Výpis aktualit v rubrice ‘Dění v obci’

PostHeaderIcon Křimice mají zrekonstruované náměstí

Dne 25.května firma Swietelsky dokončila rekonstrukci Zámeckého náměstí a Tlumené ulice v hodnotě 6,7 milionů Kč.Byla zde vybudována dešťová kanalizace, rekonstruovala se kanalizace a přeložily se slaboproudé sítě. Došlo k rozšíření veřejného osvětlení a v části náměstí vystřídaly dlažební kostky původní asfalt. Vysadili se nové stromy. Před střední uměleckou školou Zámeček vznikly nové zpomalovací prvky a ochranné sloupky, protože se tato část zprůjezdnila v režimu obytná zóna. Právě v prostoru před školou je nataženo vodovodní potrubí z řeky, které by mohlo v budoucnu napájet vodní prvek. Starosta obce by tam rád viděl kašnu, fontánu, nebo podobný menší prvek, ale odbor památkové péče doporučují pouze rybník, který tam před čtyřiceti léty býval.

PostHeaderIcon Lepší výhledy v křižovatkách

Na podněty občanů, častým kolizím a souhlasu Dopravního inspektorátu Policie ČR nechal osadit Městský obvod Plzeň 5 Křimice několik betonových květináčů na nepřehledná místa, kde parkovaly automobily a zakrývaly výhled do křižovatky. Jedná se o křižovatky Kozolupská x Prvomájová a Květinová x Chebská.

PostHeaderIcon Monitoring rychlosti

Upozorňující radary zachycující rychlost vozidel byly umístěny na vjezdech do obce na Chebské ulici. Právě tuto dvoukilometrovou rovinku si občas řidiči motorových vozidel pletou se závodní dráhou. V části průmyslové zóny Křimic je ohrožováno mnoho přecházejících zaměstnanců zdejších firem a na straně druhé místní obyvatelé mají problém vyjet ze svých pozemků. Tak snad tyto elektronické prvky „zpomalí“ neukázněné řidiče.

PostHeaderIcon Děti z MŠ a ZŠ slavily na sokolovně

Na Mezinárodní den dětí  1. června zvou již poněkolikáté křimičtí sokolové děti z místní mateřské  a základní školy na fotbalové hřiště a do tělocvičny. Tam společně s učitelkami a se zástupci křimického klubu seniorů připraví různé soutěže. Letos přijeli i dobrovolní hasiči a předvedli dětem svoji výstroj a výzbroj. Pro předškoláky byl připraven ještě animační hudebně-pohybový program s animátorkou Culinkou. Protože děti již písničky znali předem, dokonale si tento program užily.

PostHeaderIcon Nová cesta na Horničce

Městský obvod vyšel vstříc nejen obyvatelům žijících na pravé straně ulice Prvomájová  nad viaduktem a v ulici Na Horničce. S laskavým svolením majitele pozemku Jaroslava Lobkowicze obec nechala vybudovat i v této lokalitě cestu ze zbůžského lupku. Tento přírodní materiál nenaruší vzhled přírody jako betonové chodníky a jistě usnadní křimickým obyvatelům lepší příchod ke svým domovům a není důvod chodit po silnici.

PostHeaderIcon Noc kostelů v Křimicích

Desáté výročí Noci kostelů oslavili 25. května i křimičtí v kostele Narození Panny Marie na Horničce. Městský obvod ve spolupráci se sestrami ze Selesiánského střediska „Křimická“ pořádali tradiční koncerty pěveckého sboru Musica Amica, Salband a sólové zpěvačky  Marie Nocarové s doprovodem. Součástí této akce byla též výstava linorytů základní umělecké školy a deskových maleb ze SSUPŠ Zámeček. Nechyběla ani tradiční ochutnávka mešního vína. Na závěr ve 22:00 proběhla modlitba za Plzeň, její obyvatele a za naši zemi.

PostHeaderIcon Den sousedů – Sousedské hry v Křimicích

V sobotu 26. května se uskutečnil v Křimicích v rámci Evropského dne sousedů první ročník závodu pod názvem „Sousedské hry“. Pořadatel Městský obvod Plzeň 5 – Křimice připravil na nově zrekonstruovaném Zámeckém náměstí běžeckou závodní trať s netradičními překážkami a vyzval k účasti své blízké sousední obce.  Pozvání přijali a závodů se zúčastnili družstva z Vochova, Malesic  a Radčic. Starostové obcí sestavili svá družstva ze zastupitelů, úředníků a z řad místních organizací. Přesně v 15:00 odstartoval závody moderátor Zdeněk Fleišman a pět hlávek zelí začali závodníci přemisťovat od startu do cíle v kolečku, v popelnici, v proutěné nůšce a dokonce i na hlavě. V poslední etapě závodu se musel dokutálet velký  slámový  balík do cíle, kde na každého sportovce čekala štamprlička zelné šťávy. V průběhu Sousedských her si mohli diváci i účastníci her poslechnout  irské a skotské písničky v podání country kapely Zuzana a spol. Nebylo důležité dnes zvítězit, ale sejít se se sousedy a pobavit se. A to se opravdu povedlo. V tomto prvním ročníku zvítězili borci z Malesic  a příští Sousedské hry v roce 2019 se uskuteční v sousedních Radčicích. Všichni obdrželi pamětní listy, medaile, věcné ceny a křimický starosta obce Vít Mojžíš předal vítěznému družstvu putovní pohár.

PostHeaderIcon Setkání s jubilanty

Tradiční setkání jubilantů se starostou se uskutečnilo ve středu 16.května v zasedací místnosti na městském úřadu v Křimicích. Starosta obce Vít Mojžíš si s každým oslavencem přiťukl skleničkou a všem popřál mnoho zdaru do dalších let doma v Křimicích. Zástupce Klubu seniorů pan Zdeněk Fleišman poinformoval přítomné o jejich bohaté činnosti a vybídl je, ať se těchto akcí účastní i dnešní oslavenci. Poté se jubilanti vzájemně představili a povyprávěli o svém bohatém životě nejen v Křimicích. Mnozí z nich dokonce zažili válečné nálety na Škodovku, nebo cvičili na posledním povalečném Všesokolském sletu v roce 1948. Závěrem jako vždy byly promítány krátké reportáže z obce.  Při odchodu byly všem přítomným předány dárky, které připravila kulturní a sociální komise.

PostHeaderIcon Dětský den v zámeckém parku

V sobotu 2. června si přišlo oslavit svůj svátek MDD ke dvou stovkám dětí do zámeckého parku v Křimicích. Úřad městského obvodu Plzeň 5 ve spolupráci s místními spolky zorganizoval pro děti soutěžní odpoledne. Ve 14 hodin zahájil program skvělý pěvecký sbor Berušky z 15.ZŠ, po té bylo rozdáno 194 soutěžních kartiček, kde děti plnily na osmi stanovištích různé sportovní a vědomostní disciplíny. Velký zájem byl i o doprovodný program jako malování na obličej, nebo tvořivé dílničky v podání ZUŠky Zámeček. Pro větší odvážlivce byl připraven elektrický simulátor vodního surfu.  Letos byli velkou atrakcí i živý poníci, kteří poctivě vozili děti celé tři hodiny. Tradičně zde předvedl kynologický klub ukázku závodů v Agility-probíhačka malých pejsků přes různé překážky. Na úplný závěr dětského dne vypustili do prostoru místní hasiči bublinkovou pěnu, do které se vrhla většina rozzářených dětí. Akce byla ukončena v 18:00 za skvělého počasí. Velké poděkování patří zaměstnancům úřadu, zastupitelům, členům místních spolků a všem ostatním, kteří se podíleli na tomto programu a organizaci. Nemenší dík patří i rodině Lobkowiczových, kteří umožnili tuto úspěšnou akci v tak krásném prostředí jako je křimický park.

PostHeaderIcon Křimická májka v areálu U Mže

Další vydařená společenská akce v Křimicích. Místní rybáři a štamgasti rybářské restaurace společně s městským úřadem uspořádali v pondělí 30.dubna tradiční pálení čarodějnic. Již den před akcí postavili nazdobenou májku a připravili velkou vatru s čarodějnicí a tu společně podpálili pan Antonín Danihlík a starosta Vít Mojžíš. Tímto se definitivně všichni rozloučili s loňskou paní zimou a děti se vrhly na opékání buřtů, kterých se letos rozdalo 250 kusů. Program byl zahájen promenádou dětských masek čarodějnic a čarodějů a soutěž moderovali pánové Zdeněk Fleišman a Miloslav Štorkán, nejhezčí masku vybíral čaroděj Potlouk Poeta. Pro všechny zúčastněné černokněžníky byla připravena sladká odměna. Před západem slunce začala vyhrávat kapela Proměny k tanci a poslechu a to až do pozdních nočních hodin. Občerstvení jako obvykle skvěle zajišťoval majitel restaurace V Roští Michal Bureš s personálem. Májku nikdo nepodřízl a tak se akce velmi podařila.
Křim. Kulturní Léto
2018 Ad Square
Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner