PostHeaderIcon Český rybářský svaz Křimice

MÍSTNÍ ORGANIZACE ČRS PLZEŇ-KŘIMICE

MO ČRS PLZEŇ-KŘIMICE

Založen v Křimicích roku 1921 ( Spolek rybářů )

Členů: …..

Svaz vykonává rybářské právo, zajišťuje chov, ochranu a lov ryb, ochranu životního prostředí, rozvíjí a popularizuje rybářský sport.

Popis revíru (11 km, 15 ha)

Přítok Berounky. Od jezu mlýna v Radčicích (ř. km 6,3) až k jezu v Bděněvsi (ř. km 17,1). Do revíru nepatří sádky pod jezem Lobkovicovo a sádky pod rybářskou chatou v Křimicích. Přítoky jsou chovné, lov ryb je zakázán.

Adresa: Zámecká 503/5, 322 00  Plzeň-Křimice

E-mail: mo.krimice@email.cz

Předseda: Miloš Vykoupil ( Tel.: 724359715 )

Jednatel: Josef Vild ( Tel.: 602414140 )

Hospodář: Miloslav Štorkán ( Tel.725040597 )

Rybářský kroužek: Josef Volena (731552690)

Trofejní úlovky z revíru: amur bílý – 95 cm, 1.200 g, štika obecná – 121 cm, 18.000 g, štika obecná – 83 cm, 5.000 g

*********************************************************

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Dospělí: 400,- Kč         Mládež: 200,- Kč      Děti: 100,- Kč    SHR 500,- (brigády)

CENY POVOLENEK-roční MP                 P

Územní           dospělí                     1000                1000

mládež,ZTP               500                 500

děti 8-15                    250                 250

Celosvazová    dospělí                     1950               2050

mládež,ZTP            1300               1350

děti 8-15                   650                 700

*******************************************************

Rybářský kroužek „Mladé vydry“

Tento kroužek je pro děti zdarma !

MO již dlouhá léta pravidelně organizuje školení mládeže pro mladé rybáře od 7 do 15 let. Kroužky již tradičně zahajují svoji činnost v prvním týdnu měsíce září a končí s posledním týdnem  v červnu následujícího roku. Schůzky se konají v klubovně MO  každý lichý čtvrtek od 16.30 do 18.00 hodin.

V průběhu roku se děti učí Rybářský řád, poznávat ryby, zacházet s rybářským vybavením a samozřejmě vše o vlastním lovu ryb. V měsíci dubnu se schůzky přesunou z klubovny k řece Mži 2 a také využíváme cvičnou vodu u rybářské chaty a rybník Ovčín, kde se mladí rybáři seznamují s praktickým využitím naučené teorie. Na konci měsíce dubna všichni složí zkoušky ze znalostí nabitých v průběhu roku a činnost kroužku je ukončena Rybářskými závody mládeže. Poté dostanou  povolenku k rybolovu.V zimních měsících se pouští v klubovně MO DVD filmy s rybářskou tématikou.Také naše děti aktivně pomáhají při výlovech,kde jsou nepostradatelnými pomocníky.

Náplní rybářského kroužku je naučit mladé rybáře rybařit a zároveň je přimět ke správnému chování v přírodě. Postupně se učí poznávat rostliny a živočichy, aby až přijdou s prutem k vodě poznali, co kolem nich roste a jak se co správně nazývá. Když například uloví rybu, měli by ji poznat, vědět jakou má míru, čím se živí a jestli není chráněná.

Děti při rybářském kroužku na sádkách

Aktivity křimických rybářů 2013

20.04.  09:00  Prezentace rybářského kroužku: Areál restaurace U Mže

30.04.  18:00  Pálení čarodějnic

25.05.  08:00  Rybářské závody dětí k MDD: Areál restaurace U Mže

13.07.  14:00  Rybářský den. Areál U Mže. Od 16:00 Hudba a zábava

17.08.  14:00  NECKYÁDA: Malesice-Křimice, 17:00 Zábavné odpoledne

Aktivity křimických rybářů 2012

24.03.  08:00  Výroční členská schůze

12.04  16:00  Soutěž o Zlatou udici

30.04  Stavění májky a pálení čarodějnic

26.05.  08:00  Rybářské závody dětí

14.07  14:00  Rybářský den, soutěž+zábava

18.08  14:00  Neckyáda, 12.ročník plavby netradičních plavidel

Podzimní akce 2011

01.10.  9:00  Výlov rybníku Dravý II. ( Malesice )

08.10.  9:00  Výlov rybníku Dravý I. ( Malesice )

15.10.  9:00  Výlov sádek v areálu místní organizace v Křimicích.

21.12. - 23.12.               Prodej ryb 150,-Kč / kus

******************************************************

Rybářská restaurace U Mže

Provozovatel: Michal Bureš

Otevírací doba :      Pondělí – Čtvrtek    15:00  až  22:00 hodin

Pátek   15:00  až  24:00

Sobota  11:00  až  24:00

Neděle  11:00  až  22:00

Historie restaurace:

Psal se rok 1958, t.j. 37 let po vzniku rybářské organizace v Křimicích, když poprvé od vzniku byl vznesen a zaznamenán do zápisu požadavek na vybudování vlastního zázemí pro rybářské potřeby.

Rok poté v roce 1959 dochází k jednání na MNV Křimice a dochází k dohodě, že i když přidělený nevhodný pozemek budou jej rybáři nadále využívat a vybudují na tomto místě své vlastní zařízení.

Došlo k zbourání prkenné ohrady na místě bývalé bednárny a v tomto vyklizeném prostoru došlo k vybudování základu pro později zakoupenou „Finskou“ chatu a tím začíná vlastní rybářský život na ne koupeném nebo pronajatém místě, ale na místě pro naši činnost přiděleném. Jsou zachovány fotografie kdy mezi sklepy bednárny a chatou.

Zajímavá pro dějiny je doba kolem roku 1967 kdy především díky iniciativě pana Václava Sklenáře je od MNV Křimice získalo povolení k provozování kiosku. Po roční činnosti je toto však zakázán o a nastává úmorné jednání o možnosti obnovení. Jako řešení se ukázalo předání kiosku k užívání Jednotě v Plasích. Došlo i k výměně funkcionářů a to roku 1969 kdy předsedou se stal pan Šteiner, jednatelem pan Sklenář a hospodářem pan Niedermaier. Tento výbor doplněný o mladé členy výboru pana Čmelínského, Kočandrleho, Bláhu a další došel k závěru jednat opět s MNV Křimice a chatu přebudovat. Jednání bylo složité, ale povedlo se a začalo se předělávat. Z této přestavby je dochována řada snímků a v roce 1972 je stavba dokončena. Přistavěná místnost sloužila či vlastně ještě slouží pro celé řadě společenských a zájmových organizací.

V roce 1975 – 76 je vedeno další jednání o výstavbě společenské místnosti a sociálního zařízení. Vše bylo opět velmi složité, ale povolení bylo získáno a v roce 1978 – 79 bylo vše dobudováno.

Až do roku 1990 již prakticky nedošlo k žádné změně a tím vlastně historii vzniku restaurace „Křoví“ v Křimicích končí.

2 Reakce na “Český rybářský svaz Křimice”

Vlož komentář

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner