Výpis aktualit v rubrice ‘Školy’

PostHeaderIcon Děti vyrobily hmyzí domečky

Další „zakázku“ předaly křimickému úřadu děti z kroužku Mladý řemeslník při ZŠ. Tentokrát se jednalo o sedm krásných hmyzích domečků. Pan starosta Mojžíš dětem poděkoval a každého odměnil malou sladkostí. Poděkování patří samozřejmě i paní Šárce Sobotkové, která se o děti v kroužku velmi dobře stará. Hmyzí domečky budou opět instalovány, stejně jako před tím budky s krmítky, na území obce.

PostHeaderIcon Velký kulinářský úspěch pro ZŠ

PostHeaderIcon Šikovní křimičtí školáci

Soutěž Technika má zlaté dno
Sedmnáct týmů tvořených vždy dvěma žáky střední školy a dvěma žáky partnerské základní školy se sešlo 9. října 2018 v kinosále Středního odborného učiliště elektrotechnického Plzeň, Vejprnická 56, na soutěži „Technika má zlaté dno“, kterou letos opět vyhlásil Plzeňský kraj.
Úkolem soutěžních družstev bylo sestavení modelu vyprošťovacího vozidla ze stavebnic Merkur 8 a Boffin 750. Na toto náročné zadání měli účastníci časový limit 4 hodiny. K dispozici jim byl pomocný tým složený z pedagogů a žáků SOU elektrotechnického.
Na soutěž dohlížela hodnotící komise složená ze zástupců Krajského úřadu Plzeňského kraje, Západočeské univerzity v Plzni a Svazu průmyslu a dopravy, která soutěžícím přidělovala body podle předem stanovených kritérií.
Vítězové si pak z rukou zástupců Plzeňského kraje převzali diplomy a poukázky na nákup elektroniky v hodnotě 3.000 korun (1. místo), 2.000 korun (2. místo) a 1.000 korun (3. místo), ostatní účastníci pak dárkové tašky s upomínkovými předměty.
Naši školu reprezentovali dva žáci OP Křimice – Eliška Krejzová ze čtvrté třídy a Zdeněk Votava z páté třídy. Společně se žáky Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni utvořili tým, který obdivuhodným způsobem dokázal fungovat už od zahájení soutěže. Žáci se viděli poprvé v životě, ale to pro ně nebyla žádná překážka. Díky domluvě, spolupráci a koordinaci všech členů týmu se jim podařilo model složit a uchodit v daném časovém limitu. A i když naši žáci byli jednoznačně nejmladší ze všech žáků základních škol, neodradilo je to a se svými staršími spolužáky dosáhli na krásné třetí místo. Kromě třetího místa si oba odvezli ze soutěže i zvláštní cenu za šikovnost a manuální zručnost. Srdečně všem gratulujeme.
Šárka Sobotková

PostHeaderIcon Předškoláci měřili své dovednosti

V úterý 23.10. proběhla prověrka fyzické zdatnosti křimických předškoláků. S projektem Pohyb 1P přijíždí každoročně tým z Nadace sportující mládeže, který se zaměřuje na zjištění pohybových dovedností dětí předškolního věku a přispívá k iniciaci zájmu dětí o pohyb a sport. Zjišťování probíhá pro děti zábavnou a poutavou formou. Testy jsou uzpůsobené věku dětí. Projekt zároveň napomáhá vytvořit u dětí kladný vztah k pohybovým aktivitám. Na konci akce probíhá vždy vyhodnocení a povídání o úspěšných sportovcích.

PostHeaderIcon Křimická škola má elektromobil

V Křimicích se dnes slavnostně předal nový elektromobil zn.KIA Soul EV studentům a učňům Střední průmyslové školy dopravní. Nejen že tato škola je první v republice s tímto modelem auta, ale má i jako první v republice předmět s touto nejmodernější tematikou v automobilismu. K tomu navíc získali mnoho měřících zařízení a nástrojů. Jsem rád, že i křimičtí občané budou moci toto auto obdivovat a mít možnost se s ním projet. Kdy? Na oslavách 100 let republiky na Zámeckém náměstí v Křimicích 19.října 2018 od 16 hodin.

PostHeaderIcon Školka zahájila provoz

I křimická mateřinka zahájila oficiální školní sezónu v pondělí 3. září. Ale již 14 dní na konci prázdnin využili někteří rodiče možnost zde své dítě umístit. Letos se opět přihlásilo mnohem více dětí, než mohla školka kapacitně pojmout. Z přihlášených 55 se přijalo 23 dětí. Kritéria jsou všude stejná, trvalé bydliště v obci a dítě starší tří let. Mladší a mimo křimické děti se samozřejmě nedostali a bohužel i dalších 18 dětí z Křimic. Doufáme, že stavební povolení, které máme na nástavbu naší školky, se promění v příštím roce v realitu.

PostHeaderIcon Vítání prvňáčků v křimické základní škole

Letos nastupovali do škol žáci v pondělí  3.září. I v Křimicích se slavnostně vítali prvňáčkové v tento den a to rovnou 25 dětí. Třídní učitelka paní Kaslová přivítala jak děti, tak i rodiče. Jménem dětí poděkovala městskému úřadu za startovací balíčky v hodnotě 2.500,-Kč a představila novou zástupkyni ředitelky školy  paní Hurtovou, která bude navíc ještě vyučovat ve třetí třídě hudební výchovu. Na závěr starosta obce Vít Mojžíš popřál dětem mnoho zdaru, mnoho hodných kamarádů a pozval je na nejbližší kulturní a sportovní akce pro nejmenší. Na úplný závěr rozdal prvňáčkům psací pera se znakem Křimic. Po té už se mohla třídní učitelka věnovat dětem i přítomným rodičům.

PostHeaderIcon Vyřazení páťáků křimické ZŠ

Vyřazení dětí z pátého ročníku ZŠ v Křimicích se uskutečnilo ve středu 27.června. Jejich mladší spolužáci si pro ně připravili krátké kulturní představení a samotní „páťáci“ odprezentovali svoje pětileté dění na křimické škole. Po prázdninách většina školáků přechází na II. stupeň do Skvrňan a někteří na víceletá gymnázia. Naposledy se přišla rozloučit i zástupkyně ředitelky paní Čechová a pan starosta Mojžíš předal odcházejícím žákům pěkný model papírových vystřihovánek křimického Lobkowiczkého zámku.

PostHeaderIcon Vernisáž a výstava žáků ZUŠ Zámeček

V zasedací místnosti na obecním úřadu v Křimicích proběhla ve čtvrtek 7. června vernisáž žáků ZUŠ Zámeček. Po uvítání starostou obce Vítem Mojžíšem pronesl řeč k dětem i rodičům umělecký ředitel akad. malíř Jaroslav Šindelář. Příjemnou atmosféru vernisáže „dokreslila“ kapela Poitín.

Výstava mladých umělců potrvá do poloviny letních prázdnin 2018 v malé výstavní síni na ÚMO5.

PostHeaderIcon Děti z MŠ a ZŠ slavily na sokolovně

Na Mezinárodní den dětí  1. června zvou již poněkolikáté křimičtí sokolové děti z místní mateřské  a základní školy na fotbalové hřiště a do tělocvičny. Tam společně s učitelkami a se zástupci křimického klubu seniorů připraví různé soutěže. Letos přijeli i dobrovolní hasiči a předvedli dětem svoji výstroj a výzbroj. Pro předškoláky byl připraven ještě animační hudebně-pohybový program s animátorkou Culinkou. Protože děti již písničky znali předem, dokonale si tento program užily.

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner