PostHeaderIcon Investice a rekonstrukce ke konci roku

Ještě že nám přálo ke konci roku slušné počasí a stavební firmy nám mohly dodělat nebo alespoň rozdělat investiční záměry obce. Cesta k vochovskému hřbitovu vám jistě zpříjemní hned za podchodem dlážděné schody, kde se před tím nedalo vyjet ani na kole natož vyjít pěšmo. Vymletou pískovou cestu nahradily betonové panely, které jsme získali od PMDP zdarma. Zbývá už jen upravit souběžnou polní cestu s železniční dráhou, která se bude dělat, až se dostaví bytovky v její těsné blízkosti v příštím roce. Dalším zpříjemněním pro chodce je dobudování cesty zámkovou dlažbou od ulice Ztracená k Chebské ulici. Dlouho očekávanou investicí je tzv.manipulační plocha (parkovišťátko) nad areálem U Mže, kde se nejdříve čekalo na rozhodnutí památkářů a pak zase na přeložku elektrického vedení od firmy ČEZ. Nyní se buduje povrch nad bývalými pivovarskými sklepy původními historickými kameny a zbytek plochy se dovykryje kamennou dlažbou. Jistě jste někteří zaregistrovali opravu opěrné betonové zdi v délce 50m u Záhorského jezu pod zámkem. Původní byla stržena a nahrazena stabilizační záhozovou patkou opevněna kamenným záhozem. Toto je ale již investicí Povodí Vltavy.

Vlož komentář

Křim. Kulturní Léto
2018 Ad Square
Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner