Výpis aktualit v rubrice ‘Dění v obci’

PostHeaderIcon Advent začal rozsvícením stromečku

Na první adventní neděli se pravidelně slavnostně rozsvicuje v Křimicích obecní vánoční stromeček. Letos tento den vyšel na 1.prosince a počasí bylo chladné, ale bez deště či sněžení.  Již po čtvrté hodině odpolední se začali scházet návštěvníci a v 16:30 zahájili tuto událost žáci z místní základní školy. Zpívali a recitovali básně k blížícím se vánocům. V 17 hodin se přivítal s přítomnými občany starosta Mojžíš a předal mikrofon páteru Bibkovi, který pronesl sváteční slovo. Dále následovalo samotné rozsvícení krásně nazdobeného stromečku panem Alfredem Otáskem, který lidem před tím ještě popřál klidnou adventní dobu. Po té následovalo pásmo písní od hudební skupiny ze Selesiánského střediska. Lidé si mohli zazvonit nově zakoupenými zvonečky, ochutnat svařené víno, čaj, nebo medovinu a nemohly chybět ani skvělé voňavé koláčky od paní Aničky Dobré, které děkujeme za zázemí a elektřinu z restaurace Saracena. Poděkování patří též členům kulturní komise, zastupitelům a samozřejmě místním hasičům za vánoční výzdobu stromečku a v ulicích obce.

PostHeaderIcon Mikulášská nadílka

Na Mikulášskou nadílku přišlo mnoho dětí nejen z Křimic do místní sokolovny poslední listopadový den. Ustrašené děti se brzy osmělily a za chvilku zaplnily taneční parket, když jim začala diskotéka od DJ Péti. Čekání na Mikuláše dětem zkracoval moderátor Fleišman tím, že jim vyprávěl právě o tomto svatém muži. Zanedlouho se v sále zhaslo a byl vidět pod neonovým světlem pouze bílý anděl. Pak to v sále zasyčelo a z dýmu přicházeli čerti a dlouho očekávaný Mikuláš. Postupně si zval děti, které mu slibovaly, jak budou celý rok hodní a některé zvládly i básničku. A protože byly letos v Křimicích samé hodné děti, žádné se pekelníkům do rukou nedostaly a všechna děcka ráda a zvesela odešla s rodiči zpět ke svým domovům.

Mikulášskou nadílku dostali i členi křimického klubu seniorů, kteří se pravidelně scházejí již léta v salonku hotelu York. Letos to bylo ve čtvrtek 5.prosince.

PostHeaderIcon Setkání občanů se starostou

Pravidelné setkání občanů se starostou obce se letos uskutečnilo ve čtvrtek 31.října v zasedací místnosti křimického úřadu. Starosta Mojžíš se přivítal s občany a se zástupci úřadu, oběma místostarosty, se zastupiteli a zástupci městské a státní policie. Společně s panem tajemníkem Plochým představili prezentaci uskutečněných událostí a nastínění připravovaných akcí investičních a společenských. Přítomní hosté se zapojovali do dialogu a též přispěli k různým podnětům, které by mohly vylepšit naší obec. Na samý závěr programu vystoupil s kulturní vložkou pan Jiří Hlobil. Škoda, že se letošního setkání s vedením obce zúčastnilo nejméně obyvatel za posledních pět let. Asi jsou všichni spokojeni, nebo se o věci veřejné vůbec nezajímají.

PostHeaderIcon Zkušební nasazení linky č.19

Od 2. 12. 2019 bude v provozu nová trolejbusová linka 19.

Linka bude vedena v trasách linek 11 a 35 Ústřední hřbitov – CAN Husova – Radčice – Malesice / Křimice. Linka bude odbavovat v úseku Ústřední hřbitov – CAN Husova v pravidelných zastávkách linky 11, v úseku CAN Husova – Malesice nebo Křimice pak v pravidelných zastávkách linky 35.

Linka bude v provozu od 2. 12. 2019 do odvolání (předpoklad cca únor 2020) a bude sloužit zejména k ověření provozu trolejbusů s bateriovým pohonem pro budoucí možné využití na sloučené lince 11+35. Linka bude v provozu pouze v pracovních dnech. Ve vánočním prázdninovém období od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 linka nejede.

Jizdní řád linky č.19 ZDE

PostHeaderIcon Sokolovna má nejen novou fasádu

Křimičtí sokolové získali v letošním roce dotace z Plzeňského kraje, Statutárního města Plzně a z MO5. Většina financí jde na provozní náklady budovy, hřišť a trenérů. Ostatní finance se snaží proinvestovat a to hlavně v budově sokolovny. Letos se podařilo dokončit opravu přísálí a vestibulové haly. Tam se též snižoval strop, dala se nová elektroinstalace, světla a nová dlažba. Zrušilo se původní dřevěné zádveří a tím se zrušila i nehezká klec na skladování a vybodoval se zcela nový sklad. Do nového kabátu se oblékla čelní strana budovy a strana z fotbalového hřiště. Opravilo se rozpadlé schodiště a vyměnily se dveře do fotbalového kabinetu. Osadilo se nové osvícení a nově vznikly venkovní zásuvky.

Areál Sokola využívají členi nejen každý všední den na tréninky, ale hlavně jsou vidět zaplněné fotbalové hřiště i o víkendu. Tento sportovní stánek je využíván pro závody a turnaje a pro různá kulturní vystoupení. Rodiče si zase mohou vypít dobrou kávu v restauraci, než se jejich ratolesti pohrají na novém hřišti s dětskými prvky.

Sportu Zdar, křimickému zvlášť !

PostHeaderIcon Zasedání zastupitelstva MO Plzeň 5

11. září 2019

Zastupitelé zamítli:

- návrh změny vyhlášky o odpadech, kde se navrhuje zrušení možnosti odvážet stavební suť do sběrných dvorů. (Zastupitelé navrhují větší kontrolu stavebních firem a tímto neomezovat občany Plzně).

- novelu vyhlášky o poplatku za svoz komunálního odpadu o 2,2 násobek stávajících poplatků. (Zastupitelé navrhují navýšení pouze o 75%, které by pokryly veškeré provozní náklady).

- návrh pana Hanuse směnu části pozemků, který by zrušil a přeložil stávající chodník od Chebské ulice (u stánku s pizzou) do  Ztracené ulice.

Zastupitelé schválili:

-          Žádost o možnost získání dotace prodloužení vodovodního řadu v Plzeňské ulici a dofinancování z rozpočtu městského obvodu

-          Finanční dar pro odloučené pracoviště 15.ZŠ Křimice pro nákup nového fotografického přístroje

Zastupitelé stáhli návrhy usnesení:

-          Pronájem pozemku ve vlastnictví Sokola Křimice za účelem vybudování hřiště na plážový volejbal (výbor sokola Křimice chce nejprve zajistit koncepční využití zbylých pozemků pro atletické prvky)

-          Smlouvu na pronájem zámeckého parku pro využití kulturních akcí MO5. Neshoda mezi zastupiteli na výši nájmu.

PostHeaderIcon Projekt parkoviště v Žitné ulici

Připravovaný projekt veřejného parkoviště v Žitné ulici narazil na problém elektrického vedení položeného napříč pozemkem. Podmínkou souhlasného stanoviska ČEZu byla přeložka tohoto podzemního elektrického vedení. Zastupitelé městského obvodu na minulém zasedání odsouhlasili částku 240.000,- Kč, která zajišťuje tuto přeložku zrealizovat a posunout projekt ke stavebnímu povolení, které bychom rádi získali do konce roku 2019.

PostHeaderIcon Závěr Křimického kulturního léta

Oslava křimického symbolu zelí, šermíři na zámku, prohlídka pivovarských sklepů s ochutnávkou vína, výstava mašinek a hasičské závody. To vše proběhlo v jeden den a to 21. září v Křimicích. Celodenní Zelný festival se odehrával před Lobkowiczkou zelárnou, kde od rána vyhrávala kapela, vařily se a pekly kulinářské dobroty se zelím. Prodávalo se zelí krouhané i kysané, nebo zelné saláty. I pro děti byl připraven bohatý program, včetně tradičního šlapání zelí.

Ze zámku byl vypraven průvod v dobovém oblečení a výstřelem z děla byl otevřen i křimický zámek. Kde též byly k mání velmi dobré pochutiny. Mimořádně se otevřela zámecké komnaty, kde v každé byla sehrána historická scénka. Ve sklepě byly alchymistické laboratoře a proběhl zde šermířský souboj. V zámeckém parku byl k vidění sokolník s několika opeřenými dravci a kdo chtěl, se mohl projet na koňském povozu.

Odpoledne proběhly tradiční hasičské závody Křimická proudnice před budovou SPŠD. Zde si prověřili své dovednosti členi místního Sboru dobrovolných hasičů.

Odpoledne byly poprvé otevřeny historické sklepy původního křimického pivovaru v areálu U Mže, které nechal Městský obvod vyčistit, vyspravit a zavedl zde elektřinu pro osvětlení. Zde je zapotřebí poděkovat pánům Vykoupilovi, Vildovi a Burešovi, kteří tyto práce korigovali. V těchto zajímavých prostorech nemohla chybět degustace vína, kterou zajistil moravský vinař Stanislav Mádl. Návštěvníci měli možnost zde ochutnat deset druhů výběrových vín.

Poslední akcí byla v sokolovně a to výstava mašinek a ostatních železničních doplňků. Výstavu uspořádali Moduláři plzeňského kraje a trvala celý víkend.

Křimicemi tento víkend prošlo tisíce návštěvníků a doufám, že spokojených.

PostHeaderIcon Sokolské sportovní hry

V sobotu 7. září za velmi nepříznivého počasí křimičtí sokolové uspořádali tradiční Sokolské sportovní hry. V dopoledních hodinách fotbalisté připravili turnaj pro mladší přípravku, kde si nejmladší sportovci vychutnali vůbec první své zápasy. V odpoledních hodinách se pro déšť zrušil slavnostní seskok parašutistů a samotné zahájení se lehce opozdilo. Letos přijela pozdravit a se starostou Vítem Mojžíšem zahájit letošní hry radní města Plzeň pro školství, mládež a tělovýchovu Lucie Kantorová. Poté přišla na řadu děvčata se vzpomínkou na sletové vystoupení a za nimi děti představující cvičení Zumba.  Samotné hry se odehrály po uklidněném počasí nejen v tělocvičně, ale i na fotbalovém hřišti. Soutěžící si mohli vyzkoušet veškeré sporty, které nabízí křimičtí sokolové. Od gymnastiky, florbalu, stolního tenisu, badmintonu, šipek, fotbalu až po atletiku. Ta se jako jediná vyhodnocovala a děti, v několika kategoriích, mohly převzít věcné ceny, medaile, diplomy, poháry a vystoupat na stupně vítězů.  Letos ve vstupní hale byl poprvé vystaven stolní Stiga hokej, o který byl velký zájem hlavně ze strany rodičů. Přinesl ho křimičák pan Havlíček, který se stal v této hře dokonce mistrem a přivezl ukázat své medaile a poháry. Vyzkoušet sportovní motoriku dětí přijel též známý žabák z Nadace sportující mládeže. Nepříznivé počasí ovlivnilo počet soutěžících, ale přesto přišlo na padesát skalních malých sportovců.

PostHeaderIcon Puňťa Cup

V sobotu 7. 9. uspořádal místní klub kynologů tradiční soutěž pro všechna plemena a křížence psů s názvem „Punťa Cup“. Na této akci se sešli majitelé malých i velkých plemen. Pejskové se svými páníčky soutěžili před hodnotícími komisemi v několika disciplínách. Po vyhodnocení byly vyhlášeny  výsledky po jednotlivých skupinách a závěrem vyhlášen vítězný pejsek titulem „Punťa roku“. Pro všechny vyhodnocené pejsky byly připraveny pamlsky a dárkové medaile. Nejlepší obdrželi i poháry.

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner