PostHeaderIcon Sousedská večeře v zámeckém parku

Po dětském dnu „Hraní v zámeckém parku“ pokračoval Evropský den sousedů sousedskou večeří. Občané Křimic přinesli na ochutnání drobné občerstvení, které vzájemně mezi sebou ochutnávali. Program doprovodila svoji hudební produkcí folková hudební skupina Fregata. O další zábavu se postaral plyn Helium, který změnil některým sousedům hlas a ti předčítali tenkým hláskem různé vtipy. Celému odpoledni i večeru přálo krásné počasí a tak se sousedé rozcházeli až po desáté hodině večerní.

PostHeaderIcon DĚTSKÝ DEN v KŘIMICÍCH

V sobotu 27. 5. se konal v zámeckém parku Dětský spolkový den v rámci Evropského dne sousedů. Při zápisu byly dětem vydány hrací kartičky a při plnění jednotlivých úkolů na sedmi stanovištích jim byla účast potvrzena. Úkoly na jednotlivých stanovištích zajistily místní spolky: sokolové, hasiči, tělovýchovný klub, klub seniorů, kynologové, šipkaři a MO Plzeň 5 – Křimice. Po vyplnění všech políček hrací karty a odevzdání dostalo dítě sladkou odměnu. Pro zájemce byla také možnost si vyrobit placku a ve stánku Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček byly připraveny rukodělné práce. Dlouhá fronta byla i na malování na obličej. Největší atrakcí byla čtyřnásobná výsuvná trampolína a některé děti si ji opravdu hodně užily. Následovala pohádka „Není drak jako drak“. Na závěr předvedli kynologové svoji činnost a hlavně šikovnost jejich pomocníků – psů. Akce se velmi vydařila, do zámeckého parku přišlo rekordních 160 dětí s rodiči i prarodiči.

PostHeaderIcon Dětské rybářské závody

V sobotu 27. 5. uspořádali členové MO ČRS Křimice pro děti závody v chytání ryb. Začátek závodu byl stanoven na 09,00 hod, a prezentace soutěžících byla již od 08,45 hod. Tyto závody jsou tradičně pořádány každým rokem přede Dnem dětí. Letos se přihlásilo 31 soutěžící, chytalo se dvoukolově s přestávkou na občerstvení. Po sečtení délek nachytaných ryb a vyhodnocení výsledků byly všechny děti odměněny dárkem s rybářskou tématikou a sladkostí. Děti si své ceny vybíraly dle svého uvážení (případně s pomocí tatínků). Nejlepšího výsledku dosáhly děti: 1. místo Amálka Jurčová s výsledkem v součtu délky ryb 219 cm a obhájila tak své loňské vítězství, 2. místo Marek Slávik s výsledkem 129 cm a třetí místo Václav Mařík s výsledkem 110 cm. Pro vítězku byl navíc připraven putovní pohár, který vítězce předal vedoucí rybářského kroužku p. Josef Volena. Občerstvení pro děti zajistili místní rybáři.

PostHeaderIcon Setkání s křimickými jubilanty

Tradiční setkání starosty s jubilanty se uskutečnilo 17.května v zasedací místnosti ÚMO5. Dvanáct pozvaných, kteří oslavili, nebo oslaví v II.čtvrtletí významné jubileum, zavzpomínali na celý svůj život v Křimicích. A bylo na co vzpomínat, vždyť nejstarší oslavenkyni Jiřině Škodové bylo krásných 86 let. Mnozí z nich se aktivně zúčastnili i všesokolského sletu v roce 1948. Závěrem pan tajemník promítl krátké videa z křimických akcí.

PostHeaderIcon Vítání křimických občánků

V sobotu 13. května 2017 se v zasedací místnosti sešli rodiče, sourozenci i prarodiče osmi nových křimických občánků. Všechny přivítal pan starosta Mojžíš a zastupitelky městského obvodu paní Vítovcová a Wagnerová. O kulturní program se postarali žáci naší mateřské a základní školy. Poté bylo všech osm nových občánků slavnostně přijato mezi křimické rodáky, rodiče se podepsali do pamětní knihy a dětičky obdrželi drobný dárek.
Pokud také máte zájem přivítat tímto slavnostním aktem své děťátko mezi křimické rodáky stačí vypsat formulář a doručit jej osobně, poštou nebo mailem (stulikovale@plzen.eu) na náš úřad.

PostHeaderIcon Základní škola slavila narozeniny

15.ZŠ slavila v pátek 12.5. své dvacetiny. Jelikož i naše základka patří pod tuto největší školu v Plzni, oslavovali jsme společně v prostorách plzeňské Besedy školní akademií. Nabitý sál i nabitý program nabízel různá vystoupení včetně učitelského sboru převlečeného za „sestry v akci“. Sklidil samozřejmě největší aplaus. Ani křimičtí školáci se nenechali zahanbit a představili se ve dvou hudebních vystoupeních. Závěr vygradoval pěveckými soubory Berušek, Sluníček a skvělé Marielly, které zde pokřtily své první společné CD.

PostHeaderIcon Křimičtí předškoláci na sportovních hrách

II. ročníku Sportovních her mateřských škol 2017 se zúčastnilo 502 dětí z 25 plzeňských mateřských škol. Na atletickém stadionu ve Skvrňanech 16.5. nastoupili i nejmladší křimičtí sportovci v této sestavě: Šárka Fleišmanová, Lukáš a Ondřej Procházkovi, Maxim Kozak, Adéla Hofrajtová a Viktorie Houdková. Soutěžilo se v kategoriích hod míčkem do dálky, člunkovým běhu, skokem z místa, přeskoku a podlezu překážky a celý tým běžel štafetu. Letos se na medaile nedosáhlo jako v loni, ale určitě si to všichni zúčastnění, za krásného počasí, pořádně užili. Patronem a organizátorem těchto úspěšných her se stal olympionik Přemek Švarc. Křimický starosta, který přijel podpořit „své“ sportovce, věnoval školce vlajku s logem obce.

PostHeaderIcon Šipkařská sezona je u konce

Je rozhodnuto…
Do konce soutěže šipkařů o postup do 1. ligy se utkalo 8 družstev. Dvě sestupující družstva z 1. ligy bojovala o udržení a tři z obou skupin 2. ligy o pouhá 2 místa postupujících. Dnes již před posledními zápasy je rozhodnuto. Družstvo Úletu Křimice končí na krásném 4.místě. Postupují družstva Saint Tropez Plzeň a Černošín. Na 3. místě je družstvo Vejprnic. K postupu Úletu chybělo trochu štěstí, pokles formy i neúčast „Lojzátora“ Hiršla v několika zápasech. Věřím, že když se tyto uvedené aspekty sejdou…

Šipkařům patří poděkování ze reprezentaci Křimic i úspěchy v mixech
i jednotlivcích v krajské soutěži.
Za Úlet Křimice Zdeněk Fleišman

PostHeaderIcon Občané vylepšovali nejen Křimice

V úterý 23. května bylo sezváno veřejné jednání ve spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně do zasedací místnosti ÚMO v Křimicích. Podstatou této diskuze bylo zjistit od občanů, jaké mají přání, či připomínky ke zlepšení života nejen ve svém bydlišti, ale i v rámci celého města. Vše bude vyhodnoceno a zařazeno do strategisckého plánu Plzně. Drtivá většina přítomných byla důchodového věku, mladší jsou zřejmě se vším spokojeni. Z debaty vyplynulo, že v Křimicích by přivítali více odpočinkových i parkovacích míst v oblastech nové výstavby. Hodil by se i menší supermarket. V centru Plzně by občané uvítali revitalizaci dolní části Americké ulice, či okolí nového divadla. Problém s parkováním je též celoměstské téma. Závěrem bylo přislíbeno, že se takovéto setkání bude opakovat vícekrát, hlavně před dalším návrhem nového územního plánu.

PostHeaderIcon Úspěch křimických seniorů

Křimičtí senioři Karel Hauer, Jan Šedivec, Zdeňka Melicharová a Miloslava Hauerová se zúčastnili 18.5. Sportovních her seniorů Plzeňského kraje 2017. Soutěžilo se v deseti disciplínách ve dvou kategoriích 60-70 a nad 70 let mužů a žen. Házelo se granátem na cíl, míčem do koše, šipkami do terče, kroužky na kužel, běhalo se s cestovním kufrem i bez něj, trefoval se cíl hokejkou či golfovou holí. Nejatraktivnější pro seniory byla střelba ze vzduchové pušky do terče. Podpořit tyto závody přijel nejen hejtman Plzeňského kraje, primátor města Plzně, ale i křimický starosta Vít Mojžíš, který křimickou skupinu nějaký čas doprovázel a věnoval jim vlajku s křimickým logem. Z našich borců si nejlépe vedla paní Zdeňka Melicharová, která se umístila na krásném 3. místě a bude reprezentovat Plzeňský kraj na Mezinárodních seniorských hrách.
Celou akci moderoval křimický moderátor Zdeněk Fleišman a vše se odehrávalo v mezigeneračním domě Totem a na hřišti 1. ZŠ v Plzni na Lochotíně.

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Křim. Kulturní Léto
První část Ad Square
Křim. Kulturní Léto
Druhá část Ad Square
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner