Výpis aktualit v rubrice ‘Školy’

PostHeaderIcon Info pro rodiče budoucích prvňáčků

PostHeaderIcon Výzva rodičům dětí v MŠ

Omezení provozu školy

Ze závažných organizačních, technických a personálních příčin, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání, po dobu nouzového stavu, s ohledem na pandemické šíření a mutace coronaviru, soustavné naléhavé žádosti našich zdravotnických zařízení, které kolabují, bude provoz MŠ dočasně poskytován zaměstnaným rodičům, tak abychom předcházeli přenosu onemocnění v MŠ a provoz byl zachován pokud možno bez přerušení z důvodu karantény, či nedostatku personálního zajištění (viz Školní řád čl. VIII- přerušení či omezení provozu školy). Omezení docházky bude kompenzováno vrácením školného za dotčené měsíce leden-únor dle vývoje březen (podrobné informace zaslané všem na osobní e-maily dne 12.2.2021). Žádám rodiče aby respektovali Školní řád, případné dotazy či připomínky zasílejte ředitelce školy-kavalirovaji@mskrimice.plzen-edu.cz. Děkujeme za pochopení a ohleduplnost při řešení velmi náročného období, Jiřina Kavalírová a kolektiv

PostHeaderIcon Nový kompostér v mateřské škole

Již v jiném článku jsme vás informovali, že zastupitelé obce schválili finance na nákup kompostéru pro mateřskou školu. Kompostér Greengood GG-02 zrecykluje 5 kg kuchyňského organického odpadu včetně malých kostí během 24 hodin. Celý proces se skládá z působení unikátního druhu mikroorganismů, vysokých teplot a přístupu vzduchu. Kompostér se naplní přibližně za 14 dní, poté se vyjme velmi silný koncentrát, který se smíchá se zeminou a stává se z něho velmi kvalitní půda, z které opět vyroste nová zelenina. V křimické školce se tento kompostér poprvé rozběhl 1.února za odborného výkladu zaměstnance dodavatelské firmy Dekos R s.r.o.

PostHeaderIcon Advent na základní škole

Žáci 3. ročníku křimické základní školy zdobili v rámci výuky ve čtvrtek 3. prosince adventní věnce. Sice se zpožděním, ale o to s větším nasazením. Pod dozorem paní učitelky Ivany Kaslové vše dobře dopadlo a všechna děcka se mohla pochlubit krásnými výrobky. A také vám všem přejí krásné Vánoční svátky.

PostHeaderIcon Nová elektroinstalace v MŠ

Křimičtí zastupitelé odsouhlasili částku 500.000,- Kč na rekonstrukci silnoproudé elektrické instalace v mateřské škole v pavilonech A a C. Revizním technikem bylo několik let upozorňováno na nedostatky dle nových vyhlášek a tak se musely zrekonstruovat i rozvaděče a doplnit nové bezpečnostní prvky – proudové chrániče, které nelze nainstalovat na původní instalaci. Byla vybrána firma Pavel Morgenstern, která dodržela jasně daný termín do konce prázdnin a také zakázku 31. září odevzdala bez závad.

PostHeaderIcon Nové stromy a vodní čerpadlo

Ve středu 8.července městský obvod Plzeň 5 Křimice nechal osadit ve spolupráci s odbornou firmou Zahradnické služby Florián dvacet jedna stromů javorů a hlohů v ulicích obce. Byly vysázeny za zaschlé, nebo jinak poškozené stávající stromy. Většinu financí se získalo z dotace Fondu životního prostředí a výsadby se zúčastnily i děti z křimické mateřské školy. Zároveň zastupitelé MO5 schválili nákup nástavby na multikáru vodní nádrž s čerpadlem. Na základě povolení Povodí Vltavy můžeme vodu čerpat zdarma z řeky Mže. Tímto si sami zajišťujeme pravidelné zalévání stromů a keřů v obci.

PostHeaderIcon Investice, opravy, údržba

Mírná zima nám umožnila provádět drobné investice a opravy v naší obci. Koncem roku se podařilo dokončit schodiště a nájezd ze zámkové dlažby navazující na cestu na Horničce na křižovatce K Dolovu x Prvomájová. V lednu se zde namontovalo i ocelové zábradlí. Na Horničce se vyklestili a vyřezali náletové dřeviny a krásně se prosvětlil kostel Narození Panny Marie. Tímto se též zvýraznily dominantní stoleté duby okolo svatostánku. Hned vedle, mezi bývalým statkem a kostelem, se vybudovala pěší stezka vhodná i pro cyklisty. Povrch jsme opět zvolili z přírodního materiálu lupku. Tato část cesty umožňuje propojení mezi Vochovem a Křimicemi-Brůdkem, aniž by se muselo pokračovat po frekventované silnici na Vejprnice. V budoucnu by se v tomto místě měla vybudovat točna a konečná zastávka autobusu.

Nové sítě dostaly branky na malou kopanou na hřišti u hasičárny.

Ani ve školce jsme nezaháleli a na přání ředitelky se zlikvidoval dosloužilý, nyní již i nebezpečný vrbičkový tunel. Na řadu přišel další dětský prvek tak oblíbená mašinka s vagonkem, která prošla celkovou rekonstrukcí. V dubnu se můžou naši nejmenší školáci těšit na další nový dětský prvek. O tom ale psát teď nebudeme, to už by nebylo překvapení.

PostHeaderIcon Spolupráce ZŠ s ÚMO KŘIMICE

V pátek večer dne 24. 5. 2019 se někteří žáci našeho OP v Křimicích zúčastnili vystoupení na „Noci kostelů“. Na Horničce v Křimicích předvedli své recitační, pěvecké i hudební nadání, které bylo odměněno velikým potleskem a úsměvem na tvářích všech zúčastněných diváků.

Další vystoupení je čekalo v sobotu dne 8. 6. 2019 v podvečer na akci „Pláž“. Tentokrát se zúčastnila čtvrtina žáků z celého prvního stupně OP. Na začátku vystoupení děti zazpívaly píseň „Stromy“, která se dotýkala přímo otevření Pláže, na níž byly pokáceny ohrožené topoly a z nich vytvořena sochařská díla. V další části programu zazněly básničky o vodě a zvířátkách, které byly vybrané také tematicky. Žáci, kteří navštěvují kroužek Malého řemeslníka, se totiž podíleli na výrobě Velkého hmyzího domu ve spolupráci se SOUE a ÚMO, jenž je v areálu pláže umístěn. Na závěr jsme pro všechny přítomné připravili minidiskotéku, kde si všichni mohli zatancovat a užít si tu správnou atmosféru na pláži a nádherné počasí, které nás po celou dobu akce provázelo.

Šárka Sobotková

Vážení rodiče!

Chtěly bychom Vám touto cestou popřát krásné a klidné léto a pro ty, kteří se nedostanou letos k moři, přejeme, aby si co nejvíce mohli užít právě tu nově otevřenou odpočinkovou zónu, která Vám umožní s dětmi trávit čas v opravdu krásném prostředí.

Pedagogický sbor OP Křimice

PostHeaderIcon Poděkování dětem MŠ Křimice za báječnou reprezentaci

Křimice s kulturními akcemi opravdu nezahálí a ani letos si naše školka nenechala ujít příležitost ukázat své malé talenty.

Kde všude jsme byli vidět? Hned na podzim jsme se zúčastnili oslav 100. výročí naší republiky. Ve spolupráci s klubem seniorů jsme pak nacvičili divadelní představení o Zlatovlásce a zjara jsme bojovali o medaile na Sportovních hrách mateřských škol.

Děti z MŠ Křimice také nezapomněly písničkou a básničkou pozdravit naše nejmladší obyvatele na Vítání občánků MO Plzeň 5. Ochotně pak školku zastupovaly i na slavnostním otevření areálu nové pláže u řeky Mže. Na konci školního roku naši malí tanečníci rozhýbali celé Křižíkovy sady svou choreografií, kterou pilně trénovali spolu s lektory z portálu Kroužky.cz.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem účinkujícím i jejich rodičům za to, že ve svém volném čase pomáhali zpestřit křimické kulturní dění. A samozřejmě děkujeme i všem divákům, kteří našim šikulům přišli zatleskat a fandit.

.

Jiřina Kavalírová

PostHeaderIcon Křimičtí předškoláci na sportovních hrách

V úterý 21. května se na Městském atletickém stadionu ve Skvrňanech sešlo přes 500 dětí z 23 mateřských škol. Odehrál se zde 4.ročník Sportovních her pro předškoláky. Soutěžilo se v následujících disciplínách: skok daleký z místa, hod míčkem z místa, člunkový běh 4×6 metrů, podlézání a přeskakování překážky a závěrečná štafeta. Pro nesoutěžící děti byla navíc připravena řada doprovodných akcí. Křimické sportovce přišel podpořit i starosta obce Vít Mojžíš, ale asi fandil málo, protože naši nejmenší borci letos na medaile nedosáhli. A jak se říká: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Tak určitě to příště cinkne :-)

Akci pořádalo město Plzeň ve spolupráci s o.p.s. Pohyb a zdraví, partnerem je Nadace sportující mládeže.

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner