Výpis aktualit v rubrice ‘Školy’

PostHeaderIcon Krmítka pro Křimice

Ve středu 7. 2. 2018 se děvčata z kroužku „Malý řemeslník“ setkala s panem Vítem Mojžíšem, starostou ÚMO Plzeň 5 – Křimice, aby mu předala krmítka pro ptáčky. Na výrobě krmítek se podílela společně s chlapci, kteří dokončují pro Křimice i ptačí budky. V nejbližší době budou také předány.

Kroužek „Malý řemeslník“ funguje na OP 15. ZŠ v Křimicích od října 2017 v rámci spolupráce se SOUE v Plzni, Vejprnická 56. Umožňuje žákům rozvíjet se po technické a manuální stránce pod vedením mistra odborné výuky. Všechny výrobky si odnášejí domů. Žáci mají kroužek zdarma včetně dopravy, kterou pro ně zajišťuje obec Křimice. O kroužek je veliký zájem. Už nyní se do něj hlásí noví žáci, kteří od září nahradí spolužáky páté třídy.

Šárka Sobotková

PostHeaderIcon Zprávy z ekotýmu OP Křimice – říjen 2017

Členové ekotýmu – Žaneta Dlouhá, Šárka Fořtová, Sophie Maciarzová, Jakub Šuchman, Lucie Tůmová, Laura Vopatová – na 1. schůzce připravili pro kamarády OP Křimice informační nástěnku.

Společně s ostatními spolužáky 5. ročníku se pustili do veršování o vodě. Básničky si můžete přečíst na šatně 3. a 5. ročníku. Jsou opravdu vyvedené. Zároveň ekotým vyzval všechny děti, aby se také pustily do veršování na téma „voda“.
Ivana Kaslová

PostHeaderIcon Podzimní slavnost ve školce

Ve čtvrtek 19.10.2017 se na zahradě mateřské školy konala podzimní slavnost „Dělání, dělání, podzimní smutky zahání“, na které si děti společně s rodiči vyzkoušely různé pracovní činnosti, které se budou v životě hodit. Návštěvnost byla velká, po splnění všech úkolů na děti čekala sladká odměna a na závěr jsme si opekli buřty, jablka a brambory.

PostHeaderIcon Ve školce se sportovalo

Starosta obce Vít Mojžíš a ředitel organizace Pohyb a zdraví Přemysl Švarc se dohodli, že opět zařadí tělovýchovný program Pohyb 1P do křimické školky. V úterý 17.10. si děcka mohla vyzkoušet svoji sportovní pohyblivost a motoriku pod profesionálním dohledem. Celý projekt míří především k rodičům a k jejich postojům kam by své ratolesti mohli sportovně nasměrovat.  Projekt Pohyb 1P se zaměřuje na zjištění pohybové úrovně předškoláků a snaží se v nich zábavnou formou povzbudit pozitivní vztah ke sportu.

PostHeaderIcon Křimičtí prvňáčci 2017/2018

PostHeaderIcon Poděkování ředitelky školky

Děkujeme vedení ÚMO Plzeň 5 Křimice za spolupráci a pomoc při zlepšování podmínek pro děti v místní mateřské škole v podobě finančního příspěvku na doplnění lehátek a matrací ke zkvalitnění relaxace a odpočinku dětí, zakoupení nových věšáků a dělících stěn do umýváren a sociálních zařízení k zajištění osobního prostoru dětí a dalších nároků krajské hygieny.

S radostí vítáme plánovaný záměr přestavby budovy MŠ, která by rozšířila možnosti pro realizaci vzdělávání a umožnila efektivní využívání různých forem vzdělávání. Také pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let bude třeba ve škole přijmout jistá opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, prostorových i materiálních podmínek, včetně přizpůsobení organizace jejich vzdělávání. S odloženou účinností od roku 2020 bude předškolní vzdělávání organizováno pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.

Zájem o MŠ je nadprůměrný, v letošním roce se k předškolnímu vzdělávání přihlásilo celkem 52 dětí na 22 volných míst, dvouleté děti nemohly být bohužel přijaty z kapacitních důvodů.

Děkujeme proto za vstřícnost a snahu dělat správné věci pro zajištění kvality vzdělávání v Křimicích a uspokojení všech zájemců o předškolní vzdělávání, těšíme se na další přínosnou spolupráci.

Jiřina Kavalírová Bc., ředitelka mateřské školy & kolektiv zaměstnankyň

PostHeaderIcon Návštěva křimických hasičů v MŠ

Dne 9.6. navštívili naši členové hasičské zásahové jednotky místní MŠ. Dorazili i se svou technikou Tatra Terrno a Renault Midlum, které dětem předvedli. K vidění bylo jak vybavení našich hasičských vozidel, tak i výstroj a výzbroj hasičů, která se používá při zásazích. Vzhledem k tomu, že se blíží čas prázdnin, tak jsme děti v rámci prevence upozornili na možná nebezpečí při různých hrách a pobytu v přírodě. K tomuto jsme využili naše zdravotnické vybavení, kde jsme dětem názorně ukázali jak se ošetřují možná poranění. Vzhledem k tomu, že bylo krásné slunečné počasí, tak si děti v závěru naší návštěvy zastříkaly z malých proudniček přímo z čerpadla hasičské cisterny. O osvěžení a dětskou radost se v horkém počasí postarala i vodní clona. Této akce se v dopoledních hodinách ve svém volném čase zúčastnilo celkem 7 hasičů našeho sboru.

Za SDH Křimice,
místostarosta
Luboš Vavřík

PostHeaderIcon Základní škola slavila narozeniny

15.ZŠ slavila v pátek 12.5. své dvacetiny. Jelikož i naše základka patří pod tuto největší školu v Plzni, oslavovali jsme společně v prostorách plzeňské Besedy školní akademií. Nabitý sál i nabitý program nabízel různá vystoupení včetně učitelského sboru převlečeného za „sestry v akci“. Sklidil samozřejmě největší aplaus. Ani křimičtí školáci se nenechali zahanbit a představili se ve dvou hudebních vystoupeních. Závěr vygradoval pěveckými soubory Berušek, Sluníček a skvělé Marielly, které zde pokřtily své první společné CD.

PostHeaderIcon Křimičtí předškoláci na sportovních hrách

II. ročníku Sportovních her mateřských škol 2017 se zúčastnilo 502 dětí z 25 plzeňských mateřských škol. Na atletickém stadionu ve Skvrňanech 16.5. nastoupili i nejmladší křimičtí sportovci v této sestavě: Šárka Fleišmanová, Lukáš a Ondřej Procházkovi, Maxim Kozak, Adéla Hofrajtová a Viktorie Houdková. Soutěžilo se v kategoriích hod míčkem do dálky, člunkovým běhu, skokem z místa, přeskoku a podlezu překážky a celý tým běžel štafetu. Letos se na medaile nedosáhlo jako v loni, ale určitě si to všichni zúčastnění, za krásného počasí, pořádně užili. Patronem a organizátorem těchto úspěšných her se stal olympionik Přemek Švarc. Křimický starosta, který přijel podpořit „své“ sportovce, věnoval školce vlajku s logem obce.

PostHeaderIcon Ve školce slavili Den slunce

Ve středu 3.5. v křimické mateřské škole oslavili Den slunce. Děti ve třídách i venku kreslily a vyráběly hezká a usměvavá sluníčka. Od paní učitelky se dozvěděly proč je slunce pro nás tolik důležité.
Jedním z hlavních důvodů proč vznikl tento den je význam sluneční energie pro planetu Země jakožto hvězdy která je nejblíže naší planety. Slunce nám dodává energii a probouzí vše živé. Jeho životodárnou sílu si připomínáme právě v tento dne, který je stanoven jako Den Slunce.

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner