Výpis aktualit v rubrice ‘Nezařazené’

PostHeaderIcon Další vyslyšení přání křimických občanů.

Na setkání starosty s jubilanty bylo vysloveno přání umístit zábradlí k výpustku na cestě ke hřbitovu.  Neuběhly ani dva měsíce a zelené (jak jinak ) zábradlí bylo osazeno. Nyní je již cesta ke křimickému hřbitovu o něco bezpečnější. Děkujeme za podnět našim seniorům. Nové zábradlí zajistil křimický úřad ve spolupráci s SVS Plzeň.

PostHeaderIcon Začátek nového školního roku 2019/2020

Letošní školní rok byl zahájen dne 2. 9. Křimické děti z 2. – 5. ročníku OP se těšily na kamarády a kamarádky a také na své paní učitelky. Prvňáčci šli ve velkém očekávání se svými rodiči. Všechny žáky přivítala vedoucí učitelka pí. Hašlová a zástupkyně 15. ZŠ pí.Hurtová. Do školy přišel také starosta obvodu p. Vít Mojžíš a popřál dětem hodně školních úspěchů.

Mateřská škola zahájila letošní školní rok o týden později. Důvodem byly koberce, které po vyčištění zplesnivěly a musely být vyměněny. Děti si prodloužily o týden prázdniny a rodičům to zkomplikovalo život ohledně zajištění hlídání. Vše se vysvětlilo rodičům na nejbližší schůzce, kde představili plány do budoucna paní ředitelka Kavalírová a starosta obce Mojžíš.

PostHeaderIcon Rock Fest Křimice

V sobotu 6. 7. Se uskutečnil v rybářském areálu rest. U Mže koncert rockových kapel „Elektric Therapy“ a „Pops“. Jako předskokani vystoupily: kapela žáků 15. ZŠ vedená p. Krčkem a 2 další mládežnické kapely s názvy: „Divoký víno“, „Old skool“ a „Toxic paradise“. Koncertu přálo teplé letní počasí, což bylo znát na návštěvnosti. Areál byl takřka zcela zaplněn diváky a všichni se skvěle bavili do půlnoci, kdy byla akce ukončena. O Občerstvení se postaral tradičně dobrým způsobem hostinský p. Bureš se svým týmem, který byl vydatně posílen. Po dobu akce bylo prodáváno i teplé občerstvení. Pořadatelem této hudební akce byl místní Český rybářský svaz MO Křimice a Městský obvod Plzeň 5 – Křimice.

PostHeaderIcon Neckyáda

Letos se již konal 19.ročník tradiční Křimické neckyády, kterou pořádali Křimičtí rybáři za podpory několika sponzorů. Diváků se sešlo poměrně dost a přálo i počasí. Jen plavidel ubývá. Letos sjelo Mži jen 7 plavidel, ale sranda byla po celé trase. Vítězem se stali Lukáš Čečil a Honza Luža a jejich plavidlo s názvem „Nekonečný mejdan na Mži“. K plavidlu patřila i tradiční ohnivá show. Všichni účastníci si odnesli věcné ceny a tradiční trička s logem neckyády. Večer se tančilo a slavilo. Velké poděkování i obsluze Restaurace U Mže, které se starala i o občerstvení. Příští rok nás čeká 20. Ročník a tak doufáme, že se přihlásí více plavidel a budeme to moci pořádně oslavit společně se všemi občany Křimic.

PostHeaderIcon Rybářský den

V červenci a to 13. 7. uspořádali členové MO ČRS Křimice soutěžní rybářský den. Soutěž probíhala na sádkách v areálu u rest. U Mže a začínala odpoledne úderem 14,00 hod. Již od 13 hodiny se scházeli rybáři – soutěžící u prezentace, přesto jich přišlo pouze 16 (pravděpodobně z důvodu nestálého počasí). Jako tradičně se chytalo dvoukolově po jedné hodině se změnou stanoviště. O krátké přestávce, kterou soutěžící využili k přemístění na druhé vylosované stanoviště, krátce, ale vydatně sprchlo. Nejvíce ryb v součtu délek nachytal p. Ivo Kašpar s výsledkem 594 cm, na druhém místě s délkou ryb 563 se umístil p. Michal Polák a na třetím hodnoceném místě s délkou ryb 347 cm byl vyhodnocen p. Jiří Šedivý st. V průběhu odpoledne byly pro děti připraveny 2 atrakce: skákací nafukovací hrad a oblíbené malování na obličej. Večer pro všechny přítomné zahrála k poslechu i tanci skupina „BRUFEN“. O občerstvení v průběhu celého odpoledne a večera se postaral nájemce rest. p. Michal Bureš se svým týmem. K občerstvení byly prodávány nejen rybí speciality, ale i pokrmy vhodné k pivu. Zábava končila v nočních hodinách a někteří hosté ještě po hudební produkci poseděli.

PostHeaderIcon Budování stezky od jezu k jezu

Nová pěší stezka se začala realizovat koncem srpna okolo pravého ramene řeky Mže. Dokončena byla I.etapa cesty, která se nachází mezi řekou a polem. V příštím roce by měla stezka propojit oba křimické jezy a dojde i k opravě stávající lávky přes vochovský potok. Povrch byl zvolen opět přírodní lupek jako na cesty na Horničce, nebo na Pláži.

PostHeaderIcon Přijďte fandit našim malým hasičům

PostHeaderIcon Pozor, omezení dopravy.

Vodárna Plzeň zahájila obnovu stávající vodovodní a kanalizační sítě v Křimické ulici ve Skvrňanech, a to v úseku od křižovatky s ulicí J. Škardy až k objektu 550/111. Stavba bude probíhat za provozu vodohospodářských sítí a v určitých etapách práce tu bude omezena doprava. Konec rekonstrukce vodohospodářských sítí je naplánován na červen 2020.

Pro období září až prosinec 2019 nebude stopka automobilové dopravě nutná a auta budou moci Křimickou ulicí projíždět. Dojde ale k omezení podélných parkovacích stání v místech, kde se bude aktuálně pracovat. S částečnými uzavírkami silnice je třeba počítat jen kvůli stání stavební techniky nebo příčných překopech po polovinách komunikace, silnice ale bude průjezdná.

V zimních měsících na přelomu roků 2019/2020 se Křimická ulice dopravě uzavře, a to postupně po jednotlivých etapách. Každý ze zavřených úseků půjde však objet přes rovnoběžnou komunikaci Na Okraji.

Zhotovitelem rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě v Křimické ulici je společnost STAVMONTA s. r. o., náklady na akci jsou vyčísleny na zhruba 30,3 milionu korun bez DPH. Obnoveno bude přibližně 570 metrů litinového vodovodního potrubí v profilech DN 100 – 150, včetně 240 metrů vodovodních přípojek. Dále dojde k rekonstrukci zhruba 560 metrů kanalizační kameninové stoky v profilech DN 300 a 500, včetně 640 metrů kanalizačních přípojek.

Po dokončení vodárenské akce opraví asfaltové povrchy Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, která plánuje celoplošnou opravu Křimické ulice.

PostHeaderIcon Křimická „zuška“ zahajuje provoz

Základní umělecká škola Zámeček zahajuje výtvarnou školičku a malířskou školu.

Zároveň probíhá výstava výtvarných prací žáků této školy ve výstavní síni na městském úřadu v Křimicích.

PostHeaderIcon Pozvánka do křimických sklepů na víno

Při příležitosti zahájení rekonstrukce bývalých pivovarských sklepů se uskuteční degustace 10 druhů moravských vín od známého vinaře Stáni Mádla. Městské sklepy se nacházejí vedle restaurace U Mže pod pergolou. Degustačné je za symbolických 100 Kč.
Občerstvení zajišťuje restaurace U Mže včetně rybích specialit.

Tak přijďte pobejt !

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner