PostHeaderIcon Sportovní hry v křimické mateřské škole

Dne 25. května 2022 se v naší mateřské škole konaly Sportovní hry. Nenechali jsme se odradit nepříznivým počasím a sportovní stanoviště jsme postavili ve vnitřních prostorech. Sportovní hry mateřských škol dětem umožňují poznat atmosféru sportovních soutěží se vším, co k tomu patří. Ve spojení s projektem Pohyb 1P jsou největší akcí pro děti předškolního věku v Plzni. Cílem SHMŠ je zábavnou a hravou formou přivést děti k zájmu o pravidelný pohyb a sport. Zároveň mohou přispět k podchycení možných sportovních talentů. Spolu s projektem Pohyb 1P napomáhají k častějšímu zařazení pohybových aktivit do náplně času dětí v mateřských školkách. Děti se seznamují s hodem míčkem do dálky, se skokem do dálky, s člunkovým během, se zdoláváním překážky, učí se vytrvalosti, radosti ze snažení a zážitku a tvoří si pozitivní vztah ke sportu. Při sportování děti provází maskot Žabák. Některé děti vzali soutěže opravdu vážně a provil se v nich sportovní duch a snaha o co nejlepší výkon. Každý zvládal úkoly podle svých možností a na konci byly děti náležitě oceněny.

Vlož komentář

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner