PostHeaderIcon Nová kniha o Křimicích slavnostně představena

V sobotu 19.prosince byla na zámku slavnostně uvedena v život kniha o Křimicích s názvem Ves u zámku. Přítomni byli nejen autoři Ota Brachtel a Jan Drnek, ale i místní zastupitelé, kteří vůbec o vzniku knihy před třemi lety rozhodli. Slavnosti se zúčastnili i ti, kteří poskytli mnoho informací o dění v obci. Byli to místní kronikáři, zástupci všech spolků a škol. Nemohl chybět ani majitel zámku pan Jaroslav Lobkowicz, který též poskytl mnoho písemných podkladů a fotografií. V úvodu o vzniku knihy pohovořil pan starosta Vít Mojžíš, spisovatel Drnek popsal, jak a kde sháněli veškeré informace a na konec slavnosti požehnal této knize o 540 stránkách páter Igor Bibko. Závěrem nechyběl „křest“ šampaňským a malý rout pro pozvané, kteří se zasloužili o vznik této knihy.

Vlož komentář

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner