PostHeaderIcon Výbory

FINANČNÍ VÝBOR

Předseda   :  František Slepička

Členové            :  Jiří Škoda, Jaroslav Běhounek

*******************************************************************

KONTROLNÍ VÝBOR

Předseda   :  Jan Škoda

Členové            :  Alena Vítovcová, Libor Kubíček

********************************************************************

Dle ustanovení § 117 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zřizuje zastupitelstvo obce vždy finanční a kontrolní výbor jako své iniciativní a poradní orgány.

Výbory předkládají zastupitelstvu obce svá stanoviska a návrhy. Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo obce. Počet členů je vždy lichý. Výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní operace úřadu.

Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.

1 Reakce na “Výbory”

Vlož komentář

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner