař Stanislav Mádl. Návštěvníci měli možnost zde ochutnat deset druhů výběrových vín.

Poslední akcí byla v sokolovně a to výstava mašinek a ostatních železničních doplňků. Výstavu uspořádali Moduláři plzeňského kraje a trvala celý víkend.

Křimicemi tento víkend prošlo tisíce návštěvníků a doufám, že spokojených.

PostHeaderIcon Sokolské sportovní hry

V sobotu 7. září za velmi nepříznivého počasí křimičtí sokolové uspořádali tradiční Sokolské sportovní hry. V dopoledních hodinách fotbalisté připravili turnaj pro mladší přípravku, kde si nejmladší sportovci vychutnali vůbec první své zápasy. V odpoledních hodinách se pro déšť zrušil slavnostní seskok parašutistů a samotné zahájení se lehce opozdilo. Letos přijela pozdravit a se starostou Vítem Mojžíšem zahájit letošní hry radní města Plzeň pro školství, mládež a tělovýchovu Lucie Kantorová. Poté přišla na řadu děvčata se vzpomínkou na sletové vystoupení a za nimi děti představující cvičení Zumba.  Samotné hry se odehrály po uklidněném počasí nejen v tělocvičně, ale i na fotbalovém hřišti. Soutěžící si mohli vyzkoušet veškeré sporty, které nabízí křimičtí sokolové. Od gymnastiky, florbalu, stolního tenisu, badmintonu, šipek, fotbalu až po atletiku. Ta se jako jediná vyhodnocovala a děti, v několika kategoriích, mohly převzít věcné ceny, medaile, diplomy, poháry a vystoupat na stupně vítězů.  Letos ve vstupní hale byl poprvé vystaven stolní Stiga hokej, o který byl velký zájem hlavně ze strany rodičů. Přinesl ho křimičák pan Havlíček, který se stal v této hře dokonce mistrem a přivezl ukázat své medaile a poháry. Vyzkoušet sportovní motoriku dětí přijel též známý žabák z Nadace sportující mládeže. Nepříznivé počasí ovlivnilo počet soutěžících, ale přesto přišlo na padesát skalních malých sportovců.

PostHeaderIcon Puňťa Cup

V sobotu 7. 9. uspořádal místní klub kynologů tradiční soutěž pro všechna plemena a křížence psů s názvem „Punťa Cup“. Na této akci se sešli majitelé malých i velkých plemen. Pejskové se svými páníčky soutěžili před hodnotícími komisemi v několika disciplínách. Po vyhodnocení byly vyhlášeny  výsledky po jednotlivých skupinách a závěrem vyhlášen vítězný pejsek titulem „Punťa roku“. Pro všechny vyhodnocené pejsky byly připraveny pamlsky a dárkové medaile. Nejlepší obdrželi i poháry.

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner