Výpis aktualit v rubrice ‘Školy’

PostHeaderIcon Ve školce se sportovalo

Starosta obce Vít Mojžíš a ředitel organizace Pohyb a zdraví Přemysl Švarc se dohodli, že opět zařadí tělovýchovný program Pohyb 1P do křimické školky. V úterý 17.10. si děcka mohla vyzkoušet svoji sportovní pohyblivost a motoriku pod profesionálním dohledem. Celý projekt míří především k rodičům a k jejich postojům kam by své ratolesti mohli sportovně nasměrovat.  Projekt Pohyb 1P se zaměřuje na zjištění pohybové úrovně předškoláků a snaží se v nich zábavnou formou povzbudit pozitivní vztah ke sportu.

PostHeaderIcon Křimičtí prvňáčci 2017/2018

PostHeaderIcon Poděkování ředitelky školky

Děkujeme vedení ÚMO Plzeň 5 Křimice za spolupráci a pomoc při zlepšování podmínek pro děti v místní mateřské škole v podobě finančního příspěvku na doplnění lehátek a matrací ke zkvalitnění relaxace a odpočinku dětí, zakoupení nových věšáků a dělících stěn do umýváren a sociálních zařízení k zajištění osobního prostoru dětí a dalších nároků krajské hygieny.

S radostí vítáme plánovaný záměr přestavby budovy MŠ, která by rozšířila možnosti pro realizaci vzdělávání a umožnila efektivní využívání různých forem vzdělávání. Také pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let bude třeba ve škole přijmout jistá opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, prostorových i materiálních podmínek, včetně přizpůsobení organizace jejich vzdělávání. S odloženou účinností od roku 2020 bude předškolní vzdělávání organizováno pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.

Zájem o MŠ je nadprůměrný, v letošním roce se k předškolnímu vzdělávání přihlásilo celkem 52 dětí na 22 volných míst, dvouleté děti nemohly být bohužel přijaty z kapacitních důvodů.

Děkujeme proto za vstřícnost a snahu dělat správné věci pro zajištění kvality vzdělávání v Křimicích a uspokojení všech zájemců o předškolní vzdělávání, těšíme se na další přínosnou spolupráci.

Jiřina Kavalírová Bc., ředitelka mateřské školy & kolektiv zaměstnankyň

PostHeaderIcon Návštěva křimických hasičů v MŠ

Dne 9.6. navštívili naši členové hasičské zásahové jednotky místní MŠ. Dorazili i se svou technikou Tatra Terrno a Renault Midlum, které dětem předvedli. K vidění bylo jak vybavení našich hasičských vozidel, tak i výstroj a výzbroj hasičů, která se používá při zásazích. Vzhledem k tomu, že se blíží čas prázdnin, tak jsme děti v rámci prevence upozornili na možná nebezpečí při různých hrách a pobytu v přírodě. K tomuto jsme využili naše zdravotnické vybavení, kde jsme dětem názorně ukázali jak se ošetřují možná poranění. Vzhledem k tomu, že bylo krásné slunečné počasí, tak si děti v závěru naší návštěvy zastříkaly z malých proudniček přímo z čerpadla hasičské cisterny. O osvěžení a dětskou radost se v horkém počasí postarala i vodní clona. Této akce se v dopoledních hodinách ve svém volném čase zúčastnilo celkem 7 hasičů našeho sboru.

Za SDH Křimice,
místostarosta
Luboš Vavřík

PostHeaderIcon Základní škola slavila narozeniny

15.ZŠ slavila v pátek 12.5. své dvacetiny. Jelikož i naše základka patří pod tuto největší školu v Plzni, oslavovali jsme společně v prostorách plzeňské Besedy školní akademií. Nabitý sál i nabitý program nabízel různá vystoupení včetně učitelského sboru převlečeného za „sestry v akci“. Sklidil samozřejmě největší aplaus. Ani křimičtí školáci se nenechali zahanbit a představili se ve dvou hudebních vystoupeních. Závěr vygradoval pěveckými soubory Berušek, Sluníček a skvělé Marielly, které zde pokřtily své první společné CD.

PostHeaderIcon Křimičtí předškoláci na sportovních hrách

II. ročníku Sportovních her mateřských škol 2017 se zúčastnilo 502 dětí z 25 plzeňských mateřských škol. Na atletickém stadionu ve Skvrňanech 16.5. nastoupili i nejmladší křimičtí sportovci v této sestavě: Šárka Fleišmanová, Lukáš a Ondřej Procházkovi, Maxim Kozak, Adéla Hofrajtová a Viktorie Houdková. Soutěžilo se v kategoriích hod míčkem do dálky, člunkovým běhu, skokem z místa, přeskoku a podlezu překážky a celý tým běžel štafetu. Letos se na medaile nedosáhlo jako v loni, ale určitě si to všichni zúčastnění, za krásného počasí, pořádně užili. Patronem a organizátorem těchto úspěšných her se stal olympionik Přemek Švarc. Křimický starosta, který přijel podpořit „své“ sportovce, věnoval školce vlajku s logem obce.

PostHeaderIcon Ve školce slavili Den slunce

Ve středu 3.5. v křimické mateřské škole oslavili Den slunce. Děti ve třídách i venku kreslily a vyráběly hezká a usměvavá sluníčka. Od paní učitelky se dozvěděly proč je slunce pro nás tolik důležité.
Jedním z hlavních důvodů proč vznikl tento den je význam sluneční energie pro planetu Země jakožto hvězdy která je nejblíže naší planety. Slunce nám dodává energii a probouzí vše živé. Jeho životodárnou sílu si připomínáme právě v tento dne, který je stanoven jako Den Slunce.

PostHeaderIcon Den mrkve na ZŠ v Křimicích

Že je mrkev zdravá věděli snad všichni žáci, ale co ještě obsahuje a že byla dříve fialová, se dozvěděli 4. dubna , kdy se slaví Mezinárodní den mrkve. Dále se seznámili s historií vypěstování první mrkve, zabývali se zdravou stravou, vyhledávali informace a zajímavosti. Také skládali básničky a vymýšleli lákavé slogany na mrkev. V jednotlivých třídách se pojídala syrová mrkev, připravovaly se různé saláty a dresinky. Někteří žáci za pomoci rodičů upekli vynikající buchty a dorty.
I. Kaslová

PostHeaderIcon Babiččiny pohádky ve školce

Ve čtvrtek 6.4.2017, v rámci spolupráce s Klubem seniorů v Křimicích, četly dětem pohádku, před odpoledním odpočinkem, naše „ babičky“. Děti si při poslechu rozvíjí fantazii, slovní zásobu, budují vztah k slovesnému umění, ti zvídavější si s babičkou dokonce popovídaly. Naše seniorky s ochotou přijaly pozvání a prožily s námi radostné chvilky v prostředí mateřské školy.
Děkujeme.

PostHeaderIcon Zdravé zuby na ZŠ

Před návštěvou paní Ireny Černé a pana Jiřího Brože, kteří nás přišli seznámit s preventivním programem Dental Preventin, členové ekotýmu připravili pro své kamarády malý dotazník a tabulky na téma – zuby a voda. Ve středu 25. 1. 2017 žáci OP Křimice získali základní znalosti o dutině ústní, zubech a důvodech, proč je třeba čistit si zoubky. Dále dostali informace o správném výběru kartáčku a prakticky si vyzkoušeli techniku správného čištění zubů. Odvážným zájemcům pomocí indikátoru zubního plaku ukázali, jestli si dobře čistí zuby.
Oběma školitelům děkujeme.
Ivana Kaslová

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Křim. Kulturní Léto
První část Ad Square
Křim. Kulturní Léto
Druhá část Ad Square
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner