Výpis aktualit v rubrice ‘Dění v obci’

PostHeaderIcon Křimická májka

Poslední dubnový datum patří k oslavám máje a noc pak čarodějnicím. I Křimice oslavovali tento den tradičně v areálu U Mže. Restaurace v Roští připravila májku a vatru s čarodějnicí, kterou podpálil starosta obce Mojžíš s jednatelem rybářského spolku panem Vildem. Zástupci městského úřadu rozdali dětem 300 špekáčků, které si s rodiči mohli opéct na výše zmiňované vatře. Po celém areálu se pohybovalo desítky čarodějnic, víl a jiných nadpřirozených bytostí. K večeru rozpohybovaly přítomné návštěvníky songy českých zahraničních hitů kapela ½ Rebel. Počasí vyšlo znamenitě a tak se oslava „přelila“ až do nového dne. A co bylo důležité? Lidé se bavili a májku nikdo nepodřízl :-) . Poděkování patří všem, kteří tuto vyvedenou akci připravili.

PostHeaderIcon Pietní akt v Křimicích

Na konci dubna se pravidelně koná pietní akt vázaný k I. a II. světové válce a též k uctění památky sestřelených letců armády Spojených států amerických nad územím Křimic. Letos se tato společenská akce uskutečnila v sobotu 23. dubna na Křimickém náměstí, kde se nachází všechny tři pomníky. Tradičně zahájily pochodem mažoretky Maršálky, slavnostními projevy se připojili za Křimice starosta Mojžíš, za Plzeň primátor Šindelář, za letce pan Toman a paní Irvingová. Se zdravicí přijela z Americké ambasády paní Pease. Následovalo pokládání kytic k pomníkům. Po hymnách Československa a Spojených států přeletěl několikrát na křimickým zámkem historický cvičební letoun Boeing ze čtyřicátých let minulého století. Po celou dobu pietního aktu doprovázela dechová hudba chválenické ZUŠ a kolem náměstí si mohla veřejnost prohlížet několik historických vozů z II. světové války.

PostHeaderIcon Defibrilátor na ÚMO5

Dne 5. května 2022 došlo na MěÚ Plzeň – Křimice k předání automatizovaného externího defibrilátoru, který zafinancovala organizace EUROMEDIVAN, z.s..

„V rámci naší vzájemné spolupráce mezi obcí Plzeň – Křimice a organizací EUROMEDIVAN, z.s. jsme pro město pořídili automatizovaný externí defibrilátor (AED), který zvyšuje šanci na přežití v případě náhlé zástavy oběhu a časného zásahu až na 94%.“ vysvětluje předseda organizace Vojtěch Vaněk, ml.

Každý den zemře v České republice na srdeční zástavu zhruba 100 lidí. K těmto případům většinou dochází naprosto nečekaně, a to i u zcela zdravých lidí. Jednou z příčin srdeční zástavy může být srdeční porucha, kterou je možné rozpoznat a odstranit právě díky použití přístroje AED, který je konstruován tak, aby ho dokázal použít každý, a to i v případě extrémně stresové situace.

PostHeaderIcon 12.Společenský ples po době covidové

V sobotu 26.března se opět mohl po dlouhé vynucené přestávce (od roku 2019) pořádat Společenský ples obce Křimice. Stále ale je vidět, že o společenské kulturní akce je zájem postupný.  Nebyl vyjímkou ani letošní ples v Křimicích, kde návštěvnost byla přibližně o 1/3 menší než v letech minulých. Přesto se sešlo na 140 vyznavačů tance a dobré pohody. Bylo zde několik novinek a to v podobě foto koutku, který byl hojně využit a nového moderátora Jiřího Bláhy, který letošní ples zahájil. Poté přivítal vzácné hosty a celý večer nejen moderoval, ale i imitoval známé interprety. Mezi tanečními sériemi vystoupily taneční skupiny Spider Dance a Spirit Dance. Tombola byla letos tak bohatá, že se dostalo opravdu na každého. Za doprovodu kapely Epigon se tančilo až do druhé respektive do třetí hodiny ranní (pusun času :-) )

Rád bych poděkoval všem zastupitelům a zaměstnancům úřadu za hezky zorganizovanou akci, která je vždy náročná. Nemalý díky patří též nejen křimickým sponzorům.

PostHeaderIcon Humanitární pomoc Ukrajině (12. – 13. března 2022) – EUROMEDIVAN, z.s.

Stejně tak jako většinu organizací a institucí, tak ani nás nenechalo současné dění na Ukrajině chladnými. Právě proto jsme začátkem března rozhodli o vytvoření humanitární jednotky s dvěma jasnými úkoly. Prvním úkolem bylo nasbírat co nejvíce potřebné humanitární pomoci ve smyslu potravin, textilií, zdravotnického materiálu, léčiv, výživy pro kojence a děti, hraček apod. a vše dopravit na místa, kde bude mít tato materiální pomoc efektivní využití. Dalším úkolem humanitární jednotky bylo zajistit bezpečný a šetrný transport co největšího počtu žen a dětí při zpáteční cestě do České republiky.

Celá tato akce se uskutečnila ve dnech 12. – 13. března 2022 a výsledkem byly 2 plné dodávky materiální pomoci praskající ve švech a jedno naprosto plné sanitní vozidlo dětskou výživou, léčivy a zdravotnickým materiálem. Cestou zpět jsme převzali do péče předem vytipované a vyčerpané osoby v celkovém počtu devíti žen a dvou dětí, kteří byli v pořádku transportovány do Prahy.

Celá tato akce by se nikdy nemohla uskutečnit bez značné podpory Úřadu městského obvodu Plzeň 5 – Křimice, který se ochotně nabídl zaplatit veškeré vynaložené náklady na celou cestu a byl nám společně se Zahradnictvím Lobkowicz nápomocen při celé sbírce materiální pomoci. Stejně tak by se tato akce neobešla bez Sboru dobrovolných hasičů Oloví a Města Oloví, kteří doplnili naší humanitární jednotku o další dva vozy a 4 hasiče. Dále bychom chtěli poděkovat občanům města Plzeň – Křimice a Vochov, Nadaci Agrofert, Sport baru Luna – Mariánské Lázně, Slovenskému červenému kříži a Maltézské pomoci Slovensko, o.p.s.

Vojtěch Vaněk, ml. předseda organizace a Dalibor Schindler, člen týmu Křimice

PostHeaderIcon Dar vochovského Okrašlujícího spolku

V neděli 20.března věnoval Okrašlující spolek Vochov obci Křimice tři krásné lavičky. Zástupci spolku a starosta obce Mojžíš společně lavičky osadili na stezce zvaná „betonka“ vedoucí z Křimic k vochovskému hřbitovu. Ještě jednou děkujeme Okrašlujícímu spolku za spolupráci, které si velmi vážíme a doufáme, že lavičky budou dlouho sloužit nejen obyvatelům obou obcí.

PostHeaderIcon Humanitární sbírka v Křimicích

V pondělí 21.března vyhlásil městský obvod Plzeň 5 – Křimice charitativní sbírku pro válečné uprchlíky nacházející se v Plzni. Místní hasiči, celé odpoledne přijímali na úřadě od našich občanů dary ve formě jídla, hraček, nádobí, plen, dek a úklidových prostředků. Za pár hodin se nastřádal plný Ford Transit. Starosta Mojžíš s Petrem Koudelkou zavezli toto zboží do malesického zámku, kde se ubytovalo na 150 ukrajinských uprchlíků včetně malých dětí. S místním starostou Tolarem rozdělili vše potřebné a zbylé dary se odvezly do plzeňské charity v Cukrovarské ulici. Velmi opravdu moc děkuji všem dárcům, obdarovaní byli velmi vděčni a nám bylo z toho všeho velmi smutno…

PostHeaderIcon Posezení s jubilanty

Starosta obce Vít Mojžíš pozval křimické jubilanty na malé posezení do zasedací místnosti křimického úřadu. Byli to spoluobčané, kteří oslavili, nebo oslaví své narozeniny v I.čtvrtletí letošního roku. Ve středu 2.března se jich zde sešlo třináct a všichni měli co vyprávět. Někteří se znali již od obecní školy a někteří se neznali vůbec. Dvě hodiny utekly jako voda a nikdo se neměl k odchodu. Na koci se promítly dvě krátké reportáže z kulturního dění v minulém roce a všichni od starosty dostali na cestu drobné dárečky. Nejstaršímu jubilantovi bylo úžasných 88 let.

PostHeaderIcon Výměna vedení Klubu seniorů Křimice

Dne 20.1.2022 se sešli  členky a členové klubu seniorů Křimice při respektování epidemické situace v úctyhodném počtu, aby zhodnotili svoji činnost, nastínili další činnost a zvolili nové vedení klubu. Schůze se účastnil jako snad vždy také starosta Křimic pan Vít Mojžíš. Současná, stále ještě trvající a ve vlnách působící epidemická situace v posledních téměř dvou letech má podstatný vliv na společenský život obecně a zcela jistě i na aktivitu seniorských organizací. Přesto výčet klubových akcí i dalších akcí připomenut předsedkyní klubu paní Eliškou Hladíkovou, kterých se členové klubu seniorů v uplynulém období účastnili, byl impozantní. Zajímavá byla i výstavka šikovných rukou, zejména členek klubu. Klub seniorů Křimice patří bezesporu mezi nejaktivnější členské organizace Rady seniorů Plzeňského kraje a jeho výhodou je kromě aktivit členek a členů klubu také trvalá podpora ze strany vedení obce a senioři naopak pomáhají obci. Kromě zprávy o činnosti i o hospodaření byla klíčovým bodem volba nového výboru a revizní komise – dlouholetá a velmi úspěšná předsedkyně klubu paní Eliška Hladíková se rozhodla nekandidovat. Paní Elišce Hladíkové poděkovali členové klubu i starosta obce za dlouholetou aktivitu při vedení klubu. Ve volbách byl zvolen pětičlenný výbor a revizní komise – předsedkyní klubu byla zvolena paní Anna Hauerová, místopředsedkyní paní Marcela Wagnerová a členky se staly Miloslava Hauerová, Alexandra Krýslová, Ludmila Vavříková. Přejeme všem hodně radosti a úspěchů při vedení klubu.

Zdroj: Rada seniorů ČR.

PostHeaderIcon Zabijačka a masopustní průvod

Po dvouleté odmlce bylo opět možno uspořádat již tradiční Křimické zabijačkové hody. Řeznictví U Bejka pana Janouta připravilo nejen komentované porcování masa a výrobu jitrnic, ale prodej čerstvých produktů z vepřového masa. O úspěchu akce svědčily dlouhé fronty před stánkem. Čekání lidem zpříjemnilo hudební duo s venkovskými písničkami doprovázené harmonikou a vozembouchem. Ani letos nechyběly starostou darované masopustní kobližky. Zpestření zabijačky nepochybně byla prezentace a prodej výrobků z prádelské likérky Jenčík a dcery. Jedna z dcer byla také zde přítomna. Na konci akce přijel koňský povoz Zdeňka Hasche, který naložil příchozí lidi v maskách a průvodem se jelo a šlo do sousedních Radčic, kde probíhal masopust. Ten den byla po třech měsících otevřena zrekonstruovaná sokolská restaurace zatím v režimu studených a teplých nápojů.

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner