PostHeaderIcon Prasklé stromy pod sokolovnou

Již před dvěma léty se musel porazit jeden strom u polní cesty mezi sokolovnou a Radčicemi. Letos v létě padla velká větev přes cestu, kterou křimičtí hasiči rychle zlikvidovali, ale koncem srpna praskla u dalšího stromu další velká větev, která se ale zaklínila v koruně stromu a visela nebezpečně nad cestou. S tou si neporadili ani hasiči a přes Správu veřejného statku byla povolána specializovaná firma k nejnutnějšímu zabezpečení zasychající starých stromů podél cesty. Škoda je každého zdravého stromu, ale tyto stromy jsou opravdu již staré a letošní tropické léto jejich zánik urychlilo. Tato cesta se bude letos zpevňovat tzv. kolejovou úpravou vozovky. Střed vozovky bude stále travnatý a tak bude vyhovovat i běžcům, kteří neradi běhají po asfaltu. Na okraji cesty se budou vysazovat stromy nové.

PostHeaderIcon Školka zahájila provoz

I křimická mateřinka zahájila oficiální školní sezónu v pondělí 3. září. Ale již 14 dní na konci prázdnin využili někteří rodiče možnost zde své dítě umístit. Letos se opět přihlásilo mnohem více dětí, než mohla školka kapacitně pojmout. Z přihlášených 55 se přijalo 23 dětí. Kritéria jsou všude stejná, trvalé bydliště v obci a dítě starší tří let. Mladší a mimo křimické děti se samozřejmě nedostali a bohužel i dalších 18 dětí z Křimic. Doufáme, že stavební povolení, které máme na nástavbu naší školky, se promění v příštím roce v realitu.

PostHeaderIcon Sousedský tenisový turnaj

První ročník tenisového turnaje v rámci sousedských her se odehrál 8. září v Radčicích. Na antukové kurty přivedli starostové sousedních obcí po jednom družstvu z Vochova a Malesic a po dvou družstvech z Křimic a domácích Radčic. Hrálo se systémem každý s každým na jeden set. Zasloužené vítězství a putovní pohár si odneslo družstvo z Křimic, jmenovitě dvojice Oto Seidl a Martin Šilhánek. Druzí skončili borci z Radčic a třetí se umístili Vochovští. Naše druhé družstvo dohrálo na pátém místě v sestavě Vít Mojžíš a Stanislav Pytlík, když porazili béčko z Radčic.

PostHeaderIcon Křimická proudnice

Dne 8. 9. odpoledne uspořádali křimičtí hasiči svoji tradiční soutěž „Křimická proudnice“. Po malém zpoždění hasiči dojeli před budovu SPŠD, kde se soutěž konala. Členové sboru byli rozděleni do třech týmů, které mezi sebou soutěžily v hasicích dovednostech – útok a štafeta. Klání těchto týmů přihlíželo několik diváků, kteří se zajímali o dění.

PostHeaderIcon Slámování v křimickém parku

V sobotu 8. 9. v odpoledních hodinách se konal již IX. ročník křimického „Slámování“ v zámeckém parku. Nejvíce si tuto akci užily děti, které za pomoci rodičů vytvořily řadu pěkných figurek a předmětů ze slámy, drátu a provázku. Nejhezčí předměty byly na požádání pí. Vítovcové ukázány i obecenstvu a po zásluze odměněni potleskem. Doprovodné akce během odpoledne bylo malování na obličej a bylo zde k vidění i k prodeji mnoho výrobků šikovných rukou od jednotlivých vystavovatelek. Většinou se jednalo o ruční práce s přízí, alce byly zde i vidět ozdoby z kamínků, drátků apod. V průběhu odpoledne se zde střídaly country kapely Sešlost a Soumrak, aby i starší, případně unavení diváci měli rozptýlení. Rodina Šedivcova v průběhu akce zajistila se svoji známou kvalitou občerstvení jak jídlem, tak pitím. Odpoledni přálo hezká slunečné počasí, a bylo vidět, že zájemci o slámování sem přicházeli v průběhu celého odpoledne.

PostHeaderIcon Puňťa Cup

V sobotu 8. 9. v dopoledních hodinách pořádala kynologická organizace tradiční „Punťa Cup“ ve svém areálu mezi Křimicemi a Skvrňany. Bohužel v tento den byl pro pejskaře dnem, kdy bylo více akcí v okolí, proto se tato skutečnost promítla do nižší účasti. Pejsci byli rozděleni do třech skupin – velká plemena, malá plemena a kříženci. Z každé skupiny odborná porota vyhodnotila tři nejlepší, kteří se v závěrečné přehlídce utkali o hlavní cenu. Mimo jiné byla vyhlášena divácká soutěž o „Sympaťáka roku 2018“ ve které zvítězila fenka „Adélka“ s majitelem Dominikem Bacherem. V hlavní soutěži o „Pejsek roku 2018“ zvítězila fenka „Sárinka“ s majitelkou Ivanou Sýkorovou, na druhém místě s titulem 1. vicepejsek se umístila fenka „Annie“ s majitelkou Danou Šejbovou a na třetím místě s titulem 2. vicepejsek se umístila fenka „Jesi“ s majitelkou Evou Bouškovou. Soutěži přálo krásné počasí a všichni si tuto soutěž skvěle užili.

PostHeaderIcon Vítání prvňáčků v křimické základní škole

Letos nastupovali do škol žáci v pondělí  3.září. I v Křimicích se slavnostně vítali prvňáčkové v tento den a to rovnou 25 dětí. Třídní učitelka paní Kaslová přivítala jak děti, tak i rodiče. Jménem dětí poděkovala městskému úřadu za startovací balíčky v hodnotě 2.500,-Kč a představila novou zástupkyni ředitelky školy  paní Hurtovou, která bude navíc ještě vyučovat ve třetí třídě hudební výchovu. Na závěr starosta obce Vít Mojžíš popřál dětem mnoho zdaru, mnoho hodných kamarádů a pozval je na nejbližší kulturní a sportovní akce pro nejmenší. Na úplný závěr rozdal prvňáčkům psací pera se znakem Křimic. Po té už se mohla třídní učitelka věnovat dětem i přítomným rodičům.

PostHeaderIcon Porcování medvěda i pro Křimice

Město Plzeň přerozdělovalo přebytek svého rozpočtu za ½ roku 2018. Jsem rád, že se mi podařilo přesvědčit vedení Plzně a získat dotaci na vybudování nové zpevněné komunikace pro pěší a cyklisty od dřevěného mostu v Radčicích ke křimické sokolovně. Tímto bych rád poděkoval ekonomickému náměstkovi panu Kotasovi a náměstkovi pro dopravu panu Náhlíkovi, kteří můj návrh prosadili a projekt a finance pro Křimice zajistili. Částka dotace pro Křimice činní 5,3 milionu korun a návrh by se měl zrealizovat ještě v letošním roce.
Vít Mojžíš

PostHeaderIcon Zápisy cvičení a florbalu

PostHeaderIcon Pozvání na Mši

Křim. Kulturní Léto
2018 Ad Square
Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner