PostHeaderIcon Plzeňská aliance Křimice-kandidáti 2014

Vít Mojžíš

Jsem ženatý, s manželkou vychovávám čtyři děti, které již navštěvují střední a vysokou školu.

Po vystudování strojní průmyslovky jsem pracoval jako konstruktér ve výzkumném ústavu, později i v soukromém sektoru. Nyní jsem spolumajitelem obchodní firmy zabývající se převážně kosmetikou. Vyrůstal jsem na Doubravce, kde také v revolučním roce 1989 jsem pomáhal vybudovat první softbalové hřiště v Plzni a s týmem Rapidu to o pár let později dotáhl do I.ligy. Sportem žije dodnes i v Křimicích, i když jako starosta Sokola. Sportovně řečeno jsem týmovým hráčem a dobře vím, že jedině s dobrým týmem se dá hodně udělat. Chci v Křimicích také otevřít muzeum, pro které mám již připravenou pěknou sbírku staré drogerie.

Volný čas nejraději trávím se svojí velkou rodinou a nebo naopak „větrám“ hlavu při jízdě na svém „železném oři“.  Jsem zakladatelem dnes již několikaletých webových stránek www.krimice.info a Plzeňské aliance Křimice.

Vladimír Lobkowicz

Je mi 41 let, žiji v zámecké jízdárně s manželkou Alix a máme 3 děti: Lucia (5), Jaroslav (2) a Antonia (3 měs.). Jsme velice spokojeni, Křimice nám poskytují velice příjemné prostředí, blízkost velkého města nám přináší mnoho výhod a z našich zkušeností v zahraničí můžeme potvrdit, že Křimičané, a vůbec Plzeňané jsou velice příjemní a přátelští lidé.

Vystudoval jsem ekonomii v Paříži, odbor mezinárodní finance. Pak jsem několik let pracoval v Paříži, v Praze a ve Vídni jako vedoucí úvěrového oddělení. Tato činnost, kde jsme museli rozhodovat o velkých úvěrech v řadách desítek milionů EUR, mně naučila, že peníze nejsou vše v životě, že mnohem důležitější je budovat hodnoty které vydrží, nezávisle na nich. Nejdůležitější je rodina, pak zdraví, dobří přátelé. Nyní vedu naše rodinné firmy, tj. zahradnictví, zelárnu a zemědělství.

Myslím si, že všichni členové Plzeňské Aliance Křimice tvoříme tým dobrých lidí. Ačkoliv všichni musíme pracovat, stejně jako Vy, věnujeme nemálo času právě pro přípravu toho, co chceme změnit a Vám přinést nového. Nikdo z nás není profesionální politik, a nikdo z nás není členem žádné politické strany, ani já. Jsme ale jedni z vás a nabízíme Vám nový styl politiky. Chceme klást důraz na spolupráci, odbornost, přátelské chování, chceme dokázat, že obec je v první řadě společenství občanů, kde je možno se domluvit a společně něco záslužného vybudovat. Že je možné i společně posedět u piva či šálku dobré kávy nebo čaje. Chceme obnovit důvěru v náš úřad, důvěru v to, že pracovníci i vedení úřadu tady budou pro Vás, ne naopak.

Přijďte k volbám, dejte nám svoje hlasy, dejte nám svojí důvěru a šanci Vám ukázat, že dokážeme splnit to, co říkáme i to, co Vám předkládáme ve svém programu. Dnes máme šanci něco dobrého udělat, další máme až za čtyři roky.

Alena Vítovcová

Vážení spoluobčané – voliči,
čtyři roky uběhly jako voda a blíží se opět komunální volby. Domnívám se, že mne již znáte
z předchozí kandidátky v roce 2010, přesto se Vám chci krátce představit.
Jmenuji se Alena Vítovcová, kandiduji za Plzeňskou Alianci Křimice, což není politická
strana a proto mohu prohlásit, že jsem nezávislá kandidátka. V Křimicích jsem se narodila, proto
mi není lhostejné co se v našem obvodě děje – nejvíce mě trápí, že se občané bojí otevřeně
komunikovat, že i okolní obce se od Křimic distancují – jejich představitelé jsou opatrní, nedůvěřiví.
S čím vstupuji do voleb:
Společně s ostatními kandidáty chci prosazovat transparentní hospodaření – žádné megalomanské
projekty a plýtvání veřejnými prostředky. Chci posílit sociální oblast a podpořit morální
ozdravení v našem obvodě – žádné arogantní jednání z pozice moci.
Na naší kandidátce nejsou „politici“, ale občané jako Vy – jde nám především o poctivou
práci v zájmu občanů. Chceme nejen zachovat a dále rozvíjet tradiční projekty, které Vás
v minulých letech oslovily (např. Zámecké Slavnosti), ale i přidat nové – kulturní, sportovní a
propagační.

Alena VítovcováVážení spoluobčané – voliči,čtyři roky uběhly jako voda a blíží se opět komunální volby. Domnívám se, že mne již znátez předchozí kandidátky v roce 2010, přesto se Vám chci krátce představit.Jmenuji se Alena Vítovcová, kandiduji za Plzeňskou Alianci Křimice, což není politickástrana a proto mohu prohlásit, že jsem nezávislá kandidátka. V Křimicích jsem se narodila, protomi není lhostejné co se v našem obvodě děje – nejvíce mě trápí, že se občané bojí otevřeněkomunikovat, že i okolní obce se od Křimic distancují – jejich představitelé jsou opatrní, nedůvěřiví.S čím vstupuji do voleb:Společně s ostatními kandidáty chci prosazovat transparentní hospodaření – žádné megalomansképrojekty a plýtvání veřejnými prostředky. Chci posílit sociální oblast a podpořit morálníozdravení v našem obvodě – žádné arogantní jednání z pozice moci.Na naší kandidátce nejsou „politici“, ale občané jako Vy – jde nám především o poctivoupráci v zájmu občanů. Chceme nejen zachovat a dále rozvíjet tradiční projekty, které Vásv minulých letech oslovily (např. Zámecké Slavnosti), ale i přidat nové – kulturní, sportovní apropagační.

Václav Seifert

Vážení spoluobčané, jsem rodilý křimičák a kandiduji do zastupitelstva poprvé. Myslím si, že velká většina z Vás mně zná, znala dobře i moje rodiče, někteří z Vás i možná moje prarodiče. Přesto se krátce představím.

Je  mi 48 let, z minulého manželství mám dvě děti, dceru Kateřinu a syna Filipa. S mojí současnou životní partnerkou mám dvouletou dcerku Lucinku. Nejsem členem žádné politické strany a proto kandiduji jako nezávislý kandidát. V současnosti pracuji jako revizní technik elektro. Z mých koníčků bych uvedl asi jako hlavní vše okolo letectví. V počátcích jako pilot větroně, nyní pokud čas umožní, jako letecký modelář.

A proč kandiduji ? Společně s ostatními kandidáty Plzeňské aliance Křimice nejsem zastánce megalomanských projektů na úkor těch skutečně potřebných. Rozhodně mně není lhostejné, zda se v obci bude např. budovat koupaliště v zátopové oblasti, s naprosto nevyjasněnými ekonomickými kalkuly, koupací jezírko apod. Myslím si, že jsou mnohem důležitější věci, které je nutné realizovat. Je třeba se vážně zamýšlet např. nad budoucností naší ZŠ, které za několik let vyprší nájemní smlouva v budově SPŠD, je potřeba se vážněji zamýšlet jak pomoci a do budoucna usnadnit život našim seniorům -  třeba přemýšlet o domu s pečovatelskou službou, jaké jsou i v jiných obcích. Je nutné dobudovat některé zastávky MHD, cyklostezky, chodníky, a mnoho mnoho dalších i méně náročných projektů. Budu podporovat opravdu smysluplné akce, které přinesou užitek všem. Určitě se neztotožním s něčím, co bude neprůhledné, s nejasným či s ukrytým  podnikatelským záměrem pro předem vybraného dodavatele či provozovatele.  Troufám si říci, že takovéto záměry, které budou sloužit nám všem, dokáže celý tým Plzeňské aliance Křimice, tak jak je uvádí ve svých prioritních bodech a programu, prosadit a realizovat i ve spolupráci s ostatními rozumnými zastupiteli. Rovněž budu podporovat zlepšení vnějšího pohledu na naší obec, abych neslýchal v okolních obcích negativní ohlasy na spolupráci s naším úřadem. Tato skutečnost znemožňuje další rozvoj a co nejširší spolupráci např. na různých společných kulturních a sportovních akcích. Chci aby arogance a povýšenost, byla vystřídána slušností, spoluprací a profesionalitou

Mgr. et Bc. Ladislav Plochý

Mnohým z Vás jsem již znám jako kandidát z komunálních voleb

v roce 2010. Jako ostatní kandidáti na naší kandidátce tak i já jsem nezávislý

a nejsem členem žádné politické strany. Jsem rodilý Plzeňák a

do Křimic jsem se s rodinou trvale přestěhoval v roce 2010, poté co

jsme na Horničce zrekonstruovali domek po dědečkovi ve kterém se

narodila moje manželka se kterou vychováváme dvě děti.

Od roku 2009 pracuji jako manažer projektu Bezpečné město na

Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně, ale

bezpečností se zabývám již mnoho let. Před nástupem na Magistrát

města Plzně jsem pracoval v Plzni u Policie České republiky, kde jsem

se od té nejnižší pozice policisty na ulici propracoval až na funkci policejního

komisaře kriminální policie.

V mém současném zaměstnání zpracovávám nejrůznější bezpečnostní

strategie a programy prevence kriminality, na kterých spolupracuji

mimo jiné i s Ministerstvem vnitra ČR. Prostřednictvím projektu Bezpečné město a poradny webového portálu

www.bezpecnemesto.eu řeším ve spolupráci s městskou policií, Policií ČR a místní samosprávou dotazy, podněty a připomínky

občanů na bezpečnost ve městě. Také se účastním veřejných jednání s občany k problematice bezpečnosti.

Vystudoval jsem Filozofickou fakultu Západočeské univerzity obor Politologie a mezinárodní vztahy a později Metropolitní

univerzitu v Praze obor Evropská studia a veřejná správa. V současné době také externě vyučuji základy politologie

na VOŠ v Plzni a jsem členem Masarykovy demokratické akademie, kde působím jako bezpečnostní expert.

Václav Suda

Podnikám od r. 1991, v Křimicích od roku 1995. Mám dvě dcery, jsem již i dědečkem. Mezi moje záliby patří lyžování, kolo, turistika, hudba, auta, cestování. Byl jsem průkopníkem windsurfingu v Čechách.  Jako firma sponzorujeme Centrum Paraple, kynologickou organizaci Křimice, Sokol Křimice, Zahrádkářský svaz Radčice, Zámecké slavnosti Křimice, Rybářský den v Křimicích, Světový pohár v cyklokrosu. Dále jsme letos přispěli  finančním darem na obec Křimice, který byl poté použit na provoz obecního autobusu.

Podporuji všechny body, které jsou uvedené v našem volebním programu a našich prioritách, neboť si myslím, že se tady dělá spousta důležitých rozhodnutí, aniž by o tom byli občané byť jen informováni. Některé případy by si zasloužili i referendum.

Jan Cubr

Vážení spoluobčané – voliči, v Křimicích žiji společně s rodiči od roku 1978. Jsem ženatý a společně s manželkou vychováváme dva syny. Kandiduji za Plzeňskou alianci Křimice, neboť mi nikdy nebylo lhostejné co se v Křimicích děje. Také tak jsem byl i vychován a proto nesnáším nejen lhostejnost, nečinnost, pak nerovné hodnocení za stejnou práci, ale i povýšenost, lhaní a lidskou hloupost. Proto také budu prosazovat a podporovat všechny naše uvedené body.

Myslím si, že mně všichni Křimičtí občané znají a pamatují si mně z údržby zeleně nejen u nás, ale i v okolí. Vždy, když něco dělám, dělám to poctivě a s nejlepšími úmysly. V tomto duchu se snažím vychovat své syny a chci, aby si mne za to vážili.

Jaroslav Pavel

Jsem jednatelem hotelu York v Křimicích.V roce 1993 jsem otevřel společně s otcem , jeho ženou a bratrem rodinný hotel , který jsme vybudovali na základech bývalého objektu JZD.
Společně s manželkou vychováváme 2 syny, kteří studují. Volné chvíle rád trávím se svojí rodinou, obklopen psem a kočkami. V zímě nejraději relaxuji na horách a v létě se rád projedu na motorce.

Kandiduji do zastupitelstva protože, program i prioritní body Plzeňské aliance Křimice jsou mi velmi blízké. Nejen jako podnikateli, ale i občanu, který zde s Vámi žije.

Michal Junk MUDr.

Celý život jsem strávil ve Skvrňanech. Před devíti lety jsem se přestěhoval do Křimic, které mně zaujaly klidným prostředím a dobrou dopravní obslužností. Po studiu na LF UK v Plzni jsem pracoval v Mulačově nemocnici v Plzni, v současné době pracuji ve stodské nemocnici na pozici zástupce primáře na gyn. por. oddělení.

Mám dvě malé děti, pro které bych chtěl v Křimicích zajistit klidné, bezpečné dětství a dospívání s možností kulturního i sportovního vyžití. Jsem přesvědčen, že toto vše nabízi i náš program pro Vás, všechny občany. Mám velice rád všechny rekreační sporty.

Ivana Smolíková

Od mládí jsem jezdila s rodiči na chatu do Křimic, kde jsem se nakonec s rodinou usídlila. V Křimicích jsem i vystudovala zemědělskou školu. Nyní jsem realitní makléřkou ve vlastní firmě. Ráda čtu, chodím ráda na procházky se svými psy ale hlavně relaxuji při westernovém ježdění na koni. Plně potvrzuji, jak se říká, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu.

A proč kandiduji ? Rozhodně je to již patrné z mých příspěvků a v plné míře z osobní zkušenosti s chováním a „profesionalitou“ našeho úřadu. Rozhodně budu podporovat všechny body programu Plzeňské aliance Křimice, protože situace na úřadě tomu všemu nasvědčuje.

Pavel ŠtíchaŠtícha

Bude mě 60 let, jsem živnostník, prodávám a opravuji kopírovací stroje. Žiju na Brůdku, mám dvě děti a dvě vnoučata.

Moje největší koníčky jsou vnoučata, psi a basketbal. Třicet let pracuji jako trenér družstev žen. V současné době vykonávám i funkci předsedy oddílu basketbalu vTJ Slavoj Plzeň.

Proč kandiduji? Chtěl bych zlepšit bezpečnost na Vejprnické ulici. V posledním roce zemřeli na naší ulici dva lidé a jeden podlehl zranění z dopravní nehody. Já sám jsem ošetřoval motorkáře, kterého srazil kamion před vraty. Sousedovi při dopravní nehodě zničil řidič celý plot a dalšímu skončil přívěs s čističkou na zahradě. Třeba se nám podaří tuto bilanci zlepšit.

VOLEBNÍ PROGRAM

víme co chceme změnit – víme to od Vás

- rozšířit více podporu všech neziskových spolků

a organizací, hlavně pro děti a mládež

- zachováme ZŠ v Křimicích. Nemá zde svoji budovu

a za několik let jí vyprší pronájem prostor v SPŠD

- zavedení bankomatu

- dům s pečovatelskou službou pro seniory

- zlepšit údržbu zeleně a pořádku, úklid komunikací i

zastávek

- navrácení Městské policie do obce, každý musí znát

svého strážníka

- jsme přesvědčeni, že hrací automaty do Křimic nepatří

- nenecháme zničit Zámecké divadelní slavnosti, my

je opravdu podpoříme.

- podílet se na vybudování stezky pro chodce a cyklisty

(Skvrňany–Křimice Brůdek–Vejprnice. (Studie existuje)

- dobudovat některé zastávky MHD

- dokončit chodníky a na nebezpečných místech osadit do-

pravně bezpečnostní prvky

1 Reakce na “Plzeňská aliance Křimice-kandidáti 2014”

Vlož komentář

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner