PostHeaderIcon Nepoteče voda 30. a 31.března

Investiční akce prodloužení a zokruhování vodovodního řadu v Křimicích se blíží ke konci a bude se koncem měsíce napojovat na stávající řad v ulicích Plzeňské v Křimicích a Lábkově ve Skvrňanech.

Oznamujeme občanům, že z důvodu napojení nového vodovodního řádu dojde k přerušení dodávky vody dne 30. 3. 2021 od 8:00 do 14:00 hodin v ulicích Plzeňská 15 – 41, 61, 87, 91 a Chebská 2 a dále dne 31. 3. 2021 od 8:00 do 14:00 hodin v ulici V Dolově č. 511 (ubytovna).

Při manipulaci na vodovodní síti může dojít k poklesu tlaku a k přechodnému zakalení vody. Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno předzásobením odběratelů a přistavenou cisternou.

Za způsobené potíže se VODÁRNA PLZEŇ a. s. všem odběratelům ústy své mluvčí omlouvá. Bližší informace mohou zákazníci získat na telefonní lince 377 413 444 – centrální dispečink.

Vlož komentář

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner