PostHeaderIcon Sousoší Piety

Sousoší Piety stojí na křimické návsi před zámeckým čestným dvorem. Na čelní stěně podstavce je zasazen reliéfní alianční znak manželů Františka Václava hraběte z Vrtby staršího a jeho manželky Marie Terezie rozené ze Steinau. Podle aliančního znaku lze sousoší datovat do let před rokem 1750, kdy hrabě z Vrtby starší umírá.

Vysoká statue Piety je zdařile situována v prostoru návsi před čestným dvorem zámku mírně mimo osu jeho brány a svým čelem směřuje k zámeckému průčelí. Zajímavý je vztah sousoší k další křimické statui téhož autora, tentokráte k jezdecké soše sv. Jiří, která až do roku 1902 stála za rybníkem na druhém konci návsi v prodloužení osy probíhající zámkem i sousoším Piety. Zatímco jezdecká statue sv. Jiří ovládala původně prostor návsi před hospodářským vrtbovským dvorem, sousoší Piety je dosud dominantní v přední části návsi před zámkem s procházející cestou k mostu přes řeku Mži. V dnešní době vzhledem k okolními terénu poněkud zapuštěné tři stupně obklopené nízkým kovovým plotem tvoří základ pro samotný podstavec statue. Tím je kvalitně kamenicky provedený čtvercový pilíř s odstupněnými rohy, jehož čelní stěnu tvoří vykrajované vpadlé pole s výše uvedeným vsazeným aliančním znakem Vrtbů a ze Steinau. Nad ním se římsa pilíře půlkruhově zvedá. Ostatní stěny pilíře jsou osazeny nikoliv vpadlými, ale naopak vystupujícími zrcadly. V rozích pod úrovní římsy se pilíř volutově rozšiřuje. Vlastní podstavec sousoší Piety tvoří povrch s imitací terénu, s listy rostlin, tak jak je u sochaře Lazara Widemanna obvyklé i u jeho ostatních, měřítkově drobnějších realizací.

Vlastní sousoší tvoří u paty kříže sedící Panna Marie s mrtvým Kristovým tělem v klíně. Horní etáž statue pak tvoří mohutný kříž s přehozenou drapérií přes břevno se třemi andělskými truchlícími hlavičkami. Netradičně koncipovaná Pieta je velmi dobře skloubena a hmota kamene odvážně probrána. Štíhlé, objemově plné cítěné postavy Krista a Panny Marie jsou perfektně vytesané, přes celkový jednotný dojem se dobře uplatňuje pozornost věnovaná detailnímu zpracování povrchu.

Svojí nezvyklou kompozicí, jemným povrchovým pojednáním, skloubením obou figur a kříže s drapérií za nimi včetně stafáže andělských hlaviček patří Pieta mezi nejlepší Widemannova díla 40. let 18. století.

Text a foto: PhDr. Viktor Kovařík , www.npu.cz

1 Reakce na “Sousoší Piety”

Vlož komentář

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner