PostHeaderIcon Setkání s jubilanty

Tradiční setkání jubilantů se starostou se uskutečnilo ve středu 16.května v zasedací místnosti na městském úřadu v Křimicích. Starosta obce Vít Mojžíš si s každým oslavencem přiťukl skleničkou a všem popřál mnoho zdaru do dalších let doma v Křimicích. Zástupce Klubu seniorů pan Zdeněk Fleišman poinformoval přítomné o jejich bohaté činnosti a vybídl je, ať se těchto akcí účastní i dnešní oslavenci. Poté se jubilanti vzájemně představili a povyprávěli o svém bohatém životě nejen v Křimicích. Mnozí z nich dokonce zažili válečné nálety na Škodovku, nebo cvičili na posledním povalečném Všesokolském sletu v roce 1948. Závěrem jako vždy byly promítány krátké reportáže z obce.  Při odchodu byly všem přítomným předány dárky, které připravila kulturní a sociální komise.

Vlož komentář

Křim. Kulturní Léto
2018 Ad Square
Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner