PostHeaderIcon Noc kostelů v Křimicích

V pátek 2.června v 17:00 se otevřely obě křimické kaple jak na Horničce v kostele Narození Panny Marie, tak i na zámku kaple Povýšení sv. Kříže. Konala se tradiční Noc kostelů. Na obou místech proběhla výstava prací studentů SUPŠ a ZUŠ Zámeček. Na Horničce zpívaly děti z místní ZŠ a bylo možno ochutnat i mešní víno. Poděkování patří rodině Lobkowiczů, které tyto oba objekty vlastní a umožňuje nahlédnout do jejich interiérů veřejnosti.

PostHeaderIcon Již dnes ve 14:00 Dětský den

PostHeaderIcon Program KKL 2023

PostHeaderIcon EDS v Křimicích

Evropský den sousedů i v Křimicích
Utužování dobrých sousedských vztahů se oslavuje v Plzni od roku 2014. V Křimicích se tato hezká myšlenka uskutečnila v minulých ročnících například na sokolovně nebo v zámeckém parku. Letos o posledním květnovém víkendu se přihlásili k sousedské večeři obyvatelé Plzeňské ulice. Všichni přinesli své kulinářské dobroty, které nabídli ostatním sousedům a dobře se bavili, až do pozdních nočních hodin. Akci podporuje @DEPO 2015, které pravidelně zajišťuje i hudební vystoupení. Do Křimic letos zavítal známý Plzeňský MLS a folkové kytarové duo.

PostHeaderIcon Sochy v Křimicích získaly ocenění

Hlavní cenu Památka Plzeňského kraje 2022 v kategorii pro sochy a drobnou architekturu získal Vladimír Lobkowicz za restaurování soch sv. Pavla a sv. Jana v areálu kostela Narození Panny Marie, zvaného Na Horničce, v Plzni-Křimicích. Díky přístupu majitele tak opět může po několika desetiletích krása těchto barokních soch potěšit všechny kolemjdoucí. Až do konce minulého roku, kdy byly sochy opět osazeny na pilíře brány kostela, musely být kvůli svému havarijnímu stavu uloženy v depozitáři. Náročný restaurátorský zásah zahrnoval zpevnění původního materiálu soch, doplnění chybějících částí, modelaci i doplnění chybějících kovových atributů. Na restaurování těchto soch a pilířů, na nichž jsou usazeny, přispělo loni město Plzeň dotací ve výši 100 tisíc korun. Autorem restaurování je sochař Petr Círl.

PostHeaderIcon Akce „Jehla“ v Křimicích

23.05.2023 v době od 10:00 hod. do 11:30 hod., proběhla akce ve spolupráci s MP OS 100 (1x str. s detektorem) a MP OS 600 (okrskový strážník + ZVOS), na kontrolu hřišť a pískovišť detektorem kovů.

Kontrola proběhla v obvodu ÚMO 5 Plzeň Křimice na žádost tajemníka úřadu p. Mgr. Plochého, který se kontroly také zúčastnil.

Byly zkontrolovány dopadové plochy hřišť a  dětské pískoviště :

  1. ul. Prvomájová 74,  vnitroblok – hřiště
  2. ul. Žitná 28, hřiště a dětské pískoviště
  3. ul. K Nádraží 5, hřiště a dětské pískoviště
  4. Křimická pláž, za ulicí Tlumená, pláž u řeky

Při kontrole nebyly nalezeny žádné nebezpečné předměty, ani na jednom z uvedených míst.

Nalezeny byly pouze různé malé bezcenné kovové předměty.

PostHeaderIcon Pozvánka do divadla

PostHeaderIcon Pozvánka na dětský den

PostHeaderIcon Pozvánka na výstavu

PostHeaderIcon ROBOTICKÁ SOUTĚŽ „KŘIMICKÁ VČELKA“

V úterý 25. 4. 2023 se v zasedací síni ÚMO 5 v Křimicích konala historicky první robotická soutěž v programování Bee-Botů „Křimické včelka 2023“. V rámci partnerství mezi 15. ZŠ – OP v Křimicích, SOUE v Plzni, mateřskou školou a ÚMO 5 v Křimicích vznikl jeden velký projekt, který všechny tyto instituce spojil dohromady.

Cílem soutěže bylo propojit téma biodiverzity a včel s robotikou. Rovněž zapojit do ní prvňáky a předškoláky, kteří jsou si věkově nejblíže a naučit je v rámci robotiky programovat Bee-Boty.  Všichni se poctivě na tento den připravovali a díky zapůjčení Bee-Botů a cvičných drah z KUPK k tomu měli i stejné podmínky. Nakonec bylo vybráno 10 soutěžících z každé věkové kategorie. Aby měly všechny děti stejnou šanci na výhru, bylo vytvořeno 10 společných smíšených týmů.

Principem soutěže bylo naprogramovat pohyb včelky po dráze podle daného schématu tak, aby včela dojela do cíle v co nejkratším čase a zároveň projela všemi brankami, které byly na dráze umístěny. Soutěž se skládala ze tří kol a každé následující kolo mělo vyšší obtížnost. V prvním kole se utkalo všech 10 týmů, do druhého jich postoupilo 5 a v posledním soutěžily 3 týmy s nejrychlejšími časy.

První tři vítězné týmy si odnesly hodnotné ceny, ale ani ostatní soutěžící nepřišli zkrátka. Dostali od sponzora této soutěže malá lega. Všichni soutěžící zároveň obdrželi medaile s včelkou, diplomy a další drobné ceny.

Sponzorem věcných cen byl pan Jakub Hostovský, jednatel firmy Klihahome, sál a občerstvení nám zajistil starosta městské části Plzeň Křimice, pan Vít Mojžíš, a medaile pro soutěžící vyrobilo SOUE ve Skvrňanech.

Soutěže se zúčastnilo i mnoho významných hostů. Kromě paní ředitelek a zástupkyní obou škol, pana starosty, pedagogických doprovodů a zástupců SOUE se přišli na děti podívat i zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje, krajského pracoviště Národního pedagogického institutu v Plzni, Národního pedagogického institutu ČR v Praze a sponzor soutěže.

Největším překvapením a odměnou na konci soutěže byla pro všechny zúčastněné návštěva kybernetického psa SPOTA jménem „Borůvka“, kterého nám přivezli ukázat zástupci SIT. Děti z něho byly nadšené a zejména z toho, že si psa mohly zkusit na tabletu ovládat.

Chtěla bych tímto moc poděkovat všem, kteří se se mnou podíleli na realizaci tohoto projektu a věřím, že nebyl poslední.

Šárka Sobotková

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner