PostHeaderIcon Vyhodnocení soutěže „Nejkrásnější květinová výzdoba Křimic 2020″

Předávání ocenění soutěže „O nejkrásnější výzdobu Křimic“ se tradičně uskutečňuje v zámeckém parku při Křimickém slámování v sobotu 29. srpna. V letošním roce byla výzdoba tradičně hodnocena jednak odbornou porotou a jednak na internetu. V hodnocení odbornou porotou se na 1. místě umístila rodina Hauerova, 2. místo zaujala rodina Tomaševských a na 3. místě rodina Nikodémova. V hodnocení po internetu (facebookové a webové stránky Krimice.info) se na 1. místě umístila rodina Milfaitova, na 2. místě Vykoupilova a 3. místo obsadila opět rodina Tomaševských. Gratulujeme všem výhercům. Poděkování patří i předávajícím, kteří věnovali věcné dary. Za Plzeňský kraj paní radní Trylčová, za městský obvod starosta Mojžíš a za zahradnictví pan Lobkowicz.

Vlož komentář

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner