Výpis aktualit v rubrice ‘Dění v obci’

PostHeaderIcon Pietní akt v Křimicích

Oběti dvou světových válek včetně sestřelených amerických letců si v sobotu 22. dubna připomněli v Křimicích. Pietní akt se konal za přítomnosti primátora města Plzně Romana Zarzyckého, jeho náměstka Aleše Tolara, starosty pátého městského obvodu Víta Mojžíše, zástupce americké armády Jakuba Andrewse a dalších hostů z řad Policie ČR, Městské policie Plzeň, válečných veteránů a letců a křimických zastupitelů.
„Nezapomínáme na ty, kteří za naši svobodu obětovali to nejcennější, co měli – své životy,“ řekl mimo jiné primátor Roman Zarzycký. Pietní akt se konal u pomníků na Křimickém náměstí. Dva připomínají celkem 38 křimických občanů, kteří zemřeli v 1. a 2. světové válce. Třetí pomník je pak věnován americkým letcům, kteří byli u Křimic sestřeleni 25. dubna 1945, je v něm zasazen i úlomek havarovaného letadla.
Pietní akt v Křimicích bývá předzvěstí Slavností svobody. Letos se konají od pátku 5. do pondělí 8. května. Do Křimic přijeli zástupci Military Car Clubu s vojenskou historickou technikou, na programu bylo vystoupení Plzeňských mažoretek a koncert Velké dechové hudby ZUŠ Chválenická.
Deset amerických letců zahynulo u Křimic při bombardování plzeňské Škodovky, jež byla v závěrečné fázi války poslední větší německou zbrojovkou. Náletu se tehdy zúčastnilo téměř 300 bombardérů. Sedm jich bylo sestřeleno, čtyři dopadly do těsného okolí Plzně, u Křimic a Vejprnic a dále u Čemin a Litic.
Text: Hana Josefová

PostHeaderIcon Velikonoce na zámku

Letošní Velikonoce na zámku se těšily velkému zájmu jak trhovců, tak i návštěvníků. Na Velký pátek 7.dubna se zaplnilo zámecké nádvoří stánkaři, kteří nabízeli velikonoční dekorace, vajíčka, pomlázky, košíky, květiny, domácí dobroty jako jsou džemy, paštiky, medoviny, koláčky, nádivky, bochánky a nesmělo chybět ani zelené pivo a spousty jiných dobrot. Děti si užily dětskou dílničku a jízdu traktormašinkou v zámeckém parku. Někteří šťastlivci si užili prohlídku zámku s výkladem paní domu Elisabeth a všem pro radost po celou dobu vyhrávala známá lidová kapela Plzeňský MLS. V průchodu zámku probíhala výstava žáků lidušky místní školy Zámeček. Velké poděkování patří organizátorům z křimického úřadu, všem výrobcům a prodejcům a rodině Lobkowicům za krásné prostředí. A v neposlední řadě i tomu nejvyššímu za krásné počasí. Požehnané svátky Velikonoční Vám všem!

PostHeaderIcon Tříkrálová sbírka v Křimicích

Každoročně Křimice navštěvují členi Klubu Salesiánského hnutí mládeže. V rámci Tříkrálové sbírky obchází nejen státní instituce, ale i soukromé firmy a rodiny v Křimicích. Letos navštívili tradičně i městský úřad, kde nám zahráli a zazpívali koledy. Nechyběl ani nápis svěcenou křídou nad dveřmi  K+M+B 2023. Všichni přítomní zaměstnanci též přispěli této bohulibé charitativní  sbírce a téhož dne ve středu 13. ledna se u nás v Křimicích vybralo celkem 12.159,- Kč. Moc děkujeme !

Tříkrálová sbírka jejímž hlavním účelem je především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

PostHeaderIcon Křimického Zelmistra vyhrál Kasal

Tradiční soutěž o nejlépe naložené zelí proběhla v restauraci Saracena v pátek 20. ledna. Letos se sešlo 20 vzorků pouze z výroby naloženého kysaného zelí v domácnostech. Starosta Mojžíš po krátkém zahájení vybral 8 člennou porotu, která odešla ke stolu se vzorky a porovnávala vzhled, vůni a chuť. Tyto tři specifika známkovala jako ve škole od jedničky k pětce. Z dvaceti zúčastněných se umístil na pátém místě Miroslav Šleis (54b), na čtvrtém místě se stejným počtem bodů (53b) skončili Martina Šůchová, Karel Němec, Ladislav Plochý. Bronzovou medaili si odnesla Květa Šteinerová (52b), stříbrné medaile Václav Šůch a František Juhász (41b). Vítězem letošního ročníku soutěže „O nejlépe naložené zelí“ se stal Tomáš Kasal(40b) s recepturou sděděnou od svého tchána Eliase, který se též v minulosti umisťoval na předních příčkách.  Doprovodná kapela Májka band vyhrával až do půlnoci a přítomní se dobře bavili.

PostHeaderIcon Nové busové linky v Křimicích

Žádosti MO5 z loňského roku o prodloužení autobusové linky č.24 do Křimic bylo vyhověno díky západnímu okruhu. A navíc přibyla i linka č. 25 Bolevec-Bory. Obě linky zastaví v Křimicích na zastávkách Zámecké náměstí, Chebská, K Rozvodně.

Rozsah provozu obou linek je zkušební a bude po dobu roku 2023 optimalizován dle skutečné poptávky úpravou počtu spojů či uplatňováním pásmového provozu. Základní intervaly linek jsou 60 minut mimo přepravní špičku a 30 minut v přepravních špičkách. Linka č. 24 bude provozována celotýdenně, linka č. 25 pouze v pracovní dny.

Obě linky mají i variantní trasu po západní části městského okruhu, která umožňuje vynechávat vybraná území, a tak umožňuje rychlé spojení Severního Předměstí s Borskými poli. Po této trase budou vedeny vybrané spoje zejména ve vazbě na začátky a konce směn na Borských polích.

V těchto dnech se vybírá jízdní řád, který odstartuje v týdnu po otevření západního okruhu 20. února.

PostHeaderIcon Západní okruh finišuje

Zastupitelé a zaměstnanci Křimického úřadu měli možnost se dnes seznámit s dokončovacími pracemi silničního obchvatu mezi Makrem a Globusem, který měří přes 5km. Z pohledu lajka zbývájí opravdu pouhé kosmetické úpravy, ale stále v prostřední části stavby je neustálý čilý ruch. I přes personální krizi je stavitel přesvědčen, že stanovený termín předání stavby veřejnosti 20. února 2023 bude dodržen. Poté bude následovat už jen povrchové úpravy a výsadba zeleně. Za profesionální výklad a jeho čas děkujeme stavbyvedoucímu panu Matějovi Brožovi. Už se všichni těšíme na otevření !

PostHeaderIcon Novoroční pochod

Neodmyslitelně k prvnímu dnu v roce patří tradiční Novoroční pochod pořádaný křimickým Klubem seniorů. Startuje se v Radčicích od domu paní Mlnaříkové, která vždy účastníky pochodu pohostí tekutým elixírem. Bývalá předsedkyně seniorského klubu paní Hladíková všem popřála do nového roku a zavzpomínala na ty, kteří se už pochodu nikdy nezúčastní. Pak se vyrazilo směrem ke Kyjovské kapli, před kterou se všichni vyfotili. Dále se pokračovalo do Malesic a kolem řeky Mže zpět do Křimic po nové asfaltové cyklostezce k restauraci Roští, kde pochod skončil pozváním na griotku od pana starosty Mojžíše, který se pochodu pravidelně účastní. Celkem se zúčastnilo 33 lidí a jeden pes a ušlo se 5 kilometrů za rekordního teplého počasí 16 stupňů.

PostHeaderIcon Zpívání koled na Horničce

Poslední letošní společenskou akcí pořádané místním úřadem bylo tradiční zpívání vánočních koled v kostele na Horničce. Na štědrý den se opět sešlo stovky lidí nejenom z Křimic, ale i z okolních obcí. Mnohých se ani do kostela nevešlo a tak si alespoň mohli v klidu popovídat s přáteli u voňavého svařáčku. Uvnitř v zaplněném kostele starosta obce Vít Mojžíš popřál všem lidem klidné svátky vánoční a předal mikrofon paní Stáně Topinkové, která pravidelně tuto akci zaštiťuje se svými kolegy z muzikálové scény divadla J.K.Tyla. Po jejich sólových zpěvech se přidaly i žáci ze základní školy a vlastně i celý kostel začal zpívat ty naše oblíbené české lidové koledy. Jako vždy to bylo moc hezké shledání sousedů a přátel Křimic na Štědrý den.

PostHeaderIcon Rybovka ve velkém zámeckém sálu

Ve čtvrtek 15. prosince proběhl koncert České mše vánoční od J.J. Ryby ve velkém sálu zámku rodiny Lobkowiczů. Na letošním koncertu se představily poprvé i děti z místní základní školy pod taktovkou paní učitelky Sobotkové. Zarecitovaly a zazpívaly několik básní a písniček s vánoční tématikou. Hlavního koncertu se ujali čelní interpreti a sólisté muzikálového souboru plzeňského divadla J.K.Tyla, kteří podali, jako vždy, skvělý umělecký výkon. Velké poděkování patří Stanislavě Topinkové, Venuši Dvořákové, Romanu Krebsovi, Martinu Šeflovi a doprovodu na varhany Taťáně Vaněčkové. I když bylo v sále poněkud chladno, po velkém závěrečném potlesku se všichni zahřáli příjemnou předvánoční atmosférou.

PostHeaderIcon Křimice mají nový Betlém z keramiky

Krásný nový keramický Betlém vyrobilo osm členů křimického Klubu seniorů. Tito šikovní členové kroužku Dovedných rukou vlastnoručně vyrobili Betlém během tohoto roku při pravidelných návštěvách keramické dílny při Střední umělecko-průmyslové školy Zámeček v Křimicích. Betlém bude vystaven na ÚMO5 do konce roku a pak bude věnován křimickému muzeu. Moc děkujeme těmto našim umělcům a přejeme jim hodně sil do dalších výrobků a slíbených dalších nových postaviček do našeho křimického Betlému.

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner