Výpis aktualit v rubrice ‘Dění v obci’

PostHeaderIcon Den seniorů v Křimicích

Dne 24. 6. pokračoval program Křimického Kulturního Léta tradičním dnem seniorů. V 09,00 hod. byl sehrán turnaj v minigolfu v areálu rest. U Mže mezi místními seniory a domažlickou taneční skupinou Hanka. Z turnaje a celého dne se bohužel omluvili zástupci z německé strany. Zahájení tohoto dne byla přítomna náměstkyně primátora pí. Eva Herinková a starosta obvodu p. Vít Mojžíš. Celému turnaji kralovali křimičtí senioři, kteří obsadili první tři místa. Vítězkou se stala  pí. Miloslava Hauerová, na druhém místě pí. Ludmila Vavříková a třetí místo obsadil jejich kolega p. Štuksa. Odpolední program začal ve 14,00 hod. a vyplnily jej soubory, které jezdí na tento den do Křimic každým rokem – taneční soubor Hanka z Domažlic…… Po vystoupení souborů po celý zbytek odpoledne hrála v Křimicích velmi oblíbená dechová kapela „Amátovka“ ze Stříbra se zpěvačkou pí. Zlatou Kráčmerovou. Celým odpolednem provázel mluveným slovem moderátor těchto akcí p. Zdeněk Fleišman.

PostHeaderIcon Úspěch na mezinárodních hrách

Lví podíl na vítězství v Mezinárodních sportovních hrách seniorů měla i seniorka z Křimic paní Zdeňka Melicharová. Paní Zdeňka se do mužstva Plzeňského kraje nominovala o pár měsíců dříve v městské soutěži. Letos se tyto hry uskutečnily 11.července, poprvé v Plzni a to na atletickém stadionu ve Skvrňanech. Některé disciplíny se odehrály přímo na stadionu a některé byly přesunuty kvůli dešti do blízkých tělocvičen. Těchto her se zúčastnilo 20 družstev z toho 5 ze zahraničí. Podpořit naší sportovkyni přijeli nejen senioři, ale i starosta z Křimic.

PostHeaderIcon Noc kostelů 2017

Mezinárodní akce Noc kostelů se letos uskutečnila v pátek 9.června. V Křimicích se otevřely kaple Povýšení sv. Kříže na zámku a kaple Narození Panny Marie na Horničce. Program zajišťoval městský obvod Plzeň 5 – Křimice, jmenovitě starosta obce a tajemník úřadu. Ve spolupráci se sestrami řádu sv.Josefa uspořádali koncert duchovní hudby v podání hudebního seskupení Musica Amica, Salband a sólistky Marušky Nocarové. Návštěvníci se dozvěděli o historii kaple a mohli ochutnat pravé mešní víno. Tento den vystavovali své tematické obrazy studenti místní Střední soukromé umělecko-průmyslové školy Zámeček.

PostHeaderIcon Rock fest Křimice 2017

Na letošním Rock festu konaném 7.7. v areálu „U Mže“ se představily školní kapely Divoký víno a Toxic Paradise. Organizátor městský obvod Plzeň 5 Křimice právě na tomto festivalu umožňuje mladým kapelám si „otrkat růžky“. Jako hlavní host byla populární zpěvačka Bára Zemanová s kapelou známá též s televizní Super star. Krásný hlas a výborný zvuk kapely zhatil po půlhodině velký liják s kroupami. Posluchače to ale neodradilo a zůstali alespoň posedět dlouho do noci v příjemné atmosféře restaurace za alespoň hudby reprodukované. Děkujeme štamgastům a personálu restaurace „U Mže“ za jejich letošní bleskovou výpomoc.

PostHeaderIcon Waldemar v Křimicích

Dne 23. 6. V 19,00 hod. se konal v zámeckém parku koncert Vladimíra Waldy Nerušila a kapely Malevil band s názvem „Waldemar Matuška“ revival.

Od 21,30 hod. se v zámeckém parku promítal film „Jak se zbavit nevěsty“ – česká komedie.

PostHeaderIcon Rybářský den

Dne 15. 7. od 14,00 hod. se uskutečnil v areálu rest. U Mže tradiční rybářský den. Akci, kterou pořádali členové MO ČRS pod záštitou KKL se zúčastnilo 28 soutěžících. V odpoledních hodinách ryby příliš nebraly, přesto vítěz p. Marcel Doležal nachytal 7 ryb o celkové délce 301 cm, druhý v pořadí p. František Zapoměl 4 ryby o celkové délce 145 cm a na třetím místě závod ukončil p. Michal Polák s výsledkem 4 ryby o délce 138 cm. Na prvních 10 soutěžících čekaly hodnotné ceny s rybářskou tématikou. Při drué části závodu byly pro děti uspořádány různé atrakce. Největší oblibě se těšilo malování na obličej, hodně dětí bylo u nafukovacího skákacího hradu. Po závodech odpoledne zpestřilo vystoupení členů místního kynologického klubu. Ti se pochlubili dovedností svých pejsků nejen v agilitě, ale bylo předvedeno i zadržení pachatele. Večer pro přítomné hrála k poslechu a tanci tradičně skupiny „Kyseliny“. Pro přítomné návštěvníky bylo připravené občerstvení, kde mj. se prodávaly i uzené a smažené ryby. Pro žíznivé návštěvníky byly k dispozici dva venkovní stánky s nápoji a uvnitř skvěle fungovala restaurace pod dohledem nájemce p. Michala Bureše. Odpoledni přálo počasí a návštěvníci si poseděli do pozdních nočních hodin.

PostHeaderIcon Extraband v Křimicích

Dne 28. 7. v 21,00 hod. se v místní sokolovně konal již tradičně rockový koncert skupiny Extra Band revival. Za hezkého počasí přilákal stovku fanoušků této rockové legendy.

PostHeaderIcon Vítání občánků

Dne 27. 8. v neděli v odpoledních hodinách se konalo tradiční „Vítání nových občánků“. Vítání proběhlo od 15,00 hod. v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice. Rodiče s dětmi přivítala zastupitelka obvodu pí. Marcela Wagnerová, která měla i úvodní krátké slovo. Děti z mateřské školy všem přítomným přednesly krátkou básničku a zazpívaly několik písniček. Poté starosta obvodu p. Vít Mojžíš pronesl krátkou řeč, po které následoval podpis do pamětní knihy a předání pro každou maminku kytičku a malý dáreček pro malého občánka. Pro zájemce bylo opět možno se vyfotit nejen sami, ale i s přítomnými rodiči a prarodiči.

PostHeaderIcon Neckyáda 2017

Dne 19. 8. 2017 od 14,00 hod. byla uspořádána v rámci KKL tradiční akce místních rybářů – Neckyáda 2017. Byl to již 17.ročník a startovalo se opět od malesického jezu. Letos se přijel podívat i nejvyšší představitel státu prezident Miloš Zeman. Přijel v Superbu s majáčkem a jeho ochrankou. Jeho nafukovací člun nikdo nepřehlédl. Všichni se hned připojili k dalším plavidlům na řece Mži. Celkem jich bylo devět a diváci hlasovali pro nejlepší nápad. Letos to byli opět borci z Malesic, kteří vyrobili pohyblivý plzeňský kolotoč. Druhý skončil sám pan prezident a třetí doplula pirátská rodina. Celou akci moderoval a vyhlášení zajistil Míla Štorkán společně se starostou obce Vítkem Mojžíšem. V pozdním odpoledni a nastávajícím večeru k tanci a poslechu hrálo hudební duo „Kyseliny“. Zábava trvala do pozdních nočních hodin, neboť počasí se umoudřilo a bylo i poměrně teplo. V areálu byl připraven i doprovodný program – malování na obličej a různé hry pro děti. O občerstvení nejen hladových, ale i žíznivých návštěvníků akce se skvěle postaral p. Michal Bureš – nájemce rest. U Mže.

PostHeaderIcon Oprava komunikace před školou

Na náměty občanů z Učňovské ulice, se nechala opravit část plochy před parkovištěm střední dopravní školy. Již dlouho se dohadovalo, kdo má tento kousek opravit (vlastník je Plzeňský kraj, správce pozemku zase škola). A nadále se zde seniorům špatně chodilo. Nakonec starosta obce Mojžíš vyjednal od Správy veřejného statku pomoc a v dnešních dnech by měla být rozbitá plocha opravena.

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Křim. Kulturní Léto
První část Ad Square
Křim. Kulturní Léto
Druhá část Ad Square
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner