PostHeaderIcon Památný den Sokolstva

I na křimické radnici dnes 8.října vlaje prapor T.J. Sokol Křimice k uctění uvězněných, umučených a popravených nejen křimických občanů-sokolů. Oslavujeme Památný den Sokolstva. Zdar!

PostHeaderIcon Pozvánka: Nerf turnaje v Křimicích

PostHeaderIcon Začíná cvičení rodičů s dětmi


PostHeaderIcon Vjezdová brána a rekonstrukce povrchu

Výstavbu vjezdové brány se středovým ostrůvkem a rekonstrukci asfaltového povrchu na Chebské ulicí od Křimic k Vochovu zahájila dne 4.října firma Roadfin s.r.o. V období 4.10. do 24.10. bude provoz řízen semafory a od 25.10. do 19.12. při celkové opravě asfaltového povrchu bude řízen provoz regulovčíky. Děkujeme za pochopení. Musíme to opravit :-)
PS: Vjezdová brána a tím posunutí dopravního značení obce dochází nejen na přání obyvatel, kteří ke svým domovům chodí po silnici, ale i z důvodu k výstavbě nového napojení k plánovanému domu služeb (obchod, kavárna, masáže) na začátku Konopné ulice.

PostHeaderIcon Pozvánka na zámek

PostHeaderIcon Cvičení hasičů na západním okruhu

Vážení,
oznamujeme Vám, že v termínech 7.10., 11.10. a 12.10.2021 se na staveništi Městského okruhu uskuteční cvičení jednotek Hasičského záchranného sboru České republiky.
Tato cvičení se budou konat na věžovém jeřábu u pilíře P34 estakády v blízkosti silnice III/18050 (Radčice – Plzeň).
Uvádíme to z důvodu možné šíření paniky.
Děkuji za pochopení.
S přátelským pozdravem
Matěj Brož
vedoucí projektu
silniční a inženýrské stavby
BERGER BOHEMIA a.s.

PostHeaderIcon Senioři v Yorku

Výroční schůze Klubu seniorů Křimice se uskutečnila po dvouleté odmlce z důvodu vládních nařízení spojené s pandemií v hotelu York. Ve středu 23.září zahájila předsedkyně Eliška Hladíková schůzi na které se probraly všechny akce proběhlé v roce 2019, 2020 a částečně v roce 2021 a samozřejmě jejich finanční vypořádání. Naslédovalo pozvání na nejbližší akce v tomto roce. A že toho nebylo málo. Senioři pořádají pravidelně čtyři akce do měsíce v podobě výletů do přírody, návštěvy výstav a koncertů a samozřejmě nechybí sportovní aktivity na minigolfu a stolních her v prostorách křimického úřadu. Velké poděkování patří výkonnému výboru této organizace, která tyto aktivity pro všechny ostatní připravují. Bylo radost vidět po delší době tolik vitálních seniorů pohromadě, kteří zakončili svojí schůzi diskotékou za doprovodu muzikanta Ládi Lenčeše. Podpořit je přišli zástupce Rady seniorů Plzeňského kraje a starosta obce.

PostHeaderIcon Mateřinka zahájila školní rok

Školní rok zahájila 1. září i křimická mateřská škola. Opět se otevřely tři třídy Motýlků, Včelek a Broučků o celkovém počtu dětí 77. Přejeme, ať se vám ve školce líbí.

PostHeaderIcon Vítání prvňáčků a hned ve dvou třídách

První školní den 1. září nastoupilo do odloučeného pracoviště 15.ZŠ v Křimicích 104 žáků. V novodobé historii se poprvé musely otevřít hned dvě první třídy s označením 1.E a 1.F o 20 a 19 dětech. Kvůli nařízení vlády omezení ve vnitřních prostorách se vítání prvňáčků uskutečnilo (již podruhé) před vchodem budovy školy. Rodiče a žáčky přivítali kromě třídních učitelek též paní zástupkyně ředitelky a pan starosta Křimic. Tak ať se jim dobře daří, mají samé jedničky a bez poznámek.

PostHeaderIcon Změna ve vedení MŠ

K 31. 8. 2021 skončila ve vedení MŠ Bc. Jiřina Kavalírová, od 1. 9. 2021 působí ve vedení MŠ paní Marta Mauleová jako zástupce statutárního orgánu do doby jmenování ředitelky v rámci konkurzního řízení (jmenování od 1. 1. 2022). Rozloučit a poděkovat za dlouholetou vzájemnou spolupráci přišel pan starosta Mojžíš a za odbor financí paní Hauerová.

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner