Výpis aktualit v rubrice ‘Dění v obci’

PostHeaderIcon V Křimicích se stal prezidentem Drahoš

Celorepublikové volby českého prezidenta II.kolo probíhaly v pátek a sobotu 26.-27.ledna.Finálový souboj dvou kandidátů byl velice vyrovnaný. V Křimicích přišlo k urnám rekordních 1081 voličů (65,5%) a 551 hlasy (50,97%) si zvolili za prezidenta profesora Jiřího Drahoše. Většinu hlasů 52,14% získal i v celé Plzni (kromě MO Plzeň 1). Ale 2.853.390 (51,36%) českých občanů rozhodlo o celkovém vítězství a tímto i znovuzvolení Ing. Miloše Zemana prezidentem České republiky.

PostHeaderIcon Tři králové v Křimicích

I letos navštívili Tři králové náš městský úřad. Zahráli, zazpívali koledy a označili rámy dveří úřadu svěcenou křídou počátečními písmeny svých jmen. Kašpar+Melichar+Baltazar. Samozřejmě zaměstnanci úřadu též přispěli na dobrotivou tříkrálovou celorepublikovou sbírku určenou na charitativní účely.

PostHeaderIcon Novoroční pochod 2018

Novoroční pochod organizoval již tradičně Klub seniorů Křimice. Letos byla trasa pozměněna a to pouze ve směru cesty. Letos se vyráželo z areálu U Mže kolem řeky Mže do Malesic. Dále se pokračovalo polní cestou ke Kyjovské kapli, kde se tradičně udělalo několik fotografií . Pochod byl zakončen v restauraci Radčický dvůr, kde byla pro zúčastněné připravena česneková polévka, malá štamprdlička od pana starosty Mojžíše, který se pravidelně též pochodu zúčastňuje.  Důležité bylo, že se opět občané Křimic sešli, popřáli mnoho zdaru v novém roce a hlavně trošku spálili několik kalorií nabytých z vánočních svátků a silvestra. Počasí bylo slunečné s ostřejším větrem a polní cesty byly místy velmi rozbahnělé.

PostHeaderIcon Investice a rekonstrukce ke konci roku

Ještě že nám přálo ke konci roku slušné počasí a stavební firmy nám mohly dodělat nebo alespoň rozdělat investiční záměry obce. Cesta k vochovskému hřbitovu vám jistě zpříjemní hned za podchodem dlážděné schody, kde se před tím nedalo vyjet ani na kole natož vyjít pěšmo. Vymletou pískovou cestu nahradily betonové panely, které jsme získali od PMDP zdarma. Zbývá už jen upravit souběžnou polní cestu s železniční dráhou, která se bude dělat, až se dostaví bytovky v její těsné blízkosti v příštím roce. Dalším zpříjemněním pro chodce je dobudování cesty zámkovou dlažbou od ulice Ztracená k Chebské ulici. Dlouho očekávanou investicí je tzv.manipulační plocha (parkovišťátko) nad areálem U Mže, kde se nejdříve čekalo na rozhodnutí památkářů a pak zase na přeložku elektrického vedení od firmy ČEZ. Nyní se buduje povrch nad bývalými pivovarskými sklepy původními historickými kameny a zbytek plochy se dovykryje kamennou dlažbou. Jistě jste někteří zaregistrovali opravu opěrné betonové zdi v délce 50m u Záhorského jezu pod zámkem. Původní byla stržena a nahrazena stabilizační záhozovou patkou opevněna kamenným záhozem. Toto je ale již investicí Povodí Vltavy.

PostHeaderIcon Cesta K Dolovu uzavřena !

Úřadu městského obvodu Plzeň 5 – Křimice došla trpělivost a okamžitě uzavřela cestu mezi Kynologickým klubem a ulicí  K Dolovu. Většinu cesty drží ve vlastnictví soukromí majitelé, kteří se o ni nestarají a tím pádem ji asi nepotřebují. Zemědělci, kteří obhospodařují pole nad touto cestou používají cesty jiné.  Tato cesta není vhodná pro automobilovou dopravu a to již ze zmiňovaného stavu povrchu a z důvodu velké frekvence samotných chodců, cyklistů, kočárkářů a pejskařů. Již jsme dostali několik upozornění od našich občanů, jakým způsobem tam projíždějí osobní a dodávková auta. Nikoho by nenapadlo, že si zde budou zkracovat cestu i kamióny ! Je nám to velmi nepříjemné, možná že někomu znepříjemníme tímto opatřením život, ale prosím pochopte tyto důvody do vyřešení a dojednání s majiteli pozemků a odborem dopravy MMP.

PostHeaderIcon Zpívání koled na Horničce

Křimickou kapli na Horničce letos navštívilo na Štědrý den opět mnoho občanů nejen z Křimic, ale i z Vochova, Kozolup, Radčic a Plzně. Lidé se zde každoročně scházejí u teplého svařeného vína, kde si popřejí krásné svátky a v kapli si zazpívají lidové české vánoční koledy. Ve 14:00 se s příchozími pozdravil starosta obce Vít Mojžíš, popřál všem veselé vánoce a mnoho zdaru v novém roce, poděkoval členům kulturní komise za obzvlášť krásně vyzdobenou kapli a vyzval občany k nápomoci nově vybudování křimického slámového Betlému, který letos poničil spadlý strom po velkém poryvu větru. Po té předal slovo sólistce divadla J.K.Tyla Stáně Topinkové, která s kolegy Romanem Krebsem,  Adélou Forejtovou a dětským sborem rozezpívali celou naplněnou kapli. Letos poprvé byla zapojena aparatura i do venkovních prostor, aby mohli poslouchat lidé, kteří se dovnitř už nevešli.

PostHeaderIcon Filipínci věnovali Jezulátko do Křimic

Vzácná návštěva zavítala v pátek 22.prosince na zámek v Křimicích. Před koncertem tradiční České mše vánoční se sešli starosta a místostarosta obce Vít Mojžíš a Vladimír Lobkowicz s filipínským velvyslancem jeho excelencí panem Juanem Dayangem. Ten přivezl do České republiky vzácný obraz vytvořený na mořské mušli s výjevem pražského Jezulátka a věnoval ho křimické zámecké kapli Povýšení svatého Kříže. Pan velvyslanec Křimice navštívil již před čtyřmi roky, kdy obdržel od studentů střední umělecké školy Zámeček obrazy, jako morální podporu při největší přírodní katastrofě na této planetě v posledních desítek let. Přes Filipíny se v té době přehnal tajfun Haiyan, poničil většinu území Filipínské republiky a usmrtil přes deset tisíc lidí. Po slavnostním předání obrazu si vyslechla zcela zaplněná kaple Českou mši vánoční od J.J.Ryby v podání interpretů z divadla J.K.Tyla.

PostHeaderIcon Vánoční kapr z Křimic

Vánoční kapry si letos zakoupily stovky lidí v areálu U Mže v Křimicích. Čerstvou rybu slovenou ve Vochovském rybníce zajistili opět křimičtí rybáři MO ČRS.  Kromě kapra nabízeli i pstruhy a amury. Kdo chtěl, odnesl si rybu živou, ale většina lidí využila služby vykuchání a stažení šupin. Někteří si odnesli hlavu a vnitřnosti na polévku. Každý, kdo neřídil auto, dostal k nákupu zdarma výborný svařák vylepšený malým rumem.

PostHeaderIcon Mše a návštěva biskupa v Křimicích

V zámecké kapli sloužil adventní mši svatou  v neděli  17.12. ve 14 hodin náhradní kněz páter Marek Sklenář od Selesiánů. Po této mši, na pozvání starosty obce, zavítal na výstavu Betlémů a panenek plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub. Po prohlídce výstavy zbyl ještě krátký čas na milé předvánoční posezení  v kavárně Vážka, kde pan biskup přislíbil odsloužit mši svatou v zámecké kapli při nějaké vhodné příležitosti  v příštím roce.  Jsme rádi, že si bývalý vojenský kaplan z válečných misí udělal čas na Křimice v tak nabytém předvánočním programu.

PostHeaderIcon Dárky dětem z dětského domova

Na Křimickém zámku v sobotu 16.12. ve 14:00 u příležitosti výstavy panenek byly předány dárky v podobě panenek a plyšových zvířátek dětem z dětského a kojeneckého ústavu v Plzni Na Chmelnicích. Vystavovatelka paní Jiřina Havlová vyhlásila sbírku těchto hraček a sešlo si jich opravdu hodně. Na tuto výstavu, kde bylo k vidění přes tisíc exemplářů panenek,  zavítalo již několik stovek zájemců mladších i starších generací. K vidění jsou samozřejmě i dětské kočárky a knihy o panenkách.  Slavnostního předání hraček se též účastnil majitel zámku Ing. Jaroslav Lobkowicz a tajemník křimického úřadu Mgr. Ladislav Plochý.

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Křim. Kulturní Léto
První část Ad Square
Křim. Kulturní Léto
Druhá část Ad Square
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner