Výpis aktualit v rubrice ‘Dění v obci’

PostHeaderIcon Novoroční pochod

První a již tradiční společenskou akci v Křimicích v novém roce pořádá Křimický klub seniorů. Novoroční pochod začíná vždy v Radčicích, kam si turisté mohou dopravit autobusem, nebo si výlet prodloužit a dojít pěšky. Sraz a malé občerstvení je u domu paní Mlnaříkové. Po přípitku a první společné fotce se vyrazilo ke Kyjovské kapli. A opět společná fotografie z rukou Ludvíka Hladíka, který diriguje 29 přítomných. Tam se na chvilku cesty rozdvojují a každý si volí svoji trasu. Někdo využívá asfaltovou cyklostezku a někdo vypochoduje o pár metrů výše po polňačce na lepší výhled. Cesty se spojí až v Malesicích. Někteří využívají otevřených dveří u kostela a narychlo nahlédnou dovnitř svatostánku. Všichni se společně vydávají po polorozbahnělé cestě do Křimic kolem řeky Mže. U křimického jezu se opět cesty rozdvojují a část turistů se vydává po nové cestě kolem pravého ramene řeky až ke křimickému zámku. Cestu podél řeky lemují výtvory zdejších bobrů. Několik ohlodaných stromů, rozestavěné hráze nebo jejich doupata. Sraz byl u restaurace U Mže, kde si všichni připíjí se starostou Křimic, ničím jiným než zeleným mokem (ne, nebyla to zelná šťáva ..) . Počasí letos pochodujícím přálo a všech 31 přítomných se po svátečních hodech příjemně „vyvětralo“.

PostHeaderIcon Advent na zámku

Ke konci roku Lobkowiczký zámek nabízí pravidelné akce v duchu adventu. 21.prosince proběhl ve velkém sálu koncert České vánoční mše J.J.Ryby v podání přední sólistů divadla J.K.Tyla, kterému předcházel křest nové knihy o Křimicích. Zároveň byla zahájena výstava obrazů studentů střední umělecké školy Zámeček a v další zámecké komnatě probíhala výstava dřevěných a papírových modelů Betlému od Plzeňských Betlémářů. Výstavy trvaly až do začátku nového roku. V neděli proběhla mše svatá v zámecké kapli Povýšení svatého Kříže, kterou vedl páter Bibko. Byla zde zmíněna častá návštěvnice tohoto svatostánku nedávno zemřelá paní Jitka Pávová.

PostHeaderIcon Nová kniha o Křimicích slavnostně představena

V sobotu 19.prosince byla na zámku slavnostně uvedena v život kniha o Křimicích s názvem Ves u zámku. Přítomni byli nejen autoři Ota Brachtel a Jan Drnek, ale i místní zastupitelé, kteří vůbec o vzniku knihy před třemi lety rozhodli. Slavnosti se zúčastnili i ti, kteří poskytli mnoho informací o dění v obci. Byli to místní kronikáři, zástupci všech spolků a škol. Nemohl chybět ani majitel zámku pan Jaroslav Lobkowicz, který též poskytl mnoho písemných podkladů a fotografií. V úvodu o vzniku knihy pohovořil pan starosta Vít Mojžíš, spisovatel Drnek popsal, jak a kde sháněli veškeré informace a na konec slavnosti požehnal této knize o 540 stránkách páter Igor Bibko. Závěrem nechyběl „křest“ šampaňským a malý rout pro pozvané, kteří se zasloužili o vznik této knihy.

PostHeaderIcon K Vánocům patří kapr

I letos před Vánoci křimičtí rybáři nabízeli prodej živých ryb. Nejvíce se prodalo samozřejmě kaprů a  že byl o ně velký, nemusíme ani psát. K mání byly i 6 kg kousky a den před Štědrým dnem bylo absolutně vyprodáno. Někdo si odnesl rybu živou, někdo si ji nechal vykuchat. Každý, kdo si koupil kapra, dostal k němu tradičně výtečné svařené víno.

PostHeaderIcon Advent začal rozsvícením stromečku

Na první adventní neděli se pravidelně slavnostně rozsvicuje v Křimicích obecní vánoční stromeček. Letos tento den vyšel na 1.prosince a počasí bylo chladné, ale bez deště či sněžení.  Již po čtvrté hodině odpolední se začali scházet návštěvníci a v 16:30 zahájili tuto událost žáci z místní základní školy. Zpívali a recitovali básně k blížícím se vánocům. V 17 hodin se přivítal s přítomnými občany starosta Mojžíš a předal mikrofon páteru Bibkovi, který pronesl sváteční slovo. Dále následovalo samotné rozsvícení krásně nazdobeného stromečku panem Alfredem Otáskem, který lidem před tím ještě popřál klidnou adventní dobu. Po té následovalo pásmo písní od hudební skupiny ze Selesiánského střediska. Lidé si mohli zazvonit nově zakoupenými zvonečky, ochutnat svařené víno, čaj, nebo medovinu a nemohly chybět ani skvělé voňavé koláčky od paní Aničky Dobré, které děkujeme za zázemí a elektřinu z restaurace Saracena. Poděkování patří též členům kulturní komise, zastupitelům a samozřejmě místním hasičům za vánoční výzdobu stromečku a v ulicích obce.

PostHeaderIcon Mikulášská nadílka

Na Mikulášskou nadílku přišlo mnoho dětí nejen z Křimic do místní sokolovny poslední listopadový den. Ustrašené děti se brzy osmělily a za chvilku zaplnily taneční parket, když jim začala diskotéka od DJ Péti. Čekání na Mikuláše dětem zkracoval moderátor Fleišman tím, že jim vyprávěl právě o tomto svatém muži. Zanedlouho se v sále zhaslo a byl vidět pod neonovým světlem pouze bílý anděl. Pak to v sále zasyčelo a z dýmu přicházeli čerti a dlouho očekávaný Mikuláš. Postupně si zval děti, které mu slibovaly, jak budou celý rok hodní a některé zvládly i básničku. A protože byly letos v Křimicích samé hodné děti, žádné se pekelníkům do rukou nedostaly a všechna děcka ráda a zvesela odešla s rodiči zpět ke svým domovům.

Mikulášskou nadílku dostali i členi křimického klubu seniorů, kteří se pravidelně scházejí již léta v salonku hotelu York. Letos to bylo ve čtvrtek 5.prosince.

PostHeaderIcon Setkání občanů se starostou

Pravidelné setkání občanů se starostou obce se letos uskutečnilo ve čtvrtek 31.října v zasedací místnosti křimického úřadu. Starosta Mojžíš se přivítal s občany a se zástupci úřadu, oběma místostarosty, se zastupiteli a zástupci městské a státní policie. Společně s panem tajemníkem Plochým představili prezentaci uskutečněných událostí a nastínění připravovaných akcí investičních a společenských. Přítomní hosté se zapojovali do dialogu a též přispěli k různým podnětům, které by mohly vylepšit naší obec. Na samý závěr programu vystoupil s kulturní vložkou pan Jiří Hlobil. Škoda, že se letošního setkání s vedením obce zúčastnilo nejméně obyvatel za posledních pět let. Asi jsou všichni spokojeni, nebo se o věci veřejné vůbec nezajímají.

PostHeaderIcon Zkušební nasazení linky č.19

Od 2. 12. 2019 bude v provozu nová trolejbusová linka 19.

Linka bude vedena v trasách linek 11 a 35 Ústřední hřbitov – CAN Husova – Radčice – Malesice / Křimice. Linka bude odbavovat v úseku Ústřední hřbitov – CAN Husova v pravidelných zastávkách linky 11, v úseku CAN Husova – Malesice nebo Křimice pak v pravidelných zastávkách linky 35.

Linka bude v provozu od 2. 12. 2019 do odvolání (předpoklad cca únor 2020) a bude sloužit zejména k ověření provozu trolejbusů s bateriovým pohonem pro budoucí možné využití na sloučené lince 11+35. Linka bude v provozu pouze v pracovních dnech. Ve vánočním prázdninovém období od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 linka nejede.

Jizdní řád linky č.19 ZDE

PostHeaderIcon Sokolovna má nejen novou fasádu

Křimičtí sokolové získali v letošním roce dotace z Plzeňského kraje, Statutárního města Plzně a z MO5. Většina financí jde na provozní náklady budovy, hřišť a trenérů. Ostatní finance se snaží proinvestovat a to hlavně v budově sokolovny. Letos se podařilo dokončit opravu přísálí a vestibulové haly. Tam se též snižoval strop, dala se nová elektroinstalace, světla a nová dlažba. Zrušilo se původní dřevěné zádveří a tím se zrušila i nehezká klec na skladování a vybodoval se zcela nový sklad. Do nového kabátu se oblékla čelní strana budovy a strana z fotbalového hřiště. Opravilo se rozpadlé schodiště a vyměnily se dveře do fotbalového kabinetu. Osadilo se nové osvícení a nově vznikly venkovní zásuvky.

Areál Sokola využívají členi nejen každý všední den na tréninky, ale hlavně jsou vidět zaplněné fotbalové hřiště i o víkendu. Tento sportovní stánek je využíván pro závody a turnaje a pro různá kulturní vystoupení. Rodiče si zase mohou vypít dobrou kávu v restauraci, než se jejich ratolesti pohrají na novém hřišti s dětskými prvky.

Sportu Zdar, křimickému zvlášť !

PostHeaderIcon Zasedání zastupitelstva MO Plzeň 5

11. září 2019

Zastupitelé zamítli:

- návrh změny vyhlášky o odpadech, kde se navrhuje zrušení možnosti odvážet stavební suť do sběrných dvorů. (Zastupitelé navrhují větší kontrolu stavebních firem a tímto neomezovat občany Plzně).

- novelu vyhlášky o poplatku za svoz komunálního odpadu o 2,2 násobek stávajících poplatků. (Zastupitelé navrhují navýšení pouze o 75%, které by pokryly veškeré provozní náklady).

- návrh pana Hanuse směnu části pozemků, který by zrušil a přeložil stávající chodník od Chebské ulice (u stánku s pizzou) do  Ztracené ulice.

Zastupitelé schválili:

-          Žádost o možnost získání dotace prodloužení vodovodního řadu v Plzeňské ulici a dofinancování z rozpočtu městského obvodu

-          Finanční dar pro odloučené pracoviště 15.ZŠ Křimice pro nákup nového fotografického přístroje

Zastupitelé stáhli návrhy usnesení:

-          Pronájem pozemku ve vlastnictví Sokola Křimice za účelem vybudování hřiště na plážový volejbal (výbor sokola Křimice chce nejprve zajistit koncepční využití zbylých pozemků pro atletické prvky)

-          Smlouvu na pronájem zámeckého parku pro využití kulturních akcí MO5. Neshoda mezi zastupiteli na výši nájmu.

Anketa

Chcete aby v Křimicích zůstala služebna Městské policie ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Ceník reklamy
Reklamní Banner
Ad Square
Reklamní banner