PostHeaderIcon Turnaj v badmintonu obhájil Hedervari-Staník

Předvánoční turnaj v badmintonu čtyřher se hrál v Křimicích v sobotu 14.prosince. Sokolové pořádali již 8.ročník, na který dorazilo maximální počet dvanáct dvojic. Letos se turnaje zúčastnilo 18 mužů a 6 žen. Za šest hodin se odehrálo 38 zápasů na jednom kurtu. Ze dvou skupin po šesti dvojicích postoupilo do čtvrtfinále osm nejlepších. Tam se do čtvrtfinále dostala dvojice Jedlička-Kovačič ml. přes Sedláčka-Kostkovou, Langmajer-Petrmichl přes Eliasovou-Pokorného R., Hedervari-Staník přes Drnce-Šifovou a Šůcha-Pokorný M. přes Kovačič st.-Šmejcovou. Do finále se dostal Jedlička-Kovačič ml. přes Langmajera-Petrmichla a Hedervari-Staník přes Šůchu-Pokorného M. Bronzové medaile vybojovala dvojice Martin Šůcha-Miloš Pokorný, která udachmala dvojici Jan Lagmajer-Tomáš Petrmichl. Putovní pohár a zlaté medaile obhájila z loňského roku dvojice Ludvík Hedervari-Michal Staník, která po velkém boji zvítězila nad dvojicí Milan Jedlička-Josef Kovačič ml. 2:0. Diplomy, poháry a věcné ceny předali a turnaj organizovali Vít Mojžíš a Tomáš Kasal.

PostHeaderIcon Přijďte porovnat síly

PostHeaderIcon Nová kniha o Křimicích v prodeji

Dlouho očekávaná a jedinečná kniha o Křimicích právě proběhla tiskem a je možno ji zakoupit na křimickém úřadu. Na 540 stránkách se dozvíte o historii této krásné obce od r. 5600 před n.l. až po rok 2018. Přijďte a udělejte si sobě, nebo svým známým radost pod stromeček.Cena 890,- Kč.

PostHeaderIcon Advent začal rozsvícením stromečku

Na první adventní neděli se pravidelně slavnostně rozsvicuje v Křimicích obecní vánoční stromeček. Letos tento den vyšel na 1.prosince a počasí bylo chladné, ale bez deště či sněžení.  Již po čtvrté hodině odpolední se začali scházet návštěvníci a v 16:30 zahájili tuto událost žáci z místní základní školy. Zpívali a recitovali básně k blížícím se vánocům. V 17 hodin se přivítal s přítomnými občany starosta Mojžíš a předal mikrofon páteru Bibkovi, který pronesl sváteční slovo. Dále následovalo samotné rozsvícení krásně nazdobeného stromečku panem Alfredem Otáskem, který lidem před tím ještě popřál klidnou adventní dobu. Po té následovalo pásmo písní od hudební skupiny ze Selesiánského střediska. Lidé si mohli zazvonit nově zakoupenými zvonečky, ochutnat svařené víno, čaj, nebo medovinu a nemohly chybět ani skvělé voňavé koláčky od paní Aničky Dobré, které děkujeme za zázemí a elektřinu z restaurace Saracena. Poděkování patří též členům kulturní komise, zastupitelům a samozřejmě místním hasičům za vánoční výzdobu stromečku a v ulicích obce.

PostHeaderIcon Mikulášská nadílka

Na Mikulášskou nadílku přišlo mnoho dětí nejen z Křimic do místní sokolovny poslední listopadový den. Ustrašené děti se brzy osmělily a za chvilku zaplnily taneční parket, když jim začala diskotéka od DJ Péti. Čekání na Mikuláše dětem zkracoval moderátor Fleišman tím, že jim vyprávěl právě o tomto svatém muži. Zanedlouho se v sále zhaslo a byl vidět pod neonovým světlem pouze bílý anděl. Pak to v sále zasyčelo a z dýmu přicházeli čerti a dlouho očekávaný Mikuláš. Postupně si zval děti, které mu slibovaly, jak budou celý rok hodní a některé zvládly i básničku. A protože byly letos v Křimicích samé hodné děti, žádné se pekelníkům do rukou nedostaly a všechna děcka ráda a zvesela odešla s rodiči zpět ke svým domovům.

Mikulášskou nadílku dostali i členi křimického klubu seniorů, kteří se pravidelně scházejí již léta v salonku hotelu York. Letos to bylo ve čtvrtek 5.prosince.

PostHeaderIcon Vzpomínka na Sametovou revoluci

Před třiceti léty se změnil život nejen chodu naší republiky, ale celému východnímu bloku pod nadvládou SSSR. Událostmi ze 17.11.1989 došlo k zahájení procesu obnovy demokracie a svobodnému vyjadřování obyvatel. Nejdůležitějším okamžikem bylo zrušení vlády jedné strany KSČ a nastolení svobodných voleb. Toto důležité datum si připomněli i křimičtí občané v pátek 15.11. shromážděním na Zámeckém náměstí. V manifestačním průvodu nechybělo skandování dobových hesel a zpěv státní hymny před štíty příslušníků veřejné bezpečnosti. Program dále pokračoval v křimické sokolovně, kde starosta obce připomněl nejen rok 1989, ale i události 17.11. v roce 1939. Krátce shrnul též události revoluční a porevoluční doby v Křimicích. V sále tělocvičny byly vylepeny dobové plakáty a plakáty revoluce očima studentů střední školy Zámeček.   Ti zpracovali i krátké ilustrační video, které se zde promítalo. V průběhu večera vystoupili na podiu první porevoluční křimický starosta Fiala a paní Hladíková, která zavzpomínala na události na Národní třídě, kde byly fyzicky napadeny i její obě děti. O své zážitky se podělili i účastnici revolučních dnů ředitel SSUPŠ Zámeček pan Šindelář a v emigraci žijící pan Jaroslav Lobkowicz. Na závěr programu vystoupili žáci místní základní školy, kde si připravili recitační a pěvecké pásmo s písněmi typickými právě pro dny Sametové revoluce. Navíc sál vyzdobili dalším symbolem té doby a to byly klíče, s kterými se cinkalo na náměstích. V retro stylu bylo i občerstvení, když se podával chléb se sádlem a hořčicí a pivo za 2,50 Kč. Každý účastník obdržel jedinečný upomínkový odznáček.

PostHeaderIcon Setkání občanů se starostou

Pravidelné setkání občanů se starostou obce se letos uskutečnilo ve čtvrtek 31.října v zasedací místnosti křimického úřadu. Starosta Mojžíš se přivítal s občany a se zástupci úřadu, oběma místostarosty, se zastupiteli a zástupci městské a státní policie. Společně s panem tajemníkem Plochým představili prezentaci uskutečněných událostí a nastínění připravovaných akcí investičních a společenských. Přítomní hosté se zapojovali do dialogu a též přispěli k různým podnětům, které by mohly vylepšit naší obec. Na samý závěr programu vystoupil s kulturní vložkou pan Jiří Hlobil. Škoda, že se letošního setkání s vedením obce zúčastnilo nejméně obyvatel za posledních pět let. Asi jsou všichni spokojeni, nebo se o věci veřejné vůbec nezajímají.

PostHeaderIcon Křimické strašení v novém sklepení

Tradiční křimické strašení se letos odehrálo poprvé na netradičním místě. V sobotu 2.11. se sešla nejmenší strašidélka v křimické sokolovně, kde od 15 hodin tančila, soutěžila a různě se bavila. V 17:00 se děti seřadily před sokolovnou a lampionovým průvodem vyrazily na Zámecké náměstí, kde se potkaly s druhým průvodem, který vedl od mateřské školy.  Všichni společně prošli nejužší uličkou Tlumená a došly k areálu U Mže, kde ohnivou show předvedla skupina Hell Fire.  Přesně v 18:00 se otevřely brány starých pivovarských sklepů a stovky dětí i dospělých se šlo dobrovolně vystrašit. Skupinky odvážných prováděl Fantomas, nebo Bílá paní a v několika komnatách na ně čekaly čarodějky, které vařily malé děti, smrtka, která ukazovala podzemní hřbitůvek, za rohem vřískal Hejkal a tajemný mnich lákal děti na zvonek na kříži. V poslední místnosti sklepení bylo velké peklo, kde na účastníky už čekalo několik čertů. Děti si mohly zahrát karty, nebo ti nejodvážnější si vylovili ze sudu sladkou odměnu. U východu sklepů se pokoušel vodník vyloudit tu nějakou dušičku. A když už všichni prošli strašidelným sklepením, mohli využít hezkého podzimního počasí a ochutnat ďábelské pochutiny z restaurace V Roští. Poděkovaní patří nejen zastupitelům a kulturní komisi, kteří tuto akci zorganizovali, ale i místním sokolům, rybářům a hasičům, kteří se též na velmi vydařené akci podíleli.

PostHeaderIcon Klesá vám tlak vody ?

Po velmi náročné výměně vodovodního potrubí a tím i zkapacitnění vodovodního řadu mezi Vejprnickou ulicí na Brůdku a Prvomájovou ulicí v Křimicích mělo dojít k dostatečnému objemu pitné vody pro křimické občany. Proto platila i dlouholetá stavební uzávěra v oblasti západně od Prvomájové ulice a byly pozastaveny veškeré stavební povolení.  Po rekonstrukci se nám opět začínají ozývat lidé z Žitné ulice, že opět kolísá tlak převážně v době večerní. Vyzýváme vás, kteří máte podobný problém, abyste se přihlásili na ÚMO5 (osobně, mailem, telefonicky). Problémová místa zmapujeme a podáme reklamaci na Vodárně Plzeň.

PostHeaderIcon Rybovka, výstava Betlémů, mše, koledy

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner