PostHeaderIcon Program KKL

PostHeaderIcon Pozvánka: Muzikálové a operetní odpoledne

PostHeaderIcon Noc kostelů v Křimicích na Horničce

První společenská kulturní akce povolena na základě vládního rozvolňování se uskutečnila v pátek 28.května v kostele Narození Panny Marie v Křimicích na Horničce. Od 17 do 21 hodiny přicházeli návštěvníci si prohlédnout kostel, který nebývá často otevřen. Každou hodinu probíhala komentovaná prohlídka v podání paní Hany Šikové a zároveň zde byla tradiční výstava studentů a žáků SPŠ a ZUŠ Zámeček. Ve venkovním prostoru kostela bylo k vidění velmi zajímavá výstava paní Magdaleny Drnkové patchwork-sešívání malých, různě barevných kousků látek tak, aby vytvářely geometrické vzory. Pořadatelé nabízeli i ochutnávku mešního vína z Kroměříže. Přes rozpačité počasí zavítalo na Noc kostelů do Křimic stovka návštěvníků. A na samotném konci přišli pozdravit návštěvníky a pořadatele rodiče majitele kostela Jaroslav a Elisabeth Lobkowiczovi. Dnešní akce v kostele na Horničce bylo velmi příjemné setkání lidí po dlouhé odmlce v době pandemie.

PostHeaderIcon Prodloužení vodovodního řadu

Celých pět let trvala cesta od myšlenky k samotné realizaci prodloužení vodovodního řadu v Plzeňské ulici (východní část) a v ulici Minská v Křimicích. V roce 2016 odsouhlasili křimičtí zastupitelé záměr zpracovat projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení. To se podařilo získat od stavebně správního odboru v roce 2018. Rozpočet celé akce byl vypočítán na 14.140.893,- Kč. O rok později zastupitelé odsouhlasili možnou spoluúčast financování v případě získání podpory dotace od Státního fondu životního prostředí ČR a to do výše 6.mil. Kč. Koncem ledna 2020 na žádost starosty obce Víta Mojžíše Vodárna Plzeň a.s. podala žádost na Ministerstvo životního prostředí, dotaci získala(6.118.345,- Kč) a vysoutěžila stavitele firmu Vida Group s.r.o. Ta zahájila samotnou realizaci v říjnu 2020. Přes malé komplikace a nepřízeň mrazivého počasí v zimních měsících stavbu předala v dohodnutém termínu ke konci května 2021. Za provedou stavbu prodloužení vodovodního řadu firma vyúčtovala 9.557.404,- Kč a tím obci Křimice ušetřila více než 2,5 miliónu korun českých. K dnešnímu dni má smlouvu na dodávku pitné vody dalších nových 24 majitelů křimických pozemků.

PostHeaderIcon Rekonstrukce distribuční soustavy v Křimicích

V Křimicích by zahájena obnova distribuční sítě (náhrada stávajícího vzdušného vedení) u kterého byla v roce 1976 provedena výměna vodičů. Většina podpěrných bodů, ale pochází z původní sítě, která je starší roku 1945. Tímto zdejší vedení patřilo k nestarším venkovním vedení nízkého napětí v Plzni. Délka nové kabelové trasy činí 3 207 m. Území dotčené rekonstrukcí energetické soustavy je vymezené ulicemi Učňovská, Průkopníků, K Nádraží, Prvomájová, Traťová, Vochovská, Kozolupská a Chebská.

Stavební práce pro stavebníka (ČEZ Distribuce a.s.) provádí společnost SEG s.r.o., v termínu od 4.3.2021 do 30.6.2021. Současně s pokládkou kabelového vedení, byly do společného výkopu uloženy chráničky pro optické kabely internetové sítě spolku PilsFree z.s.

Uživatelé budou postupně připojováni na nové rozvody do konce září 2021 a někteří zájemci se budou moc připojit i na internetovou síť PilsFree.

Druhá fáze rekonstrukce rozvodů by měla proběhnout do poloviny roku 2022. Jednalo by se o území vymezené ulicemi Prvomájová, Květinová, Žitná a Chebská, Kozolupská, Vochovská.

PostHeaderIcon Sportovní hry ve školce

Ve středu 26.května pořádala Nadace sportující mládeže v křimické školce sportovní hry. Bohužel již druhým rokem kvůli vládním opatřením se nemohou pořádat masivně na atletickém stadionu ve Skvrňanech. Oblíbený žabák, maskot těchto her, se s dětmi přivítal, rozcvičil se s nimi a rozdělil je mezi připravené disciplíny. Předškoláci si vyzkoušeli přeskok, podlez, hod a skok do dálky, hod do koše a člunkový běh. I dnes platilo heslo, není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Sportu zdar!

PostHeaderIcon Konečně venku

4. 5. 2021

Žáci 1. ročníku OP Křimice se už nemohli dočkat, až si vyrazí po dlouhé době zasportovat a zahrát hry na hřišti. S velkou radostí si první hodinu Tv užili.

Mgr. Jana Krásná

PostHeaderIcon Tiché vzpomínání na světové války

V pátém městském obvodě Křimice se uskutečnila v pátek 23. dubna za velmi přísných epidemických pravidel vzpomínka na americké letce sestřelených letadel dne 25. dubna 1945 u Křimic a na oběti prvních a druhých světových válek. Květiny položili za město Plzeň primátor Martin Baxa, za městský obvod Křimice starosta Vít Mojžíš a místostarostka Marcela Wágnerová. Dále senátor Karpíšek, náměstek hejtmanky Ženíšek a za Velvyslanectví Spojených státu amerických v České republice podplukovník amerického letectva Radoslaw Rusek, zástupce Kanceláře pro obrannou spolupráci velvyslanectví. U pomníků v Křimicích se v průběhu oslav osvobození vystřídalo mnoho dalších spolků a organizací jako jsou zástupci Českého svazu letectví – Letci Plzeň z.s a Leteckého historického klubu den. J. Irvinga, nebo zástupci muzea gen.Pattona.

Na území Křimic byly za II.světové války sestřeleny dva americké bombardéry s deseti letci, kteří zahynuli při plnění válečných úkolů bombardování největší stále aktivní německé zbrojovky Škoda Werke.

PostHeaderIcon Pozvánka na divadlo v Křimicích

PostHeaderIcon Pozvánka: Vítání občánků

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner