Výpis aktualit v rubrice ‘Školy’

PostHeaderIcon Předškoláci měřili své dovednosti

V úterý 23.10. proběhla prověrka fyzické zdatnosti křimických předškoláků. S projektem Pohyb 1P přijíždí každoročně tým z Nadace sportující mládeže, který se zaměřuje na zjištění pohybových dovedností dětí předškolního věku a přispívá k iniciaci zájmu dětí o pohyb a sport. Zjišťování probíhá pro děti zábavnou a poutavou formou. Testy jsou uzpůsobené věku dětí. Projekt zároveň napomáhá vytvořit u dětí kladný vztah k pohybovým aktivitám. Na konci akce probíhá vždy vyhodnocení a povídání o úspěšných sportovcích.

PostHeaderIcon Křimická škola má elektromobil

V Křimicích se dnes slavnostně předal nový elektromobil zn.KIA Soul EV studentům a učňům Střední průmyslové školy dopravní. Nejen že tato škola je první v republice s tímto modelem auta, ale má i jako první v republice předmět s touto nejmodernější tematikou v automobilismu. K tomu navíc získali mnoho měřících zařízení a nástrojů. Jsem rád, že i křimičtí občané budou moci toto auto obdivovat a mít možnost se s ním projet. Kdy? Na oslavách 100 let republiky na Zámeckém náměstí v Křimicích 19.října 2018 od 16 hodin.

PostHeaderIcon Školka zahájila provoz

I křimická mateřinka zahájila oficiální školní sezónu v pondělí 3. září. Ale již 14 dní na konci prázdnin využili někteří rodiče možnost zde své dítě umístit. Letos se opět přihlásilo mnohem více dětí, než mohla školka kapacitně pojmout. Z přihlášených 55 se přijalo 23 dětí. Kritéria jsou všude stejná, trvalé bydliště v obci a dítě starší tří let. Mladší a mimo křimické děti se samozřejmě nedostali a bohužel i dalších 18 dětí z Křimic. Doufáme, že stavební povolení, které máme na nástavbu naší školky, se promění v příštím roce v realitu.

PostHeaderIcon Vítání prvňáčků v křimické základní škole

Letos nastupovali do škol žáci v pondělí  3.září. I v Křimicích se slavnostně vítali prvňáčkové v tento den a to rovnou 25 dětí. Třídní učitelka paní Kaslová přivítala jak děti, tak i rodiče. Jménem dětí poděkovala městskému úřadu za startovací balíčky v hodnotě 2.500,-Kč a představila novou zástupkyni ředitelky školy  paní Hurtovou, která bude navíc ještě vyučovat ve třetí třídě hudební výchovu. Na závěr starosta obce Vít Mojžíš popřál dětem mnoho zdaru, mnoho hodných kamarádů a pozval je na nejbližší kulturní a sportovní akce pro nejmenší. Na úplný závěr rozdal prvňáčkům psací pera se znakem Křimic. Po té už se mohla třídní učitelka věnovat dětem i přítomným rodičům.

PostHeaderIcon Vyřazení páťáků křimické ZŠ

Vyřazení dětí z pátého ročníku ZŠ v Křimicích se uskutečnilo ve středu 27.června. Jejich mladší spolužáci si pro ně připravili krátké kulturní představení a samotní „páťáci“ odprezentovali svoje pětileté dění na křimické škole. Po prázdninách většina školáků přechází na II. stupeň do Skvrňan a někteří na víceletá gymnázia. Naposledy se přišla rozloučit i zástupkyně ředitelky paní Čechová a pan starosta Mojžíš předal odcházejícím žákům pěkný model papírových vystřihovánek křimického Lobkowiczkého zámku.

PostHeaderIcon Vernisáž a výstava žáků ZUŠ Zámeček

V zasedací místnosti na obecním úřadu v Křimicích proběhla ve čtvrtek 7. června vernisáž žáků ZUŠ Zámeček. Po uvítání starostou obce Vítem Mojžíšem pronesl řeč k dětem i rodičům umělecký ředitel akad. malíř Jaroslav Šindelář. Příjemnou atmosféru vernisáže „dokreslila“ kapela Poitín.

Výstava mladých umělců potrvá do poloviny letních prázdnin 2018 v malé výstavní síni na ÚMO5.

PostHeaderIcon Děti z MŠ a ZŠ slavily na sokolovně

Na Mezinárodní den dětí  1. června zvou již poněkolikáté křimičtí sokolové děti z místní mateřské  a základní školy na fotbalové hřiště a do tělocvičny. Tam společně s učitelkami a se zástupci křimického klubu seniorů připraví různé soutěže. Letos přijeli i dobrovolní hasiči a předvedli dětem svoji výstroj a výzbroj. Pro předškoláky byl připraven ještě animační hudebně-pohybový program s animátorkou Culinkou. Protože děti již písničky znali předem, dokonale si tento program užily.

PostHeaderIcon Křimičtí předškoláci na Sportovních hrách

Třída Motýlků se zúčastnila 15.května Sportovních her mateřských škol na atletickém stadionu ve Skvrňanech.  Letos se soutěžilo v v těchto disciplínách: skok daleký z místa, hod míčkem z místa, člunkový běh 4×6 metrů, podlézání a přeskakování překážky a závěrečná štafeta. Pro nesoutěžící děti, které přijely pouze fandit, byla navíc připravena řada doprovodných akcí. Křimičtí nejmladší sportovci se umístili na skvělém pátém místě z celkového počtu 24 mateřských škol. Všechny týmy nakonec obdržely drobné ceny a diplomy.

PostHeaderIcon Robotická soutěž s křimickou ZŠ a SPŠD

1. ročník Robotické soutěže v Plzni

V pondělí dne 14. 5. 2018 jsme se se žáky 5. třídy – F. Ceplecha, V. Kouba, M. Psutka, F. Slepička, J. Šuchman a studenty SOUE elektrotechnického zúčastnili 1. ročníku Robotické soutěže v Techmánii v Plzni, kterou pro všechny zúčastněné pořádal Plzeňský kraj. Této soutěže se zúčastnilo 18 tříčlenných družstev ze základních škol a stejný počet družstev ze středních škol z celého Plzeňského kraje. Každá střední škola měla pod patronátem družstvo ze základní školy.
Cílem této soutěže bylo vyrobit z Merkuru pojízdného robota, naprogramovat ho tak, aby dokázal projet stanovenou dráhu a v cíli se zastavil. Vzhledem k tomu, že to byl opravdu první ročník a mnoho školáků a studentů se s programováním teprve seznamovalo, nebyla na startu nouze o úsměvné zážitky. Splnit podmínky soutěže se podařilo pouze třetině zúčastněných družstev.
Náš robot byl připraven na jedničku, v testovacích jízdách projel vždy stanovenou dráhu, ale při ostrém startu mu odešla jedna z nejdůležitějších součástek a nefungovala mu celá jedna strana. Ale chlapci to brali velice sportovně a užívali si soutěž plnými doušky. Velkým zážitkem byla pro ně prohlídka Techmánie.
Už nyní se těšíme na další ročník, kde budou muset roboti zvládnout cestu labyrintem.
Šárka Sobotková

PostHeaderIcon Zimní olympiáda v MŠ

I děti z křimické mateřské školy prožívaly zimní olympiádu aktivně. Vytvořily české družstvo a závodily mezi sebou ve třídě, venku na svahu a v tělocvičně zdejšího Sokola. Samozřejmě nechyběl ani olympijský oheň a medaile.

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner