PostHeaderIcon Most přes řeku Mži

 III/18053, rekonstrukce mostů přes Mži a náhon v Plzni – Křimicích

Investor: Plzeňský kraj, Město Plzeň
Objem prací: 50,89 mil.Kč
Doba realizace: říjen 2004 – listopad 2005

Tato stavba sestávala z demolic stávajících mostů, rekonstrukce silnice a chodníků, stavby dvou mostů, rekonstrukce kanalizace, přeložek veřejného osvětlení a sdělovacích kabelů a vegetačních úprav. Mostní objekt SO 201 – Most přes náhon je prostý nosník o rozpětí pole 20,5 m. Nosnou konstrukci tvoří předpínané prefabrikované nosníky T93 uložené na spodní stavbu prostřednictvím elastomerových ložisek spřažené s monolitickou železobetonovou deskou. Mostní objekt SO 202 – Most přes Mži je rovněž prostý nosník o jednom poli rozpětí 42,6 m. Nosnou konstrukci tohoto mostu tvoří 5 ks ocelových nosníků tvaru I spřažených s železobetonovou deskou mostovky. Masivní železobetonové opěry byly založeny plošně pod ochranou štětovnicemi. Pro montáž ocelových nosníků a betonáž spřažené desky byly zřízeny 2 provizorní bárky z materiálu PIŽMO, aby mohlo být využito všech výhod návrhu spřažené ocelobetonové konstrukce. Izolace mostovky je provedena jako pásová na penetračně adhezní nátěr a ochranou litým asfaltem. Spolu s rekonstrukcí silnice, chodníků a místních komunikací se jednalo o poměrně složité dílo, jehož realizace vyžadovala plné nasazení.

                                                   

Vlož komentář

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner