PostHeaderIcon Parní vlak v Křimicích 24.dubna

PostHeaderIcon Uzavírka Chebské ulice

Z důvodu instalace nového mostu bude zcela uzavřena Chebská ulice v místě křižovatky s ulicí Regensburská od 29.4. do 3.5.

Děkujeme za pochopení.

PostHeaderIcon Zápis dětí do ZŠ

PostHeaderIcon Sčítání lidu 2021

Sčítání lidu proběhne letos buď přes internet (27.3. – 9.4.), nebo v listinné podobě, kterou získáte od sčítacího komisaře (17.4. – 11.5.). Kdo nekamarádí s počítačem, nabízíme pomoc na ÚMO5, kde společně s paní Stulíkovou potřebné informace zadáte do elektronických formulářů. Stačí se objednat na čísle 378 036 803, nebo 725 728 918.

PostHeaderIcon Stavba obchvatu z ptačí perspektivy

Aktuální záběry z dronu, zabírajícího postupně celou trasu budoucího Západního okruhu města Plzně.
Záznam začíná u křižovatky v Křimicích a pokračuje přes Radčice až ke křižovatce s Karlovarskou a sjezdu k budoucí nákupní a komerční zóně. Záběry ukazují i sjezd k Vinicím.

PostHeaderIcon Nepoteče voda 30. a 31.března

Investiční akce prodloužení a zokruhování vodovodního řadu v Křimicích se blíží ke konci a bude se koncem měsíce napojovat na stávající řad v ulicích Plzeňské v Křimicích a Lábkově ve Skvrňanech.

Oznamujeme občanům, že z důvodu napojení nového vodovodního řádu dojde k přerušení dodávky vody dne 30. 3. 2021 od 8:00 do 14:00 hodin v ulicích Plzeňská 15 – 41, 61, 87, 91 a Chebská 2 a dále dne 31. 3. 2021 od 8:00 do 14:00 hodin v ulici V Dolově č. 511 (ubytovna).

Při manipulaci na vodovodní síti může dojít k poklesu tlaku a k přechodnému zakalení vody. Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno předzásobením odběratelů a přistavenou cisternou.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a. s. všem odběratelům ústy své mluvčí omlouvá. Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

PostHeaderIcon Žádost stavitelů obchvatu

PostHeaderIcon Uzavření sportovišť

Po dobu nouzového stavu jsme nuceni zcela uzavřít sportoviště v Křimicích. Jedná se o areál T.J. Sokol Křimice, multifunkční hřiště u „Hasičárny“ a mantinelové hřiště ve Vochovské ulici. Veškerá hřiště s dětskými prvky včetně pláže budou zatím zpřístupněny. Prosíme dodržujte pravidla hygieny 3R a buďte si navzájem nesobečtí. Žijte pokud možno pozitivně s negativními testy. Už nás to všechny strašně nebaví a tak vydržme ještě tento měsíc.

PostHeaderIcon Bobří stezka pouze pro chodce a cyklisty

Nejsme zastánci jakéhokoliv omezování, ale bohužel jsme museli označit „Bobří stezku“ po zámkem značkami B31 zákaz vjezdu pro chodce na zvířeti. Hlavně v této době, kdy jsou tyto stezky značně promáčené,  těžká váha těchto zvířat ničí lupkový povrch. Tímto prosíme jezdce o pochopení a najití si jiné cesty po polích, či lukách.

PostHeaderIcon

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner