PostHeaderIcon Odyssea v Křimicích

Legendární rocková kapela ze sedmdesátých let minulého století Odyssea vystoupila v pátek 8.června na nádvoří křimického Sokola. Staří bardi vyhrávali za skvělého publika i počasí ještě něco málo po půl noci. Vše organizovala a dobře zajistila paní Lenka Dobrá ze sokolské restaurace.

PostHeaderIcon Vernisáž a výstava žáků ZUŠ Zámeček

V zasedací místnosti na obecním úřadu v Křimicích proběhla ve čtvrtek 7. června vernisáž žáků ZUŠ Zámeček. Po uvítání starostou obce Vítem Mojžíšem pronesl řeč k dětem i rodičům umělecký ředitel akad. malíř Jaroslav Šindelář. Příjemnou atmosféru vernisáže „dokreslila“ kapela Poitín.

Výstava mladých umělců potrvá do poloviny letních prázdnin 2018 v malé výstavní síni na ÚMO5.

PostHeaderIcon Pozvánka: ROCK fest a Michal Šindelář

PostHeaderIcon Křimické kulturní léto 2018

PostHeaderIcon Křimice mají zrekonstruované náměstí

Dne 25.května firma Swietelsky dokončila rekonstrukci Zámeckého náměstí a Tlumené ulice v hodnotě 6,7 milionů Kč.Byla zde vybudována dešťová kanalizace, rekonstruovala se kanalizace a přeložily se slaboproudé sítě. Došlo k rozšíření veřejného osvětlení a v části náměstí vystřídaly dlažební kostky původní asfalt. Vysadili se nové stromy. Před střední uměleckou školou Zámeček vznikly nové zpomalovací prvky a ochranné sloupky, protože se tato část zprůjezdnila v režimu obytná zóna. Právě v prostoru před školou je nataženo vodovodní potrubí z řeky, které by mohlo v budoucnu napájet vodní prvek. Starosta obce by tam rád viděl kašnu, fontánu, nebo podobný menší prvek, ale odbor památkové péče doporučují pouze rybník, který tam před čtyřiceti léty býval.

PostHeaderIcon Okresní slet v Blovicích

Dne 26.5.2018 se v Blovicích konal Slet Sokolské župy Plzeňské. V programu bylo předvedeno 9 sletových skladeb.

Cvičenci a cvičenky T.J. Sokol Křimice se předvedli ve třech skladbách : Děti, to je věc – mladší žactvo; Cirkus – starší žactvo a Siluety – dorostenky a ženy.

Lada Šmídlová

PostHeaderIcon Úspěšní křimičtí atleti

Den 28.4.2018 se na hřišti T.J. Sokol Plzeň – Petřín konal atletický přebor Sokolské župy Plzeňské.

Sokol Křimice v závodě zastupovalo šest žákyň a dva žáci.

Ve velké konkurenci zástupci Sokola Křimice vybojovali 2 zlaté a 1 bronzovou medaili.

Lada Šmídlová

PostHeaderIcon Lepší výhledy v křižovatkách

Na podněty občanů, častým kolizím a souhlasu Dopravního inspektorátu Policie ČR nechal osadit Městský obvod Plzeň 5 Křimice několik betonových květináčů na nepřehledná místa, kde parkovaly automobily a zakrývaly výhled do křižovatky. Jedná se o křižovatky Kozolupská x Prvomájová a Květinová x Chebská.

PostHeaderIcon Monitoring rychlosti

Upozorňující radary zachycující rychlost vozidel byly umístěny na vjezdech do obce na Chebské ulici. Právě tuto dvoukilometrovou rovinku si občas řidiči motorových vozidel pletou se závodní dráhou. V části průmyslové zóny Křimic je ohrožováno mnoho přecházejících zaměstnanců zdejších firem a na straně druhé místní obyvatelé mají problém vyjet ze svých pozemků. Tak snad tyto elektronické prvky „zpomalí“ neukázněné řidiče.

PostHeaderIcon Děti z MŠ a ZŠ slavily na sokolovně

Na Mezinárodní den dětí  1. června zvou již poněkolikáté křimičtí sokolové děti z místní mateřské  a základní školy na fotbalové hřiště a do tělocvičny. Tam společně s učitelkami a se zástupci křimického klubu seniorů připraví různé soutěže. Letos přijeli i dobrovolní hasiči a předvedli dětem svoji výstroj a výzbroj. Pro předškoláky byl připraven ještě animační hudebně-pohybový program s animátorkou Culinkou. Protože děti již písničky znali předem, dokonale si tento program užily.

Křim. Kulturní Léto
2018 Ad Square
Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner