PostHeaderIcon Nové parkoviště v Žitné uklici

Od roku 2016 se začalo s myšlenkou rozšířit kapacitu parkovacích míst v Žitné ulici mezi bytovými domy. Po zpracovaní studie jsme začali vyjednávat s majiteli pozemků o jejich prodeji. To se povedlo o rok později a my mohli zadat projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení. To jsme získali v roce 2020.  Z důvodu, že v pozemku vedly kabely od firmy ČEZ, museli jsme ještě zažádat o přeložku. Minimálně rok jsme ztratili také díky častým onemocněním Covid19 zaměstnanců firem, kteří byli zainteresováni do této akce. K samotné realizaci byla vysoutěžena firma Vida Group s.r.o. , která tuto zakázku provedla za 944.938,- Kč bez DPH. V současné době je zažádáno o kolaudaci stavby a parkoviště funguje od 1. dubna 2022 v režimu předčasného užívání.

PostHeaderIcon Program Noci kostelů v Křimicích na Horničce

PostHeaderIcon Program divadla na zámku

PostHeaderIcon Sportovní hry seniorů

Křimičtí senioři se pravidelně účastní Krajských sportovních her seniorů. Letos se toto klání uskutečnilo v hokejbalové hale na Lochotíně 17. května. Kapitánka Anna Hauerová přivedla ověřené sportovce Zdeňku Melicharovou, Standu Pytlíka a Karla Hauera a náhradnici Zdeňku Karasovou. Všech deset disciplín prošli naši borci se střídavými výsledky, ale důležité je vždy dobře se pobavit a zůstat nezraněn. Což se křimickým seniorům splnilo do puntíku. Tak snad medaili přivezou příští rok. Celý turnaj moderoval křimický spíkr Zdeněk Fleišman a držet palce křimickému klubu přijeli starosta a místostarostka Křimic Vít Mojžíš a Marcela Wagnerová.

PostHeaderIcon Nová zaměstnankyně městského úřadu

Ve středu 13.4. 2022 na zasedání zastupitelstva městského obvodu Plzeň 5 Křimice starosta obce Vít Mojžíš přivítal oficiálně novou zaměstnankyni městského úřadu. Na uvolněnou pozici v oddělení finančním a poplatkovém nastoupila po řádném výběrovém řízení paní Bc. Lucie Duchková. Ať se daří !

PostHeaderIcon Poslední den na úřadě

V úterý 31.května naposledy přišla do svého zaměstnání na ÚMO5 paní Anička Hauerová. Přes třináct let pracovala na oddělení finančním a poplatkovém a zastávala funkce tajemnice finančního výboru a kulturní komise. Po pracovní době zde na úřadě vedla pravidelná večerní cvičení. Zapojovala se aktivně do příprav kulturních akcí v obci a účastnila se jich jako pořadatel a organizátor. Letos se stala předsedkyní Klubu seniorů Křimice. Myslíme si, že důchodový věk pouze předstírá a věříme, že její pestrý aktivní život si bude nadále užívat mezi svými nejbližšími. Anny, děkujeme Ti a přejeme hodně štěstí v dalším životním období!
Kolektiv ÚMO5

PostHeaderIcon Sportovní hry v křimické mateřské škole

Dne 25. května 2022 se v naší mateřské škole konaly Sportovní hry. Nenechali jsme se odradit nepříznivým počasím a sportovní stanoviště jsme postavili ve vnitřních prostorech. Sportovní hry mateřských škol dětem umožňují poznat atmosféru sportovních soutěží se vším, co k tomu patří. Ve spojení s projektem Pohyb 1P jsou největší akcí pro děti předškolního věku v Plzni. Cílem SHMŠ je zábavnou a hravou formou přivést děti k zájmu o pravidelný pohyb a sport. Zároveň mohou přispět k podchycení možných sportovních talentů. Spolu s projektem Pohyb 1P napomáhají k častějšímu zařazení pohybových aktivit do náplně času dětí v mateřských školkách. Děti se seznamují s hodem míčkem do dálky, se skokem do dálky, s člunkovým během, se zdoláváním překážky, učí se vytrvalosti, radosti ze snažení a zážitku a tvoří si pozitivní vztah ke sportu. Při sportování děti provází maskot Žabák. Některé děti vzali soutěže opravdu vážně a provil se v nich sportovní duch a snaha o co nejlepší výkon. Každý zvládal úkoly podle svých možností a na konci byly děti náležitě oceněny.

PostHeaderIcon Dort pro starostu

Dne 29. 4. 2022 jsme předaly dort vedení ÚMO 5 – Křimice jako poděkování za dlouholetou vzájemnou spolupráci. Tento mrkvový dort den předem děvčata upekla a nazdobila v rámci přihlášení do soutěže „Zdravá 5“, která se celá nese v duchu zdravé stravy. Předání proběhlo v ranních hodinách a byl to pro nás krásný zážitek. Pan starosta, který vůbec o našem dárku dopředu nevěděl, nás pozval na společnou snídani. Společně jsme dort ochutnali. Odměnou pro nás bylo, že si všichni dort přidali se slovy: „Takový jsme ještě nejedli.“ Nezapomněli si také říci o recept.

Zelušky z Křimic

PostHeaderIcon Muzeum v Křimicích slavnostně otevřeno

V sobotu 4.června bylo slavnostně otevřeno dlouho očekáváné Muzeum Křimice – poklady z půdy. Nachází se v nově zrekonstruovaných místnostech bývalé čekárny křimického nádraží na adrese Traťová 600/7 v Plzni Křimicích. Jak jinak mohly začít oslavy než příjezdem z Plzně historické parní lokomotivy s vagóny plných návštěvníků. Starosta Vít Mojžíš všechny přítomné přivítal včetně jeho hostů. Zvlášť poděkoval pánům Jiřímu Fákovi, Petru Koudelkovi a Pavlu Šťíchovi, kteří se nejvíce podíleli na celkovém uspořádání interiérů muzea a také zastupitelům, kteří podpořili tento nevídaný projekt finančně. Velké díky patřilo také všem křimickým občanům, kteří zapůjčili nebo věnovali většinu artefaktů do těchto prostor. Nemohli chybět žáci místní základní školy, kteří zazpívali několik písniček a požehnání chodu muzea zajistil páter Emil Rakovský. Po slavnostním přestřižení pásky a slavnostním přípitku se otevřeli dveře novým návštěvníkům a k tomu jim hrála kapela Ticket. V muzeu se zároveň zahájila výstava fotografií „Poklady starých půd“ Hynka Mojžíše a před muzeem si bylo možno prohlédnout několik skvostných auto veteránů včetně Zetoru 25. Otevírací doba v letní sezoně bude v úterý a ve čtvrtek od 10 do 16 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. Případně si lze objednat individuální skupinové prohlídky v jiných termínech na telefonním čísle 720 052 610 nebo na mailu muzeumkrimice@plzen.eu.

PostHeaderIcon Dětský den ve školce

První červnový den tradičně patří dětem. A tak naše zásahová jednotka zavítala do místní mateřské školky. Zde dětem předvedla svoji výjezdovou techniku a vybavení. Společně s dětmi si procvičila poskytování první pomoci, děti si zasoutěžily a na konec si uhasily „hořící“ domeček. Díky příjemnému počasí jsme si dopoledne s dětmi užili a za předvedené ukázky sklidili od dětí potlesk.
Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner