Výpis aktualit v rubrice ‘Dění v obci’

PostHeaderIcon Další chodníky v obvodě


Plníme další přání křimických občanů. Tentokrát se to týkalo komunikací, konkrétně obnova zarostlého pískového chodníku mezi bytovkami na Prvomájové ulici, kde se položila zámková dlažba. Další přání vzešlo z Vrbové ulice, kde jsme nechali prodloužit asfaltový povrch až na konec ulice. A poslední dokončená akce byla vybudování chodníku, který chyběl u balíkové pošty a konečně propojil chodník s cyklostezkou na Chebské ulici v této lokalitě. Děkujeme všem spoluobčanům, kteří nám zasílají své podněty a připomínky a my Vám můžeme zpříjemnit život v obci.
Vít Mojžíš, starosta

PostHeaderIcon Vyšplouchnuté Křimice

V pondělí 16. července zasáhly Křimice přívalové deště. Opětovně bylo vytopeno několik desítek domů převážně v okolí Křimického náměstí a Ztracené ulice. Tímto jsou poškozovány majetky (movité i nemovité věci) místních občanů převážně v této historické lokalitě. Před dvěma lety byla svolána schůzka na ÚMO5 se zástupci Magistrátu a Vodárny s dotčenými poškozenými občany. Křimickým byla přislíbena kontrola kanalizačního řadu. Do týdne se dostalo odpovědi, že je v Křimicích vše v pořádku. Starosta obce Vít Mojžíš se nenechal odbýt a nechal zkontrolovat fyzický stav potrubí a hlavně odlehčovací komory, v které byl v roce 2009 při rekonstrukci zaslepen přepad do řeky. Od té doby totiž dochází při větších deštích k záplavám přilehlých domů a náměstí. Trvalo několik dalších měsíců, než starosta získal k nahlédnutí projektu právě odlehčovací komory. Odbor správy infrastruktury (OSI) a Odbor investic (OI) totiž dlouho „nevěděl“, kdo projekt vlastní. Nakonec se podařilo a v projektu se mimo jiné našlo, že v komoře průměry příchozích potrubí jsou o polovinu větší, než průměr odtokového potrubí. A bylo jasno. Na jaře 2017 se nechala zpracovat nová studie a na podzim Magistrát přiznal chybnou nedostatečnou odtokovost vody v kanalizaci. Na jaře starosta opět urgoval nečinnost Vodárny a bylo mu opět přislíbena obnova odlehčovací komory a to, že projektová dokumentace bude dokončena do konce roku 2018. Mezitím přišel opět přívalový déšť a naši občané opět likvidovali poničené majetky. Starosta opět tuto záležitost urgoval u ředitele Vodáren i u technického náměstka primátora. Bylo mu řečeno, že jsou již připravené finance na pokrytí opravy ( obnovy) komory a začátkem roku 2019 by se akce měla zrealizovat. Současně bylo dojednáno, že se upraví i odtokový ventil u bývalé čističky pod sokolovnou. Obnoví se hrubé předčištění, které zabrání po velkém dešti znečištění (fekálie, papíry, hygienické potřeby atd.) odtokové stoky a následně i řeky Mže.

PostHeaderIcon Rybářský den

Křimičtí rybáři pořádali v sobotu 17. července tradiční akci Rybářský den v rámci Křimického kulturního léta. V areálu U Mže ve 14:00 byl odstartován závod v chytání ryb o věcné ceny. Přes třicet soutěžících chytalo na jeden prut dvě hodiny s přestávkou. Své místo si každý vylosoval, aby nebyl zvýhodněn zaručenou lokalitou, kde budou amuři, kapři, pstruzi či plotice skákat sami na háček. Vítězem se nakonec stal Jiří Havel, který nachytal ryby v celkové délce 367 cm. Po závodech byl pro nejmenší připraven skákací hrad a malování na obličej. Od 17:00 zahájil DJ Hajajs sérii českých i zahraničních melodií k poslechu i k tanci. Rybářské speciality i jiné pochutiny zajišťoval personál restaurace V Roští.

PostHeaderIcon Seniorské posezení

Ve čtvrtek 26. července za velmi teplého počasí se uskutečnilo tradiční setkání křimických seniorů. Klub křimických seniorů pořádal koncert oblíbené dechovky Amátovka a letos se poprvé tato akce přemístila ze zámeckého parku do areálu U Mže. Program zpestřilo vystoupení hudební a taneční skupiny Dobřanských bábinek. Celou akci moderoval spíkr Zdeněk Fleišman a všichni přítomní si toto kulturní odpoledne velmi užili.

PostHeaderIcon Rockové pecky v Křimicích

Rock fest Křimice 2018

Městský obvod Plzeň 5 – Křimice pořádá každoročně rockový festival v areálu U Mže, kde dává prostor mladým kapelám, které vycházejí z „dílny“ 15.ZŠ pod vedením Honzy Krčka. Letos se představily kapely Old Skool a Divoký víno, kde zpívá i křimická mladá zpěvačka Natálka Kantorová. Bylo vidět, a to je dobře, že i nejmladší hudebníky baví rocková muzika. Představili svoji vlastní tvorbu a samozřejmě k tomu přidali i osvědčené světové „pecky“. To samé předvedli i plzeňští profesionálové, kteří mají již mnohé za sebou. Hlavní hvězda večera byl Michal Šindelář se svoji kapelou, který neopomněl na svoje Padaly hvězdy a samozřejmě přidal i některé tátovy písničky slavného Katapultu. Po hodině přeskočil Michal se svým basákem do kapely X-Cover a společně rozbalili křimický fesťák na plný plyn. Show jednoznačně předváděl výborný zpěvák Tomáš Mouřenec. Nejen on, ale všichni hudebníci byli výborní a světové hity zněli až do půlnoci, kdy byl Rock fest Křimice 2018 ukončen. Tradičně byl festival doplněn pivními speciály a výbornou rychlou kuchyní z restaurace V Roští.

Poděkování patří hostinskému Michalovi Burešovi, který zajistil přípravu této akce. Děkujeme i firmě Duo Krixa za zapůjčení krytého podia – nákladního valníku, který složitě, ale zdárně umístil a ukotvil Martin Otásek se svými kamarády.

PostHeaderIcon Veteráni, koncert a zámek

Křimické kulturní léto pokračovalo i v sobotu 23.června. Od rána se sjížděli nablýskaní krasavci Old Timer z celé republiky do zámeckého parku v Křimicích. Uskutečnila se zde tradiční výstava auto moto veteránů a Jízda Jiřího Kristiána Lobkowicze. Po přivítání předsedou Classic Car Clubu Plzeň Ing. Pavlem Fialou se odstartovaly samotné závody. Letos byla jízda naplánovaná do Stříbra, kde účastníci navštívili muzeum motokrosu. Během cesty plnilo na sedmdesát závodníků různé úkoly a ti nejlepší byli vyhodnoceni na konci výstavy. Ceny a poháry předával starosta obce Vít Mojžíš a pořadatel závodů Pavel Fiala mladší. Součástí této akce byl koncert operetních a muzikálových melodií v podání čelních interpretů plzeňského divadla JKT v čele s křimickou pěvkyní paní Stáňou Topinkovou. Návštěvníci křimického zámeckého parku mohli navštívit i zámek rodiny Lobkowiczů, kde provázel a komentoval navrácení a opravy majetku nynějších majitelů správce objektu pan Petr Koudelka.
Poděkování patří za přípravu akce členům kulturní komise MO5, konkrétně moderátoru Zd.Fleišmanovi, Marcele Wagnerové, Aleně Vítovcové, Václavu Seifertovi a samozřejmě Jaroslavu Lobkowiczovi za poskytnuté prostory nádherného parku.

PostHeaderIcon Model křimického zámku

Městský obvod zadal výrobu papírového modelu zámku Křimice a opravdu se velmi povedl. Úplně první papírový zámek byl věnován kroužku šikovných rukou Křimického klubu seniorů a manželé Vavříkovi nám ho dnes přinesli sestavený na náš úřad. Vystřihovánky budou věnovány při slavnostních příležitostech jako je například vyřazení páťáků z křimické základní školy. Starosta obce již obdaroval křimickou mateřinku, kde model zámku vyrobí s dětmi paní učitelky. Licenci této vystřihovánky vlastní MO Plzeň 5 – Křimice a majitel křimického zámku rodina Lobkowiczova.

PostHeaderIcon KKL: Lenka Filipová v Křimicích

Křimické kulturní léto budiž pochváleno! Touto větou zahájil letní seriál koncertů, promítání, divadel a dalších kulturních a společenských vystoupení v Křimicích starosta Křimic Vít Mojžíš.  Po té zahájil koncert Lenky Filipové křimický moderátor Zdeněk Fleišman.  Populární zpěvačka a kytaristka si přivedla dva hudebníky, kteří ji doprovázeli, Sean Barry na keltskou harfu a Ondřej Hájek na klávesy. Skvělý koncert plný známých písniček skončil po hodině a půl bouřlivým potleskem čtyřstovek návštěvníků, nechybělo ani podepisování donesených fotografií, nebo obalů gramodesek a mnozí si pořídili „selfíčka“ s Lenkou. Anglické a francouzské delikatesy bylo možné ochutnat  z londýnského busu doubledeckeru a z francouzského stánku Mickaela Bernona.  Koncert se odehrál v romantickém prostředí Lobkowiczkého zámeckého parku za teplého počasí v pátek 15.června a městský obvod Plzeň – Křimice si poprvé úspěšně vyzkoušel roli organizátora takového většího koncertu a již nyní si dává otázku, jakého známého interpreta si pozve v příštím roce.

PostHeaderIcon Křimice mají zrekonstruované náměstí

Dne 25.května firma Swietelsky dokončila rekonstrukci Zámeckého náměstí a Tlumené ulice v hodnotě 6,7 milionů Kč.Byla zde vybudována dešťová kanalizace, rekonstruovala se kanalizace a přeložily se slaboproudé sítě. Došlo k rozšíření veřejného osvětlení a v části náměstí vystřídaly dlažební kostky původní asfalt. Vysadili se nové stromy. Před střední uměleckou školou Zámeček vznikly nové zpomalovací prvky a ochranné sloupky, protože se tato část zprůjezdnila v režimu obytná zóna. Právě v prostoru před školou je nataženo vodovodní potrubí z řeky, které by mohlo v budoucnu napájet vodní prvek. Starosta obce by tam rád viděl kašnu, fontánu, nebo podobný menší prvek, ale odbor památkové péče doporučují pouze rybník, který tam před čtyřiceti léty býval.

PostHeaderIcon Lepší výhledy v křižovatkách

Na podněty občanů, častým kolizím a souhlasu Dopravního inspektorátu Policie ČR nechal osadit Městský obvod Plzeň 5 Křimice několik betonových květináčů na nepřehledná místa, kde parkovaly automobily a zakrývaly výhled do křižovatky. Jedná se o křižovatky Kozolupská x Prvomájová a Květinová x Chebská.

Křim. Kulturní Léto
2018 Ad Square
Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner