PostHeaderIcon Poslední volná místa

Na nedělní Vítání občánků (20.6.) máme poslední volná místa. Můžete se přihlásit do středy 16.6. u Lenka Stulíkové na email stulikovale@plzen.eu nebo osobně na ÚMO 5.

https://umo5.plzen.eu/urad-a-samosprava/potrebuji-si-vyridit/clanky/vitani-obcanku-mo-plzen-5-krimice.aspx

PostHeaderIcon Evropský Den Sousedů v zámeckém parku

Odpoledne plné muziky a dobrého jídla se uskuteční v sobotu 26. června 2021 od 17:00 hodin.
Vezměte své sousedy, dobrou náladu a vaše jídlo (např. bábovku, štrůdl na sladko i slano, atd.), která byste chtěli nabídnou svým sousedům. Přijďte v sobotu do zámeckého parku v Křimicích se svými sousedy, abyste poznali další své sousedy. Můžete si připravit nějakou hru, kvíz a jinou zábavu. Přijďte nás pobavit, nebo se nechat pobavit.
Podrobnější informace naleznete na přiloženém letáku.

PostHeaderIcon Dětský den s křimickými spolky na řece Mži

V sobotu 5.června oslavily svůj den nejen křimické děti na stezce okolo řeky Mže. Startovalo se v areálu U Mže, kde děti dostaly soutěžní kartičku a informaci, kde se nachází osm stanovišť. První byla hned v areálu s místními rybáři, následovala zastávka se zástupci seniorského klubu. Třetí stanoviště připravil spolek kynologů, kteří měli i vystoupení se svými pejsky. V sokolovně se soutěžilo se šipkaři a fotbalisty. Na konci stezky na křimické pláži byly poslední stanoviště se sokoly a hasiči. Po splnění všech úkolů získávaly děti sladkou odměnu a buřta k opékání na ohništi. Na křimické pláži si mohla nechat děcka namalovat na obličej různé motivy, se studenty ZUŠky Zámeček vyrobit papírové větrníky nebo si vyzkoušet slaňovat mezi stromy se zástupci Salesiánského střediska mládeže. Velká atrakce byla u řeky, kde 92. oddíl skautů „Kotva“ půjčoval své lodě. Součástí akce bylo vyhlášení vítězů soutěže Procházka za vykutálenou hlávkou. Vylosovali jsme 10 účastníků, kteří správně hlávku vybarvili a poté jsme vybrali nejvýstižnější název nové stezky okolo řeky směrem k sousedním Radčicím. Stezka se bude jmenovat „Sousedská“ od tipu Jakuba Němce.  Počasí vyšlo znamenitě a o úspěšné akci svědčí účast 180, doufáme spokojených, dětí. Na úplném závěru akce vystoupilo hudební kytarové duo s Honzou Krčkem.

PostHeaderIcon Pozvánka od sousedů z Vochova

PostHeaderIcon Program KKL

PostHeaderIcon Pozvána: Muzikálové a operetní odpoledne

PostHeaderIcon Noc kostelů v Křimicích na Horničce

První společenská kulturní akce povolena na základě vládního rozvolňování se uskutečnila v pátek 28.května v kostele Narození Panny Marie v Křimicích na Horničce. Od 17 do 21 hodiny přicházeli návštěvníci si prohlédnout kostel, který nebývá často otevřen. Každou hodinu probíhala komentovaná prohlídka v podání paní Hany Šikové a zároveň zde byla tradiční výstava studentů a žáků SPŠ a ZUŠ Zámeček. Ve venkovním prostoru kostela bylo k vidění velmi zajímavá výstava paní Magdaleny Drnkové patchwork-sešívání malých, různě barevných kousků látek tak, aby vytvářely geometrické vzory. Pořadatelé nabízeli i ochutnávku mešního vína z Kroměříže. Přes rozpačité počasí zavítalo na Noc kostelů do Křimic stovka návštěvníků. A na samotném konci přišli pozdravit návštěvníky a pořadatele rodiče majitele kostela Jaroslav a Elisabeth Lobkowiczovi. Dnešní akce v kostele na Horničce bylo velmi příjemné setkání lidí po dlouhé odmlce v době pandemie.

PostHeaderIcon Prodloužení vodovodního řadu

Celých pět let trvala cesta od myšlenky k samotné realizaci prodloužení vodovodního řadu v Plzeňské ulici (východní část) a v ulici Minská v Křimicích. V roce 2016 odsouhlasili křimičtí zastupitelé záměr zpracovat projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení. To se podařilo získat od stavebně správního odboru v roce 2018. Rozpočet celé akce byl vypočítán na 14.140.893,- Kč. O rok později zastupitelé odsouhlasili možnou spoluúčast financování v případě získání podpory dotace od Státního fondu životního prostředí ČR a to do výše 6.mil. Kč. Koncem ledna 2020 na žádost starosty obce Víta Mojžíše Vodárna Plzeň a.s. podala žádost na Ministerstvo životního prostředí, dotaci získala(6.118.345,- Kč) a vysoutěžila stavitele firmu Vida Group s.r.o. Ta zahájila samotnou realizaci v říjnu 2020. Přes malé komplikace a nepřízeň mrazivého počasí v zimních měsících stavbu předala v dohodnutém termínu ke konci května 2021. Za provedou stavbu prodloužení vodovodního řadu firma vyúčtovala 9.557.404,- Kč a tím obci Křimice ušetřila více než 2,5 miliónu korun českých. K dnešnímu dni má smlouvu na dodávku pitné vody dalších nových 24 majitelů křimických pozemků.

PostHeaderIcon Rekonstrukce distribuční soustavy v Křimicích

V Křimicích by zahájena obnova distribuční sítě (náhrada stávajícího vzdušného vedení) u kterého byla v roce 1976 provedena výměna vodičů. Většina podpěrných bodů, ale pochází z původní sítě, která je starší roku 1945. Tímto zdejší vedení patřilo k nestarším venkovním vedení nízkého napětí v Plzni. Délka nové kabelové trasy činí 3 207 m. Území dotčené rekonstrukcí energetické soustavy je vymezené ulicemi Učňovská, Průkopníků, K Nádraží, Prvomájová, Traťová, Vochovská, Kozolupská a Chebská.

Stavební práce pro stavebníka (ČEZ Distribuce a.s.) provádí společnost SEG s.r.o., v termínu od 4.3.2021 do 30.6.2021. Současně s pokládkou kabelového vedení, byly do společného výkopu uloženy chráničky pro optické kabely internetové sítě spolku PilsFree z.s.

Uživatelé budou postupně připojováni na nové rozvody do konce září 2021 a někteří zájemci se budou moc připojit i na internetovou síť PilsFree.

Druhá fáze rekonstrukce rozvodů by měla proběhnout do poloviny roku 2022. Jednalo by se o území vymezené ulicemi Prvomájová, Květinová, Žitná a Chebská, Kozolupská, Vochovská.

PostHeaderIcon Sportovní hry ve školce

Ve středu 26.května pořádala Nadace sportující mládeže v křimické školce sportovní hry. Bohužel již druhým rokem kvůli vládním opatřením se nemohou pořádat masivně na atletickém stadionu ve Skvrňanech. Oblíbený žabák, maskot těchto her, se s dětmi přivítal, rozcvičil se s nimi a rozdělil je mezi připravené disciplíny. Předškoláci si vyzkoušeli přeskok, podlez, hod a skok do dálky, hod do koše a člunkový běh. I dnes platilo heslo, není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Sportu zdar!

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner