PostHeaderIcon Senioři v Yorku

Výroční schůze Klubu seniorů Křimice se uskutečnila po dvouleté odmlce z důvodu vládních nařízení spojené s pandemií v hotelu York. Ve středu 23.září zahájila předsedkyně Eliška Hladíková schůzi na které se probraly všechny akce proběhlé v roce 2019, 2020 a částečně v roce 2021 a samozřejmě jejich finanční vypořádání. Naslédovalo pozvání na nejbližší akce v tomto roce. A že toho nebylo málo. Senioři pořádají pravidelně čtyři akce do měsíce v podobě výletů do přírody, návštěvy výstav a koncertů a samozřejmě nechybí sportovní aktivity na minigolfu a stolních her v prostorách křimického úřadu. Velké poděkování patří výkonnému výboru této organizace, která tyto aktivity pro všechny ostatní připravují. Bylo radost vidět po delší době tolik vitálních seniorů pohromadě, kteří zakončili svojí schůzi diskotékou za doprovodu muzikanta Ládi Lenčeše. Podpořit je přišli zástupce Rady seniorů Plzeňského kraje a starosta obce.

PostHeaderIcon Mateřinka zahájila školní rok

Školní rok zahájila 1. září i křimická mateřská škola. Opět se otevřely tři třídy Motýlků, Včelek a Broučků o celkovém počtu dětí 77. Přejeme, ať se vám ve školce líbí.

PostHeaderIcon Vítání prvňáčků a hned ve dvou třídách

První školní den 1. září nastoupilo do odloučeného pracoviště 15.ZŠ v Křimicích 104 žáků. V novodobé historii se poprvé musely otevřít hned dvě první třídy s označením 1.E a 1.F o 20 a 19 dětech. Kvůli nařízení vlády omezení ve vnitřních prostorách se vítání prvňáčků uskutečnilo (již podruhé) před vchodem budovy školy. Rodiče a žáčky přivítali kromě třídních učitelek též paní zástupkyně ředitelky a pan starosta Křimic. Tak ať se jim dobře daří, mají samé jedničky a bez poznámek.

PostHeaderIcon Změna ve vedení MŠ

K 31. 8. 2021 skončila ve vedení MŠ Bc. Jiřina Kavalírová, od 1. 9. 2021 působí ve vedení MŠ paní Marta Mauleová jako zástupce statutárního orgánu do doby jmenování ředitelky v rámci konkurzního řízení (jmenování od 1. 1. 2022). Rozloučit a poděkovat za dlouholetou vzájemnou spolupráci přišel pan starosta Mojžíš a za odbor financí paní Hauerová.

PostHeaderIcon Nové hřiště na Sokolovně

Fotbalový klub Křimice získal dotaci od města Plzně a zahájil stavbu hřiště s umělým povrchem, který budou využívat jako tréninkovou plochu i v zimních měsících. Součástí hřiště bude oplocení a osvětlení. Dotace pokryje pouze 1/3 pořizovací ceny, zbytek si klub obstaral z jiných zdrojů.

PostHeaderIcon Radčice uzavřeny !

Plánovaná uzavírka silnice III/18050 (Radčice – Plzeň „Kalikovský mlýn“) při vyzdvižení nadrozměrné ocelodřevěné konstrukce (tzv.betonářských vozíků) na pilíř nově budované silniční estakády přes údolí řeky Mže.
Termín uzavírky je víkend 25.-26.9.21 (náhradní termín 2.-3.10.21).
Provoz linek veřejné hromadné dopravy bude upraven a veden na Plzeň z Radčic přes Křimice, stejně jako objízdná trasa pro ostatní vozidla.
Uzavírka bude realizována především z důvodu bezpečnosti silničního provozu při této vysoce rizikové a technologicky náročné operaci prováděné přímo nad průjezdným profilem veřejné komunikace. Nadrozměrná konstrukce bude pomocí jeřábů a speciálních hydraulických mechanizmů vyzdvižena do úrovně zárodku pilíře P35 a posléze zavěšena a ukotvena do zárodku nosné konstrukce mostu. V průběhu betonáží a výstavby nosné konstrukce estakády pak bude dále provoz na komunikaci III/18050 neomezen.

PostHeaderIcon Pozvánka na Křimické strašení

PostHeaderIcon Křimická pouť

Tradičně třetí zářijový víkend patří křimické pouti. Atrakce rodiny Lagronů využily hlavně děti již v pátek odpoledne, ale hlavní den byla sobota, které přálo i počasí. V neděli se ochladilo a přišli pouze opravdoví vyznavači této zábavy. A tak hlavně že se děcka vyřádila a rodičům se provětraly peněženky

PostHeaderIcon Výstava mašinek

O víkendu 18-19.září uspořádali v místní sokolovně moduláři plzeňského kraje výstavu železničních modelů a kolejišť. Nepřišli nejen děti s rodiči, ale i sběratelé a nadšenci těchto plechových koníčků, kteří si mezi sebou vyměňovali zkušenosti. Návštěvníci mohli vidět několik kolejišť různých velikostí a jízdu několika mašin a souprav, které jezdili přes celou tělocvičnu. Krásné byly i detaily nádraží, vesniček, tunelů a přírody či figurek pracovníků. Velká atrakce bylo venkovní kolejiště, kde se mohly děcka svést na vagónkách tažených lokomotivou.

PostHeaderIcon Křimické vinobraní

Ve spolupráci městského obvodu Plzeň 5 Křimice a restaurace U Mže (Roští) se uskutečnilo již potřetí Křimické vinobraní ve středověkých sklepích bývalého zámeckého pivovaru a v areálu U Mže. Víno zajišťoval a osobně prováděl košt vinař Stano Mádl z Velkých Bílovic a k tomu nemohla chybět ani cimbálová muzika Mladí burčáci z Míkovic. Kromě ochutnávky sýrů ve sklepích byla též bohatá nabídka dalších výtečných pokrmů místní restaurace včetně rybích specialit. K samotnému závěru Křimického vinobraní patřil koncert kapely Anakonda Benda, který si stovka návštěvníků této oslavy vína hodně užila.

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner