PostHeaderIcon Úspěch křimických seniorů

Křimičtí senioři Karel Hauer, Jan Šedivec, Zdeňka Melicharová a Miloslava Hauerová se zúčastnili 18.5. Sportovních her seniorů Plzeňského kraje 2017. Soutěžilo se v deseti disciplínách ve dvou kategoriích 60-70 a nad 70 let mužů a žen. Házelo se granátem na cíl, míčem do koše, šipkami do terče, kroužky na kužel, běhalo se s cestovním kufrem i bez něj, trefoval se cíl hokejkou či golfovou holí. Nejatraktivnější pro seniory byla střelba ze vzduchové pušky do terče. Podpořit tyto závody přijel nejen hejtman Plzeňského kraje, primátor města Plzně, ale i křimický starosta Vít Mojžíš, který křimickou skupinu nějaký čas doprovázel a věnoval jim vlajku s křimickým logem. Z našich borců si nejlépe vedla paní Zdeňka Melicharová, která se umístila na krásném 3. místě a bude reprezentovat Plzeňský kraj na Mezinárodních seniorských hrách.
Celou akci moderoval křimický moderátor Zdeněk Fleišman a vše se odehrávalo v mezigeneračním domě Totem a na hřišti 1. ZŠ v Plzni na Lochotíně.

PostHeaderIcon Ve školce slavili Den slunce

Ve středu 3.5. v křimické mateřské škole oslavili Den slunce. Děti ve třídách i venku kreslily a vyráběly hezká a usměvavá sluníčka. Od paní učitelky se dozvěděly proč je slunce pro nás tolik důležité.
Jedním z hlavních důvodů proč vznikl tento den je význam sluneční energie pro planetu Země jakožto hvězdy která je nejblíže naší planety. Slunce nám dodává energii a probouzí vše živé. Jeho životodárnou sílu si připomínáme právě v tento dne, který je stanoven jako Den Slunce.

PostHeaderIcon Přijďte změnit Plzeň :-)

Přijďte nám říci jak se vám žije v Křimicích. Co změnit či zlepšit nejen v Křimicích, ale i v celé Plzni.

PostHeaderIcon Pozvánka na Dětský den v zámeckém parku

PostHeaderIcon Pozvánka na divadlo v zám.parku

PostHeaderIcon Nové hřiště v Křimicích

Konečně jsme se dočkali. V úterý 9.května se v Křimicích v Žitné ulici otevřelo nové multifunkční hřiště. Na jedné straně se nachází zázemí pro naše nejmenší občánky, jako jsou velký prolézací dřevěný hrad se skluzavkou, pískoviště, houpačky, mnoho laviček a dva stolky. Na druhé straně je zabudována soustava různých ramp pro posilování. Hřiště je navíc oplocené a v rohu je pítko s pitnou vodou. V 17:00 slavnostně přestřihl pásku starosta obce Vít Mojžíš spolu s pozvanými hosty, s plzeňským radním pro sport Petrem Chvojkou, předsedou sportovní komise města Plzně Mgr. Michalíkem a ředitelem Správy veřejného statku Ing.Sterlym. Starosta Mojžíš poděkoval i bývalému radnímu pro sport Michalu Dvořákovi, s kterým se právě před rokem na tomto místě sešel, připravil projekt a získal dotaci pro street work-outové prvky. Velký dík patří samozřejmě i křimickému zastupitelstvu, které tento projekt též podpořilo finančně. Slavnostního otevření se zúčastnilo mnoho lidí a hlavně nedočkavých dětí. V chladnějším počasí se rozdávala teplá káva a čaj, dětem navíc i sladká čokoládka. Byl to krásný pohled na plné hřiště hrajících se šťastných dětí. Zahájení se zúčastnili borci skupiny Workout Kings Plzeň, kteří předvedli jak si počínat na posilovacích rampách a za to sklidili velký potlesk. Celým odpolednem provázel slovem moderátor Zd.Fleišman st.

PostHeaderIcon Na zámku se šermovalo

V sobotu 22.4. u příležitosti setkání křimických občanů u pomníků světových válek se otevřely mimořádně dveře zdejšího Lobkowiczkého zámku. Provádělo se v dobovém přestrojení a tajemný mnich v každé místnosti pohovořil krátce z historie tohoto zámku. Nechyběly ani krátké scénky, které se vyhrotily až do šermířské bitky. Na konci prohlídky ve velkém sále dokonce zakročil i člen Lidových milic, který zabavil tento zámek na dlouhá léta ve prospěch škodovácké učňovské mládeže. Všem se tyto prohlídky líbili a ochotníci Harcíři z Rokycan sklidili vždy velký potlesk.

PostHeaderIcon Vzpomínky na hrdiny byly deštivé

V sobotu 22.dubna za chladného a deštivého počasí se sešli křimičtí občané k pomníkům I. a II. světové války a k pomníku amerických letců.
Ceremoniál tradičně zahájily mažoretky za doprovodu velkého dechového orchestru Chválenická. Po představení vzácných hostí předal pan tajemník Městského obvodu Plzeň-Křimice Mgr. Plochý slovo panu starostovi Vítu Mojžíšovi, který všechny přítomné pozdravil a letos vzpomenul kromě jiných i na křimické sokoly a jejich útrapy v těchto těžkých chvílí. Závěrem připomenul, že i když žijeme v době historicky nejzdárnější, nemusí trvat věčně. Po té se u mikrofonu vystřídali s proslovy náměstkyně primátora paní Herinková, poslanec parlamentu ČR Marek Ženíšek a plukovník armády Spojených států pan Wootan. Po té orchestr zahrál národní hymny České republiky a Spojených států amerických. Následně za letu třech letadel, které symbolizovaly spadlá americká letadla na území Křimic, vzácní hosté pokládali květiny ke všem pomníkům obětí největších válek. Čestnou stráž drželi členi Čsl.obce legionářské, historická Lobkowiczká garda, piloti US.army, strážníci Městské policie a křimičtí hasiči. Závěr patřil žákům křimické základní školy, když zazpívali všem krásné písničky. Nechybělo ani setkání členů Military car clubu a vysloužilých pilotů Čsl.armády. Pietního aktu se tradičně účastní zastupitelé obce i města, starostové a místostarostové okolních obcí a zástupci krajské rady Plzeňského kraje. V tento den byla na úřadě městského obvodu otevřena výstava „Svoboda nebyla zadarmo“, která bude ve výstavní síni k vidění až do konce května.

PostHeaderIcon Den mrkve na ZŠ v Křimicích

Že je mrkev zdravá věděli snad všichni žáci, ale co ještě obsahuje a že byla dříve fialová, se dozvěděli 4. dubna , kdy se slaví Mezinárodní den mrkve. Dále se seznámili s historií vypěstování první mrkve, zabývali se zdravou stravou, vyhledávali informace a zajímavosti. Také skládali básničky a vymýšleli lákavé slogany na mrkev. V jednotlivých třídách se pojídala syrová mrkev, připravovaly se různé saláty a dresinky. Někteří žáci za pomoci rodičů upekli vynikající buchty a dorty.
I. Kaslová

PostHeaderIcon Babiččiny pohádky ve školce

Ve čtvrtek 6.4.2017, v rámci spolupráce s Klubem seniorů v Křimicích, četly dětem pohádku, před odpoledním odpočinkem, naše „ babičky“. Děti si při poslechu rozvíjí fantazii, slovní zásobu, budují vztah k slovesnému umění, ti zvídavější si s babičkou dokonce popovídaly. Naše seniorky s ochotou přijaly pozvání a prožily s námi radostné chvilky v prostředí mateřské školy.
Děkujeme.

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner