Výpis aktualit v rubrice ‘Krimi’

PostHeaderIcon Nová služebna Městské policie

Od 30. listopadu se spustila do provozu nová služebna skvrňanských strážníků na adrese Karla Steinera 10A. Původní místo v areálu 15.ZŠ opustili, ale telefonní číslo skvrňanských strážníků zůstává stejné, 378 036 966. Nová služebna v ulici Karla Steinera vznikla v objektu bývalé školky. Budova bude sloužit 26 strážníkům. , kteří  vykonávají službu i v městských částech Radčice, Malesice a Křimice. Křimičtí strážníci paní Koželuhová a pan Štefl (dlouhodobě nemocen) budou mít nadále zázemí i v budově křimického úřadu, kde si můžete v pondělí od 10-11 hodin a ve středu od 16-17 hodin vyřídit své záležitosti, aniž byste museli navštívit  skvrňanskou služebnu. Slavnostního otevření 2. října se za Křimice zúčastnil pan starosta Mojžíš a pan tajemník Plochý.

PostHeaderIcon Hasiči likvidovali olej v Třešňovce

V úterý 6.listopadu vyjeli křimičtí dobrovolní hasiči na oznámení likvidovat vylitý olej na cestě v Třešňovce. Na místě zajistili rozsah škody a několik plastových kanystrů, které pravděpodobně nesouvisely s touto událostí. Ekologickou havárii zajistili sorbentem, látkou absorbující kapaliny. Po seškrabání sorbentu s nasátým olejem byl obsah odevzdán na sběrné místo.

PostHeaderIcon Srpnové zásahy u požárů naší JSDH

Dne 21.8. se podílela naše zásahová jednotka dobrovolných hasičů na likvidaci rozsáhlého lesního požáru nedaleko obce Pňovany. Jednalo se o požár stromů a hrabanky na celkové ploše 10 hektarů. Na tuto událost byl vyhlášen nejvyšší – zvláštní stupeň požárního poplachu. Kromě 34 jednotek hasičů zasahovala i Letecká hasící služba. Naše jednotka byla nasazena po celou dobu tohoto dlouhého zásahu. Vrátila se zpět na základnu po 19 hodinách náročných hasebních prací.

29.8. likvidovala požár trávy a 70 kusů okrasných tújí v zahrádkářské kolonii u trati v ulici Narcisová.

Velitel JSDH

M. Vavřík

PostHeaderIcon Vyšplouchnuté Křimice

V pondělí 16. července zasáhly Křimice přívalové deště. Opětovně bylo vytopeno několik desítek domů převážně v okolí Křimického náměstí a Ztracené ulice. Tímto jsou poškozovány majetky (movité i nemovité věci) místních občanů převážně v této historické lokalitě. Před dvěma lety byla svolána schůzka na ÚMO5 se zástupci Magistrátu a Vodárny s dotčenými poškozenými občany. Křimickým byla přislíbena kontrola kanalizačního řadu. Do týdne se dostalo odpovědi, že je v Křimicích vše v pořádku. Starosta obce Vít Mojžíš se nenechal odbýt a nechal zkontrolovat fyzický stav potrubí a hlavně odlehčovací komory, v které byl v roce 2009 při rekonstrukci zaslepen přepad do řeky. Od té doby totiž dochází při větších deštích k záplavám přilehlých domů a náměstí. Trvalo několik dalších měsíců, než starosta získal k nahlédnutí projektu právě odlehčovací komory. Odbor správy infrastruktury (OSI) a Odbor investic (OI) totiž dlouho „nevěděl“, kdo projekt vlastní. Nakonec se podařilo a v projektu se mimo jiné našlo, že v komoře průměry příchozích potrubí jsou o polovinu větší, než průměr odtokového potrubí. A bylo jasno. Na jaře 2017 se nechala zpracovat nová studie a na podzim Magistrát přiznal chybnou nedostatečnou odtokovost vody v kanalizaci. Na jaře starosta opět urgoval nečinnost Vodárny a bylo mu opět přislíbena obnova odlehčovací komory a to, že projektová dokumentace bude dokončena do konce roku 2018. Mezitím přišel opět přívalový déšť a naši občané opět likvidovali poničené majetky. Starosta opět tuto záležitost urgoval u ředitele Vodáren i u technického náměstka primátora. Bylo mu řečeno, že jsou již připravené finance na pokrytí opravy ( obnovy) komory a začátkem roku 2019 by se akce měla zrealizovat. Současně bylo dojednáno, že se upraví i odtokový ventil u bývalé čističky pod sokolovnou. Obnoví se hrubé předčištění, které zabrání po velkém dešti znečištění (fekálie, papíry, hygienické potřeby atd.) odtokové stoky a následně i řeky Mže.

PostHeaderIcon Na poště našli neznámou látku

Do areálu České pošty v Křimicích spěchali pět minut po pondělní 21. Hodině hasiči ze stanic Košutka a Plzeň-střed.
Tamní pracovníky, kteří třídí zásilky, překvapila neznámá krystalizující látka a nemohli si být jistí, jestli je, či není nebezpečná. Co byla podezřelá látka zač, teď musí zjistit odborníci v Třemošné. Pošťákům ale újma zřejmě nehrozila.
Podle mluvčího hasičů Petra Poncara se látka dostala přímo do třídícíhostroje. „Malé množství, asi jeden centimetr čtvereční látky, uniklo nejspíše z dopisu, a poté na vzduchu zkrystalizovalo. Jednotky provedly měření charakteru látky, kontrolu případného odparu do ovzduší a odebraly vzorky. Jednotky nenaměřily žádné hodnoty, které by jakkoliv ohrožovaly zdraví či životní prostředí,“ ujistil Poncar.
Hasiči včera vzorky předali dál. „Přesný druh uniklé látky teď určí v chemické laboratoři Třemošná, která si vzorky převzala,“ dodal mluvčí.

Zdroj: Plzeňský deník

PostHeaderIcon Cesta K Dolovu uzavřena !

Úřadu městského obvodu Plzeň 5 – Křimice došla trpělivost a okamžitě uzavřela cestu mezi Kynologickým klubem a ulicí  K Dolovu. Většinu cesty drží ve vlastnictví soukromí majitelé, kteří se o ni nestarají a tím pádem ji asi nepotřebují. Zemědělci, kteří obhospodařují pole nad touto cestou používají cesty jiné.  Tato cesta není vhodná pro automobilovou dopravu a to již ze zmiňovaného stavu povrchu a z důvodu velké frekvence samotných chodců, cyklistů, kočárkářů a pejskařů. Již jsme dostali několik upozornění od našich občanů, jakým způsobem tam projíždějí osobní a dodávková auta. Nikoho by nenapadlo, že si zde budou zkracovat cestu i kamióny ! Je nám to velmi nepříjemné, možná že někomu znepříjemníme tímto opatřením život, ale prosím pochopte tyto důvody do vyřešení a dojednání s majiteli pozemků a odborem dopravy MMP.

PostHeaderIcon Křimičtí hasiči zasahovali

V červenci museli čtyřikrát zasáhnout v obci křimičtí hasiči. Jednou místní omladina podpálila modrý kontejner určený pro papír v Kozolupské ulici a  další požáry vznikly na křimických polích nad tratí a jeden před areálem kovošrotu. Poslední zásah proběhl v odlehlé části pole za ulicí Pod Tratí, kde křimičtí hasiči poskytli zraněné starší paní předlékařskou pomoc a poté pomohli s transportem do sanitního vozu.

PostHeaderIcon Křimičtí hasiči zasahovali již 1.ledna

Na první letošní požární poplach nemuseli křimičtí hasiči dlouho čekat a již 1.ledna v odpoledních hodinách likvidovali doutnající starý strom v zámeckém parku.

PostHeaderIcon Vandalové v „Třešňovce“

Bohužel některým občanům zřejmě vadí, že se snažíme mít Křimice uklizené a okolí upravené ke krásným procházkám. Dokladem je i to, že minimálně jedenkrát týdně musíme nechat uklidit nějakou černou skládku a bohužel nejčastěji se tyto skládky vyskytují v nově upravené a dosázené „Třešňovce“. Nechápeme, co to může být za člověka, který nejrůznější komunální odpad, suť nebo i lednici vyhodí vedle cesty mezi nově osázené ovocné stromky. Vždyť naše městská část má své sběrné místo, kde může veškerý takovýto odpad zdarma odevzdat. Zřejmě je pro takového člověka potěšením ničit práci jiných, uklidit si u sebe doma a veškerý odpad vyhodit na nejbližší místo bez ohledu na ostatní obyvatele. Další ukázkou bezohlednosti občanů jsou i poškozené a olámané nově vysázené ovocné stromky. Komu mohou vadit? To si snad chce někdo dokazovat, že je silnější než tento mladý stromek? Takovéto jednání jen dokazuje ubohost každého občana a poukazuje na jeho zvrhlé, amorální chování a nesprávnou výchovu. Díky takovým to spoluobčanům začíná náš městský obvod vážně uvažovat o znepřístupnění těchto míst. Zatím po domluvě s Městskou policií Plzeň a Policií ČR budou zde probíhat namátkové kontroly a instalovány fotopasti. Každý občan, který bude v těchto místech přistižen při sebemenším přestupku (přestupkem v těchto místech je i jízda vozidlem) bude exemplárně potrestán maximální sankcí či přímo projednáním u přestupkové komise.
Zároveň prosíme všechny slušné občany, pokud se stanou svědkem nějakého uvedeného jednání, aby okamžitě volali městskou policii na linku 156, klidně i anonymně. Pokud se vám podaří přestupce nebo alespoň registrační značku vozidla zaznamenat fotoaparátem mobilního telefonu, velice nám tím pomůžete k potrestání viníka. Věříme, že většině obyvatel není lhostejné, v jakém prostředí žijí a s jejich pomocí se nám podaří takovéto chování našich spoluobčanů omezit na minimum.

Děkujeme

PostHeaderIcon Noční zásah při požáru v Žitné ulici v Křimicích

O půlnoci ze soboty 21.11. 2015 jsme s naší hasičskou jednotkou zasahovali při požáru zahradního domku v ulici Žitná v Křimicích. Po našem příjezdu na místo události nás ještě následovali profesionální hasiči ze stanice Plzeň-Střed s dalšími dvěma vozy. Plameny zachvácený zahradní domek a přilehlý dřevěný plot byl zdárně uhašen. Tím byly ušetřeny další možné újmy na ostatním majetku majitelů a jejich sousedů. Ze strany majitele se nám dostalo písemného poděkování dle jeho citace: „Chtěl bych upřímně poděkovat všem zúčastněným za vysoce profesionální přístup a to nejen po stránce odborné, ale i lidské.“ Této kladné reakce si naše jednotka velice váží.
Za SDH Křimice,
místostarosta
Luboš Vavřík
„Fotozdroj: krimi-plzen.cz“.

Křim. Kulturní Léto
2018 Ad Square
Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner