PostHeaderIcon Poděkování ředitelky školky

Děkujeme vedení ÚMO Plzeň 5 Křimice za spolupráci a pomoc při zlepšování podmínek pro děti v místní mateřské škole v podobě finančního příspěvku na doplnění lehátek a matrací ke zkvalitnění relaxace a odpočinku dětí, zakoupení nových věšáků a dělících stěn do umýváren a sociálních zařízení k zajištění osobního prostoru dětí a dalších nároků krajské hygieny.

S radostí vítáme plánovaný záměr přestavby budovy MŠ, která by rozšířila možnosti pro realizaci vzdělávání a umožnila efektivní využívání různých forem vzdělávání. Také pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let bude třeba ve škole přijmout jistá opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, prostorových i materiálních podmínek, včetně přizpůsobení organizace jejich vzdělávání. S odloženou účinností od roku 2020 bude předškolní vzdělávání organizováno pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.

Zájem o MŠ je nadprůměrný, v letošním roce se k předškolnímu vzdělávání přihlásilo celkem 52 dětí na 22 volných míst, dvouleté děti nemohly být bohužel přijaty z kapacitních důvodů.

Děkujeme proto za vstřícnost a snahu dělat správné věci pro zajištění kvality vzdělávání v Křimicích a uspokojení všech zájemců o předškolní vzdělávání, těšíme se na další přínosnou spolupráci.

Jiřina Kavalírová Bc., ředitelka mateřské školy & kolektiv zaměstnankyň

Vlož komentář

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner