Výpis aktualit v rubrice ‘Školy’

PostHeaderIcon Sportovní hry mateřských škol

Křimická mateřinka vyslala jako každý rok na plzeňský atletický stadion své předškoláky. Dne 6.června se tam konal 9.ročník Sportovních her mateřských škol. Mezi nimi bylo vybráno 6 sportovců, kteří reprezentovali Křimice, ostatní přijeli fandit a využít mnoho mimosoutěžních aktivit. Letos soutěžilo 21 družstev v pěti disciplínách. Naši borci, které přijel podpořit osobně i starosta Vít Mojžíš, skončili v první desítce a to na slušném devátém místě. Křimice získaly individuální zlatou medaili v běhu kolem met díky Alexovi Klementovi. Za krásného počasí si tento den užilo přes pět set sportujících předškoláků.

PostHeaderIcon Křimická včelka II.ročník

V pondělí 13.května se uskutečnila v místní sokolovně robotická soutěž Křimická včelka 2024. Jedná se o soutěž jednoduchého programování pohybu robotických včelek Bee-Bot. Cílem je naprogramovat včelky tak, aby se dle schématu dostala co nejrychleji do cíle. Akce se zúčastnilo 16 dvoučlenných týmů složených vždy z dítěte mateřské školy a žáka z nižšího stupně základní školy. Děti byly dle spádovosti z Křimic, Radčic a Malesic. Fandit přišli i děti z křimické MŠ a všichni si to moc užili. Velké poděkování patří zakladatelce a zároveň organizátorce paní vychovatelce z 15.ZŠ odloučeného pracoviště Křimice Šárce Sobotkové a městskému obvodu Plzeň 5-Křimice.

PostHeaderIcon Masopustní průvod MŠ

V úterý 13.února přichystaly paní učitelky křimické MŠ dětský masopustní průvod obcí. Start byl stanoven před restaurací Saracena, kde děti, učitelky a rodiče přivítal starosta Mojžíš, který všem rozdal masopustní kobližky. Dětský průvod pokračoval na Křimické náměstí, kde se zazpívalo paní Jamrichové před jejím obchodem, která je odměnila drobnými dárky. Nemohlo se zapomenout navštívit žáky křimické základky, kde se zaplnil celý vestibul. Cestou zpět byla poslední zastávka u prodejny s potravinami, kde též paní Bui Thu Hien děti odměnila sladkostmi. Průvod v maskách se ukončil u městského úřadu, kde pan starosta všem poděkoval a pozval děti na Dětský karneval do sokolovny 9.března. Všichni si to moc užili.

PostHeaderIcon Návštěva třeťáků na ÚMO5

V pondělí 17. října v rámci vlastivědné vycházky zavítali žáci třetí třídy křimické základní školy na obecní úřad. Přivítal je starosta obce Vít Mojžíš, který děti seznámil s pracovní náplní zaměstnanců úřadu a s prací zastupitelstva. Společně si prošli kanceláře, výstavní síň a zasedací místnost, která slouží nejen pro slavnostnější účely jako jsou svatby, nebo vítání občánků, ale i např. pro cvičení. Následně byl dětem promítnut film o Křimicích. Jeden ze základních úloh úřadu je pečování o pořádek v ulicích a zeleň v obci. Tak se na vlastní oči děti seznámily s prací traktůrku s mulčovacím nástavcem a také si mohly vlézt do kabiny. Na konci procházky vzal děti pan starosta na návštěvu místního muzea, kde je paní učitelka seznámila krátce s historií Křimic.

PostHeaderIcon Sportovní hry v křimické mateřské škole

Dne 25. května 2022 se v naší mateřské škole konaly Sportovní hry. Nenechali jsme se odradit nepříznivým počasím a sportovní stanoviště jsme postavili ve vnitřních prostorech. Sportovní hry mateřských škol dětem umožňují poznat atmosféru sportovních soutěží se vším, co k tomu patří. Ve spojení s projektem Pohyb 1P jsou největší akcí pro děti předškolního věku v Plzni. Cílem SHMŠ je zábavnou a hravou formou přivést děti k zájmu o pravidelný pohyb a sport. Zároveň mohou přispět k podchycení možných sportovních talentů. Spolu s projektem Pohyb 1P napomáhají k častějšímu zařazení pohybových aktivit do náplně času dětí v mateřských školkách. Děti se seznamují s hodem míčkem do dálky, se skokem do dálky, s člunkovým během, se zdoláváním překážky, učí se vytrvalosti, radosti ze snažení a zážitku a tvoří si pozitivní vztah ke sportu. Při sportování děti provází maskot Žabák. Některé děti vzali soutěže opravdu vážně a provil se v nich sportovní duch a snaha o co nejlepší výkon. Každý zvládal úkoly podle svých možností a na konci byly děti náležitě oceněny.

PostHeaderIcon Dort pro starostu

Dne 29. 4. 2022 jsme předaly dort vedení ÚMO 5 – Křimice jako poděkování za dlouholetou vzájemnou spolupráci. Tento mrkvový dort den předem děvčata upekla a nazdobila v rámci přihlášení do soutěže „Zdravá 5“, která se celá nese v duchu zdravé stravy. Předání proběhlo v ranních hodinách a byl to pro nás krásný zážitek. Pan starosta, který vůbec o našem dárku dopředu nevěděl, nás pozval na společnou snídani. Společně jsme dort ochutnali. Odměnou pro nás bylo, že si všichni dort přidali se slovy: „Takový jsme ještě nejedli.“ Nezapomněli si také říci o recept.

Zelušky z Křimic

PostHeaderIcon Zápis do MŠ

PostHeaderIcon Předškoláci vítali jaro

Půst mezi koncem masopustu a začátkem Velikonoc sice nepatří k nejveselejším obdobím roku, ale ožívá při něm spousta hezkých lidových tradic. Vynášení Smrti nebo Moreny je starodávný pohanský zvyk, který se z pradávných slovanských dob dochoval až dodnes. Vynáší se totiž smrtka a tím definitivně končí zima a začíná jaro. Děti z křimické mateřské školky si tento zvyk připomněly. Vyrobily s paními učitelkami Moranu ze slámy, oblékly ji do starých hadrů, pověsily ji na krk ozdobné korále a v pátek 18. března 2022 ji společným průvodem po Křimicích vyprovodily k řece, kde ji zapálily a za doprovodu básniček hodily do vody. Rozloučili se tak společně se zimním obdobím a už se těší na příchod jara.

PostHeaderIcon Společné zahradničení

V úterý 22. března 2022 v brzkých odpoledních hodinách se z křimické mateřské školky začaly ozývat zvuky motorové pily, brusky a hlahol dětí. Paní učitelky uspořádaly zahradní akci na zvelebování školní zahrady. Do akce se zapojilo spoustu pilných rodičů a dětí. Každý, kdo přišel, přiložil ruku k dílu. Společnými silami jsme obrousili starou barvu z laviček a připravili je na nový nátěr, ostříhali jsme větve jabloní, zasadili jsme macešky a petrklíče do truhlíků, ostříhali jsme stromy v našem lesíku, zryli jsme záhony a připravili je na pěstování zeleniny, zametli jsme terasy, vyhodili starý nepořádek a odpadky a nakonec jsme si opekli buřty a pochutnali si na občerstvení, které nám připravila naše paní kuchařka. Bylo to moc pěkné odpoledne, které jsme si společně užili a zůstal za námi krásný výsledek.
TÍMTO DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJILI A POMOHLI TAK UDĚLAT ZE ŠKOLNÍ ZAHRADY KRÁSNÉ MÍSTO PRO NAŠE DĚTI.
PS: Dovoz zeminy a seštěpkování nastříhaných větví a větviček zajistila technická četa městského obvodu.

PostHeaderIcon Rozpočet Plzně myslí i na Křimice

Na posledním zasedání zastupitelstva města Plzně bylo schváleno v rozpočtu na rok 2022 částka 17.000.000,- Kč na budování cyklostezek. Jsou v ní zařazeny i finanční prostředky na cyklostezku Křimice-Malesice podél řeky Mže. Tímto děkuji za spolupráci náměstku primátora pro dopravu a životní prostředí panu Michalu Vozobule. Další velmi pozitivní zpráva (pro náš obvod nejdůležitější) je, že vedení města zablokovalo 4.000.000,- Kč na spolufinancování dotačního titulu na přístavbu křimické mateřské školy. Dotace by měla pokrýt 85% celkových nákladů. Tímto děkuji za spolupráci radní pro oblast školství paní Lucii Kantorové. Na tento krok města Plzně čekám již od roku 2018, kdy jsme získali stavební povolení. Tak držme si palce a jak se říká snad do roka a do dne……

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner