PostHeaderIcon Recitační soutěž

Ve středu 28. 2. 2018 se pět děvčat z OP Křimice zúčastnilo obvodního kola recitační soutěže. Děvčatům se účast v soutěži velmi povedla. V první kategorii si 3. místo vybojovala Terezka Marková ze 3. ročníku. Ve druhé kategorii děvčata obsadila obě postupová místa. 1. místo získala Lucie Tůmová z 5. ročníku a 2. místo Klárka Šlechtická ze 4. ročníku. Obě děvčata budou reprezentovat naši školu v okresním kole, které se bude konat 17. března 2018 od 10.00 h v internátech SOUE ve Skvrňanech.
Všem děvčatům za účast v soutěži moc gratulujeme a postupujícím budeme držet palce.
Šárka Sobotková

PostHeaderIcon Den španělské kuchyně

V rámci projektu Den španělské kuchyně připravila 15.ZŠ jídelníček z pyrenejského poloostrova. Do akce je škola zapojená ve spolupráci s Asociací školních jídelen České republiky. Pozvaní hosté i žáci této školy si pochutnali na polévce Andaluským gazpacho, hlavním menu Valencijske paelle a na dezertu pomerančích s medem a olivovým olejem. Paní ředitelka představila přítomným projekt a hosté ze španělského velvyslanectví, zástupci kraje a města na oplátku poděkovali za vzornou přípravu v jídelní kultuře této školy. Pozvaný starosta Křimic Vít Mojžíš seznámil přítomné s tím, že i křimická škola též oslavila Den španělské kuchyně.
O Španělsku na odloučeném pracovišti ZŠ v Křimicích
Den španělské kuchyně pojali žáci 7.února na OP Křimice po svém. Jednotlivé ročníky vyhledávaly zajímavé informace o Španělsku, četly, zhlédly krátké filmy, tvořily a vařily. Prezentace potom vystavily na chodbě školy.
Mgr. Ivana Kaslová

PostHeaderIcon Brůdek bude osvětlen

Na žádost křimických obyvatelů v lokalitě Brůdek nechal Městský obvod Plzeň 5 Křimice vypracovat projektovou dokumentaci pro vybudování veřejného osvětlení v rozsahu dle přiloženého obrázku. Jsou do něj zahrnuty autobusové zastávky, přechod pro chodce i Evansova ulice. Doba řízení o umístění stavby je cca 12 měsíců. Předpokládaná doba realizace tímto proběhne nejdříve v roce 2019 resp.2020.

PostHeaderIcon Hola hola zápis volá !

PostHeaderIcon Rekonstrukce plochy dokončena

Nad areálem „U Mže“ na žádost místní rybářské organizace nechal Městský obvod Plzeň 5 – Křimice zrekonstruovat takzvanou odstavnou manipulační plochu nad starými pivovarskými sklepy. Okolo budovy se zachovala původní dlažba – plzeňský kámen a zbytek plochy se doplnila kamennou dlažbou. Celá plocha se nechala odizolovat, aby sklepy zbytečně nevlhly. Tato plocha slouží též k krátkodobému parkování. Rekonstrukce byla zahájena ke konci roku, ale povětrnostní podmínky umožnily stavbu dokončit až letos v únoru.

PostHeaderIcon Zemřela slavná sokolka z Křimic

Dne 9. března 2018 zemřela slavná sokolka Anna Maurerová (1924), která působila i v křimickém Sokole. V Československu zakládala mezinárodní házenou žen a moderní (uměleckou) gymnastiku, kterou osobně praktikovala. Její láska byl Sokol. Poprvé začala cvičit v Křimicích, kam se s rodiči přistěhovala. Zúčastnila se s ním i Všesokolského sletu v roce 1938 jako dorostenka a v roce 1948 jako žena. Za účast posledního sletu byla komunisty pokárána důtkou a tak se rozhodla ze sokola odejít. Na cvičení nezanevřela
a aktivně provozovala moderní gymnastiku až do roku 1962. Poté se vrhla na tvorbu choreografie. Jejím největším úspěchem se stala bronzová medaile, kterou získala roku 1977 na mistrovství světa v Basileji jako trenérka
a choreografka národního družstva moderní gymnastiky. Medaili získaly československé reprezentantky za velmi náročnou skupinovou skladbu
s kužely, kterou Anna Maurerová vymyslela. Po roce 1990 se paní Maurerová znovu zapojila do obnoveného Sokola. Dokonce ještě v roce 2004 (ve svých 80 letech) cvičila v kategorii veteránek a získala ocenění v Jablonci nad Nisou. Jejím hlavním zájmem však zůstala choreografie a estetický pohyb – spojení tance a gymnastiky. Vytvářela velké choreografie pro sokolské slety. Novátorská byla hlavně skladba pro ženy „To všechno přines čas“, která byla určena pro sokolský slet v roce 2006.

Čest její památce!

Článek o A.Maurerové zde: http://krimice.info/?page_id=5785

PostHeaderIcon Křimické vepřové hody

Již potřetí se uskutečnily tradiční zabijačkové vepřové hody v Křimicích. V sobotu 17.února se sešlo opět mnoho příznivců tohoto zvířátka a zavítali na nádvoří zdejší sokolovny. Letos svůj řeznický um předvedli zaměstnanci Pernareckých uzenin. V úvodu představil spíkr akce Zdeněk Fleišman světaznalého harmonikáře Pepíčka Pospíšila a jeho kolegu, který ho doprovázel na vozembouch. Pak následovalo bourání vepře zavěšeného na trojnožce. Profesionální část odmoderoval přímo majitel uzenin pan Čech. Přímo na místě si lidé pochutnávali na čerstvém ovaru, polívce či jitrničkách. Domů si odnášeli  jelita, tlačenku, nebo výbornou paštiku. K zabijačce a masopustu patří i koblihy a ty jako každý rok rozdával starosta obce pan Mojžíš. V půl druhé přijely koňské povozy a kdo chtěl mohl se nechat odvézt na masopust do vedlejších Radčic.

PostHeaderIcon Krmítka pro Křimice

Ve středu 7. 2. 2018 se děvčata z kroužku „Malý řemeslník“ setkala s panem Vítem Mojžíšem, starostou ÚMO Plzeň 5 – Křimice, aby mu předala krmítka pro ptáčky. Na výrobě krmítek se podílela společně s chlapci, kteří dokončují pro Křimice i ptačí budky. V nejbližší době budou také předány.

Kroužek „Malý řemeslník“ funguje na OP 15. ZŠ v Křimicích od října 2017 v rámci spolupráce se SOUE v Plzni, Vejprnická 56. Umožňuje žákům rozvíjet se po technické a manuální stránce pod vedením mistra odborné výuky. Všechny výrobky si odnášejí domů. Žáci mají kroužek zdarma včetně dopravy, kterou pro ně zajišťuje obec Křimice. O kroužek je veliký zájem. Už nyní se do něj hlásí noví žáci, kteří od září nahradí spolužáky páté třídy.

Šárka Sobotková

PostHeaderIcon Novodobý křížek v Křimicích

Věděli jste, že v Křimicích jsou nově postavené Boží muka v podobě litinového kříže ? Nalézají se v lokalitě Brůdek a nechal je postavit společnými silami spisovatel Jan Drnek, který zde žije. Křížek byl vysvěcen 1.ledna 2014 františkánským knězem. Účastni tohoto aktu byl mimo jiných náměstek primátora Petr Náhlík, nebo ředitel Exodusu Třemošná Miroslav Svoboda.

PostHeaderIcon Jarní bazárek na ÚMO5

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Křim. Kulturní Léto
První část Ad Square
Křim. Kulturní Léto
Druhá část Ad Square
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner