Výpis aktualit v rubrice ‘Školy’

PostHeaderIcon Investice, opravy, údržba

Mírná zima nám umožnila provádět drobné investice a opravy v naší obci. Koncem roku se podařilo dokončit schodiště a nájezd ze zámkové dlažby navazující na cestu na Horničce na křižovatce K Dolovu x Prvomájová. V lednu se zde namontovalo i ocelové zábradlí. Na Horničce se vyklestili a vyřezali náletové dřeviny a krásně se prosvětlil kostel Narození Panny Marie. Tímto se též zvýraznily dominantní stoleté duby okolo svatostánku. Hned vedle, mezi bývalým statkem a kostelem, se vybudovala pěší stezka vhodná i pro cyklisty. Povrch jsme opět zvolili z přírodního materiálu lupku. Tato část cesty umožňuje propojení mezi Vochovem a Křimicemi-Brůdkem, aniž by se muselo pokračovat po frekventované silnici na Vejprnice. V budoucnu by se v tomto místě měla vybudovat točna a konečná zastávka autobusu.

Nové sítě dostaly branky na malou kopanou na hřišti u hasičárny.

Ani ve školce jsme nezaháleli a na přání ředitelky se zlikvidoval dosloužilý, nyní již i nebezpečný vrbičkový tunel. Na řadu přišel další dětský prvek tak oblíbená mašinka s vagonkem, která prošla celkovou rekonstrukcí. V dubnu se můžou naši nejmenší školáci těšit na další nový dětský prvek. O tom ale psát teď nebudeme, to už by nebylo překvapení.

PostHeaderIcon Spolupráce ZŠ s ÚMO KŘIMICE

V pátek večer dne 24. 5. 2019 se někteří žáci našeho OP v Křimicích zúčastnili vystoupení na „Noci kostelů“. Na Horničce v Křimicích předvedli své recitační, pěvecké i hudební nadání, které bylo odměněno velikým potleskem a úsměvem na tvářích všech zúčastněných diváků.

Další vystoupení je čekalo v sobotu dne 8. 6. 2019 v podvečer na akci „Pláž“. Tentokrát se zúčastnila čtvrtina žáků z celého prvního stupně OP. Na začátku vystoupení děti zazpívaly píseň „Stromy“, která se dotýkala přímo otevření Pláže, na níž byly pokáceny ohrožené topoly a z nich vytvořena sochařská díla. V další části programu zazněly básničky o vodě a zvířátkách, které byly vybrané také tematicky. Žáci, kteří navštěvují kroužek Malého řemeslníka, se totiž podíleli na výrobě Velkého hmyzího domu ve spolupráci se SOUE a ÚMO, jenž je v areálu pláže umístěn. Na závěr jsme pro všechny přítomné připravili minidiskotéku, kde si všichni mohli zatancovat a užít si tu správnou atmosféru na pláži a nádherné počasí, které nás po celou dobu akce provázelo.

Šárka Sobotková

Vážení rodiče!

Chtěly bychom Vám touto cestou popřát krásné a klidné léto a pro ty, kteří se nedostanou letos k moři, přejeme, aby si co nejvíce mohli užít právě tu nově otevřenou odpočinkovou zónu, která Vám umožní s dětmi trávit čas v opravdu krásném prostředí.

Pedagogický sbor OP Křimice

PostHeaderIcon Poděkování dětem MŠ Křimice za báječnou reprezentaci

Křimice s kulturními akcemi opravdu nezahálí a ani letos si naše školka nenechala ujít příležitost ukázat své malé talenty.

Kde všude jsme byli vidět? Hned na podzim jsme se zúčastnili oslav 100. výročí naší republiky. Ve spolupráci s klubem seniorů jsme pak nacvičili divadelní představení o Zlatovlásce a zjara jsme bojovali o medaile na Sportovních hrách mateřských škol.

Děti z MŠ Křimice také nezapomněly písničkou a básničkou pozdravit naše nejmladší obyvatele na Vítání občánků MO Plzeň 5. Ochotně pak školku zastupovaly i na slavnostním otevření areálu nové pláže u řeky Mže. Na konci školního roku naši malí tanečníci rozhýbali celé Křižíkovy sady svou choreografií, kterou pilně trénovali spolu s lektory z portálu Kroužky.cz.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem účinkujícím i jejich rodičům za to, že ve svém volném čase pomáhali zpestřit křimické kulturní dění. A samozřejmě děkujeme i všem divákům, kteří našim šikulům přišli zatleskat a fandit.

.

Jiřina Kavalírová

PostHeaderIcon Křimičtí předškoláci na sportovních hrách

V úterý 21. května se na Městském atletickém stadionu ve Skvrňanech sešlo přes 500 dětí z 23 mateřských škol. Odehrál se zde 4.ročník Sportovních her pro předškoláky. Soutěžilo se v následujících disciplínách: skok daleký z místa, hod míčkem z místa, člunkový běh 4×6 metrů, podlézání a přeskakování překážky a závěrečná štafeta. Pro nesoutěžící děti byla navíc připravena řada doprovodných akcí. Křimické sportovce přišel podpořit i starosta obce Vít Mojžíš, ale asi fandil málo, protože naši nejmenší borci letos na medaile nedosáhli. A jak se říká: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Tak určitě to příště cinkne :-)

Akci pořádalo město Plzeň ve spolupráci s o.p.s. Pohyb a zdraví, partnerem je Nadace sportující mládeže.

PostHeaderIcon Výtvarná soutěž „ENERSOL“

V pátek dne 29. 3. 2019 přijel do naší školy pan zástupce SOUE Vejprnická, Plzeň společně s dvěma paními učitelkami ze SOŠ v Handlové na Slovensku, aby předali odměny a diplomy žákům našeho odloučeného pracoviště v Křimicích. Žáci se zúčastnili výtvarné soutěže „ENERSOL“, která se týká obnovitelných zdrojů energie. Do soutěže se zapojilo celkem 29 žáků ze 13. oddělení ŠD a ze 4. třídy. Bylo oceněno celkem sedm žáků, kteří se umístili na 1. až 5. místě. Výherci vzešli z hlasování účastníků praktické části Enersolu, kteří byli výtvarnými pracemi našich žáků velice nadšeni.
Šárka Sobotková

PostHeaderIcon Břichomluvec v křimické ZŠ

Břichomluvec a jeho kamarád Matýsek – 13. únor 2019

Ve středu 13. února 2019 navštívil OP Křimice známý břichomluvec, moderátor a kouzelník Zdeněk Polach. Vzal s sebou také malého Matýska a zvířecího kamaráda papouška. Část představení proběhla i v anglickém jazyce. Dětem se vystoupení moc líbilo a všichni se smáli jako smajlíci od ucha k uchu.
I. Kaslová

PostHeaderIcon Den mexické kuchyně na ZŠ

Den mexické kuchyně na OP Křimice – únor 2019

Na OP Křimice se žáci rozhodli, že nezůstanou pozadu. Žáci 3. – 5. ročníku se pustili do vaření a připravili některé mexické dobroty. Všichni se seznamovali s Mexikem a mexickou kulturou. Na závěr vytvořili krásné obrázky a koláže mexických tradic.
Ivana Kaslová

PostHeaderIcon Děti vyrobily hmyzí domečky

Další „zakázku“ předaly křimickému úřadu děti z kroužku Mladý řemeslník při ZŠ. Tentokrát se jednalo o sedm krásných hmyzích domečků. Pan starosta Mojžíš dětem poděkoval a každého odměnil malou sladkostí. Poděkování patří samozřejmě i paní Šárce Sobotkové, která se o děti v kroužku velmi dobře stará. Hmyzí domečky budou opět instalovány, stejně jako před tím budky s krmítky, na území obce.

PostHeaderIcon Velký kulinářský úspěch pro ZŠ

PostHeaderIcon Šikovní křimičtí školáci

Soutěž Technika má zlaté dno
Sedmnáct týmů tvořených vždy dvěma žáky střední školy a dvěma žáky partnerské základní školy se sešlo 9. října 2018 v kinosále Středního odborného učiliště elektrotechnického Plzeň, Vejprnická 56, na soutěži „Technika má zlaté dno“, kterou letos opět vyhlásil Plzeňský kraj.
Úkolem soutěžních družstev bylo sestavení modelu vyprošťovacího vozidla ze stavebnic Merkur 8 a Boffin 750. Na toto náročné zadání měli účastníci časový limit 4 hodiny. K dispozici jim byl pomocný tým složený z pedagogů a žáků SOU elektrotechnického.
Na soutěž dohlížela hodnotící komise složená ze zástupců Krajského úřadu Plzeňského kraje, Západočeské univerzity v Plzni a Svazu průmyslu a dopravy, která soutěžícím přidělovala body podle předem stanovených kritérií.
Vítězové si pak z rukou zástupců Plzeňského kraje převzali diplomy a poukázky na nákup elektroniky v hodnotě 3.000 korun (1. místo), 2.000 korun (2. místo) a 1.000 korun (3. místo), ostatní účastníci pak dárkové tašky s upomínkovými předměty.
Naši školu reprezentovali dva žáci OP Křimice – Eliška Krejzová ze čtvrté třídy a Zdeněk Votava z páté třídy. Společně se žáky Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni utvořili tým, který obdivuhodným způsobem dokázal fungovat už od zahájení soutěže. Žáci se viděli poprvé v životě, ale to pro ně nebyla žádná překážka. Díky domluvě, spolupráci a koordinaci všech členů týmu se jim podařilo model složit a uchodit v daném časovém limitu. A i když naši žáci byli jednoznačně nejmladší ze všech žáků základních škol, neodradilo je to a se svými staršími spolužáky dosáhli na krásné třetí místo. Kromě třetího místa si oba odvezli ze soutěže i zvláštní cenu za šikovnost a manuální zručnost. Srdečně všem gratulujeme.
Šárka Sobotková

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner