PostHeaderIcon Komise

 (1) Starosta může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise starostovi.
(2) Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti podle § 103 odst. 4 písm. c).
(3) Předsedou komise podle odstavce 2 může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti. Na prokázání zvláštní odborné způsobilosti předsedy komise se obdobně vztahují ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících toto prokázání pro úředníky územních samosprávných celků.
(4) Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.
(5) Komise je ze své činnosti odpovědna  starostovi.

 TECHNICKÁ A ROZVOJE BYDLENÍ

Předseda : Kubíček Libor

Členové : Lobkowicz Jaroslav, Zapoměl Ondřej, Vild Josef, Horčička Ferdinand, Forejt Bronislav, Huspek František, Běhounek Jaroslav, Hladík Tomáš, Vítovcová Alena, Skalická Soňa, Wagnerová Marcela, Slepička František

KULTURNÍ

Předseda : Bayer Vlastimil

Členové : Forejtová Hana, Řežábek Milan, Hořčička Ferdinand, Fleišman Zdeněk, Šmídlová Lada, Wagnerová Marcela

ŠKOLSKÁ

Předseda : Forejtová Hana

Členová : Halamová Petra, Steinerová Renata, Novotný Pavel, Tinschlová Petra,

SOCIÁLNÍ

Předseda : Wagnerová Marcela

Členové : Novotný Pavel, Hladíková Eliška

SPORTOVN͡

Předseda : Škoda Jiří

Členové:  Kubíček Libor, Wagnerová Marcela, Vykoupil Tomáš, Martínek Jaroslav

ROZVOJE OKRAJOVÝCH ČÁSTÍ

Předseda: František Slepička

Členové: Vítovcová Alena (Ovčín), Skalická Soňa(Brůdek), Liederbauch Vlastimil(Brůdek), Šlajer Karel(Brůdek)

INFORMAČNÍ

Předseda : Blass Martin

Členové : Řežábek Milan, Hauerová Linda

INVENTARIZAČNÍ

Předseda : Wagnerová Marcela

Členové: Hauerová Anna, Mašlová Monika

ŠKODNÍ

Předseda : Škoda Jan

Členové : Hladíková Eliška, Wagnerová Marcela

LIKVIDAČNÍ

Předseda : Škoda Jan

Členové : Hladíková Eliška, Wagnerová Marcela

1 Reakce na “Komise”

Vlož komentář

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner