Výpis aktualit v rubrice ‘Dění v obci’

PostHeaderIcon Respirátory po seniory

V pondělí 1.února mohli všichni senioři (ročník 1951 a starší) trvalé bydlící v obci získat zdarma respirátory od křimické radnice. Jednalo se o respirátor  5-vrstvý FFP2 NR PREMIUM české firmy určený k ochraně jeho uživatele filtrací vdechovaného vzduchu a ke snížení rizika infekce mezi osobami. Účinnost filtrace je nejméně 95 %. Navíc starší občané osmdesáti let získali i gelovou desinfekci. Výdej se uskutečnil ve výstavní síni ÚMO5 od 8 do 17 hodin bylo obdarováno 244 křimických občanů.

PostHeaderIcon Silvestr letos klidněji

Silvestr 2020 a oslavy příchodu roku 2021 proběhl v duchu složité koronavirové situace. Nouzový stav vyhlášený vládou ČR, nejvyšší stupeň Protiepidemického systému, zákaz vycházení od 21:00 do 5:00, uzavření hospod a restaurací a další opatření doslova „vyklidili“ ulice a náměstí v celé republice. Podobně tomu bylo i v Křimicích, o půlnoci až na několik odpálených petard byl nezvyklý klid. Ohňostroje se však v obci objevovaly před 21 hodinou a s největší intenzitou rozzářily oblohu od 18 do 20 hodin. Netradiční i bylo loučení se starým rokem a vítání roku nového. Občané vítali nový rok přípitkem a přáním úspěšného roku ve zdraví a v klidu vzhledem k situaci pouze v rodinném kruhu.
Fotografie byly pořízeny v minulých letech.

PostHeaderIcon Stavba západního obchvatu přes vánoce

Stavba západní části městského okruhu opět pokročila nejen na přemostění Chebské ulice, ale i na stavbě estakády v úseku Křimice – Radčice. Stavební práce 23. 12. 2020 byly pozastaveny vzhledem k blížícím se vánočním svátkům a stavebníci měli jistě zasloužené volno.

PostHeaderIcon O Betlémské světlo byl velký zájem

Tradiční a velice oblíbené zpívání koled v kapli kostela Narození Panny Marie bylo v letošním roce vzhledem ke koronavirové epidemii zrušeno. V předcházejících letech v rámci zpívání koled bylo možné připálit si betlémské světlo. V letošním roce bylo možné připálit si betlémské světlo do svých přinesených svíček v lucerničkách a to 24. 12. 2020 od 14 do 15 hodin v přízemí ÚMO 5. Betlémské světlo spoluobčanům připalovali starosta obvodu pan Vít Mojžíš a místostarostka paní Marcela Wagnerová, kteří zároveň občanům obecním rozhlasem popřáli příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v nadcházejícím roce, především pevné zdraví v dnešní složité koronavirové situaci. Zájem o betlémské světlo byl velký a k pohodové náladě přispěly i koledy, které pouštěl pan Václav Seifert. Součástí povedené akce byla nabídka krásné knihy s názvem „Ves u zámku“ o historii Křimic, stolního kalendáře na rok 2021 s hezkými kresbami křimických staveb či vánočních hrníčků. Určitě se všichni těšme, že následující rok 2021 bude klidnější a všichni se spolu setkáme v kostelní kapli u zpívání koled.

Foto a text: Jaromír Beneš

PostHeaderIcon Prodej kaprů v areálu U Mže

Již tradiční předvánoční prodej ryb proběhl ve dnech od 20. 12. do 23. 12. 2020 a to v areálu restaurace U Mže. Rybáři České rybářského svazu – místní organizace Křimice zákazníkům nabídli kapry, amury nebo pstruhy a zároveň dle přání zákazníků rybu hned zabili, případně vykuchali. Předvánoční prodej ryb v poslední den provázela pohodová nálada, zájem o ryby byl značný i přes nepříznivé počasí, celé dopoledne totiž pršelo. Přesto si naši spoluobčané povídali a zároveň si popřáli příjemné prožití vánočních svátků a vše nej…. v novém roce.

Foto a text: Jaromír Beneš

PostHeaderIcon Stavba vodovodu zahájena

Koncem října byla zahájena stavba prodloužení vodovodního řadu v Plzeňské a Minské ulici v Křimicích. V tomto úseku je plánováno třicet připojení k rodinným domům. V prví fázi se provedl protlak pod Chebskou silnicí a dále se pokládalo vodovodní potrubí o průměru 30cm podél této silnice. Řidiči v tomto úseku museli strpět světelnou signalizaci, ale již je tato frekventovaná krajská  silnice opět v původním stavu a nově zaasfaltována. Výkopové práce, položení potrubí a zaasfaltování povrchu jsou podle harmonogramu a klimatických podmínek naplánované do 31. března roku 2021. Dále budou následovat tlakové zkoušky, desinfekce, propojení, rozbor vody a kolaudace. Investor je Vodárna Plzeň a.s. a realizační firma VIDA Group s.r.o. Městský obvod zajistil projektovou dokumentaci, stavební povolení, dotaci a finančně se spoluúčastnil.

PostHeaderIcon Zastupitelé schválili rozpočet na r. 2021

Ve středu 2. prosince na posledním veřejném zasedání zastupitelů městského obvodu Plzeň 5 Křimice se schválil rozpočet na příští rok ve výši 12.744.000,- Kč. Většina investičních akcí se přesunula z letošního roku, která se nestačila uskutečnit. Jako jsou výkupy pozemků pro prodloužení chodníku v Žitné ulici, přeložka elektrického kabelu pod budoucím parkovištěm též v Žitné ulici, nebo dokončení projektové dokumentace pro novou tělocvičnu v ulici Vochovská. Na další investiční akce jsou připraveny rezervní finance pro kofinancování v případě získaných dotací na nástavbu mateřské školy, nebo sportoviště na dopravní škole (tenisové kurty, univerzální hřiště s umělým povrchem, běžecký a in-line ovál).  Dále se schválila změna územního plánu, která se týkala úpravy veřejně prospěšné stavby nového umístění obratiště (točny) MHD u kostela na Horničce a zároveň se nechalo zadat zpracování nové územní studie právě v této lokalitě.

PostHeaderIcon Nové osvětlení v Křimicích

Další nová veřejná osvětlení křimických ulic se podařilo prosadit vedení obce ve spolupráci se Správou veřejného statku. Jsme rádi, že se podařil naplnit předvolební slib a rozsvítili jsme Brůdek. Zatím v ulicích Evansova, Vejprnická a Prostřední. Při této akci bylo vybudováno 22 nových světelných míst v technologii LED a položeno 732m kabelových tras. Zhotovitelem akce byla na základě výběrového řízení vybrána společnost IMONT s.r.o. Celkové náklady stavby činily 1.435.437 Kč (bez DPH).

Investiční akce „Rozšíření VO ulice Plzeňská“ od Sokolovny k Pláži obsahovala 8 nových světelných míst rovněž v technologii LED, z části využívá stávající podpěry (pro 3 svítidla) v majetku ČEZ Distribuce a.s. a z části realizováno na nových sloupech v majetku města. Zhotovitelem akce byla vybrána na základě předložení nejnižší cenové nabídky společnost Vobořil – Elektromontáže s.r.o. s celkovými náklady stavby 498.532 Kč (bez DPH).

PostHeaderIcon Muzeum se připravuje na nádraží

Městský obvod schválil v roce 2018 vybudovat a založit muzeum v budově bývalé železniční zastávky v Křimicích. Pronajímatel, Správa železniční dopravní cesty, se zavázal, že na své náklady upraví vnitřní prostory dle návrhu obce k potřebám provozování muzea. Po dlouhých vyjednávání se konečně hnuly ledy a SŽDC zahájila v těchto dnech vnitřní úpravy. Do konce roku by měla být zazděna některá okna a zbývající budou vyměněna. To samé platí o vstupních dveří. Do jara se upraví vodoinstalace a elektroinstalace. V poslední fázi rekonstrukce bývalé čekárny bude oprava venkovní fasády. Nadále platí výzva k věnování, nebo zapůjčení historických předmětů právě za účelem vystavení v tomto křimickém muzeu. Děkujeme

PostHeaderIcon Mikuláš v ulicích Křimic

Protože se letos nemohla uskutečnit pravidelná Mikulášská nadílka v sokolovně, tak alespoň pro zachování této tradice vypravil městský obvod ve spolupráci se sokolem do křimických ulic svatého muže, pekelníka a andílka. Nachodili celkem sedm kilometrů a v ulicích potkali mnoho ustrašených dítek, kterým rozdali sladké dobroty, protože byla všechna hodná. Těm schovaným za okny domova, alespoň čert zahrozil koštětem a anděl zazvonil na andělské zvonky. Samozřejmě nezapomněli ani na starostu a zavítali za ním na obecní úřad. Ten čerta asi přemluvil a tak může starostovat dál…. 

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner