PostHeaderIcon Osadní výbor

Osadní výbor, po výměně předsedkyně, na žádost starosty po měsíci ZRUŠEN !

OSADNÍ VÝBOR
Okrajová část Křimic  ( „Ovčín“, východní část Plzeňské ulice, „Hráz“ )

Předsedkyně : Alena Vítovcová

Členové  :  M.Soumarová, I.Smolíková

************************************************************

Osadní výbor je speciální typ výboru zastupitelstva obce, tedy iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce, který může zastupitelstvo obce zřídit pro část obce (částí obce může být například vesnice nebo jiná osada, čtvrť atd.).

Vznik
Možnost vzniku osadních výborů byla v České republice nově založena Zákonem o obcích 128/2000 Sb. Rozsah jejich působnosti i složení řeší paragrafy 120 a 121.

Osadní výbor mohou  být zřizovány zastupitelstvem obce podle § 120 zákona o obcích. Výbory musí být složené z občanů obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v příslušné části obce. Zastupitelstvo určuje počet členů osadního výboru (podle zákona musí mít nejméně 3 členy) a jmenovitě z jejich řad zvolí předsedu. Osadní výbor je jediným druhem výboru zastupitelstva (§ 117 zákona o obcích), jehož předsedou nemusí být člen zastupitelstva. Obvykle jsou osadní výbory jmenovány podle návrhu podaného z řad aktivních občanů nebo zastupitelů z příslušné části. 

Pravomoc
Osadní nebo místní výbor je oprávněn podle § 121 zákona o obcích předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce a vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce. Předseda výboru má právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá. Působnost osadního nebo místního výboru se týká pouze samosprávné působnosti obce, nikoliv přenesené působnosti státní správy. Nevztahuje se tedy například k projednávání přestupků.

2 Reakce na “Osadní výbor”

  • Zapatová napsal:

    Veřím, že k zrušení Osadního výboru u nás nedojde. To by bylo povstání na vsi :-) . Držím palce, Vlasta Zapatová, předsedkyně Osadního výboru v Drahotuších

Vlož komentář

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner