PostHeaderIcon Přivítejte své ratalosti

PostHeaderIcon Likvidace stavební suti v Křimicích

Od ledna roku 2022 platí na území města Plzně nové zásady pro příjem suti ve sběrných dvorech a místech. Uložení stavební suti je tedy nyní na celém území města Plzně zpoplatněna.
Náš městský obvod Plzeň – Křimice zajistil pro své občany od 1.4.2022 NADÁLE MOŽNOST ZDARMA ULOŽIT SUŤ na sběrném místě v Traťové ulici. A to pouze díky tomu, že městský obvod Plzeň 5 – Křimice celý proces likvidace suti financuje. Tímto děkuji všem zastupitelům za jednohlasové rozhodnutí.
Chceme tímto předejít vzniku černých skládek. Zároveň budeme bránit zneužívání této služby. Našim cílem je udržet dostupnost bezplatného uložení suti pro naše občany a zároveň nastavit takové podmínky, aby množství tohoto druhu odpadu v roce 2022 nepřekročilo objem, který jsme likvidovali v roce minulém.
Službu chceme zachovat ve stejném rozsahu jako v loňském roce, kdy postačovala ke spokojenosti našich občanů. Zároveň budeme pečlivě sledovat objem suti. Obáváme se, že v situaci, kdy bude v ostatních městských obvodech suť zpoplatněna, hrozí u nás nárůst množství stavební suti, a tedy i neudržitelnost této služby. Proto Vás prosíme o respektování následujících podmínek a nezneužívání možnosti uložit bezplatně tento typ odpadu ve sběrném místě v ulici Traťová.
Podmínky pro občany jsou následující
- tato služba není nároková
- umístit ve sběrném místě suť v přiměřeném množství může POUZE dospělý občan s TRVALÝM POBYTEM v naší městském obvodu Plzeň 5 – Křimice. Občané bez trvalého pobytu zde tuto službu využít nemohou. Bez výjimky.
- občan, který chce využívat tuto bezplatnou službu se musí předem registrovat na Úřadu městského obvodu Plzeň 5 – Křimice. Zde vyplní žádost o uložení stavební suti do sběrného místa a bude zaregistrován do systému. K registraci je potřeba doložit občanský průkaz.
- registrace není přenositelná na další osoby
- registrovaný zde může uložit pouze odpad vzniklý v katastru Městského obvodu Plzeň 5 – Křimice
- může jít pouze o suť, která nevznikla při podnikatelské činnosti
- při dovezení suti na sběrné místo bude obsluha bez výjimky kontrolovat občanský průkaz, případně RZ vozidla a provede záznam o množství dovezené suti
- pokud obsluha sběrného místa podle záznamů u konkrétní osoby zjistí, že množství suti překročilo přiměřené množství, nebo že jde pravděpodobně o odpad vzniklý při podnikatelské činnosti, převzetí odpadu odmítne
- přiměřené množství je chápáno stejně jako dosud – suť vzniklá při malých pracích v místě bydliště. Větší množství suti není možné uložit ve sběrném místě, ale je nutné si zajistit individuální kontejner a jeho odvoz.
Děkujeme za pochopení a spolupráci
Vít Mojžíš
starosta MO Plzeň 5 – Křimice

PostHeaderIcon Služby v Křimicích

PostHeaderIcon Zápis do MŠ

PostHeaderIcon Mobilní rozhlas v Křimicích

Bydlíte, pracujete nebo se zajímáte o dění v obci Plzeň 5 – Křimice? Zaregistrujte se do Mobilního Rozhlasu a dostávejte důležité informace z naší obce pomocí SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace.
https://umo5.plzen.eu.mobilnirozhlas.cz/registrace

Co vám registrace přinese?
Upozornění na krizové situace
Informace o dopravních uzavírkách, odstávkách vody, elektřiny apod.
Pozvánky na kulturní a sportovní akce
Novinky z obce
Rozhodování pomocí anket

Služba je zdarma!

PostHeaderIcon 12.Společenský ples po době covidové

V sobotu 26.března se opět mohl po dlouhé vynucené přestávce (od roku 2019) pořádat Společenský ples obce Křimice. Stále ale je vidět, že o společenské kulturní akce je zájem postupný.  Nebyl vyjímkou ani letošní ples v Křimicích, kde návštěvnost byla přibližně o 1/3 menší než v letech minulých. Přesto se sešlo na 140 vyznavačů tance a dobré pohody. Bylo zde několik novinek a to v podobě foto koutku, který byl hojně využit a nového moderátora Jiřího Bláhy, který letošní ples zahájil. Poté přivítal vzácné hosty a celý večer nejen moderoval, ale i imitoval známé interprety. Mezi tanečními sériemi vystoupily taneční skupiny Spider Dance a Spirit Dance. Tombola byla letos tak bohatá, že se dostalo opravdu na každého. Za doprovodu kapely Epigon se tančilo až do druhé respektive do třetí hodiny ranní (pusun času :-) )

Rád bych poděkoval všem zastupitelům a zaměstnancům úřadu za hezky zorganizovanou akci, která je vždy náročná. Nemalý díky patří též nejen křimickým sponzorům.

PostHeaderIcon Humanitární pomoc Ukrajině (12. – 13. března 2022) – EUROMEDIVAN, z.s.

Stejně tak jako většinu organizací a institucí, tak ani nás nenechalo současné dění na Ukrajině chladnými. Právě proto jsme začátkem března rozhodli o vytvoření humanitární jednotky s dvěma jasnými úkoly. Prvním úkolem bylo nasbírat co nejvíce potřebné humanitární pomoci ve smyslu potravin, textilií, zdravotnického materiálu, léčiv, výživy pro kojence a děti, hraček apod. a vše dopravit na místa, kde bude mít tato materiální pomoc efektivní využití. Dalším úkolem humanitární jednotky bylo zajistit bezpečný a šetrný transport co největšího počtu žen a dětí při zpáteční cestě do České republiky.

Celá tato akce se uskutečnila ve dnech 12. – 13. března 2022 a výsledkem byly 2 plné dodávky materiální pomoci praskající ve švech a jedno naprosto plné sanitní vozidlo dětskou výživou, léčivy a zdravotnickým materiálem. Cestou zpět jsme převzali do péče předem vytipované a vyčerpané osoby v celkovém počtu devíti žen a dvou dětí, kteří byli v pořádku transportovány do Prahy.

Celá tato akce by se nikdy nemohla uskutečnit bez značné podpory Úřadu městského obvodu Plzeň 5 – Křimice, který se ochotně nabídl zaplatit veškeré vynaložené náklady na celou cestu a byl nám společně se Zahradnictvím Lobkowicz nápomocen při celé sbírce materiální pomoci. Stejně tak by se tato akce neobešla bez Sboru dobrovolných hasičů Oloví a Města Oloví, kteří doplnili naší humanitární jednotku o další dva vozy a 4 hasiče. Dále bychom chtěli poděkovat občanům města Plzeň – Křimice a Vochov, Nadaci Agrofert, Sport baru Luna – Mariánské Lázně, Slovenskému červenému kříži a Maltézské pomoci Slovensko, o.p.s.

Vojtěch Vaněk, ml. předseda organizace a Dalibor Schindler, člen týmu Křimice

PostHeaderIcon Předškoláci vítali jaro

Půst mezi koncem masopustu a začátkem Velikonoc sice nepatří k nejveselejším obdobím roku, ale ožívá při něm spousta hezkých lidových tradic. Vynášení Smrti nebo Moreny je starodávný pohanský zvyk, který se z pradávných slovanských dob dochoval až dodnes. Vynáší se totiž smrtka a tím definitivně končí zima a začíná jaro. Děti z křimické mateřské školky si tento zvyk připomněly. Vyrobily s paními učitelkami Moranu ze slámy, oblékly ji do starých hadrů, pověsily ji na krk ozdobné korále a v pátek 18. března 2022 ji společným průvodem po Křimicích vyprovodily k řece, kde ji zapálily a za doprovodu básniček hodily do vody. Rozloučili se tak společně se zimním obdobím a už se těší na příchod jara.

PostHeaderIcon Společné zahradničení

V úterý 22. března 2022 v brzkých odpoledních hodinách se z křimické mateřské školky začaly ozývat zvuky motorové pily, brusky a hlahol dětí. Paní učitelky uspořádaly zahradní akci na zvelebování školní zahrady. Do akce se zapojilo spoustu pilných rodičů a dětí. Každý, kdo přišel, přiložil ruku k dílu. Společnými silami jsme obrousili starou barvu z laviček a připravili je na nový nátěr, ostříhali jsme větve jabloní, zasadili jsme macešky a petrklíče do truhlíků, ostříhali jsme stromy v našem lesíku, zryli jsme záhony a připravili je na pěstování zeleniny, zametli jsme terasy, vyhodili starý nepořádek a odpadky a nakonec jsme si opekli buřty a pochutnali si na občerstvení, které nám připravila naše paní kuchařka. Bylo to moc pěkné odpoledne, které jsme si společně užili a zůstal za námi krásný výsledek.
TÍMTO DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJILI A POMOHLI TAK UDĚLAT ZE ŠKOLNÍ ZAHRADY KRÁSNÉ MÍSTO PRO NAŠE DĚTI.
PS: Dovoz zeminy a seštěpkování nastříhaných větví a větviček zajistila technická četa městského obvodu.

PostHeaderIcon Turnaj v badmintonu ovládli rokycanští

Po vynucené pandemické dvouleté pouze křimičtí sokolové mohli uspořádat opět badmintonový turnaj ve čtyřhrách. Přesto i tento turnaj byl poznamenán nemocemi (angina a covid) a z maximálních dvanácti registrovaných dvojic se sjelo devět. Hrálo se na dvě základní skupiny systémem každý s každým na dva sety. Dále pokračovalo osm čtvrtfinalistů vyřazovacím systémem. Vyřazení semifinalisté sehráli zápas o třetí místo a zde byla úspěšnější dvojice Silovský-Silovská, která porazila polokřimickou smíšenou dvojici Votíková-Šmíd.  Další křimičák Štěpán Baratta s parťákem Michalem Staníkem podlehli až ve finále se silnou rokycanskou dvojicí Ivo Silovský-Karel Trachta. Ti převzali od starosty obce Víta Mojžíše nejen putovní pohár, diplom a zlaté medaile, ale i věcné dary věnované městským obvodem, městem Plzní, odborem sportu a Plzeňským krajem.

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner