Výpis aktualit v rubrice ‘Dění v obci’

PostHeaderIcon Nové hřiště v Křimicích

Konečně jsme se dočkali. V úterý 9.května se v Křimicích v Žitné ulici otevřelo nové multifunkční hřiště. Na jedné straně se nachází zázemí pro naše nejmenší občánky, jako jsou velký prolézací dřevěný hrad se skluzavkou, pískoviště, houpačky, mnoho laviček a dva stolky. Na druhé straně je zabudována soustava různých ramp pro posilování. Hřiště je navíc oplocené a v rohu je pítko s pitnou vodou. V 17:00 slavnostně přestřihl pásku starosta obce Vít Mojžíš spolu s pozvanými hosty, s plzeňským radním pro sport Petrem Chvojkou, předsedou sportovní komise města Plzně Mgr. Michalíkem a ředitelem Správy veřejného statku Ing.Sterlym. Starosta Mojžíš poděkoval i bývalému radnímu pro sport Michalu Dvořákovi, s kterým se právě před rokem na tomto místě sešel, připravil projekt a získal dotaci pro street work-outové prvky. Velký dík patří samozřejmě i křimickému zastupitelstvu, které tento projekt též podpořilo finančně. Slavnostního otevření se zúčastnilo mnoho lidí a hlavně nedočkavých dětí. V chladnějším počasí se rozdávala teplá káva a čaj, dětem navíc i sladká čokoládka. Byl to krásný pohled na plné hřiště hrajících se šťastných dětí. Zahájení se zúčastnili borci skupiny Workout Kings Plzeň, kteří předvedli jak si počínat na posilovacích rampách a za to sklidili velký potlesk. Celým odpolednem provázel slovem moderátor Zd.Fleišman st.

PostHeaderIcon Na zámku se šermovalo

V sobotu 22.4. u příležitosti setkání křimických občanů u pomníků světových válek se otevřely mimořádně dveře zdejšího Lobkowiczkého zámku. Provádělo se v dobovém přestrojení a tajemný mnich v každé místnosti pohovořil krátce z historie tohoto zámku. Nechyběly ani krátké scénky, které se vyhrotily až do šermířské bitky. Na konci prohlídky ve velkém sále dokonce zakročil i člen Lidových milic, který zabavil tento zámek na dlouhá léta ve prospěch škodovácké učňovské mládeže. Všem se tyto prohlídky líbili a ochotníci Harcíři z Rokycan sklidili vždy velký potlesk.

PostHeaderIcon Vzpomínky na hrdiny byly deštivé

V sobotu 22.dubna za chladného a deštivého počasí se sešli křimičtí občané k pomníkům I. a II. světové války a k pomníku amerických letců.
Ceremoniál tradičně zahájily mažoretky za doprovodu velkého dechového orchestru Chválenická. Po představení vzácných hostí předal pan tajemník Městského obvodu Plzeň-Křimice Mgr. Plochý slovo panu starostovi Vítu Mojžíšovi, který všechny přítomné pozdravil a letos vzpomenul kromě jiných i na křimické sokoly a jejich útrapy v těchto těžkých chvílí. Závěrem připomenul, že i když žijeme v době historicky nejzdárnější, nemusí trvat věčně. Po té se u mikrofonu vystřídali s proslovy náměstkyně primátora paní Herinková, poslanec parlamentu ČR Marek Ženíšek a plukovník armády Spojených států pan Wootan. Po té orchestr zahrál národní hymny České republiky a Spojených států amerických. Následně za letu třech letadel, které symbolizovaly spadlá americká letadla na území Křimic, vzácní hosté pokládali květiny ke všem pomníkům obětí největších válek. Čestnou stráž drželi členi Čsl.obce legionářské, historická Lobkowiczká garda, piloti US.army, strážníci Městské policie a křimičtí hasiči. Závěr patřil žákům křimické základní školy, když zazpívali všem krásné písničky. Nechybělo ani setkání členů Military car clubu a vysloužilých pilotů Čsl.armády. Pietního aktu se tradičně účastní zastupitelé obce i města, starostové a místostarostové okolních obcí a zástupci krajské rady Plzeňského kraje. V tento den byla na úřadě městského obvodu otevřena výstava „Svoboda nebyla zadarmo“, která bude ve výstavní síni k vidění až do konce května.

PostHeaderIcon Velikonoční mše v zámecké kapli

Na Velikonoční pondělí 17.4. se sešli křimičtí do zámecké kaple, kde si připomněli největší křesťanskou událost zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Mši svatou sloužil páter Verčimák. Starosta obce Mojžíš při odchodu popřál všem hezké svátky a každou ženu „vyšupal“ velikonoční pomlázkou. Kaple byla slavnostně vyzdobena čerstvými rozkvetlými květinami a tak se zdálo, že na největší křesťanský svátek přivítáme jaro. Opak byl pravdou a druhý den v Křimicích skoro celý den sněžilo.

PostHeaderIcon Velikonoce na křimickém zámku

Na Velký pátek 14.dubna uspořádal Městský obvod Plzeň 5 – Křimice ve spolupráci s Lobkowiczkým zámkem akci „Velikonoce na zámku“. Ve velkém sále probíhala výroba kraslic, perníčků či jiných velikonočních dekorací. Na nádvoří si mohli návštěvníci této akce vyzkoušet uplést velikonoční pomlázku. Byl zde i prodej pletených košíků, krmítek, řehtaček, dětských dřevěných hraček, nebo i medu a medoviny. Velký úspěch měl i stánek s tradičními velikonočními pokrmy jako jsou bochánky, jidášové a tradičně pro Křimice zelné placky a zelný štrůdl. Ten si zde na místě mohl každý vyrobit dle vlastní své chuti. Na chodbách zámku byla k vidění výstava obrazů a výrobků s velikonoční tématikou od křimických žáků MŠ, ZŠ a kroužku Skřítek zdejší umělecké školy Zámeček. Součástí této povedené akce byla prohlídka zámeckých interiérů, zámecké kaple a hodně žádaná byla návštěva zámecké věže s nádherným výhledem nejen na Křimice, ale i na Plzeň a okolní obce. Po celou dobu všem návštěvníkům vyhrávala známá a skvělá lidová kapela Plzeňský MLS.

PostHeaderIcon Kontrola dětských hřišť v Křimicích

Strážníci kontrolovali dětská hřiště s dopadovými plochami a pískoviště, jestli tam nejsou poházené nebezpečné předměty. Důkladnou kontrolou tentokrát prošla místa v částech Křimice.

Za účasti předních představitelů městské části se vydali v úterý všichni na místa, kde můžete potkat nejčastěji hrající se děti. K hledání nebezpečných předmětů byl využit detektoru kovu, který byl zakoupen MO Plzeň 1 a pro tento účel byl zapůjčen i s obsluhujícím strážníkem z obvodní služebny Lochotín. S pomocí detektoru se pro tentokrát podařilo odhalit díly hliníkových obalů, zrezivělé části šroubků nebo drátky a jiné. Při kontrole těchto míst nebyly nalezeny žádné injekční stříkačky ani jiný infekční materiál. Kontrolovala se pískoviště mezi obecními domy v Prvomájové ulici a na hřišti u hasičárny.

Jana Pužmanová
Tisková mluvčí MP Plzeň

PostHeaderIcon Křimická 8 má nového rekordmana

V sobotu 8.dubna za ideálního počasí se uskutečnil II.ročník běhu „Křimická 8 a dětská 2″. Na čtyřiačtyřicet závodníků od 2 do 57 let vyběhlo na tři trasy. Nejmenší závodníci do 5 let si to rozdali na fotbalovém hřišti a všichni obdrželi účastnický list a sladkost. V kategoriích žáků (2 km) kralovali do 10 let Filip Sýkora a Veronika Votavová, do 15 let Lukáš Krpata a Sofie Maciarzová. Hlavní soutěž na 8 km vedla podél řeky Mže z křimické sokolovny do obvodu Plzeň3 „Na Jíkalce“ a zpět přes radčická luka do křimické sokolovny. V kategorii do 39 let  zvítězil Jan Pašek a Jana Fantová i se psem. Traťový rekord padnul až v kategorii do 59 let, který v čase 30:39 zaběhnul Jaroslav Šmíd, ve stejné kategorii žen zvítězila Zlata Lukášková. Všichni nejúspěšnější získali medaile, diplomy a věcné ceny. Absolutní vítězové si odnesli navíc zlaté věnce z rukou starosty obce a sokola Víta Mojžíše a po celou dobu závodu moderoval tradičně Zdeněk Fleišman. Poděkování samozřejmě patří i ostatním členům pořadatelského týmu tohoto závodu.

PostHeaderIcon 9.společenský ples v Křimicích

V sobotu 26.března v nově vymalovaném sálu místní sokolovny se konal tradiční společenský ples pořádaný Městským obvodem Plzeň 5 – Křimice. K tanci a poslechu hrál osvědčený devítičlenný taneční orchestr Epigon Honzy Krčka. Více než čtyřicet, převážně křimických, firem a živnostníků přispělo na velmi bohatou tombolu. Letos si dárek odneslo na dvěstědvacet zúčastněných tohoto plesu. Hlavní ceny byly losovány o půlnoci a ti nejšťastnější si odnesli vrtačku, televizi, nebo benzinovou sekačku. Během plesu byly vyhlášeni tři nejúspěšnější v soutěži „O nejlépe naložené zelí“. Letos na třetím místě skončil pan Miroslav Šlajs, druhá byla zelárna Lobkowicz a prvenství obhájila paní Milena Mašlová. Všichni obdrželi diplomy, poháry a drobné hodnotné ceny. Doprovodný program letos zajišťovaly dvě sportovní skupiny a to první Vem Camara Capoeira Plzeň, která představila brazilský bojový tanec a druhá Workout Kings Plzeň, kde svalnatí borci zacvičili na hrazdě a zpropagovali nové Street workoutové hřiště v Křimicích. Společenského plesu se v posledních letech častěji účastní i starostové a místostarostové z ostatních městských obvodů a sousedních obcí. Letos se jich sešlo sedm a to z Plzně3, Lhoty, Radčic, Malesic, Vochova a samozřejmě i z Křimic. Celým večerem doprovázel ples mluveným slovem zdejší moderátor Zd.Fleišman.

PostHeaderIcon Divadlo Spodina v Křimicích

Divadelní spolek Spodina, sídlící ve známém plzeňském divadle Dialog, vystoupil v pondělí 13.3.2017 v křimické sokolovně. Sedmdesát diváků na konci komediálního představení „Výchova slečny Rity“ několikrát vyzvalo potleskem herce před oponu. Skvělý dialog ztřeštěné studentky a znuděného profesora v podání Bronislava Kotiše a Olgy Ženíškové rozesmávalo hlediště po celou dobu představení. Režii zajišťoval umělecký šéf divadla Jakub Zindulka.

PostHeaderIcon Maškarní plesy v Křimicích

Křimice jsou známy svými maškarními plesy. První se letos uskutečnil ve čtvrtek 23.2. v salónku hotelu York a byl to Maškarní rej seniorů. Ti se kromě perfektních masek prezentují i svým ochotnickým divadelním vystoupením. Letos si připravili scénku „Cesta z Křimic do Ameriky“. S touto hrou se prezentovali naši nejstarší křimičáci i na Maškarním plese dospělých 25.3. v místní sokolovně, kde sklidili obrovský aplaus. Semínka křimického zelí změnily celé Spojené státy . Poslední tanečky v přestrojení si užívali v sobotu 4.3. nejen děti, ale i dospělí na Dětském maškarním plese. Na všech zábavách hrála dobrá muzika a všichni se dobře bavili.

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Křim. Kulturní Léto
První část Ad Square
Křim. Kulturní Léto
Druhá část Ad Square
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner