Výpis aktualit v rubrice ‘Dění v obci’

PostHeaderIcon Vepřové hody a masopust

Již třetím rokem se spojují společenské akce dvou sousedních obcí. V Křimicích začnou dopoledne vepřové hody a odpoledne v Radčicích pokračuje masopustní program. V soboru 2.února se na nádvoří křimické sokolovny scházeli již půl hodiny před akcí nejen místní občané. V 10:00 zde začaly křimické vepřové hody s ukázkou domácí zabijačky. Práci pernareckých řezníků komentoval spíkr Zdeněk Fleišman starší a někteří diváci, hlavně ty nejmenší, viděli poprvé, jak se vlastně z prasete vyrábějí voňavé pochutiny.  V ukázce letos bylo viděno bourání masa a výroba jitrnic a jelítek, které si mohli přítomní na konci vepřových hodů zdarma ochutnat. K prodeji bylo ve stánku nabízeno spousta vepřových  pokrmů, které z pultu rychle mizelo. Stovky příchozích tvořilo neustálou frontu, ale čekání jim zpříjemňovalo doprovodné muzikantské duo harmonikář s vozembouchem. Starosta obce Vít Mojžíš rozdával masopustní čerstvé koblihy ( a to nebylo před volbami J )  a místní restaurace nabízela v pivním stánku Velikonoční speciál.

Povedená jarní akce pokračovala ve 14:00 v Radčicích, kam dorazili i křimičtí občané. Kdo měl masky, byl odvezen koňským povozem. V Radčicích začal masopust tradičně pohádkou, dále průvodem masek obcí a večer taneční zábavou.

PostHeaderIcon Křimický Zelmistr 2019

Tradiční soutěž o nejlépe naložené kysané zelí proběhla v restauraci Saracena v pátek 25.ledna. Poprvé byla soutěž zpřístupněna i veřejnosti, pro kterou byla přichystána ochutnávka mnoho kulinářských produktů samozřejmě se zelím. Mohli jste ochutnat polévku zelňačku, guláš segedín, zelné štrůdly, závitky, nebo placky. Místní majitelé zeláren nabízeli k ochutnání i zelné míchané saláty. Odborná a laická porota letos hodnotila ze 14 soutěžních vzorků. Jako vždy se hodnotil vzhled, vůně(či zápach) a chuť kysaného zelí.  A jak to letos dopadlo? Na třetím místě se umístil vítěz minulého ročníku Pavel Denk, na druhém místě byly se stejným počtem bodů pánové Vladimír Elias a Bronislav Forejt a křimickým Zelmistrem se stala Anna Dobrá. Všichni dostali medaile, diplomy a věcné ceny. Starosta obce předal vítězce originální pohár vyrobený pouze pro tuto soutěž moderní technologií 3D tiskárnou. Po celou dobu soutěže hrála k poslechu a tanci country kapela Soumrak a přítomní odcházeli až v pozdních nočních hodinách.

PostHeaderIcon Tříkrálová sbírka v Křimicích

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům se ji podařilo uspořádat už posedmnácté. A tak tři králové přišli i do Křimic. Navštívili zdejší školy a zavítali i na místní úřad. Sestry ze Selesianského střediska z Křimické zahrály a zazpívaly koledu a paní Mašlová požehnala práci úředníkům a všem posvěcenou křídou vypsala iniciály všech králů K+M+B na obruby dveří. Odměnou jim byl finanční příspěvek na charitu.
V roce 2018 se v celé republice vybralo 114 milionů z toho plzeňská Městská charita vybrala 721.000,- Kč. Z celkového výtěžku se 65 % vrací Charitě, která koledování v regionu zaštítila, 15 % využívá na své projekty diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky.

PostHeaderIcon Novoroční pochod

První křimickou akcí v roce je Novoroční pochod pořádaný Klubem seniorů. Letos se startovalo ve 14:00 z Radčic od domu na křižovatce V Radčicích a Ke Kyjovu. Zde si přítomní turisté popřáli šťastný nový rok a vyrazili směr kyjovská kaplička, kde se tradičně všichni zvěčnili ve fotoaparátu pana Ludvíka Hladíka. Letos na fotce napočítáte třicet pět účastníků tohoto pochodu. Pokračovalo se dále po nové cyklostezce mezi Radčicemi a Malesicemi. Tam bylo možné nahlédnout do místního kostela. Pak už následovala turistická cesta kolem řeky Mže směrem do Křimic. Byla po dešti dosti zabahněná, ale nikomu to nevadilo. Cestou bylo k vidění mnoho stromů ohlodaných od místních bobrů. Cíl pochodu byl v Křimicích u restaurace „U Mže“. Zde si každý, kdo nejel dále autem, připil na šťastný nový rok sladkou griotkou. Po té už nikomu nebyla žádná zima :-)

PostHeaderIcon Koncert a mše v zámecké kapli

Předvánoční koncert České mše vánoční v podání pěveckých sólistů  plzeňského divadla J.K.Tyla se uskutečnil v zámecké kapli Povýšení Svatého Kříže v pátek 21.prosince. Na druhý den byla ve stejné kapli sloužena předvánoční mše svatá za účasti křimického kněze p. Igora Bibka, kterého doprovázela na varhany paní Elisabeth Lobkowiczová. Součástí obou akcí byla výstava obrazů s vánoční tématikou od dětí z výtvarného kroužku Skřítek při Střední soukromé umělecko-průmyslové školy Zámeček.

PostHeaderIcon Zpívání koled na Horničce

Kostel na Horničce rodiny Lobkowiczů se zcela zaplnil na Štědrý den ve 14:00 při tradičním zpívání koled. Lidé přicházeli nejen z Křimic, ale i ze sousedních Vejprnic, Vochova a Radčic. U vchodu dostali všichni texty písní koled a čokoládový penízek pro štěstí. Po zahájení a přivítání starostou obce panem Vítem Mojžíšem, požehnal všem farář p.Igor Bibko. Po té následovalo několik vánočních písní v podání sólistů plzeňského divadla J.K.Tyla v čele s paní Stáňou Topinkovou, která celou akci uváděla. Závěrem si všichni zazpívali tradiční české lidové koledy. Po skončení akce si mnozí připálili Betlémské světlo a před kostelem si stačili ještě popovídat u teplého svařeného vína. Poděkování patří nejen majiteli kostela za umožnění této akce, ale i členům kulturní komise MO5 za její přípravu.

PostHeaderIcon Slavnostní výsadba stromů

I Křimice se zapojily do celorepublikové akce slavnostní výsadby pamětního stromu k výročí 100 let od vzniku samostatné Československé republiky. Křimický úřad zakoupil symbolických deset stromů lípy srdčité = deset dekád republiky. Dvě lípy byly zasazeny 26.října na konci Tlumené ulice u kamenného obelisku soutoku řeky Mže. Zde zahájil slavnost pan starosta Mojžíš krátkou řečí o významu výsadby a pár vět o samotných stromech. Jeden strom vysadili členi zdejšího Klubu seniorů a druhý strom pomohly vysadit děti z mateřské školy. Ty ještě přidaly krátkou básničku a všichni společně na závěr aktu si zazpívali státní hymny Čechů i Slováků. Dalších 7 stromů se vysadilo podél Plzeňské ulice v areálu sokolovny a poslední desátá lípa je umístěna u cesty k Brůdku v Třešňovce vedle křížku. Tam se umístila i dřevěná lavička.

PostHeaderIcon Budování na konci roku

Na budoucím odpočinkovém místě „Na pláži“ se stále pracuje. Momentálně se nashromáždili stavební kameny pocházejících převážně ze starých ubouraných objektů na Křimickém náměstí. Tímto děkujeme majitelům a dárcům tohoto materiálu a to jmenovitě panu Janu Jamrichovi a panu Martinovi Otáskovi. Ostatní kameny jsme získali též zdarma ze skladu Správy veřejného statku. Z tohoto materiálu se začalo budovat dle plánů přírodní ohniště. V těsné blízkosti mezi radčickým dřevěným mostem a křimickou sokolovnou se dobudovává tzv. kolejová cesta z betonových kvádrů. Měla by lépe sloužit turistům, cyklistům i zemědělské technice. Dle příznivého počasí by se stavba měla předávat do konce roku 2018.

PostHeaderIcon Rozsvícení vánočního stromečku

Slavnostní rozsvícení stromečku proběhlo v Křimicích za deštivého počasí na první adventní neděli 2. prosince. V 16:30 byla slavnost zahájena sborovým zpěvem žáků ze zdejší základní školy. Deset minut před samotným rozsvícením pozdravil přítomné křimické občany starosta obce Vít Mojžíš, který požádal o několik slavnostních duchovních vět pátera Igora Bibka. Přesně v 17:00 rozsvítila krásně nazdobenou jedličku nejstarší přítomná občanka paní Mainzerová (94) a rozeznělo se 100 keramických zvonečků, které se zde prodávaly. Skoro čtyřicetiletá jedlička pochází ze Žitné ulice, kterou zasadil pan Čečil a strom již ohrožoval balkony a fasádu bytového domu. Poté následovalo další hraní a zpívání v podání mládeže Salesianského střediska z blízkých Skvrňan. Pod stromečkem se objevili slámové jesličky a slámový anděl, které byli vyrobeny na Křimickém Slámování. K mání byl i obecní kalendář pro rok 2019, který byl v duchu historických pohlednic a fotografií a prodával se za 100,-Kč. Zaměstnanci úřadu a křimičtí zastupitelé u stromečku rozlévali zdarma svařené víno, čaj a medovinu. Café Vážka a restaurace Sára nabízely vánoční cukroví, perníčky a koláčky. I přes nepříznivé počasí to bylo hezké shledání křimických občanů v adventní době.

PostHeaderIcon Z Křimic na nový autobusový terminál

Nový autobusový terminál v Plzni přinese změny v MHD
Dvě autobusové linky začnou jezdit až k nádraží. Terminál začne fungovat s novým jízdním řádem 9. prosince.
Linky 35 a 57, které zajíždějí do okrajových obvodů Malesice a Křimice a mimo hranice Plzně do Města Touškova, začnou jezdit na nový autobusový terminál vedle vlakového nádraží. Teď končí na zastávce U Ježíška. Ta je od nádraží vzdálena a bez zázemí pro řidiče.
Na novém terminálu Šumavská budou končit linky příměstských autobusů přijíždějících do Plzně od Bílé Hory, Doubravky a Slovan. Je napojen na podchody k vlakovému nádraží. Zrychlí se přestupy mezi vlaky, veřejnou a městskou dopravou.
Petra Janů
Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner