Výpis aktualit v rubrice ‘Školy’

PostHeaderIcon Robotická soutěž s křimickou ZŠ a SPŠD

1. ročník Robotické soutěže v Plzni

V pondělí dne 14. 5. 2018 jsme se se žáky 5. třídy – F. Ceplecha, V. Kouba, M. Psutka, F. Slepička, J. Šuchman a studenty SOUE elektrotechnického zúčastnili 1. ročníku Robotické soutěže v Techmánii v Plzni, kterou pro všechny zúčastněné pořádal Plzeňský kraj. Této soutěže se zúčastnilo 18 tříčlenných družstev ze základních škol a stejný počet družstev ze středních škol z celého Plzeňského kraje. Každá střední škola měla pod patronátem družstvo ze základní školy.
Cílem této soutěže bylo vyrobit z Merkuru pojízdného robota, naprogramovat ho tak, aby dokázal projet stanovenou dráhu a v cíli se zastavil. Vzhledem k tomu, že to byl opravdu první ročník a mnoho školáků a studentů se s programováním teprve seznamovalo, nebyla na startu nouze o úsměvné zážitky. Splnit podmínky soutěže se podařilo pouze třetině zúčastněných družstev.
Náš robot byl připraven na jedničku, v testovacích jízdách projel vždy stanovenou dráhu, ale při ostrém startu mu odešla jedna z nejdůležitějších součástek a nefungovala mu celá jedna strana. Ale chlapci to brali velice sportovně a užívali si soutěž plnými doušky. Velkým zážitkem byla pro ně prohlídka Techmánie.
Už nyní se těšíme na další ročník, kde budou muset roboti zvládnout cestu labyrintem.
Šárka Sobotková

PostHeaderIcon Zimní olympiáda v MŠ

I děti z křimické mateřské školy prožívaly zimní olympiádu aktivně. Vytvořily české družstvo a závodily mezi sebou ve třídě, venku na svahu a v tělocvičně zdejšího Sokola. Samozřejmě nechyběl ani olympijský oheň a medaile.

PostHeaderIcon Recitační soutěž

Ve středu 28. 2. 2018 se pět děvčat z OP Křimice zúčastnilo obvodního kola recitační soutěže. Děvčatům se účast v soutěži velmi povedla. V první kategorii si 3. místo vybojovala Terezka Marková ze 3. ročníku. Ve druhé kategorii děvčata obsadila obě postupová místa. 1. místo získala Lucie Tůmová z 5. ročníku a 2. místo Klárka Šlechtická ze 4. ročníku. Obě děvčata budou reprezentovat naši školu v okresním kole, které se bude konat 17. března 2018 od 10.00 h v internátech SOUE ve Skvrňanech.
Všem děvčatům za účast v soutěži moc gratulujeme a postupujícím budeme držet palce.
Šárka Sobotková

PostHeaderIcon Krmítka pro Křimice

Ve středu 7. 2. 2018 se děvčata z kroužku „Malý řemeslník“ setkala s panem Vítem Mojžíšem, starostou ÚMO Plzeň 5 – Křimice, aby mu předala krmítka pro ptáčky. Na výrobě krmítek se podílela společně s chlapci, kteří dokončují pro Křimice i ptačí budky. V nejbližší době budou také předány.

Kroužek „Malý řemeslník“ funguje na OP 15. ZŠ v Křimicích od října 2017 v rámci spolupráce se SOUE v Plzni, Vejprnická 56. Umožňuje žákům rozvíjet se po technické a manuální stránce pod vedením mistra odborné výuky. Všechny výrobky si odnášejí domů. Žáci mají kroužek zdarma včetně dopravy, kterou pro ně zajišťuje obec Křimice. O kroužek je veliký zájem. Už nyní se do něj hlásí noví žáci, kteří od září nahradí spolužáky páté třídy.

Šárka Sobotková

PostHeaderIcon Zprávy z ekotýmu OP Křimice – říjen 2017

Členové ekotýmu – Žaneta Dlouhá, Šárka Fořtová, Sophie Maciarzová, Jakub Šuchman, Lucie Tůmová, Laura Vopatová – na 1. schůzce připravili pro kamarády OP Křimice informační nástěnku.

Společně s ostatními spolužáky 5. ročníku se pustili do veršování o vodě. Básničky si můžete přečíst na šatně 3. a 5. ročníku. Jsou opravdu vyvedené. Zároveň ekotým vyzval všechny děti, aby se také pustily do veršování na téma „voda“.
Ivana Kaslová

PostHeaderIcon Podzimní slavnost ve školce

Ve čtvrtek 19.10.2017 se na zahradě mateřské školy konala podzimní slavnost „Dělání, dělání, podzimní smutky zahání“, na které si děti společně s rodiči vyzkoušely různé pracovní činnosti, které se budou v životě hodit. Návštěvnost byla velká, po splnění všech úkolů na děti čekala sladká odměna a na závěr jsme si opekli buřty, jablka a brambory.

PostHeaderIcon Ve školce se sportovalo

Starosta obce Vít Mojžíš a ředitel organizace Pohyb a zdraví Přemysl Švarc se dohodli, že opět zařadí tělovýchovný program Pohyb 1P do křimické školky. V úterý 17.10. si děcka mohla vyzkoušet svoji sportovní pohyblivost a motoriku pod profesionálním dohledem. Celý projekt míří především k rodičům a k jejich postojům kam by své ratolesti mohli sportovně nasměrovat.  Projekt Pohyb 1P se zaměřuje na zjištění pohybové úrovně předškoláků a snaží se v nich zábavnou formou povzbudit pozitivní vztah ke sportu.

PostHeaderIcon Křimičtí prvňáčci 2017/2018

PostHeaderIcon Poděkování ředitelky školky

Děkujeme vedení ÚMO Plzeň 5 Křimice za spolupráci a pomoc při zlepšování podmínek pro děti v místní mateřské škole v podobě finančního příspěvku na doplnění lehátek a matrací ke zkvalitnění relaxace a odpočinku dětí, zakoupení nových věšáků a dělících stěn do umýváren a sociálních zařízení k zajištění osobního prostoru dětí a dalších nároků krajské hygieny.

S radostí vítáme plánovaný záměr přestavby budovy MŠ, která by rozšířila možnosti pro realizaci vzdělávání a umožnila efektivní využívání různých forem vzdělávání. Také pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let bude třeba ve škole přijmout jistá opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, prostorových i materiálních podmínek, včetně přizpůsobení organizace jejich vzdělávání. S odloženou účinností od roku 2020 bude předškolní vzdělávání organizováno pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.

Zájem o MŠ je nadprůměrný, v letošním roce se k předškolnímu vzdělávání přihlásilo celkem 52 dětí na 22 volných míst, dvouleté děti nemohly být bohužel přijaty z kapacitních důvodů.

Děkujeme proto za vstřícnost a snahu dělat správné věci pro zajištění kvality vzdělávání v Křimicích a uspokojení všech zájemců o předškolní vzdělávání, těšíme se na další přínosnou spolupráci.

Jiřina Kavalírová Bc., ředitelka mateřské školy & kolektiv zaměstnankyň

PostHeaderIcon Návštěva křimických hasičů v MŠ

Dne 9.6. navštívili naši členové hasičské zásahové jednotky místní MŠ. Dorazili i se svou technikou Tatra Terrno a Renault Midlum, které dětem předvedli. K vidění bylo jak vybavení našich hasičských vozidel, tak i výstroj a výzbroj hasičů, která se používá při zásazích. Vzhledem k tomu, že se blíží čas prázdnin, tak jsme děti v rámci prevence upozornili na možná nebezpečí při různých hrách a pobytu v přírodě. K tomuto jsme využili naše zdravotnické vybavení, kde jsme dětem názorně ukázali jak se ošetřují možná poranění. Vzhledem k tomu, že bylo krásné slunečné počasí, tak si děti v závěru naší návštěvy zastříkaly z malých proudniček přímo z čerpadla hasičské cisterny. O osvěžení a dětskou radost se v horkém počasí postarala i vodní clona. Této akce se v dopoledních hodinách ve svém volném čase zúčastnilo celkem 7 hasičů našeho sboru.

Za SDH Křimice,
místostarosta
Luboš Vavřík

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner