PostHeaderIcon Plzeňská ulice uzavřena

Uzavřena Plzeňská ulice.
.
V Plzeňské ulici ve východní části se dokončuje investiční akce vodovodního řadu. Dnes se začala povrchová úprava vozovky a pokládá se asfalt. Nyní je silnice zcela uzavřena. Předpoklad dokončení je v odpoledních hodinách.

PostHeaderIcon Ztracené klíče na Pláži

Ztracené klíče se našli na křimické Pláži. Nyní jsou umístěny na ÚMO5.

PostHeaderIcon Našli se klíče před dopravkou

Ztracené klíče nalezené před dopravní průmyslovkou jsou uloženy na ÚMO5.

PostHeaderIcon Parní vlak v Křimicích 24.dubna

PostHeaderIcon Uzavírka Chebské ulice

Z důvodu instalace nového mostu bude zcela uzavřena Chebská ulice v místě křižovatky s ulicí Regensburská od 29.4. do 3.5. Z Regensburské bude možno sjet pouze směrem na Skvrňany a zpět.

Děkujeme za pochopení.

PostHeaderIcon Zápis dětí do ZŠ

PostHeaderIcon Sčítání lidu 2021

Sčítání lidu proběhne letos buď přes internet (27.3. – 9.4.), nebo v listinné podobě, kterou získáte od sčítacího komisaře (17.4. – 11.5.). Kdo nekamarádí s počítačem, nabízíme pomoc na ÚMO5, kde společně s paní Stulíkovou potřebné informace zadáte do elektronických formulářů. Stačí se objednat na čísle 378 036 803, nebo 725 728 918.

PostHeaderIcon Stavba obchvatu z ptačí perspektivy

Aktuální záběry z dronu, zabírajícího postupně celou trasu budoucího Západního okruhu města Plzně.
Záznam začíná u křižovatky v Křimicích a pokračuje přes Radčice až ke křižovatce s Karlovarskou a sjezdu k budoucí nákupní a komerční zóně. Záběry ukazují i sjezd k Vinicím.

PostHeaderIcon Nepoteče voda 30. a 31.března

Investiční akce prodloužení a zokruhování vodovodního řadu v Křimicích se blíží ke konci a bude se koncem měsíce napojovat na stávající řad v ulicích Plzeňské v Křimicích a Lábkově ve Skvrňanech.

Oznamujeme občanům, že z důvodu napojení nového vodovodního řádu dojde k přerušení dodávky vody dne 30. 3. 2021 od 8:00 do 14:00 hodin v ulicích Plzeňská 15 – 41, 61, 87, 91 a Chebská 2 a dále dne 31. 3. 2021 od 8:00 do 14:00 hodin v ulici V Dolově č. 511 (ubytovna).

Při manipulaci na vodovodní síti může dojít k poklesu tlaku a k přechodnému zakalení vody. Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno předzásobením odběratelů a přistavenou cisternou.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a. s. všem odběratelům ústy své mluvčí omlouvá. Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

PostHeaderIcon Žádost stavitelů obchvatu

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner