PostHeaderIcon Pozvánka na besedu do Malesic

PostHeaderIcon Pozvánka

Přijďte si připomenout dobu před 30 lety. Na Zámeckém náměstí v Křimicích dojde ke shromáždění „demonstrantů“, dostaneme vzpomínkovou trikoloru, zacinkáme klíči a vyrazíme na průvod Plzeňskou ulicí vykřikujíc protistátní hesla, kde na konci na nás bude čekat příslušník Veřejné bezpečnosti, který nás umravní pendrekem „Federálem“ a zažene do tělocvičny sokolovny. Tam se potkáme s účastníky budování nového křimického úřadu a občanského fóra. Nebude chybět videoprojekce studentů Střední soukromé umělecko-průmyslové školy Zámeček a „revoluční“ písně od Karla Kryla, Marty Kubišové a Jaroslava Hutky zazpívají žáci křimické základní školy. Konec bude patřit vyznavačům kvalitní socialistické discografie v podání videotéky. Po dobu akce se bude prodávat pivo Gambrinus za 2,50 Kčs a žvýkačka Pedro za Kačku. Mimo jiné, tato akce se může uskutečnit díky tomu, že žijeme svobodně v demokratickém státě. Díky za to !

PostHeaderIcon Pozvánka

PostHeaderIcon Pozvánka

PostHeaderIcon Pozvánka na setkání se starostou

PostHeaderIcon Pozvánka na „Křimické strašení 2019″

PostHeaderIcon Další vyslyšení přání křimických občanů.

Na setkání starosty s jubilanty bylo vysloveno přání umístit zábradlí k výpustku na cestě ke hřbitovu.  Neuběhly ani dva měsíce a zelené (jak jinak ) zábradlí bylo osazeno. Nyní je již cesta ke křimickému hřbitovu o něco bezpečnější. Děkujeme za podnět našim seniorům. Nové zábradlí zajistil křimický úřad ve spolupráci s SVS Plzeň.

PostHeaderIcon Památný den sokolstva – významný den ČR

Vzpomínkou na padlé křimické sestry a bratry jsem vyvěsil na budově úřadu vedle křimické vlajky i vlajku České obce sokolské. V mé kanceláři nemohla chybět ani vlajka T.J. Sokol Křimice.
Vzdáváme poctu všem členům Sokola, kteří položili po celou dobu jeho existence životy za svobodu a demokracii. Připomíná se na den 8. října, kdy v roce 1941 byla organizace rozpuštěna, dvanáct tisíc členů uvězněno a přes tisíc dvě stě členů bylo popraveno. A tak Sokolům Zdar !

PostHeaderIcon Sokolovna má nejen novou fasádu

Křimičtí sokolové získali v letošním roce dotace z Plzeňského kraje, Statutárního města Plzně a z MO5. Většina financí jde na provozní náklady budovy, hřišť a trenérů. Ostatní finance se snaží proinvestovat a to hlavně v budově sokolovny. Letos se podařilo dokončit opravu přísálí a vestibulové haly. Tam se též snižoval strop, dala se nová elektroinstalace, světla a nová dlažba. Zrušilo se původní dřevěné zádveří a tím se zrušila i nehezká klec na skladování a vybodoval se zcela nový sklad. Do nového kabátu se oblékla čelní strana budovy a strana z fotbalového hřiště. Opravilo se rozpadlé schodiště a vyměnily se dveře do fotbalového kabinetu. Osadilo se nové osvícení a nově vznikly venkovní zásuvky.

Areál Sokola využívají členi nejen každý všední den na tréninky, ale hlavně jsou vidět zaplněné fotbalové hřiště i o víkendu. Tento sportovní stánek je využíván pro závody a turnaje a pro různá kulturní vystoupení. Rodiče si zase mohou vypít dobrou kávu v restauraci, než se jejich ratolesti pohrají na novém hřišti s dětskými prvky.

Sportu Zdar, křimickému zvlášť !

PostHeaderIcon Zasedání zastupitelstva MO Plzeň 5

11. září 2019

Zastupitelé zamítli:

- návrh změny vyhlášky o odpadech, kde se navrhuje zrušení možnosti odvážet stavební suť do sběrných dvorů. (Zastupitelé navrhují větší kontrolu stavebních firem a tímto neomezovat občany Plzně).

- novelu vyhlášky o poplatku za svoz komunálního odpadu o 2,2 násobek stávajících poplatků. (Zastupitelé navrhují navýšení pouze o 75%, které by pokryly veškeré provozní náklady).

- návrh pana Hanuse směnu části pozemků, který by zrušil a přeložil stávající chodník od Chebské ulice (u stánku s pizzou) do  Ztracené ulice.

Zastupitelé schválili:

-          Žádost o možnost získání dotace prodloužení vodovodního řadu v Plzeňské ulici a dofinancování z rozpočtu městského obvodu

-          Finanční dar pro odloučené pracoviště 15.ZŠ Křimice pro nákup nového fotografického přístroje

Zastupitelé stáhli návrhy usnesení:

-          Pronájem pozemku ve vlastnictví Sokola Křimice za účelem vybudování hřiště na plážový volejbal (výbor sokola Křimice chce nejprve zajistit koncepční využití zbylých pozemků pro atletické prvky)

-          Smlouvu na pronájem zámeckého parku pro využití kulturních akcí MO5. Neshoda mezi zastupiteli na výši nájmu.

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner