PostHeaderIcon Zastupitelé

2014 – 2018

V Křimicích bylo stanoveno 11 členné zastupitelstvo:

Vladimír Lobkowicz, Tel.: 734 572 992, vladimir.lobkowicz@yahoo.com

Jan Cubr, Tel.: 775 570 466, cubr.jan@seznam.cz

Vít Mojžíš, Tel.: 603 491 371, mojzisv@plzen.eu

Alena Vítovcová, Tel.: 602 653 621, azram@centrum.cz

Václav Seifert, Tel.: 604 512 526, seifertv@seznam.cz

Ladislav Plochý, Tel.: 604 906 026, plochy@plzen.eu

Marcela Wagnerová, Tel.: 605 820 080 ,  wagnerova@g-team.cz

Libor Kubíček, kubiceklibor@seznam.cz

Vlastimil Bayer, Tel.: 606 367 191, BayerV@seznam.cz

Martin Fanta

Zdeněk Fleišman st., Tel.: 608 533 804,  znamsielf@seznam.cz

____________________________________________________________________________

2010 – 2014

V Křimicích bylo stanoveno 11 členné zastupitelstvo:

Bayer Vlastimil (SNK)     BayerV@seznam.cz

Běhounek Jaroslav (SNK)

Forejtová Hana (SNK)    Tel.: 605 159 899

Jílková Hana (PA)   Tel.: 607 737 385

Kubíček Libor (SNK)     kubiceklibor@seznam.cz

Otásek Petr (SNK)   Tel.: 777 713 040 , 725 042 625 , Otasek@plzen.eu

Do 4.3 2013 Řežábek Milan (PA)  Tel.: 773 528 572

Slepička František  (SNK)  Tel.: 774 231 936 , gosl@seznam.cz

Škoda Jan (SNK)           J.Skoda@mms.cz

Škoda Jiří (SNK)

Od 4.3.2013  Vítovcová Alena (PA) Tel.: 602 653 621, azram@centrum.cz

Wágnerová Marcela  (SNK)  Tel.: 605 820 080 ,  wagnerova@g-team.cz

****************************************************************************

Pravomoci obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do  obce, tj. v záležitostech, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům. Nejde tedy o záležitosti v přenesené působnosti obcí nebo o věci spadající do působnosti jiných správních úřadů.

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno
 • schvalovat program rozvoje obce
 • schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce
 • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce
 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny
 • rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách
 • delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast
 • navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání
 • vydávat obecně závazné vyhlášky obce
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda
 • navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí
 • určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
 • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce
 • volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce
 • stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
 • zřizovat a zrušovat obecní policii
 • rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce
 • rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství
 • udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce
 • stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce
 • rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů
 • rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis
 • plnit další úkoly stanovené zvláštním právním předpisem

3 Reakce na “Zastupitelé”

 • Lenka napsal:

  Dobrý den. Nevím,na koho se obrátit. Tohle jsem našla na internetu. Např. na nádraží by se nejméně jedna určitě uplatnila.
  http://www.lavicky-zadarmo.cz/index.php?p=kontakt

 • Robert Dobrý ml. napsal:

  Na jiném místě tohoto webu proběhla krátká diskuse mezi mnou a panem zastupitelem Řežábkem na téma busta Václava Havla v Křimicích. Panem Řežábkem mi bylo doporučeno, abych dotazy na zastupitele psal raději sem. Zde je teda dotaz na zmíněnou diskusi: http://krimice.info/?p=7343#comments . Uvidíme, zda se někdo z úřadu k věci vyjádří.
  Ještě si dovolím dotaz. Proč není možné s našimi zastupiteli diskutovat přímo na oficiálních stránkách Křimic?

Vlož komentář

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner